• เขียนแบบ Auto Cad
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • ทำรายการคำนวณประกอบแบบ

7 hours ago

 

Applied

Supervisor

MEGA Planet Co., Ltd.

Bangkok Area - Pathumthani

 • เพศชาย
 • อายุ 18-28 ปี
 • มีทักษะฝีมือช่างกลเบื้องต้น

7 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีจ่าย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องการบันทึกบัญชี และภาษีต่างๆ

7 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุระหว่าง 21-30 ปี
 • รักงานขาย-งานบริการ

7 hours ago

 

Applied
 • อายุ 21 - 34 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

7 hours ago

 

Applied
 • ปวช. ปวส.ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • คีย์ข้อมูล
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

7 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและจัดทำประมาณการเงินสด
 • ปริญญาตรี บัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินรับ-จ่าย

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ ระดับดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้

7 hours ago

 

Applied
 • มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงาน
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00น.
 • สังคม และบรรยากาศในการทำงานดี

22-Mar-17

 

Applied
 • Good in English conversation and writing
 • Employment Type: Full-Time (5 day workings)
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี
 • มีความรู้ทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • ขับขี่รถยนต์และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

22-Mar-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female, age between 30-40 years old
 • Graduate Bachelor or Master Degree
 • Experience in sales project at least 2 years

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Identifying and quoting on sales opportunities
 • Conducting direst sales activities and working
 • Answering routine inquires regarding the company

21-Mar-17

 

Applied
 • Identifying and quoting on sales opportunities
 • Conducting direst sales activities and working
 • Answering routine inquires regarding the company

21-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้ากำลัง
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป , ภาษาดี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

20-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม IT
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป , ภาษาดี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

20-Mar-17

 

Applied
 • ทักษะด้านงานสรรหาบุคคล
 • ออกพิ้นที่ได้ ชอบพบปะ
 • มีแนวความคิด ทักษะการเจรจา

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไปมีประสบการณ์ด้านงานช่าง
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงอาคาร สำนักงาน
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25ขึ้นไป สัญชาติไทย
 • (ปวช.) ขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ การขาย
 • รักงานขาย , สื่อสารได้ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย จบการศึกษา ปวช./ปวส สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิค ซ่อมอุปกรณ์

19-Mar-17

 

Applied