• เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย/บริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส - ปริญาตรี
 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดีMicrosoft Office

17 hours ago

 

Applied
 • Process Engineer
 • Ethanol plant
 • Chemical Engineering

28-Apr-17

 

Applied
 • Plant Manager
 • Ethanol plant
 • Ethanol plant manager

28-Apr-17

 

Applied
 • 3-5 years working experience in HR
 • Good English, written and spoken
 • Available for occasional overtime work

28-Apr-17

 

Applied
 • Oilfield mechanical / hydraulic
 • 10 years’ experience, 5 years in an offshore Sup
 • Mechanical aptitude

28-Apr-17

 

Applied
 • Female Only, age between 25 - 28 years old.
 • BBA, MBA or related fied.
 • Experience around 3 - 5 years.

28-Apr-17

 

Applied
 • Male, Thai nationality, age 30-45 years
 • Minimum 5 years experience in managerial level
 • Good command of English & Chinese

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years direct experience in O&G
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Drilling and Well Service Experience

28-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, age between 24 - 35 years old
 • Good English skill
 • Able to use illustrator/ photoshop

28-Apr-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • Degree in Accounting Minimum 10 years experiences
 • SAP Skill and experiences/knowledge
 • Experience in Big 4 Audit Firm

28-Apr-17

 

Applied
 • น้ำมันหล่อลื่น Lubricant
 • Technical Service
 • เคมี ,ปิโตรเคมีมี

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 28 – 40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการร้านกาแฟ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,รักงานบริการ,สามารถรับแรงกดดัน

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี วุฒิปวช. ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บุุคลิกดี, มีใจรักงาน
 • มีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์มา

28-Apr-17

 

Applied
 • Petrochemical or Chemical knowledge
 • Good command in English skill
 • Working only Monday to Friday

28-Apr-17

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting & Financial.
 • 3-5 year experiences in Finance / Accounting.
 • Good English Skill (TOEIC Score at least 600)

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี Industrial Engineer ,Mechanical Engineer
 • มีประสบการณ์ด้าน Production plan or Control

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 22 - 24 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี
 • ประสบการณ์ 2 ปี

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 -35 ปี
 • ปวช.- ปริญญาตรี ด้านการตลาด-ขาย
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

27-Apr-17

 

Applied
 • เขตที่รับผิดชอบขาย กรุงเทพ และปริมณฑล
 • เพศชาย อายุ 22 - 24 ปี
 • วุฒิ ม.6 – ปวส. ขึ้นไป

27-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์วางแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ด้านปิโตรเลียมหรือน้ำมันหล่อลื่น
 • ติดต่อสื่อสารและประสานงานได้เป็นอย่างดี

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Logistics
 • Providing feedback on changes to planned shipments
 • Good command of spoken and written English

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in any related field
 • 3 - 5 years of experience in Analyst
 • Good command of English

27-Apr-17

 

Applied
 • audit
 • ตรวจสอบภายใน
 • บัญชี

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้าน Process Improvement/Consult
 • ปรับปรุง พัฒนากระบวนการด้านความปลอดภัยทางด้าน IT
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Audit

27-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science.
 • 3-5 yrs system development and project managemet
 • Good command of English

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง 21-35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

26-Apr-17

 

Applied
 • + 3 Years experience
 • Proficient with AutoCAD and/or ePlan
 • Exp in dealing with fabricators and supplier

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • 3 years of experience with Big four Audit firm
 • Working knowledge of Hyperion

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ ด้านความปลอดภัย (วิชาชีพ)

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศกรรมศาสตร์
 • มีความกระตือรือร้น,มีทัศนคติที่ดี, มีมนุษยสัมพันธ์

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศกรรมศาสตร์
 • มีความกระตือรือร้น,มีทัศนคติที่ดี, มีมนุษยสัมพันธ์

26-Apr-17

 

Applied
 • Executing contract management to accomplish
 • Monitoring and handling business contracts
 • Supporting customers and accounting team

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male 25-35 years old
 • Degree or Master’s in Chemical Engineer or Science
 • 1 year of working experience in Sales Engineering

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bac in Electrical Engineer or related field
 • At least 0-3 years experience
 • -

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years industrial experience
 • Familiar and hands-on with other PLC,DCS and SCADA
 • Good command of English

26-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน
 • มีความรู้ด้านการสร้าง model ทางการเงิน
 • มีความรู้ด้านการเงิน การลงทุน

25-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านงานจัดซื้อเชิงวิศวกรรม/ก่อสร้าง
 • จัดหาผู้รับเหมารายใหม่
 • เจรจาต่อรองและเงื่อนไขการขาย

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาเคมีหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจร่างสัญญาและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
 • ปริญญาตรี และ/หรือ โท นิติศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance.
 • Knowledge of Thai and international accounting.
 • Good command of English communication.

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female.
 • Bachelor’s degree in Logistics or a related field.
 • Good command of spoken and written English.

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Diploma ‘s in Electrical or Instrument Engineering
 • 3 years experience in a chemical
 • Instrument, Electrical, Analyzer & Control system

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 3 year in professional experience in BOI
 • Having background and networking in Automotive

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Civil Engineering
 • 7-15 yrs. of civil engineering work
 • -

25-Apr-17

 

Applied