• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า
 • ยินดีรับนักศ๊กษาจบใหม่

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineer
 • Programming language Python
 • Good command of English.

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทศโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษสามารถใช้โปรแกรม

7 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้าน Online Marketing,
 • มีความรู้ความสามารถในการทำ SEO
 • ใช้ Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram,

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Citrix, VMWare, LAN/WAN, Switch, Router, Firewall
 • Window Sever, Active Directory, TCP/IP, SAN or NAS
 • MCP, MCSE, MCSA, CCNA, CCNP

7 hours ago

 

Applied
 • พัฒนาและปรับปรุง Web site ของบริษัท
 • IT Support
 • ดูแลระบบ Win speed

18-Feb-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโปรแกรมเมอร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

17-Feb-17

 

Applied
 • Experience of at least 1 year as a programmer
 • Degree in Information Technology
 • Responsible for programming (ERP)

17-Feb-17

 

Applied
 • Experience of at least 1 year as a programmer
 • Degree in Information Technology
 • Responsible for programming (ERP)

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • Experience in developing web,mobile applications
 • Experience or knowledge in Linux platforms

16-Feb-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • Thai Nationality ONLY
 • Degree in Business Administration
 • Positive, can-do and teamwork attitudes

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • to get promotion if you perform well
 • Able to utilize your knowledge
 • to obtain a deep knowledge of PC software

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to get promotion if you perform well
 • knowledge to make the company bigger
 • knowledge of PLC control software as programmer

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • To work in long history Japanese company
 • To work for a challenging manufacturing company
 • Able to obtain a deep knowledge of IT system

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience of at least 1 year as a programmer
 • Degree in Information Technology
 • Responsible for programming (ERP)

16-Feb-17

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science,
 • Knowledge in Document Management system
 • Age 25 - 36 years old

15-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Managing internal / external quality system audit
 • Ensuring all operational processes working
 • Working with all relevant departments

15-Feb-17

 

Applied
 • 1 year working experience in marketing and sales.
 • Good command of spoken and written English
 • To expand and maintain CRM database.

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Designs, develops, tests, deploys and supports
 • Positive, can-do and teamwork attitudes
 • Manufacturing backgrounds and ERP implementation

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Leads implementation project activities
 • Works within overall project plan and schedule.
 • Good command of spoken and written English

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in computer Engineerin
 • 2 years of experience working using C# .Net
 • Essential Database Skill: Microsoft SQL server

15-Feb-17

 

Applied
 • implementing and supporting ERP system
 • degree in Computer Science
 • 5+ years’ working experience in IT

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • leading manufacturing company of automotive part
 • Able to work in constantly expanding company
 • Work in major automotive parts manufacturer

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 4 yrs+ in Maintaining Network System and Etc.
 • Degree of Computer Science or related
 • Excellent command of English

10-Feb-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.