• ดูแลระบบซื้อขายหลักทรัพย์
 • ให้คำปรึกษาระบบ IFIS
 • IT Securities

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สอบถามข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
 • จัดทำ Business Requirement Document, Workflow
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม และดูแลระบบงานปฏิบัติการหลักทรัพย์
 • ควบคุมและจัดการการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบ
 • แนะนำ และให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการใช้ระบบงาน

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science, Information system
 • Experiences in Programming
 • Good communication in English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงาน
 • ตรงต่อเวลา
 • เรียนรู้งานเร็ว

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Be the hub of communication for the project
 • Client contact and service
 • Familiar with Internet Technology and E-Commerce

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Establish Business relationships with new customer
 • Consult customers about online/ digital marketing
 • Identify prospective customers opportunities

20 hours ago

 

Applied
 • Establish Business relationships with new customer
 • Consult customers about online/ digital marketing
 • Identify prospective customers opportunities

20 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

20 hours ago

 

Applied
 • Establish Business relationships with new customer
 • Consult customers about online/ digital marketing
 • Identify prospective customers opportunities

20 hours ago

 

Applied
 • J2EE, JSP, Servlet, EJB, Ajax, JBoss, Java Bean,
 • Strut / spring / Hibernate Framework, Oracle
 • Develop application using with Java Technology

20 hours ago

 

Applied
 • VB.NET, ASP.NET, C#.NET, Oracle, SQL, MS-SQL
 • At least 1 year of experience in Programming
 • Software development and following design spec

20 hours ago

 

Applied
 • 5+ years of experience in application / software
 • Any degree in computer science / Engineer / IT
 • Having experience in JavaScript, Jquery, and Ajax

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SAP Support
 • All Module
 • Bangkok

20 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • Bachelors Degree, MBA desirable
 • Experience of managing databases to support
 • Advanced excel and SQL query skills

20 hours ago

 

Applied
 • Javascript, JQuery, Angular
 • PHP, Git
 • MySQL, JIRA

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Good connection in distribution management
 • Good command of English

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Having experience in Virtualization.
 • UNIX-AIX, SUN, Linux (Prefer AIX)
 • Familiarity with IT Service Management.

20 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality ONLY
 • Minimum 2 years experience in PL/SQL
 • Good command in written and spoken English

20 hours ago

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

20 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Experience at top tier management consulting
 • At least Bachelor's degree in Computer Science
 • A strong drive to make things happen

20 hours ago

 

Applied
 • Apple iOS Application, front end development
 • iOS Developer,
 • software developer

22 hours ago

 

Applied
 • Java Developer
 • Programmer
 • Web Developer

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • CSS, HTML, JavsScript
 • Web Developer
 • Mobile Developer

20-Jan-17

 

Applied
 • Proficient knowledge of HTML, CSS and Javascript
 • HTML5, jQuery, AJAX
 • Scalable architecture

20-Jan-17

 

Applied
 • Development , Management projects, Procurement
 • six-sigma , plans and , implements, reviews ,K2
 • on time , budget , developing , project

20-Jan-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • PHP - Laravel Framework, HTML5, CSS3, JSON, Java
 • มีความรู้ทางด้านฐานข้อมูล MySQL

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • degree of Computer Engineering / Business Computer
 • 2 years of experiences in ITSD field
 • Good command in English speaking

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering Computer / Telecommunication
 • 5 years’ experience in SAP ERP implementation
 • RFI/RFP response skills

20-Jan-17

 

Applied
 • Expertise in web application UI development.
 • Design and develop Java-based in-house enterprise.
 • Experience working with AGILE development method.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years of hands-on experience
 • Experience in working with RDBS
 • 3-5+ years of expertise in Java Development

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Design, develop and implement Android applications
 • Maintain and update existing Android applications
 • Provide documentation of all new developments

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Creative
 • Graphic Designer
 • Web Designer

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Implemented IT solution; maintenance and operation
 • Work with 3rd party service provider
 • Service Delivery Management / Operational Support

20-Jan-17

 

Applied
 • Unix, Linux, Unix Command, Shell Script, Python
 • AWS, Azure, Jenkins, CI, Automation
 • Virtualization, Cloud, English

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science
 • 2 ปีขึ้นไป ในงานวางแผนพัฒนาโปรแกรม

20-Jan-17

 

Applied
 • Design, Implement, maintenance and develop
 • Contact Center Software Solution and warehouse
 • VB.Net, Java, C#, VB6, DynamicAX, MS SQL, PHP,HTML

20-Jan-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum 4 years of Dynamics AX 2012 Version
 • AX2012 Technical and Development experience
 • Able to perform Analysis of Business Flow

20-Jan-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Write “clean”, well-designed code
 • Produce detailed specifications
 • Test and troubleshoot core product technologies

20-Jan-17

 

Applied
 • Experience as programmer, systems analyst
 • Good Attitude | Responsible | Analytic | Problem
 • Good command of both written and spoken English

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Contact Center
 • Customer Service
 • Call Center

20-Jan-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงาน IT Support ตาม Site งานของลูกค้า
 • ติดตั้งอุปกรณ์ IT ตาม Site งานของลูกค้า
 • วุุฒิการศึกษา ปวช, ปวส หรือ ปริญญาตรี

20-Jan-17

 

Applied
 • Android or iOS Developer
 • Leading Global Consultancy Firm
 • Great Career Progression

20-Jan-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • 2 - 5 years of technology sales experience
 • SaaS cloud related selling experience
 • SaaS cloud related selling experience

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree
 • 1 year of Agile delivery experience
 • 1 year of experience with MEAP platforms

20-Jan-17

 

Applied
 • At least 2 years of proven experience in a PHP
 • Prior experience in complex Web development
 • Confident communication skills

20-Jan-17

 

Applied
 • Managing the complete recruitment cycle
 • Between 2 and 5 Years B2B, Sales Solutions
 • Very good English speaking skills

20-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Engineering or Computer Science
 • Strong track record of on-time
 • Ability to manage Agile and Non-Agile projects

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in application development
 • Strong leadership, strategic thinking, planning
 • Understand current SCB architecture

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.