• ทักษะด้านงานสรรหาบุคคล
 • ออกพิ้นที่ได้ ชอบพบปะ
 • มีแนวความคิด ทักษะการเจรจา

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับสมัครพนักงานธุรการด่วน!
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ อาทิตย์)
 • มีโบนัสสิ้นปี

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เสนอขายสินค้าที่ตนรับผิดชอบต่อลูกค้า
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในตัวสินค้าที่ตนดูแลอยู่
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

19-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลการทำงานของช่างเทคนิค
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

19-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลยอดขายให้ได้ตามยอดที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สามารถคุมทีมงานขายได้

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิงก็ได้
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง

19-Oct-16

 

Applied
 • Based in Eastern Seaboard
 • Basic salary + high commission
 • Company car provided

19-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • Based in Phuket
 • Basic salary + high commission
 • Company car provided

19-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • 3 years in administration or secretarial services.
 • Good command of spoken and written English.
 • Good command of spoken and written Mandarin.

17-Oct-16

 

Applied
 • Fire Fighting System background
 • Knowledge of sales marketing technique
 • Good English abilities

12-Oct-16

 

Applied