• เพศชายและเพศหญิง
 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ดี

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชายและเพศหญิง
 • ยินดีพิจารณาผู้เกษียณอายุและแม่บ้าน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

21-Apr-17

 

Applied
 • Chartist
 • Admin
 • Presentation

21-Apr-17

 

Applied
 • HR Staff
 • Human Resource
 • Admin

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 years of research experience
 • Degree or higher in Statisics / Applied Statistic
 • Capable on big data management

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 yrs of Exp. in Market Research for FMCG
 • Good command in English
 • Proficiency in MS Office and SPSS program

21-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor’s or Master's degree in Business Admin
 • 6 years of experience in marketing research

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการโครงการ (Project Management)
 • IT Consulting
 • Network and Application

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์การทำงานระบบ Storage
 • Cloud Computing
 • ปรับปรุง Configuration ต่างๆ

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำ Infographic, ขึ้นรูปสามมิติ
 • จัดการข้อมูลใน website / blog ของบริษัท
 • มีประสบการณ์ 0-4 ปี ในการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์

20-Apr-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Research Manager
 • Business Development
 • Sales

20-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree in Business, Social Science
 • Experience in statistical software - SPSS

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Nationality : Thai
 • Male/ Female, age around 25 - 28 years
 • Experience in Human Resource

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Production Engineer
 • ISO
 • Good cooperation

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Consultant
 • Business development
 • Economic

19-Apr-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree, Law or equivalent.
 • Review and draft business contracts
 • Coordinate with outsource lawyers regarding legal

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Nationality : Thai /Female, age not over 35 years
 • Good command in English (TOEIC 600 up)/JLPT N2 up
 • Have experience about Automotive or Factory field

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Consulting background
 • Price & Promotion Modeling
 • CPG experience

19-Apr-17

 

Applied
 • 6 to 10 years FMCG (marketing / sales) or retail
 • Build and maintain relationships with key clients
 • Undertake sales activities/preparation proposal

19-Apr-17

 

Applied
 • market researcher
 • fluent in English
 • market research agency

18-Apr-17

 

Applied
 • BA or MA preferable in Economics, Statistics
 • 2 years experience Executive in market research
 • High energy with the positive “can do” attitude

18-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

18-Apr-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Thai with Degree or higher in Statistics, business
 • Analyze projective data (qualitative research only
 • 3 yrs experience of good foundation market reseach

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent attention to detail.
 • Able to organise time well and multi-tasking
 • Independent and willing to travel

18-Apr-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Managerial Experience in Manufacturing companies
 • Follow-up Safety/DP self-assessment on Bridgestone
 • Hold Safety/DP staffs meeting in Bridgestone

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล และบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล Data Center
 • ออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศ
 • วิเคราะห์การใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศเบื้องต้น

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree preferable in Statis
 • Minimum 3-5 years in relevant experience.
 • Experience in Quality Management, Six Sigma

18-Apr-17

 

Applied
 • Engineer-Developer
 • Application Development
 • IT Services

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of retail index
 • 1 to 2 years of experience in retail industry
 • Strong client service skill and pro-activeness

18-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Management
 • 5 years of experience in market research
 • experience in research consultancy

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree preferable in Business.
 • Good written and verbal communication skills.
 • Good communication skills in English.

17-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master’s Degree.
 • 3 years experience for Manager
 • Analytical with excellent writing, presentation.

17-Apr-17

 

Applied
 • primary and secondary research
 • analyze new market
 • knowledge of statistical analysis and research

14-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of market research experience
 • Understand the resarch project management
 • experience quantitative and qualitative research.

14-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Have a passion for customer service
 • Be a broad lateral thinker
 • Operations

14-Apr-17

 

Applied
 • Project Management
 • Management
 • marketing research

05-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age between 21-29 years old
 • Excellent English - both spoken and written
 • Participate project meetings with clients

03-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age between 25-39 years old
 • Master’s Degree in Science/Business/Marketing
 • Experience ideally more than 3 years

03-Apr-17

Salary negotiable

Applied