• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวคอมพิวเตอร์
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ในการขาย IT ให้หน่วยงานราชการ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree or above in computer
 • Minimum 5-10 years of experience about E-Payment
 • Honest , positive attitude and strong ability

1 hour ago

 

Applied
 • Age under 30 years old
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Strong Microsoft Office

14 hours ago

 

Applied
 • ดูแล Update ข้อมูลบน Online Channel ติดตามข้อมูล
 • ความรู้เรื่องความงาม ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
 • หาข้อมูลเพื่อนำมาเสนอ ติดตามกิจกรรมการตลาดออนไลน์

23-Jun-17

 

Applied
 • Strategic Partner Manager
 • Business Development
 • IT Business

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • More than 6 years in the job roles.
 • Bachelor or Master Degree in Computer, IT,Related
 • Experience in Banking domain is advantage.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Install, configure and maintain system services
 • Proactively identify issues & take actions
 • Manage user accounts, permissions, email

23-Jun-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในงานด้าน IT Support
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

23-Jun-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 33 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science
 • ต้องมีความรู้และมีประสบการณ์ทำ Web Programmer

23-Jun-17

 

Applied
 • SAP
 • UNIX, LINUX, AIX
 • ORACLE

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • back-end , Big data
 • BigO, Linux, MicroService, Cluster Computing
 • Algorithm

23-Jun-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 20 - 28 ปี
 • เป็นผู้ฟังที่ดีและยอมรับความเห็นจากเพื่อนร่วมงาน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Programmer
 • พัฒนาระบบ
 • Mobile Application

22-Jun-17

 

Applied
 • ซ่อมแซ่มบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด
 • วุฒิปวช,ปวส,ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • At least 8 years in IT project&Contract Management
 • Fluent in English
 • Good command of MS Project

22-Jun-17

 

Applied
 • มีความประสบการณ์ด้าน Linux Server
 • ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00
 • พนักงานประจำ

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 Year Experience SAP BASIS
 • Good Team player
 • Ability to Analyze Problems

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Famale, Age not less than 32 years old
 • Positive attitude and high integrity
 • Excellent interpersonal and communication skills

22-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานกับ API ของ Social Network
 • JavaScript, CSS, HTML, HTTP Protocol
 • เข้าใจ UX/UI และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree preferred
 • 2+ years’ experience working in an general admin
 • Ability to multi-task and prioritize projects

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male , Aged between 22-27
 • degree in Computer Science, Engineering
 • Responsible, good service mind

22-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

22-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

22-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Engineering, Computer Science, MIS
 • งานบริหารระบบช่องทางลูกค้า
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

22-Jun-17

 

Applied
 • HRIS MANAGER
 • Human Resources Information System
 • Human Resource Information Management Systems

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 24-35 ปี
 • พัฒนา Web Application
 • มีความรู้เรื่อง ASP.NET MVC

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in engineering or related field
 • Good command of English.
 • Be able to work for on-site installing

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor in Engineering or Computer Science
 • At least 0-2 years of experiences.
 • Able to read English documents.

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in engineering or related field
 • Good command of English.
 • Be able to work for on-site installing

21-Jun-17

 

Applied
 • 6-8 years previous experience in similar position
 • Software Sales Experience is crucial
 • Manages Software Sales Manager on slaes tarket

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience in application development
 • Bachelor's or Master's Degree in Computer Science
 • Knowledge of object-oriented analysis

21-Jun-17

 

Applied
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana
 • At least 2 years in recruiting experience
 • Master Degree

21-Jun-17

 

Applied
 • Serve as part of a KBTG Blockchain team
 • Build web application to provide REST API service
 • Experience with Node.js programing

21-Jun-17

 

Applied
 • Develop Blockchain smart-contract (chaincode)
 • Hands on experience with Golang programing
 • Development of Hyperledger Fabric blockchain

21-Jun-17

 

Applied
 • Manage & Develop ETL process using Pentaho data
 • ETL developers to support KBTG's Blockchain App
 • Hands on experience with ETL solution

21-Jun-17

 

Applied
 • Experience working in a Change Control or analyst
 • Preferred ITIL foundation
 • Able to work at KBTG Tower, Changwattana

21-Jun-17

 

Applied
 • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
 • สวัสดิการประกันกลุ่ม ค่าทันตกรรม
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม C/C++

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
 • สวัสดิการประกันกลุ่ม ค่าทันตกรรม
 • ประสบการณ์ 3 ปีทางด้านใดด้านหนึ่ง

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
 • สวัสดิการประกันกลุ่ม ค่าทันตกรรม
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม C#

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลฐานข้อมูลในระบบ Update ข้อมูลต่างๆ
 • ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

21-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

21-Jun-17

 

Applied
 • Support Server Troubleshoot
 • Support Network Troubleshoot
 • Experience more than 4years

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of college courses in IT
 • 5 years’ experience working in a large-scale IT
 • Cer. SIEM / CEH/CIH

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 yrs exp in IT Service Application/Service Desk
 • Good in English Communication
 • Able to work in shift

20-Jun-17

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านระบบฐานข้อมูล
 • มีพื้นฐาน Logic การเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
 • กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง

20-Jun-17

 

Applied
 • Age under 30 years old
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Strong Microsoft Office

20-Jun-17

 

Applied
 • 5 years’ experience in HRIS
 • Human resources experience
 • Strong management skills

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมตามที่ระบุไว้ได้
 • มีความสนใจในการเขียนโปรแกรม
 • ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.