• หญิง อายุ 23- 35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ช่วยปิดงบการเงิน

2 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์สภาวะตลาดในธุรกิจ
 • ทำการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
 • ปริญญาตรี สาขาบริหาร / การตลาด

2 hours ago

 

Applied
 • Master degree in Finance, Accounting
 • MBA, Economics or related area
 • At least 15 years in Accounting & Finance

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • a post-graduate degree in Business Administration
 • Excellent English Proficiency
 • able to travel domestically within the country

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • a post-graduate degree in Business Administration
 • Excellent English Proficiency
 • Able to work in Samut Sakorn Industrial Estate

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 year in the area of operation or maintenance
 • Able to work in Rayong Province
 • Fair command in English both spoken and written

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1 - 3 ปี ในอุตสาหกรรมน้ำมัน
 • สามารถขับถรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ดูแลการขายน้ำมันใส และน้ำมันหล่อลื่น

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience with sales for engineering service
 • Experience in oil and gas, refinery, petrochemical
 • Systems engineering and control systems background

16 hours ago

 

Applied
 • 2 years of experience graphic/media design
 • Shooting and Operating VDO campaign
 • Adobe Premiere Pro, illustrator, After Effect

16 hours ago

 

Applied
 • Male or female Bachelor’s Degree in any field
 • Set up and maintain end-to-end pricing data
 • Work with focal points to resolve issues

16 hours ago

 

Applied
 • Male or female Bachelor’s Degree in any field
 • Possess a strong ability to analyze, compute
 • Computer proficient-able to adeptly follow system

16 hours ago

 

Applied
 • Diploma or higher in Instrument, Electronics
 • Having 3-5 years experience in field maintenance
 • or field project Construction.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Familiar with DCS and PLC
 • Experience working in Petrochemical or Refinery
 • Good command of English

19 hours ago

 

Applied
 • ปวส - ปริญาตรี
 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดีMicrosoft Office

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย/บริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years direct experience in O&G
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Drilling and Well Service Experience

21-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, age between 24 - 35 years old
 • Good English skill
 • Able to use illustrator/ photoshop

21-Apr-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • Degree in Accounting Minimum 10 years experiences
 • SAP Skill and experiences/knowledge
 • Experience in Big 4 Audit Firm

21-Apr-17

 

Applied
 • น้ำมันหล่อลื่น Lubricant
 • Technical Service
 • เคมี ,ปิโตรเคมีมี

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • attractive remuneration package
 • career challenge
 • development opportunities

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Petrochemical or Chemical knowledge
 • Good command in English skill
 • Working only Monday to Friday

21-Apr-17

 

Applied
 • Male, Thai nationality, age 30-45 years
 • Minimum 5 years experience in managerial level
 • Good command of English & Chinese

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Accounting & Financial.
 • 3-5 year experiences in Finance / Accounting.
 • Good English Skill (TOEIC Score at least 600)

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Diploma in Petrochemical / Chemical Industrial
 • 0-5 years of experience in Petrochemical
 • Fair communication both spoken

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male 30-40 years old
 • High Vocational Certificate
 • Experience 5 years

21-Apr-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Male 30-40 years old
 • High Vocational Certificate
 • Experience 3-5 years

21-Apr-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 28 – 40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการร้านกาแฟ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,รักงานบริการ,สามารถรับแรงกดดัน

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี วุฒิปวช. ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บุุคลิกดี, มีใจรักงาน
 • มีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์มา

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in any related field
 • 3 - 5 years of experience in Analyst
 • Good command of English

20-Apr-17

 

Applied
 • audit
 • ตรวจสอบภายใน
 • บัญชี

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้าน Process Improvement/Consult
 • ปรับปรุง พัฒนากระบวนการด้านความปลอดภัยทางด้าน IT
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Audit

20-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science.
 • 3-5 yrs system development and project managemet
 • Good command of English

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Prepare audit report in line with approved
 • supervise the internal audit team
 • Advise management on the resourcing requirements

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • 3 years of experience with Big four Audit firm
 • Working knowledge of Hyperion

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ ด้านความปลอดภัย (วิชาชีพ)

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศกรรมศาสตร์
 • มีความกระตือรือร้น,มีทัศนคติที่ดี, มีมนุษยสัมพันธ์

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศกรรมศาสตร์
 • มีความกระตือรือร้น,มีทัศนคติที่ดี, มีมนุษยสัมพันธ์

19-Apr-17

 

Applied
 • Executing contract management to accomplish
 • Monitoring and handling business contracts
 • Supporting customers and accounting team

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male 25-35 years old
 • Degree or Master’s in Chemical Engineer or Science
 • 1 year of working experience in Sales Engineering

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing.
 • Responsible for sales & marketing documentation.
 • Good command of spoken and written English.

19-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, age between 26 - 32 years old.
 • BBA, MBA or related fied.
 • Experience around 4 - 7 years.

19-Apr-17

 

Applied
 • Bac in Electrical Engineer or related field
 • At least 0-3 years experience
 • -

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years industrial experience
 • Familiar and hands-on with other PLC,DCS and SCADA
 • Good command of English

19-Apr-17

 

Applied
 • บริหารจัดการทีมประกันคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จัดทำ Master Test Plan Test Scenario, Test Case
 • เน้นทำการควบคุมการทดสอบระบบที่มีผลกระทบภายใน

19-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Liberal Arts (English).
 • 3 years experience in Board meeting arrangement.
 • GPA 2.75 or higher.

19-Apr-17

 

Applied