• ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี
 • มีความรู้ด้าน .NET environment, PHP,
 • มีความรู้ด้าน Google Analytics, Google Tagmanager

1 hour ago

 

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์การตลาด วิเคราะห์การตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • วางแผนกลยุทธ์ทาทางการตลาด
 • สำรวจตลาด วิเคราะห์ผล นำเสนอข้อมูล

2 hours ago

 

Applied
 • Manager all accounting transactions
 • Handle all taxation and internal control
 • Prepare consolidated financial statement

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรได้อย่างดี
 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทักษะในการสื่อสารดี
 • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหาร และพัฒนาทีมงานได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

3 hours ago

 

Applied
 • Payroll, Compensation and Benefits, Salary survey
 • Personal income tax, PF, social security, etc.
 • Working directly with Senior VP of Human Resources

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage overall operation of office administration
 • Develop all services with the highest standard
 • control financial budget General Administration

4 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานขาย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหาร และพัฒนาทีมงานได้

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Female 30 – 40 years old
 • Good command in English and Thai

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานราชการ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting or Finance
 • 10 years in finance & treasury management roles
 • Good command of written and spoken English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมด้านการออกแบบได้

5 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Adverting agency
 • Initiate creative idea to make the campaign
 • Develop plan & budget control of marketing

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนโปรแกรม .net ,ASP.net , VB.net
 • ประสบการณ์โปรแกรมเมอร์ 1-3 ปี มีความรู้ SQL Comman
 • วิเคราะห์/พัฒนาโปรแกรม และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ

7 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • นิติศาสตร์ กฎหมาย
 • นิติกรรมสัญญา
 • อสังหาริมทรัทย์

7 hours ago

 

Applied
 • Handle for all graphic designing, artworks, etc.
 • Bachelor in Arts, Com Arts, Multimedia
 • Min. 2 years of direct exp. in Graphic Design

13 hours ago

 

Applied
 • Investor Relations
 • Finance
 • Investment

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิ
 • ซ่อมบำรุงทั่วไป
 • ตรวจสอบระบบและบันทึกข้อมูลประจำวัน

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ
 • สามารถใช้ Computer และ โปรแกรม Microsoft Office

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส / ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ หรือเคยผ่านงาน

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ, การตลาด
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และทำการสอนงานให้

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา บัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำบัญชีทั่วไป
 • ทำรายงานภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภพ.30

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน บริหาร ดำเนินการ และควบคุมกระบวนการทำงาน
 • บันทึกและตรวจสอบ รายการบัญชีในธุรกิจค้าปลีก
 • ดำเนินการจ่ายเงิน และเก็บเงินกับ ผู้ขายสินค้า

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การบริหารทีมพนักงานเก็บเงิน ฝึกอบรม
 • ดำเนินการจัดหาเครื่องรูดบัตรเครดิตสำหรับงานต่างๆ
 • ดูแลประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Formulating strategic plan Finance & Accounting
 • Communicating plan and advising on implementation
 • Overseeing and advising the subordinated team

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านดำเนินคดีในศาล 7-10 ปี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ความรู้ด้านการซื้อหรือจ้าง ,การตรวจรับ
 • ความรู้ในการวิเคราะห์ทางด้านสถิติและคณิตศาสตร์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมระบบไฟฟ้า-เครื่องกล
 • บริหารองค์กร และอาคารศูนย์การค้าอย่างน้อย 15 ปี
 • วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล และพัฒนางาน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์งานด้านธุรการ อย่างน้อย 3 ปี
 • งานต้อนรับ งานบริการข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์
 • งานเบิก-จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในด้านรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 10ปี
 • ประสบการณ์ในด้านบริหารการจัดการ อย่างน้อย 10 ปี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล และดำเนินการ รับ-ส่งเอกสารเวียนภายใน
 • ควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องใช้สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือ
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านการจัดซื้อ 10 ปี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • cost control, planning and scheduling.
 • project cost and progress reports
 • project executive plan

13 hours ago

 

Applied
 • Real Estate, Developer
 • Sales and Marketing Experience
 • Leadership

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์1-2ปี ในสายงานการตลาด
 • งานเต็มเวลา

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Compliance-related policies and procedures
 • legal & compliance function in MNC, listed company
 • 5 years’ experience in legal and compliance

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญาตรี สาขาการตลาด
 • บุคลิกภาพดี มีไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์
 • คล่องตัว เดินทางสะดวก

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • 10 years’ experience in internal or external audit
 • Experience in Real Estate

13 hours ago

 

Applied
 • Internal Audit
 • Age 28-35 years old
 • Minimum of 4 years working experience

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experienced as a Front Office
 • Good command of English
 • Good communication, Strong service

13 hours ago

 

Applied
 • BS degree in construction management,
 • Expert knowledge of construction details
 • Excellent time and project management skills.

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Civil Engineer
 • Experience in managing hotel/property construction
 • Good command of english

13 hours ago

 

Applied
 • Architect, design, property management
 • Project Development, construction, shopping mall
 • Real Estate, developer, business development

13 hours ago

 

Applied
 • Architect
 • Experience in Real Estate, Retail, Shopping Mall
 • Project management skills

13 hours ago

 

Applied
 • Deal with bank for loan and investment
 • Manage and monitor outsourced accounting support
 • Handle tax planning

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 40 - 50 ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร ภาษีอากร

13 hours ago

 

Applied
 • • เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 45 ปี • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนการตลาด
 • มีประสบการณ์โดยตรงด้านการทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์

13 hours ago

 

Applied
 • Male, (Thai nationality), age over 33 years old
 • Minimum 10 years’ experience in construction field
 • Bachelor degree or higher degree in Architect

13 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, age 28-40
 • Bachelors degree in Law
 • At least 5 years work experience

13 hours ago

 

Applied
 • at least 2 years in Sales experience
 • Prefer experience in Exhibition or event industry
 • Having own car and License

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานนิติบุุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการประสานงาน การเจรจา และมีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ตามโครงการที่มอบหมายได้

13 hours ago

Salary negotiable

Applied