• เพศหญิง อายุไม่เกิน 25-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

47 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 year experience in any field
 • Good English language skills
 • Knowledge of Administration and Computer Literacy

54 mins ago

 

Applied
 • Diploma Degree in Accounting or Finance
 • Experience in financial & management accounting
 • Languages ; Thai native speaker, Fluent in English

1 hour ago

 

Applied
 • Handle enquiries on social media for MHNK website
 • Update and add new content for website
 • Update and add new posts for website

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Review all the business processes
 • Planning and Making the audit program
 • Conduct compliance test

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด
 • เพศชาย/หญิง อายุ 33 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนโครงการ

4 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years working experience in Marketing
 • Having experience from Marketing agency is prefer
 • Good command of written and spoken English

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ดูแลด้านอาคารสำนักงาน

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
 • สาขาทรัพยากรบุคคล

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหา , Head Hunter อย่างน้อย

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

7 hours ago

 

Applied
 • 7-15 years of experience in HR
 • Excellent interpersonal skills and good attitude
 • Developing and implementing HR strategies

7 hours ago

 

Applied
 • Marketing strategic
 • Marketing branding
 • Marketing communication

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor's degree in related fields.
 • Good command of English.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Branding
 • Media Planning
 • Corporate Marketing

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด
 • มีประสบการณ์วางแผนการตลาดในอสังหาฯ 2-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และมีใบขับขี่

17 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยง(Compliance Audit)
 • สามารถจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์ภายในได้

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years experience in an HR supervisory level
 • Male or Female, Thai nationality, age 30 - 38
 • Good command in English

17 hours ago

 

Applied
 • Forma ERP implementation
 • Project management, Hardware, Software, Network
 • Plan for installing hardware

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปนิก อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or higher in Computer science
 • Minimum 8 years experiences of IT fields
 • Good knowledge of IT management

17 hours ago

 

Applied
 • System analysis
 • Digital Marketing
 • Programmer

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Marketing
 • Fresh graduate are welcome
 • Passionate about travel

17 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของทีม AP
 • วางแผน และกำหนดมาตรฐาน ในการตรวจสอบร้าน
 • ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของทีม รปภ.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • กำกับดูแล และอำนวยการดำเนินการของฝ่ายผู้เช่า
 • วางแผนและกำกับดูแลการประสานงาน
 • กำหนดแผนงานเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 3+ years of experience in marketing, marketing
 • Proven to be business person with analytical

17 hours ago

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์การขายและเป้าหมายของแผนก
 • ดำเนินการตามแผนการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • สรรหา นำเสนอ และพัฒนาช่องทางการขายของแผนก

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการตลาด วางแผนสื่อ และงบประมาณ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า Supplier
 • ส่งมอบรายละเอียดงาน คิด Wording

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Analyses wage and/or salaried jobs.
 • Provide people cost for budgeting and provision.
 • At least 10 years experience in Com&Ben.

17 hours ago

 

Applied
 • Organizational Design and Change Management
 • Talent & Succession Planning
 • Performance Management

17 hours ago

 

Applied
 • พัฒนาวางแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์และให้คำแนะนำการฝึกอบรม
 • ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ตั้งไว้

17 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการขายพื้นที่เช่าในส่วน Shopping Mall
 • ตรวจสอบสัญญาและเอกสารการขายพื้นที่เช่า
 • ประสาน งานฝ่ายการตลาดและฝ่ายผู้เช่าสัมพันธ์

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate with Customer information
 • Keep customer updated the status of their booking
 • Handle customer complaints, incidents

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Office Management & Administration, Provident Fund
 • Compensation & Benefits, Training, Recruitment
 • Good English Communication skill, Leadership skill

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขาย งานบริการ
 • สามารถปฎิบัติงานในโซนบางนาได้

17 hours ago

 

Applied
 • อายุ 28-32 ปีขึ้นไป เพศชาย
 • มีประสบการณ์ด้านวิศวกรสำนักงานประจำโครงการ
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 30-40 ปี
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ การตลาด,การเงิน

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in marketing
 • 3 years of experience in Marketing/ Sales/PR
 • Able to travel both local and international

17 hours ago

 

Applied
 • Competitive package & benefits
 • Challenging opportunity
 • Convenience Location

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Competitive package & benefits
 • Challenging opportunity
 • Convenience Location

17 hours ago

 

Applied
 • THAI Nationality Only
 • Degree in HR Management
 • Solid working knowledge of C&B program design

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age not over 45 years
 • Bachelor degree in an accounting, finance
 • Knowledge of accounting and local Thailand tax

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Bachelor degree
 • minimum 2 years working experience
 • Multi-tasking, able to work under pressure

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in any field.
 • Strong writing and speaking skill in English
 • Able to work 6 days / week

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้ Microsoft office ได้ดี
 • อดทนต่อแรงกดดันได้อย่างดี

17 hours ago

 

Applied
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการผู้บริหาร
 • ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • อดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • มีความคล่องตัวในการเดินทาง

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • อดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทันที

17 hours ago

Salary negotiable

Applied