• ชาย อายุ 20 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

19-Jan-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 20- 35 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเอง
 • มีรถยนต์ หรือ มอเตอร์ไซต์ส่วนตัว

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Software : Oracle / SUN / SAP
 • Negotiation, sourcing, supplier selection
 • Fluent in English

19-Jan-17

 

Applied
 • Male, Thai nationality, age 24 – 35 years old
 • At least 2 years experience of IT industry
 • Fair of English comprehensive and oral skills

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25-42
 • ป.ว.ส. ขึ้นไป
 • สามารถใชโปรแกรม Express ได้ดี

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย ดูแลตัวเองดี ตัดผมสุภาพโกนหนวด
 • เอาใจใส่เรื่องการแต่งกายเวลาทำงาน
 • มีใจรักงานด้านบริการ ซื่อสัตย์

16-Jan-17

 

Applied