• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา Computer Engineer
 • มีความสามารถในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
 • สามารถพัฒนา Web application ด้วยภาษา C#.NET

15 mins ago

 

Applied
 • Programmer
 • Developer
 • IT

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Application Maintenance Lead,Developer Lead
 • Information Technology,Application Lead
 • Software Engineer Lead,Implementation

31 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Supervise and maintain company's system and server
 • Provide technical support to users
 • Software development

38 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Planning, maintenance and development of a databas
 • Experiences in Database Administration role
 • SQL

39 mins ago

 

Applied
 • Experience in Java, J2EE technologies
 • frameworks like Struts, Spring or Hibernate
 • 5 Day working

44 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Mobile Developer,Mobile Programmer,iOS,Android
 • Programmer Analyst,Java Programmer,IT
 • Software Engineer,Application Developer

44 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท วิทยาฯ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ด้าน Business Analyst อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถเขียนโปรแกรม VB.Net, Web Service, PHP, SQL

45 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Good English
 • Bacheror's degree
 • Knowledge of TPC

45 mins ago

 

Applied
 • 5+ years of backend development experience
 • 3+ years of NodeJS development
 • Expert in Native JavaScript code

46 mins ago

 

Applied
 • 5+ years in enterprise software sales (ERP)
 • Solid sales forecasting abilities/ revenue success
 • achievement of higher quota/ customer interface

47 mins ago

 

Applied
 • Degree in Computer Science or Engineering
 • Minimum 5-7 years in Dynamics AX
 • Working experience involving technical consulting

48 mins ago

 

Applied
 • Responsible for designing creating data warehouse
 • Design testing to ensure the system runs smoothly
 • Good communication skills

52 mins ago

 

Applied
 • Manage and Maintain Information Security Solution
 • Network and Security Device Monitor
 • Supervise IT Operation Helpdesk

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Hadoop Programmer,Big Data Programmer,Developer
 • Information Technology,Programmer Analyst
 • Software Engineer,Application Consultant,

59 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • To design, develop and implement web service
 • Gather & control relevant software specification
 • Work closely with head of developer section

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • การออกแบบ Solution การเลือกอุปกรณ์สารสนเทศ
 • ที่ปรึกษาด้านเทคนิคในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ
 • ที่ปรึกษาเชิงเทคนิคในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Strategic Development
 • IT Research & Development
 • IT Innovation

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล และบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล Data Center
 • ออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศ
 • วิเคราะห์การใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศเบื้องต้น

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์การทำงานระบบ Storage
 • Cloud Computing
 • ปรับปรุง Configuration ต่างๆ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • PL/SQL Developer,PL/SQL Programmer,System Analyst
 • Oracle Developer,Programmer Analyst,IT
 • Information Technology,Software Engineer

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Intelligence tools or Data Visualization
 • Design and implement the integration of data
 • Experience in BI or consulting firm

1 hour ago

 

Applied
 • 2 years of software support experience
 • Onboard and mentor new staff members
 • PAS-X experience is a big plus

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in MIS/Computer
 • Experience 1-5 years administration database
 • Database Knowledge; MySQL, Oracle, Microsoft SQL

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์งานออนไลน์และการทำ SEO, ภาษาคอมพิวเตอร์
 • ใช้โปรแกรม Photoshop,Ilustrator,Dreamweaver,Flash

1 hour ago

 

Applied
 • Telecommunication
 • LAN, internet, file server, client PC
 • remote or onsite

1 hour ago

 

Applied
 • CSS, HTML, JavsScript
 • Web Developer
 • Mobile Developer

1 hour ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • experience in developing Java / Scala programming
 • Database Design, RESTful, Version Control Systems
 • Expertise Java/Scala/SQL/OWASP security principles

1 hour ago

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Expertise HTML, CSS and JavaScript
 • experiences front-end developer
 • Understanding of scalable front-end application

1 hour ago

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Experiences in Java/Scala or any programming
 • Understand Java/Scala/SQL/OWASP security principle
 • database design, web services, version control

1 hour ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • receptionist
 • Administrative
 • front office

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, สถิติ
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบสารสนเทศหรืองานด้าน IT
 • สามารถทำงานในเชิงวิเคราะห์และให้เหตุผลในการอธิบาย

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เคยใช้งานระบบ ERP(SAP) เชี่ยวชาญอย่างน้อย 1 Module
 • ออกแบบ Business Process,Function ทาง ERP SAP ได้
 • มีความรู้เรื่อง database เช่น Oracle,MySQL เป็นต้น

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SAP HCM Module: OM, PA, TM, PY
 • Minimum 5 years experience in SAP HCM
 • 5 days work week: Mon. - Fri.

2 hours ago

 

Applied
 • Develop Java API interface with back-end system
 • Develop Java web application
 • Experience with JSF,Web Service, RESTful API

2 hours ago

 

Applied
 • เขียน Html / CSS Optimization เป็นหลัก
 • มีความเข้าใจ Grid Layout, Responsive Design
 • มีทักษะด้าน Graphic Design เป็นอย่างดี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 Years experience in IT support
 • Knowledge in hardware, software and network
 • Growth opportunity with US

4 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบ ติดตั้ง Config Server, Firewall, Network
 • ดูแลระบบ Server ที่ Hosting
 • ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคกับลูกค้า และพนักงานฝ่ายขาย

4 hours ago

 

Applied
 • ปวส. หรือปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ IT Network
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ Word , Excel
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่รถยนต์

4 hours ago

THB25k - 45k /month

Applied
 • ปวส. หรือปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์/มีประสบการณ์ตรง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ Word , Excel
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่รถยนต์

4 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • 3+ years experience
 • Knowledge in test tool
 • Good English communication

10 hours ago

 

Applied
 • Experience in project management
 • Good in presentation and interpersonal skill
 • Strong analytic and financial control skills

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Front End Developer, HTML5 Developer, CSS,Angular
 • Angular JS, Analytic Tools,ReactJS, iOS, Mobile
 • Angular JS, Analytic Tools,ReactJS, iOS, Mobile

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage end-to-end project, implement project
 • Provide the regular status reports to all stake
 • Strong in both technical and business knowledge

10 hours ago

 

Applied
 • Male / Female age between 28--35 years old
 • Bachelor Degree in Computer Science,IT
 • 5- 10 years experience

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 Experience in Microsoft Dynamic CRM
 • Good analytic and problem solving skills
 • Manage and maintain Microsoft Dynamic CRM system

10 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or higher degree in Computer Science
 • Able to coding: .NET, MSSQL, Java, PHP, XML
 • Oracle experience will advantage

10 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Min.3 years exp. in IT related field
 • Good command in English
 • Thai, Male / Female, age 25-30 years old

10 hours ago

 

Applied
 • Experience in networking knowledge
 • BS/MS degree in Computer Science, Engineer, IS/IT
 • Experience in IT monitoring and systems control

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.