• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรับผิดชอบสูงและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
 • มีโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

1 hour ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • บริหารงานขายและงานบริการลูกค้า
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่ปฎิบัติ

1 hour ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in IT, Computer Science, Computer Engineeri
 • experience in data analytics, data warehouse, BI
 • Good knowledge in ETL technologies

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 22-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • formulate marketing and sale strategy
 • Study, compare and analyze competitor survey data
 • To monitor actual results compared to expected

1 hour ago

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานช่างเป็นอย่างดี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • -
 • -
 • -

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักบริการ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการโรงแรม หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • Degree or higher in Business Administration
 • At least 2 years of HR job-related experience

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, อาคาร
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานนิติบุุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการประสานงาน การเจรจา และมีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ตามโครงการที่มอบหมายได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only, Age not over 30 years old
 • Bachelor degree or higher in Marketing or related
 • 3 years working experiences in Sales or related

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • THAI Nationality Only
 • Experience working with all management
 • Exceptional written and verbal communication skill

1 hour ago

 

Applied
 • Finance, Business Management, Architecture
 • 2 yr exp. in business development or real estate
 • Be able to run about feasibility studies

1 hour ago

 

Applied
 • Advise to Chinese customer and able to close deal
 • Strong sense of managerial skill
 • Charismatic appeal with smart attitude.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สนใจและเข้าใจในธุรกิจ E-commerce
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการนำเสนอ

1 hour ago

 

Applied
 • Thai Nationality, 8- 15 years experience in PR
 • Responsible for Advertising, Media/Public Relation
 • Computer Literate in related program

1 hour ago

 

Applied
 • propose,develop,test,implement,modify HRIS
 • create application and analysis from HRIS
 • experience in SAP or Oracle & good inEnglish skill

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • Accountant

1 hour ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Ability in copy writing content is an advantage.
 • Support the activities related all brands
 • Develop internal communication tools.

1 hour ago

 

Applied
 • Project cost estimation
 • Verify and monitoring project’s budget
 • Civil Engineering or Construction Management

1 hour ago

 

Applied
 • degree or higher in Accounting / Finance
 • 4+ years of accounting/finance experience
 • Good interpersonal, communication

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • 7+ years of experience in the marketing
 • Customer centric with result oriented.

1 hour ago

 

Applied
 • 5 years over of experience in quality, process.
 • Experience as ISO 9001 is perfer.
 • English skill in intermediate.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Project coordinator and Business Analyst
 • Good command of written and spoken english
 • Proficient in microsoft office programs

1 hour ago

 

Applied
 • Male or Female age over 35 years old
 • Experience in Marketing communication function
 • Good command of written and spoken English

1 hour ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Art-English or related fields,
 • Good personality and service –minded oriented
 • English Literacy and good communication skill

1 hour ago

 

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

1 hour ago

 

Applied
 • ปวช - ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบงานขายให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • ดูแลงานบัญชี รายรับ-จ่ายของบริษัท
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Higher in IT,Computer Science
 • Experience in, IT project management
 • SAP, SQL and SAS skill will be advantage

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Interior Design
 • Experience in Real Estate are advantage
 • Residential and Hospitality

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Male or female, aged 32-45 years old
 • 5 years of experience in accounting roles

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป)
 • ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป
 • ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีทางการบัญชี มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

1 hour ago

 

Applied
 • งานด้านบุคคลตั้งแต่รับเข้าทำงานจนถึงลาออก
 • ประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขี้นไป
 • จัดทำเงินเดือนของพนักงาน/ประกันสังคม

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีทางการบัญชี มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

1 hour ago

 

Applied
 • บันทึกบัญชีโรงงาน และบัญชีทั่วไป
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี การเงิน
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรีทางด้านการตลาด การขาย
 • ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป หากจบด้านไฟฟ้า
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรืออย่างน้อย 1 ปี
 • ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ของอาคาร

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรในโรงงาน

1 hour ago

 

Applied
 • ดูแลงานระบบไฟฟ้า
 • เพศ ชาย วุฒิปวช.-ปวส.
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี

1 hour ago

 

Applied
 • สรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทน
 • ด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์
 • วุฒิ ปวช-ถึงปริญญาตรี

1 hour ago

 

Applied
 • วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนการตลาด
 • กลยุทธ์การตลาด สนับสนุนกิจกรรมการตลาด
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

1 hour ago

 

Applied
 • ปวช-ถึงปริญญาตรี
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านบุคคลของบริษัท
 • งานด้านสรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ Retort

1 hour ago

 

Applied
 • ขับรถส่งและกระจายสินค้า
 • มีใบขับขี่ประเภท 2
 • ประสบการณ์ในการขับรถ 6 ล้อ

1 hour ago

 

Applied