• วางแผนริเริ่มกิจกรรมการระดมทุนใหม่ๆ
 • พัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูลฐานข้อมูลลูกค้า
 • จัดทำงบประมาณ

22-Jul-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี
 • มีความรู้ด้านงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์งานพัฒนาธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี
 • จัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อนำเสนอลูกค้า
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและนำเสนอ

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
 • มีประสบการณ์ด้าน Digital marketing
 • สื่อสารดีมาก ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

18-Jul-17

 

Applied
 • Plan and develop customer relation management
 • Acquire sale opportunity information
 • Manage and interpret customer requirements

18-Jul-17

 

Applied