• ตรวจสอบงานบำรุงรักษาอาคาร
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ทำแผน Preventive Maintenance ให้แก่หัวหน้าช่าง

1 hour ago

 

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อยในอาคาร
 • ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกบ้าน

1 hour ago

 

Applied
 • ทำธุรกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ห้องชุด
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
 • ดูแลเอกสารและงานธุรการที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
 • ประสานงานกับช่าง พนักงานรักษาความปลอดภัย

1 hour ago

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบต่างๆในอาคาร

1 hour ago

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • จดบันทึกการประชุมและแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

1 hour ago

 

Applied
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • -ประสบการณ์งานขายพื้นที่เช่า,ศูนย์การค้า,สำนักงาน
 • -ป.ตรี สาขา การตลาด,บริหาร

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ ไม่ต่ำกว่า 6 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

1 hour ago

 

Applied
 • นำเสนอและขายโครงการคอนโดมิเนียมให้แก่ลูกค้า
 • ประสานงานขายกับลูกค้าและงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 • อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • ออกใบแจ้งหนี้ สรุปเงินสดย่อย
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 27 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

1 hour ago

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • อายุ(ปี) : 27 - 35

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โยธา
 • มีประสบการณ์วางแผนโครงการก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • รับจ่ายค่าส่วนกลาง / ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
 • รับโทรศัพท์ รับเรื่องแจ้งซ่อมพร้อมประสานงาน
 • ทำเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1 hour ago

 

Applied
 • สามารถออกแบบ Preventive Maintenance Plan
 • เป็นตัวแทนบริษัทในการให้คำปรึกษาเรื่องวิศวกรรม
 • คัดกรองบุคลากรทางวิศวกรรม

2 hours ago

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา ออกแบบตกแต่งภายใน
 • ประสบการณ์ด้านงานตกแต่งภายในอย่างน้อย 2 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • Documents and reports, Procurement, Personnel
 • Knowledge of Condominium Act
 • Common fee and other fee collection

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ และมีใบอนุญาต
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานคดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การประสานงาน มนุษยสัมพันธ์

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการทำนิติกรรมจำนอง

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพย์สินรอการขาย
 • มีกลยุทธ์ในการขาย และแสวงหาช่องทางในการจำหน่าย

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sale Executive
 • Luxury fashion
 • Leasing

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Supalai Walk In Interview วันที่ 20/11/2558
 • จบด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน,มัณฑนศิลป์
 • มีประสบการณ์ด้านออกแบบภายใน 3 ปีขึ้นไป

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Feasibility study experience is a must
 • Good personality and presentation skill
 • Goof Engish

5 hours ago

 

Applied
 • กำหนดกระบวนการบริหารโครงการให้เป็นมาตรฐานของบริษัท
 • พัฒนาเครื่องมือในการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

6 hours ago

 

Applied
 • Conduct macro/ micro economic, industry and market
 • Conduct preliminary due diligent on target
 • Perform complex feasibility study, finance

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Support the execution of hotel acquisitions
 • Lead financial modeling, feasibility analysis
 • Develop and maintain financial models

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 15 years of experience in property development
 • Master or bachelor degree in engineering
 • Experience to manage housing projects

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการประสานงานและการสื่อสาร
 • สามารถใช้ SAP ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Business Admin
 • Minimum 7 year experiences in Sales /Marketing
 • Excellent Communication and Negotiation skill

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา Interior Design
 • เพศ หญิง/ชาย 35-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years working experience in Marketing
 • Having experience from Marketing agency is prefer
 • Good command of written and spoken English

15 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years working experience in Marketing
 • Having experience from Marketing agency is prefer
 • Good command of written and spoken English

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล
 • จัดทำร่างนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท

15 hours ago

 

Applied
 • วางแผนเกี่ยวกับกลยุธรทางธุรกิจ
 • ประสานงานส่วนของแผนธุรกิจงาน
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • walk-in interview - Temporary Staff at QSNCC
 • English and Chinese speaking start at 1000 THB/Day
 • working on 13-17 Mar 2017 at BITEC Bangna

15 hours ago

 

Applied
 • 5 years experience as senior managerial position
 • Degree in business/marketing or related fielก
 • Good Analytical and logical thinking

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher of Business Administration
 • 1-2 years experience in hotel/accommodation
 • Excellent in English Communication, other language

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • มีประสบการณ์ทางด้านโฟร์แมน
 • ประจำทีเขาใหญ่ มีที่พักให้

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มสมาชิก
 • มีประสบการณ์ทางด้าน CRM, CRM Strategy
 • มีทักษะในการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษอ่านและเขียน

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • ดูแลงานด้านวิศวกรรมระบบภายในและนอกอาคาร
 • มีทักษะในการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ

15 hours ago

 

Applied
 • Auditing internal controls
 • 5-10 year experiences in Retail business
 • Bachelor’s or Master degree in Accounting

15 hours ago

 

Applied
 • Male or female not over 40 years old
 • Bachelor Degree or higher in Accounting or Finan
 • At least 3 years’ experience in Realestate

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เลขานุการผู้บริหารระดับสูง
 • ประสบการณ์ 3 ปี ปริญญาตรี
 • มีสวัสดิการ ภาษาญี่ปุ่น เล็กน้อย

15 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • An ERP installation. (preferably Compu).
 • Implement IT solutions and networks. (Upgrade).
 • Manage overall IT support, function

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ใช้โปรแกรม หาพิกัดและลงตำแหน่งเองใน Auto Cad.ได้
 • สามารถใช้กล้องระดับได้ดี

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์โครงสร้าง หรือสถาปัตย์ไม่น้อยกว่า 5ปี
 • เคยควบคุมงานรีสอร์ท ( จะพิจารณาเปนพิเศษ )
 • เงินเดือนตามความสามารถ และประสบการณ์

15 hours ago

 

Applied