• ชาย / หญิง สามารถทำงานภาคตะวันตก (นครปฐม)
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขาย/การตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

49 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด

56 mins ago

 

Applied
 • Experience in Data Scientist will be advantage
 • Degree in Computer Engineering, Statistics, MIS
 • Knowledge in marketing campaign analytics

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in marketing communication
 • Integrated marketing communication campaign
 • Ensure high level of seasonal activities

1 hour ago

 

Applied
 • Male/ Female 25-33 years old
 • Experience in Product development & Mobile banking
 • Mobile application / E-commerce is preferred

1 hour ago

 

Applied
 • Certificate of CPA,CIA
 • International audit firm would be advantage
 • Must be able to travel, English is a must

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Build and execute and innovative joint long-range
 • Develop Go-to-Market strategies to grow IOT
 • Deliver business value to select opportunities

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Support the management of the business
 • Can work on weekend / shift based
 • Able to communicate in English

2 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

2 hours ago

 

Applied
 • กำกับดูแลการการขาย กิจกรรมการขายและการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด

2 hours ago

 

Applied
 • กำกับดูแลการการขายกิจกรรมการขายและการตลาด
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

2 hours ago

 

Applied
 • Retail Weekly Report
 • Retail Monthly Report
 • Analyzing data from iRetail Management System

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ โท สาขาสถิติประยุกต์
 • มีประสบการณ์ด้านการวิจัยการตลาด 3-5 ปี
 • ความรู้ทางสถิติเบื้องต้นและ/หรือสถิติขั้นสูง

5 hours ago

 

Applied
 • Achieve assigned sales quota
 • Participate in customer engagement with CIO/IT
 • Ownership of technical engagement

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Achieve assigned sales quota
 • Participate in customer engagement with CIO/IT
 • Ownership of technical engagement

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-5 years working experience for 2G/3G/LTE
 • A broad understanding of a modern day GSM/HSPA/LTE
 • Drive test tools

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good service mind
 • Have basic knowledge of warehouse management
 • Good command of English

16 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Development application base on UML Design/SRS/HLD
 • More than 5 years in Software Development.
 • Applicants must have strong C#.NET, ASP.NET

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate internal resources and third parties
 • Translate, develop and maintain comprehensive
 • Assist in the definition of project scope

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in Sale in ICT/Telecom industry
 • Experience in Carriers and ISPs business is a plus
 • Good command of written and spoken English

16 hours ago

 

Applied
 • Comprehensive understanding of the ICT market.
 • Track record in managed services sales, Presales.
 • Telematics/M2M background strongly preferred.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Data Scientist, Data analytic, Business Analyst
 • statistical analysis, common quantitative analytic
 • BI tools and/or data visualization tools

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in TelecommunicationEngineering.
 • ความรู้พื้นฐานทางด้าน Fix Line และ ทางด้าน Mobile
 • ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years knowledge and experience
 • Excellent in presentation skill
 • Strong interpersonal relationship skill

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in ISP/Telecom business
 • At least 4 years in Local/Global SI company
 • Having communication and negotiation skill

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Trouble shooting, Network LAN, WAN
 • Onsite IT Support
 • Outlook, Excel, Word, Power Point

16 hours ago

 

Applied
 • Transmission, Network System, telecommunication
 • Purchasing and Supply Chain Management
 • neogotiation

16 hours ago

 

Applied
 • Network & System Presales
 • VMware
 • Server Installation

16 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineer(Telecom, Elec, Computer) , IT
 • สามารถปฏิบติงานเป็นกะ และหมุนเวียนวันหยุดได้
 • -

16 hours ago

 

Applied
 • 3 years of experiences as a network engineer
 • Degree or higher in Computer Engineering
 • CCNA or CCNP certified is an advantage

16 hours ago

 

Applied
 • Good command in English
 • Degree in International Business, Marketing
 • Experience in Business Development, Marketing

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท สาขา MBA , การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์วิเคราะห์Customer Insightและออกแบบแคมเปญ
 • มีประสบการณ์งาน CRM, Loyalty & Retention Program

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • -5 years with IT infrastructure working on Linux
 • Understand and familiar with JAVA, JSON, XML
 • achelor's degree in Computer Engineering

16 hours ago

 

Applied
 • Procurement and Network Contracts , legal
 • counsel , changes , issuance , legislations
 • drafting and legal and agreements an

16 hours ago

 

Applied
 • Experience proven within an onsite IT support
 • Strong communication skills
 • Experience in Microsoft Desktop software

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Customer service/Digital media/TOEIC/English skill
 • agent/call center/spoken and written/shift
 • Customer Service Agent /problem solving

16 hours ago

 

Applied
 • CFO, Financial and Accounting Manager
 • Internal Auditor, External Auditor
 • Financial Management

16 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Project Manager, Project Management
 • Implementation Manager
 • Nokia, Huawei, ZTE, DTAC, AIS

16 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • At least 2 years’ experience in Secretary
 • Good in English
 • Able to work effectively in a team environment

16 hours ago

 

Applied
 • 3 years’ experience in HRIS
 • Logical thinking and attention to detail
 • Proficient in Microsoft Office

16 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years working experience in HRD
 • Strong in HRD knowledge & practices
 • Good command of English

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years working experience in HRM
 • Strong in HR knowledge & practices
 • Good command of English

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-3 years working experience for 2G/3G/LTE
 • A broad understanding of a modern day GSM/HSPA/LTE
 • Microsoft Windows, MS Words, MS Excel

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Product management and operation
 • English and Japanese communications skills.
 • Perform marketing analysis

16 hours ago

 

Applied
 • Network engineer
 • Implement & Maintenance
 • IT Environment

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Mass Communicatio
 • 6 years relevant experience in public relations
 • Solid Experience in PR or Advertising

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Social Science or Psychology
 • 2 years experience in HRBP
 • Proficient in computer literacy

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือโท คณะนิเทศศาสตร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร CSR/CSV/SD
 • มีความเชี่ยวชาญเกียวกับการออกแบบ

16 hours ago

Salary negotiable

Applied