• วิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบ พัฒนาโปรแกรม ASP.NET, C#
 • มีประสบการณ์ Programer และงาน Database 0-5 ปี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะในการบริหารงาน

2 hours ago

THB16k - 35k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 2 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ ,การเงิน หรืออื่นๆ
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ เเละ สรุปประเด็นได้ดี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ด้าน SAP-FI,CO, MM Module
 • สามารถแก้ไขปัญหาระบบ SAPที่ใช้ในองค์กรเบื้องต้นได้

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ได้ทำงาน Full-Stack ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • ได้ทำด้าน eCommerce การขายของออนไลน์
 • ได้ทำระบบวิเคราะห์ข้อมูล และ Bot

16 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai nationality only
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • 2-10 years experience in Java/J2EE application

16 hours ago

 

Applied
 • Male Age over 30 years old.
 • BS degree in Computer Science or Engineering
 • Minimum 3 years

16 hours ago

 

Applied
 • Mobile Developer
 • Software Development
 • Web Development

16 hours ago

 

Applied
 • Fluent in English (Toeic 800 up)
 • 1 year exp. in Translation ENG-TH
 • 22,000 - 40,000 THB + OT + Bonus

16 hours ago

 

Applied
 • Degree in computer engineering
 • Experience in Java programming and web development
 • Experience in Android or iOS will be a plus

16 hours ago

 

Applied
 • Java, JavaScript, programming
 • Database, SQL, Oracle
 • Software

16 hours ago

 

Applied
 • Computer Science, Computer Engineering, IT
 • ASP.NET, C#, CSS3, HTML5, jQuery, Web frameworks,
 • Application Development

16 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Com.Engineer, Com.Sciences, Information Technology
 • VB, Object-Oriented, Web, ABAP, Java, MySQL Server
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

16 hours ago

 

Applied
 • To ensure the Travel Studio database is updated
 • Liaise with the Contracting/Product Manager
 • Manage and oversee Travel Studio Administrator

16 hours ago

 

Applied
 • Manage information technology and computer systems
 • Assist with the maintenance of IT
 • Assist with the maintenance of security of data

16 hours ago

 

Applied
 • Great atmosphere, chill but encourage learning
 • Be part of great dev team, working together as one
 • Code and have fun!

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work together and develop cool apps
 • Try new languages and platforms
 • Code and have fun!

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Use .NET toolchain to create backend services
 • Try new languages and platforms
 • Code and have fun!

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master your java skill
 • Be part of young and energetic mobile dev team
 • Opportunities to grow in software development

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Javascript Development
 • Mobile Development experience
 • Code and have fun!

16 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้และเข้าใจใน system development
 • มีประสบการณ์ในงานด้าน ERP อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเก็บ Requirement

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • J2EE, JSP, Servlet, EJB, Ajax, JBoss, Java Bean,
 • Strut / spring / Hibernate Framework, Oracle
 • Develop application using with Java Technology

16 hours ago

 

Applied
 • Have experienced on mobile platforms iOS, Android
 • Understands design pattern and User Interface.
 • Have knowledge in Hybrid, Titanium, Phone Gap

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Ability to work as a team player
 • Good command of written and spoken English
 • SAP system is a plus

16 hours ago

 

Applied
 • Develop computer-based prediction models
 • Perform highly quantitative research
 • Seeking strong mathematical minds

16 hours ago

 

Applied
 • degree in Computer Science, Computer Engineer
 • At last 3-5 year experience in maintenance
 • Knowledge of TCP/IP, Network, Data Communication

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ งานคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

24-Jun-17

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Seeking talented Data Support persons
 • Fantastic opportunity to work within Big Data
 • Role open to local candidates only

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Are you a DevOps Engineer looking for a challenge
 • Do you know Java or Python or JavaScript/NodeJS
 • Role open to local and international application

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 + years exp in Data Analyst position
 • Familiar with BI tools
 • Open to local and international applications

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Do you have 4+yrs Database Development exp?
 • SQL or Oracle
 • Role open to local and international applications

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 2+ yrs exp in Business Intelligence area
 • Masters degree preferred
 • Open to local and international applications

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Are you skilled with Bash, Python, Perl?
 • You're strong within data architecture principles
 • Local and international applications accepted

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Do you know how to make websites run faster?
 • Work for one of Thailand's leading ecommerce firms
 • Role open to local and international applications

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • You are a talented backend developer
 • Role open to local and international applications
 • Relocation & visa assistance provided if required

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Are you a DevOps Engineer looking for a challenge
 • Do you know Java or Python or JavaScript/NodeJS
 • Role open to local and international application

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล,
 • มีรถยนต์
 • มีประสบการณ์ขายกลุ่มโรงงาน นิคมอุตาหกรรม

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years' hands-on modelling and ETL experience
 • Experience of working with large data sources
 • Strong communication and presentation skills

24-Jun-17

 

Applied
 • Challenging opportunity on new exciting projects
 • Savviness in information system and development
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

24-Jun-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • .net developer
 • c#
 • wpf

24-Jun-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • front-end
 • web developer
 • .net

24-Jun-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

24-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้านการออกแบบเว็บเป็นอย่างดี

24-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลพัฒนาระบบ เครือข่าย Network,Server,Hardward
 • พัฒนาระบบโปรแกรมพื้นฐาน
 • ออกแบบ Website เขียนโปรแกรมผ่าน Webได้

24-Jun-17

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับ OOP,Java, J2EE platform program
 • เคยใช้งานระบบฐานข้อมูลของ Oracle
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา web-based application J2EE

24-Jun-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิงอายุ 25 -35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาเกี่ยวข้อง
 • พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ C#.Net, Delphi, ASP.Net

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • SEO experience of at least 2 years
 • Solid understanding of how search engines work
 • Identify new SEO’s opportunities

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Supporting the roll-out of new applications.
 • it, information technology, Computer Engineering,
 • Computer Science, Good communication in English

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 3 years experience in IT environment
 • Software Develop DB2, SQL Server,VBA, Access

24-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.