• กำกับดูแลการการขายกิจกรรมการขายและการตลาด
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3 hours ago

 

Applied
 • Create good relationships with customers
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • Work Experience : 5 - 6

3 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมทีมงานขายระดับพื้นที่หรือ จังหวัด
 • สร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าของบริษัทให้เพิ่มขึ้น
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • Age 26-32 years old
 • 2-7 years working experience
 • Degree in Network Engineering

3 hours ago

 

Applied
 • Degree in IT, Engineering, Marketing
 • 5 years’ experience in Marketing
 • Good command in English

3 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ดูแลประสานงานทั่วไป ดูแลเอกสารและอุปกรณ์สำนักงาน

3 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ18ถึง30ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล / ไฟฟ้า
 • สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ช่างได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or Masters degree/PhD in Comp.
 • Minimum 3-5 years of experience
 • Strong communication skills

3 hours ago

 

Applied
 • Good command of English. Proficiency in Mandarin
 • 1 year's working experience in secretarial
 • Handle daily secretarial

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • Familiar with international trading
 • English proficiency

3 hours ago

 

Applied
 • Responsible for sales project owner to drive sales
 • Prepare and present proposal documentation
 • Build customer satisfaction and develop customer

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • strong customer relationship and project
 • Monitor and improve transaction quality
 • management, bidding procedure

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thinking creatively to produce new ideas &concepts
 • Liaising professionally & efficiently with team
 • degree in Communication Arts, majoring in Graphic

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดีสมส่วน มี Service Mind รักงานบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ

3 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมยานยนต์
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • Good Opportunity
 • Famous Corporate
 • Great Location

3 hours ago

 

Applied
 • Career Opportunity
 • Challenging Role
 • Leadership

3 hours ago

 

Applied
 • Experienced Business Sector-Telecommunication
 • Strong Business Development and Strategy
 • including planning, budgeting, implement

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Creative off-line and online activities
 • experience in creative & campaign development
 • Work with large-scale advertising agency

3 hours ago

 

Applied
 • Engaging and challenging tasks in a highly
 • Competitive remuneration
 • An excellent and modern working environment

3 hours ago

 

Applied
 • 3 to 5 years in direct sales and account managemen
 • Self motivated, independent, and possess strong
 • Good presentational, organizational and planning

3 hours ago

 

Applied
 • MAP, SIP, Diameter protocol and 3GPP
 • core network CS or PS technologies
 • Received resume in English version only

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop and maintain good working relationships
 • Senior VISA Work permit
 • Management of Visa & Work Permit Database

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Take charge of BMS/Security system delivery/design
 • Complete Installation & commissioning BMS system
 • Testing & Acceptance of BMS system in accordance

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare regular reports, gathering and summarizing
 • Arrange regular department meeting
 • Organize and maintain good filing system

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR strategies
 • Teams Management skill
 • Managing visa and work permit

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience in financial work
 • Fluent in English or Chinese
 • collecting information, preparing balance sheet

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • TV/VDO/Broadcasting Business Background
 • Experience in content acquisition & partnership
 • At least 10 years total experiences

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • AR
 • AP
 • Vlookup

3 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ในสาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proactively identify new business opportunities
 • Provide technical sales supports
 • Fulfill sales objectives

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing, 4G, telecommunication, product develop
 • Commercial / Engineering / IT
 • Expatriate based in Myanmar, marketing

3 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in Telecom/Electrical/Electronic
 • 1 year hands on experience in Project Management
 • Understanding all telecommunication products

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฎิบัติงานได้ 6 วัน (ผลตอบแทน 20%)

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • consult with clients
 • To lead tender proposal and relevant documents
 • To establish effective customer relationships

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Be responsible for field technical support
 • Be responsible for secondary level technical
 • Provide the training to customers & front engineer

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical, Mechanical field
 • Good computer skill and especially AutoCAD program
 • To have related experience 1-2 years

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • Degree majoring in Telecom Engineering
 • Good command in English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • senior network engineer
 • At least 7 years’ experience in related field.
 • Have skill in Presales. Network Infrastructure etc

3 hours ago

 

Applied
 • restaurant
 • management
 • make a decision

3 hours ago

 

Applied
 • Support daily DC Service
 • Basic troubleshoot DC problem
 • coordinate with HQ in Japan

3 hours ago

 

Applied
 • Support each functional owner for South East Asia
 • Transfer important information or collect data
 • Communicate with Rep Offices, ensure Supply Chain

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถใช้คอมพิวเตอร์

3 hours ago

THB16k - 20k /month (includes high commission)

Applied
 • Male or female, Thai nationality
 • Experience in fraud management, financial
 • Bachelor degree in Accounting or any related field

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experience in customer services
 • Pleasant personality and good appearance
 • Good command of English (TOEIC 550)

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lead Quality Assurance
 • QA (Automation Test)
 • QA (Front-End)

3 hours ago

 

Applied
 • All data center service operation & customer
 • 24 hours support new data center service
 • Can work in 3 shifts.

3 hours ago

 

Applied