• มีประสบการณ์ในด้านการติดต่อประสานงาน
 • มีทักษะในการใช้ MS office , Adobe photoshop
 • สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้

12 hours ago

 

Applied
 • Assist with month-end and year-end closing
 • Prepare and process monthly journal entries
 • Accounting

17 hours ago

 

Applied
 • Technical Analyst
 • Familiar with Oracle or MSSQL, Queary and SQL
 • Product data mining, data analysis, metric, report

17 hours ago

 

Applied
 • Property Managment
 • Office Managment
 • Property Manager

17 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationals only
 • Fluent in Chinese and English
 • Experience in property sales is a plus

17 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Assistant
 • Positive work environment
 • Real estate

17 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 10 years plus of experience in legal work
 • Must have a degree in Law
 • Male or female, 30 - 40 years old

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Establish the regulatory compliance program, e.g
 • Internal Audit Control
 • Experienced working with Big 4 firm, PWC, E&Y,KPMG

17 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age 35 - 45 years
 • 12+ years of Professional Accounting experience
 • Experience in SAP will be advantage

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master's Degree in any fields.
 • Age not over 35 years old.
 • Has 5-10 yrsin HR generalist, ER, HRBP or related.

26-Feb-17

 

Applied
 • Experience over 5 years in Managerial Level
 • Experience in supervise 6-7 staff in the team
 • Good command in English

26-Feb-17

 

Applied
 • At least 1 years’ experience in Account
 • Knowledge of Oracle program is advantage
 • Practical knowledge of Microsoft office

26-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

26-Feb-17

 

Applied
 • Good knowledge of taxation
 • 2-3 years’ experience in Revenue & Receivable
 • Good command of both read and written English

26-Feb-17

 

Applied
 • Have a good accounting and tax knowledge
 • Knowledge of Oracle program is advantage
 • Experience in accounting and taxation

26-Feb-17

 

Applied
 • Have a good accounting and tax knowledge
 • Knowledge of Oracle program is advantage
 • Over 3 years of experience in Accounts Payable&

26-Feb-17

 

Applied
 • Experience in the audit field is advantage
 • At least 5 years of experience for a major company
 • Good knowledge of Thai Financial Reporting

26-Feb-17

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีใจรักงานด้านบริการ
 • สามารถทำงานวัน เสาร์-อาทิตย์ หรือเป็นกะได้

25-Feb-17

 

Applied
 • Analyse, evaluate, select land, property, location
 • Assist experienced BD Manager. Excellent Career
 • Negotiation, pro-active, independent, planning

25-Feb-17

 

Applied
 • Property Development Manager
 • 100k - 150k
 • Bangkok

25-Feb-17

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์1ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านอาคารชุดหรือหมู่บ้านจะพิจารณาพิเศษ

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • HR Coordinator
 • 1-2 years of experience
 • Good computer skills

24-Feb-17

 

Applied
 • Answers all incoming calls and handle
 • Greets and assists visitors and clients
 • Fluent in English (both listening and speaking)

24-Feb-17

 

Applied
 • Degree or higher in Civil/Structure Engineering
 • Strong knowledge of local codes and standards
 • Willing to do site works and can work at flexible

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Plans and manages all mechanical operation
 • Maintenance management of facilities/ buildings
 • Energy Management

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female (Age between 23-35 Years)
 • Pleasant personality and service minded
 • To be alert and able to work under pressure.

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female (Age between 23-35 Years)
 • Willing to work flexible hours
 • Customer service experience

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, aged 35-40 years old
 • Degree in Business Administration,Hotel Management
 • 10 years’ experience in a Food & Beverage role

24-Feb-17

 

Applied
 • Male, Thai nationality, aged 40-50 years old
 • 10 years’ experience as a building manager
 • responsible for the overall day-to-day operations

24-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance
 • Finance operations particularly in cash flow
 • Attention to detail and accuracy

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female
 • Age 35-40 Year
 • Bachelor's degree

24-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female
 • Bachelor's Degree
 • Computer software skill

24-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนการขายพื้นที่เช่า
 • สรรหาผู้เช่ารายใหม่ และรักษาผู้เช่ารายเก่า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

24-Feb-17

 

Applied
 • สรรหาและคัดสรรผู้เช่า ตามแผนและนโยบายของบริษัท
 • อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป ในสายงานขาย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

24-Feb-17

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
 • สร้างรายได้ให้กับศูนย์การค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

24-Feb-17

 

Applied
 • Planning and execute digital campaigns
 • Planning for Trade show, Road show to promote
 • 5 years experience in Marketing of Exhibition Hall

24-Feb-17

 

Applied
 • 10 years’ experience in cash-flow management
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • Monitoring current accounting systems

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Marketing, Agriculture, or related field
 • 8 years in supervisory role in agricultural
 • Good at meeting deadlines and solving problems.

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Base salary + high commission
 • Entry Level , 2 years experience
 • Able to relocate to work at assigned locations

24-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วทบ (เกษตรศาสตร์)
 • มีประสบการณ์ด้านการคุมงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 55 ปี

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or Master’s in any related field
 • At least 3 years experience in Building management
 • Good leadership skill

24-Feb-17

 

Applied
 • Female – age not over 35
 • Bachelor’s degree – Accounting
 • At least 5 year experience in accounting is prefer

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • A confident, diligent, flexible, enthusiastic
 • at least one year experience as a property agent
 • A driving license, and preferably a car/motorcycle

23-Feb-17

 

Applied
 • Must have experience in the resole market
 • must be willing to work hard
 • self-motivated

23-Feb-17

 

Applied
 • หญิง อายุ18-30ปี ทุกสาขา การตลาด บัญชี
 • เกรดเฉลี่ย 2.75ขึ้นไปทุกสาขา บุคลิกภาพดี
 • มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร กล้าแสดงออก Action

23-Feb-17

 

Applied
 • ประสานงานกับผู้บริการ ผู้จัดการ จัดตารางการทำงาน
 • เพศหญิง 23-30 ปี จบปริญญาโท-เอก
 • สื่อสาร ภาษาต่างชาติได้ พิจารณาเป็นพิเศษ

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • ประสบการณ์ในด้านงานขายและการตลาด 1-2 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด ประชาสัมพันธ์

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี
 • ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • สามารถขับรถมอเตอร์ไซต์ได้

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 50 ปี
 • ทำความสะอาดออฟฟิศสำนักงาน กวาดพื้น ถูพื้น
 • ขยัน รอบคอบ เป็นระเบียบ

23-Feb-17

 

Applied