• ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี
 • มีความรู้ด้านงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์งานพัฒนาธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี
 • จัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อนำเสนอลูกค้า
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและนำเสนอ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส.สาขา ช่างไฟฟ้า อิเล็คทรอนิ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

23 hours ago

 

Applied
 • Plan and develop customer relation management
 • Acquire sale opportunity information
 • Manage and interpret customer requirements

25-Jul-17

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
 • มีประสบการณ์ด้าน Digital marketing
 • สื่อสารดีมาก ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

25-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนริเริ่มกิจกรรมการระดมทุนใหม่ๆ
 • พัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูลฐานข้อมูลลูกค้า
 • จัดทำงบประมาณ

22-Jul-17

 

Applied