• เพศ ช/ญ อายุ 35- 45 ปี /มี Self Motivate
 • การศึกษา MBA หรือปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จัดซื้อก่อสร้างหรือด้านอสังหาริมทรัพย์

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Online marketing
 • Good background in Marketing from property
 • Direct experiences in writing content

2 hours ago

 

Applied
 • Highly detail oriented with service mind
 • 3 year work experience in client relations field
 • Good level of spoken and written English

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • ดูแลความถูกต้องของข้อมูลในระบบ

2 hours ago

 

Applied
 • Execute sales strategy to achieve goals
 • (5) years’ experience in sales
 • Selling and Marketing skills in residential

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • 3 years experience in Marketing function
 • Prefer F&B or MICE industry
 • Develop marketing strategy and plan

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female age over 37 years old
 • High School Education/Technical equivalence.
 • 8 years experience in being Chef of Hotel or Resta

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาสถาปัตยกรรม , วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 9 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์การเงิน หรือบริหารความเสียง
 • ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน
 • วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นของบริษัท

3 hours ago

 

Applied
 • Minimum 3 year of experience in HRD
 • Ability to develop Training Needs Assessments.
 • Bachelor Degree

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in Finance, Real Estate
 • 8-year work experience
 • Support the execution of hotel acquisitions

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • • เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 45 ปี • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนการตลาด
 • มีประสบการณ์โดยตรงด้านการทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์

8 hours ago

 

Applied
 • System analysis
 • Digital Marketing
 • Programmer

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance
 • Well understanding of REIT
 • Excellent market sense of property market

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field.
 • 10 years’ experience in HR function.
 • Good command of written and spoken English.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด
 • มีประสบการณ์วางแผนการตลาดในอสังหาฯ 2-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และมีใบขับขี่

13 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, Male or Female age not over 40
 • 2 years’ experience in Sales from Real Estate
 • Degree or Master in Business Administration

13 hours ago

 

Applied
 • Mechanical or Electrical University degree
 • Working knowledge of plans, prints, specifications
 • At least 5 years of construction experience

13 hours ago

 

Applied
 • Being responsible for overall product development
 • Creating a property development process
 • Cooperating with business development & marketing

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Achievement of budgeted food sales, beverage sales
 • Bachelor's degree in hospitality
 • Able to work at Hatyai, Songkla

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานลูกค้าทั้งภายในและภายนอกโครงการ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • วางแผนและออกแบบเครื่องมือสื่อสาร

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • Acquire permits and approval required by laws
 • Developed relationships with government sectors

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ 2 ปีเป็นต้นไป
 • บริหารจัดการงานภายในแผนก

13 hours ago

 

Applied
 • real estate business execution, land acquisition,
 • knowledge of local laws relating to investment
 • knowledge of commercial real estate

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประกาศนียบัตร/ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความกระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านบุคคลตั้งแต่รับเข้าทำงานจนถึงลาออก
 • ประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขี้นไป
 • จัดทำเงินเดือนของพนักงาน/ประกันสังคม

13 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรีทางด้านการตลาด การขาย
 • ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีทางการบัญชี มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

13 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีทางการบัญชี มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

13 hours ago

 

Applied
 • บันทึกบัญชีโรงงาน และบัญชีทั่วไป
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี การเงิน
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Honest and trustworthy
 • Fair command in English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานช่าง
 • ประสบการณ์ 2 ปีเป็นต้นไป
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

13 hours ago

 

Applied
 • ขายสินค้าและบริการลูกค้า
 • บุคลิกภาพดี รักการขาย การบริการ
 • ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน

13 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, age over 30 years
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Good command or spoken and written English

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีในสาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบภายใน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • เสิร์ฟอาหาร เครื่องดื่ม/ ขายอาหาร

13 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการสรรหา, ฝึกอบรม, สวัสดิการ, แรงงงาน
 • การจัดทำค่าแรง-เงินเดือน
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

13 hours ago

 

Applied
 • ขายสินค้าและบริการลูกค้า
 • บุคลิกภาพดี รักการขาย การบริการ
 • ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน

13 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานบัญชี สามารถบันทึกบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • หา Supplier ใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • เจรจาต่อรองด้านราคา

13 hours ago

 

Applied
 • อายุ 20 - 40 ปี
 • ปวช. หรือ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • อายุ 20 - 40 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน ซื่อสัตย์ รอบคอบ และมีวินัย
 • รับผิดชอบงานด้านความสะอาด

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี วุฒิการศึกษาพื้นฐาน ม.3
 • มีความประพฤติ และ ประวัติดี
 • สามารถสลับการเข้างานได้ทั้งกะดึก และกะเช้า

13 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, age over 28 years old
 • degree in Liberal Arts, Humanities in Major Chines
 • Good Command the both of English

13 hours ago

 

Applied
 • ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ออกสำรวจโครงการต่างๆของคู่แข่งตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งาน Precast -Tunnel from
 • มีประสบการณ์ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานแนวราบอย่างน้อย 5 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการงานภายในสาขา
 • ประสบการณ์ ด้านบริหารจัดการ 3 ปีเป็นต้นไป
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

13 hours ago

 

Applied