• ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี
 • มีความรู้ด้านงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์งานพัฒนาธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี
 • จัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อนำเสนอลูกค้า
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและนำเสนอ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนริเริ่มกิจกรรมการระดมทุนใหม่ๆ
 • พัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูลฐานข้อมูลลูกค้า
 • จัดทำงบประมาณ

17 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์งานนิติกร 0-3 ปีขึ้นไป
 • จัดเก็บต้นฉบับสัญญาและใบอนุญาตต่างๆ
 • การยื่นขอสัมปทานสำหรับกิจการประปาโครงการใหม่

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การในงานจัดซื้ออย่างน้อย 1ปี
 • รับผิดชอบงานจัดซื้อ/จัดจ้างของบริษัท
 • สรรหาผู้รับจ้าง/ตัวแทนจำหน่ายสินค้ารายใหม่

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female age between 30 - 40 years old
 • At least 5 years ‘experience
 • Good command of spoken and written English

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Good communication, negotiation and presentation
 • Good analytical skill, creative thinking
 • Good command of English

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Engineer
 • Computer literacy ( MS-Office, AutoCAD)
 • Able to relocate to upcountry

26-Jun-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • สามารถใช้ PC และใช้ Microsoft Office ได้คล่อง

26-Jun-17

 

Applied
 • มีฐานใชลูกค้าให้ แผงโซล่า
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • ฝึกอบรบก่อนทำงาน เป็นระยะเวลา 1 เดือน

23-Jun-17

 

Applied
 • มีฐานใชลูกค้าให้ แผงโซล่า
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • ฝึกอบรบก่อนทำงาน เป็นระยะเวลา 1 เดือน

23-Jun-17

 

Applied
 • งานช่างทั่วไป เดินท่อประปา ท่อไฟฟ้า
 • ติดตั้งระบบเครื่องทำน้ำร้อน
 • ช่างเทคนิค ปวส. - ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า

23-Jun-17

 

Applied
 • งานช่างทั่วไป เดินท่อประปา ท่อไฟฟ้า
 • ติดตั้งระบบเครื่องทำน้ำร้อน
 • ช่างเทคนิค ปวส. - ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า

23-Jun-17

 

Applied