• ปริญญาตรี สัตวบาล สัตวแพทย์ ประมง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขาย 1-3 ปี
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่

5 mins ago

 

Applied
 • Degree in Interior Design Male age 25 – 33 years
 • experienced in Fashion Shop Site Controlling
 • Able to read AutoCAD in English Version

17 mins ago

 

Applied
 • Thai Male or Female
 • Experiences in Food Ingredients
 • Fluent in English both writing and speaking

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male or Female, age around 35-45
 • Very good command in English
 • Japanese language ability is advantage

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in marketing FMCG work at least 3 years
 • Working pressure management.
 • Vehicle own,Good team player

1 hour ago

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีทักษะในการใช้ MS Office และโปรแกรม Nielsen ได้ดี
 • มีประสบการณ์การด้านจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years’ experience in professional recruitment
 • Proficiency in English both written and spoken
 • Bachelor Degree or higher in any related field

3 hours ago

 

Applied
 • Identify and prospect new business.
 • Promote Sales and maintain existing accounts.
 • Prepare quotes and contracts.

4 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • Management of Subsidiaries’ and Suppliers
 • Involvement in the Catalogue products listing.
 • Involvement in ISO 14001 environment procedure.

4 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Handle customer’s enquiries & complaints
 • Communicate courteously with customers
 • Communicate & coordinate with relevant party

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความสามารถในการออกแบบวงจร,ฮาร์ดแวร์
 • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Altium ,Designer

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male / Female
 • Knowledge with HTTP protocol
 • Knowledge with JavaScript, CSS

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • วางแผนการขายสินค้า
 • นำเสนอสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Graphic Design
 • 3 year experience in graphic design, media
 • Excellent in IT skills, especially with design

4 hours ago

 

Applied
 • SAP knowledge or a modern Warehouse
 • 4-10 years’ experience
 • Control cycle count activity and report KPI proces

4 hours ago

 

Applied
 • Degree, 2~3 years sales experience.
 • Experience with analytical instruments preferred.
 • Salary/commission package. Prospect to lead team.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Export Sales Assistant - 2+ Years Experience
 • Strong English Skills / Work With Foreign Manager
 • Must Be Hard Working / Eager To Learn

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for controlling and developing
 • Organization Development and Staff
 • Work closely with management to identify training

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • not over 28 years old with 1 - 2 years experience
 • Good in English communication
 • Experience VB, C++, C#, Java, HTML5, IOS, Android

14 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 7 years’ experience in sales
 • Experience working in B2C
 • Good command of English

14 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience in Quantitative analysis
 • Good reporting and analytical skills
 • Good command in English

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Master’s Degree in Chemistry or related
 • Age between 22 - 30 years old
 • Interested in fragrance and personal care products

14 hours ago

 

Applied
 • Master’s Degree in Science,Chemistry,Biochemistry
 • Age between 24 - 30 years old
 • interest in laboratory work, personal care product

14 hours ago

 

Applied
 • Female age 24-28, Bachelor in accounting
 • 2-3 years experience in accounting
 • 20,000 -25,000 THB + Benefits + Bonus

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in English, Business
 • At least 2 years experience in Secretary
 • Good command of written and read in English

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in any fields
 • Able to communicate English is preferred
 • Understand telesales job

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years’ experience in retail sales
 • Excellent communication skills
 • Outgoing, friendly, service minded personality

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related fields
 • Minimum 1-2 years experiences in purchasing
 • Salary: 20,000 – 30,000 Baht

14 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Operations Specialist
 • Thai only
 • Operations Specialist

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in product marketing IT role
 • Excel spread sheeting
 • Experience in a product management

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proven working experience in trade marketing.
 • Good understanding of the full marketing mix.
 • Work experience with FMCG and/or food industry.

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage engineering projects including designing
 • Research and follow up on new engineering system
 • 8 plus years experience in Project Engineering

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in brand management, product management
 • Good understanding of the full marketing mix.
 • Work experience with FMCG and/or food industry.

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ล่ามจีน แปลเอกสารไทย-จีน/จีน-ไทย
 • แปลบทสนทนาต่างๆ
 • ติดต่อสื่อสาร/ประสานงาน

14 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน
 • สรรหาและว่าจ้าง
 • อายุ ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

14 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ทางด้านภาษา Java , C , C++, PHP , ASP,
 • มีความสามารถพัฒนา Web Application
 • มีความรู้ทางด้าน Graphic เช่น Flash , Photo Shop

14 hours ago

 

Applied
 • Degree in Food Science
 • 5 plus years experience
 • Responsible for project management of product

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Male, age over 30 years old
 • Experience is Import / Export & Management.

14 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Information Systems
 • 2-3 years’ experience, preferably with FMCG
 • Good communicator with strong interpersonal skills

14 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานขายและงานด้านเทคนิคในกลุ่มลูกค้า
 • รักงานขาย ทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, Age over 22 years old.
 • BE in Instrument, Mechanical and Electricals.
 • Have experience in Service Engineer.

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการก่อสร้าง

14 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, 28 – 40 years old.
 • Bachelor’s Degree in any related fields.
 • 3 years experience in monitoring or controlling

14 hours ago

 

Applied
 • Product management, kitchen, house appliances
 • Manager level, international products, marketing
 • Market research, Consumer goods, SEA, Thailand

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ปริญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ , การขายและการตลาด
 • ประสบการณ์ในงานด้านประสานงานและการขาย

14 hours ago

 

Applied
 • 1-2 years working experience in coordination
 • Good command in English
 • Work independent

14 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายสินค้าให้กับโรงงาน
 • วางแผนติดตามงาน/ตัดสินใจ/แก้ปัญหาได้ดี
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ อ่าน/เขียน ได้ดี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • มีประสบการณ์การขายสินค้าให้กับโรงงานมาก่อน

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-34 ปี
 • วุฒิ ปวส. (ช่างกล) - ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์

14 hours ago

Salary negotiable

Applied