• มีประสบการณ์ในงาน HR ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์ในระดับบริหารมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ามารถวางแผนการพัฒนาบุคลากรได้

5 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาธุรกิจและการวิเคราะห์โครงการ
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • Accounting Management Experience (Service&Food)
 • CPD Certificate
 • Good command of English language

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ความรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหักณ ที่จ่าย
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี การเงิน
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง ซื่อสัตย์ สุจริต

15 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Age 28-32, Male is preference
 • Prefer a minimum 2 year in real estate field
 • Good speaking and writing in English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree in Finance, Accounting, Economic
 • 3-5 Years experience
 • Strong analytical skills

15 hours ago

 

Applied
 • 3 - 5 years of direct experience
 • Thai native with good English communication
 • Good interpersonal skills and high integrity

15 hours ago

 

Applied
 • Able to communicate English effectively
 • 1-2 years’ experience in selling skill
 • Computer literacy is a must

15 hours ago

 

Applied
 • Must speak English
 • Good at computer skills
 • Understand & have knowledge of property contract

15 hours ago

 

Applied
 • Must be an expert in all Property Portal
 • Good in internet posting and excellent in computer
 • Must understand and speak English

15 hours ago

 

Applied
 • Must have experience in the resole market
 • must be willing to work hard
 • self-motivated

15 hours ago

 

Applied
 • อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการการณ์การทำงานเกี่ยวกับการขายพื้นที่

15 hours ago

 

Applied
 • Good communicator and organizer.
 • Strong Chinese language ablility
 • Competitive commission and work benefits

15 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • age 30-40 Years old with Thai nationality
 • Bachelor or Master Degree’s
 • Good communicate in English and computer literacy

15 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • skill in property management software
 • accounting for Condominium Juristic Person
 • can communicate in English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Japanese speaking N1-N2
 • Well presented and good mannered
 • Being able to work on Weekends

15 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • 4 years’ experience of marketing functions.
 • Solid background of project marketing.
 • Good English communication and computer skills.

15 hours ago

 

Applied
 • Working Day : 5.5 day/week , Public Holiday
 • Vacation , Necessary Business leave
 • At least 3 - 9 years experience in the position

27-Oct-16

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Working Day : 5.5 day/week
 • Public Holiday , Necessary Business leave
 • Workplace : Phuket (Rosewood Site,Tri Trang Beach)

27-Oct-16

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Good pay
 • Opportunities to network with high end customers
 • Friendly working environment

27-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • Business developer
 • Service minded
 • Professional Relationship

27-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • Responsible for planning, development
 • Oversees development and implementation
 • Directs the efforts of the marketing communication

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • at least 5 years of Sales Management
 • Exhibition&Event Management
 • Sales target Challenging and Team building

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จบป.ตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์การวิเคราะห์โครงการ ด้านการพัฒนาธุรกิจ
 • มีความเข้าใจในการทำงบประมาณ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

27-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Accounting or relevant
 • Minimum 3-5 years of accounting
 • Strong Excel skills a must

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

27-Oct-16

 

Applied
 • ดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย
 • พิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานทางธุรกิจ
 • มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดกลาง

27-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมงานระบบไฟฟ้า Preventive Maintenance
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์สำนักงาน

27-Oct-16

 

Applied
 • งานเสนอแฟ้ม งานประสานงานในภารกิจกรรมการผู้จัดการ
 • งานรวบรวมรายงาน งานเอกสาร
 • เคยอยู่บริษัทมหาชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Oct-16

 

Applied
 • มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

27-Oct-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านนิติกรในบริษัทอุตสาหกรรม

27-Oct-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านนิติกรในบริษัทอุตสาหกรรม

27-Oct-16

 

Applied
 • Responsible for overall project management
 • Prepares project related reporting
 • Architectural management background

27-Oct-16

 

Applied
 • Thai nationality
 • Creative, active and enthusiasm
 • Good personality

27-Oct-16

 

Applied
 • Male 35 -45 years old.
 • Have 3 year experience of management level.
 • Ability to manage car park system in complex.

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Creative, active and enthusiasm
 • Good personality

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree of Mechanical/ Electrical Engineer
 • 5 years experiences in Engineering Management.
 • Proficient English in speaking and writing.

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or master's degree in Marketing.
 • 5 years in marketing retail space.
 • Work under pressure and able to meet deadline.

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Japanese speaking
 • can work 6 days per week
 • work at Samutprakarn area

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • Good English communication
 • (PowerPoint, Word and Excel); good skill

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of a Bachelor's degree in Accountancy.
 • Fluency in English (spoken & written).
 • Has accounting background for work experience.

27-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Experience for Sales Executive
 • Good command in English

27-Oct-16

 

Applied
 • Degree in marketing or related fields.
 • 2 years experience for marketing.
 • Good command in English.

27-Oct-16

 

Applied
 • Secretary to Director & COO
 • work 5 days per week
 • Good English skill

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรม และการเงิน หรือ
 • วิเคราะห์โครงการ และการวิเคราะห์การเงิน

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Residential leasing for all types of property
 • Home searches for expatriates
 • Experienced in hotel and hospitality is preferred

26-Oct-16

 

Applied
 • Negotiate with prospective buyers
 • Estimate the value of the property
 • Market and promote properties for sale

26-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • โบนัส เบี้ยขยัน การปรับเงินเดือน
 • เงินเดือน 50,000 บาท (สามารถต่อรองได้)

26-Oct-16

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality (Male/Female)
 • 3 - 5 years experience in office management
 • Fluent in written and spoken English

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied