• เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • ปวส.– ปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์
  • สามารถแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ IT

03-Dec-16

 

Applied
  • IS systems and to the deployment of IS Standard
  • R&D Software licenses
  • Maintenance /solve problem of Hardware&Software

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
  • Linux (Unix), PHP, MySQL Programmer needed
  • Good understanding of Linux based servers
  • Top Salary, Workpermit, Good Team Environment

22-Nov-16

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.