• เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์

8 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

8 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลยอดขายให้ได้ตามยอดที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สามารถคุมทีมงานขายได้

8 hours ago

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าที่ตนรับผิดชอบต่อลูกค้า
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในตัวสินค้าที่ตนดูแลอยู่
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลการทำงานของช่างเทคนิค
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิงก็ได้
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง

8 hours ago

 

Applied
 • 5S , Safety, Environment , Energy
 • Industrial Support
 • Factory Support Supervisor

08-Dec-16

 

Applied
 • CCTV
 • Technical
 • Engineer

06-Dec-16

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 30ขึ้นไป สัญชาติไทย
 • ระดับการศึกษา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความใส่ใจลูกค้า, ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบ

06-Dec-16

 

Applied
 • Technical support for Security system
 • Application training and solving technical issue
 • Supporting sales for solution design

05-Dec-16

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ทักษะด้านงานสรรหาบุคคล
 • ออกพิ้นที่ได้ ชอบพบปะ
 • มีแนวความคิด ทักษะการเจรจา

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Business Development
 • Strategic planning
 • Retail or Retail Loss Prevention

28-Nov-16

 

Applied