• เขียนโปรแกรม และ ดูแลระบบ Net work ภายในองค์กร
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

12 hours ago

 

Applied

IT Support

Perla Trading Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • ตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
 • ดูระบบCCTV ดูระบบVPN
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • At least 3 years’ experience in IT
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in IT
 • Maintenance company hardware / software

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, not over 35 years
 • degree in Computer Science or related fields.
 • xperience 3-5 years up

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สำหรับวุฒิ ปวช. ต้องมีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สำหรับวุฒิปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป

27-Jun-17

 

Applied
 • •Bachelor degree in Computer Science/IT,
 • Good knowledge of ERP systems, network and infrast
 • •At least 5 years experience in System and Network

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในสายงานไอทีดี
 • มีความขยันและ Servicemind
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

26-Jun-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Great work environment and competitive salary
 • Knowledge in finance and accounting
 • Must be able to communicate in English

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science
 • 5 year experience in Sales Software
 • Knowledge in Retails, ERP

26-Jun-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • ทำ Web, Multimedia, Graphic Coding , HTML
 • มีความคิดเชิงสร้างสรรค์
 • ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และสื่อโซเชียลทั้งหมด

26-Jun-17

 

Applied
 • Setup, support applications for Reservation system
 • Work at suvarnabhumi Airport
 • Able to travel as when it is required

26-Jun-17

 

Applied
 • University bachelor degree at least with IT
 • Knowledge about website , internet
 • Inquiring mind, Innovative

26-Jun-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • ชอบงานด้านบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

26-Jun-17

 

Applied

IT Support

Mahajak Industry Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • อายุระหว่าง 21 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

23-Jun-17

 

Applied
 • CISCO, NetApp, VMWare
 • Infrastructure
 • System Engineer

23-Jun-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Computer Science
 • At least 3 years experience in IT head of company
 • Working knowledge both of IT Infrastructure and Ap

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science
 • 4 year experience in Software Testing, Development
 • Knowledge in SQL, HTML, .NET, JavaScript

23-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Computer Science/Engineer, IT
 • Skills knowledge: C#,.Net, ASP.Net, SQL Command
 • SQL 2012

22-Jun-17

 

Applied
 • Provide strategic plans, technical direction
 • Lead the team to solve the internal problems
 • Supervise and communicate to related stakeholders

22-Jun-17

THB90k - 160k /month

Applied
 • ดูแลระบบ Server, computer
 • ดูแลระบบเครือข่าย ขององค์กรได้
 • เขียนโปรแกรม ERP เพื่อพัฒนาให้กับองค์กร

22-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการ coding ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความเป็นมืออาชีพ มีใจรักในงานที่ทำ มีความรอบคอบ
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

21-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.