• ออกแบบ พัฒนา ติดตั้งระบบโปรแกรมสำหรับผู้ใช้งาน
  • ความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
  • ทำงานที่จังหวัดขอนแก่น

16-Jan-17

THB35k - 55k /month

Applied
  • Management System in Production Dept.
  • Degree related to production process/technology
  • Able to work in Khon Kaen

16-Jan-17

 

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่น
  • มีความรู้ความสามารถทางด้าน SEO

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.