• มีประสบการณ์ด้านบัญชีบริหารหรือบัญชี GL
 • มีประสบการณ๋ การทำงานด้านงบประมาณ
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี

8 hours ago

 

Applied
 • Build and maintain bank relationship
 • Responsible for all compliance with obligations
 • Responsible in areas of insurance such as develop

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in HR data/SAP
 • Lead a project for new HR system integration
 • Maintain and ensure accuracy of HR Database

8 hours ago

 

Applied
 • Age 22 - 32 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • 1-3 years of experiences in Internal Audit .

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in engineering or relate field.
 • Experience in manufacturing or operation.
 • Able to work in Shift.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Supply Chain.
 • Experience with integrated SAP/ERP systems.
 • Fluent in English is desirable.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • CMMS data analysis and maintainance
 • SAP PM Master/SAP system Admin
 • Good communication skill

8 hours ago

 

Applied
 • A university degree, preferably in business
 • 8++ years of relevant experience in Internal Audit
 • Audit experience in the Oil and Gas industry

8 hours ago

 

Applied
 • Outstanding experience in Format & Category.
 • FMCG, knows the business and market drivers.
 • Strong performance and delivery track record.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for managing the safe execution
 • Ensure work is being performed in a safe manner
 • Diploma or higher in mechanical or production

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • 2 years working experience as System Administrator
 • Having a strong background in computer operation

8 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีบัญชี
 • มีความรู้และความเข้าใจหลักการบัญชีและภาษีอากร
 • ปฎิบัติงานที่คลังน้ำมันดอนเมือง

8 hours ago

 

Applied
 • Structure and PDMS and oil and gas and contractual
 • onshore or offshore and PDS or PDMS
 • Mechanical or Industrial Engineering or Civil

8 hours ago

 

Applied
 • Age between 25-35 years
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • 3-5 years of experience in Accounting/Auditing

8 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Aged between 21-26 years
 • Degree in Accounting, Finance or related field
 • Have computer proficiency in MS Office

8 hours ago

 

Applied
 • Diploma or Degree in Civil Engineering.
 • 5 years of working experience in a coordination.
 • English Language knowledge will be an advantage.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านสรรหาว่าจ้าง 2 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or Master degree in BBA or MBA
 • Good command in English
 • 2-3 years of experiences in oil and gas field

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years working experience in Purchasing
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 32-40
 • Responsible for checking the BOQ,DWG,Specification

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย ,หญิง อายุ 30-45 ปี เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ฝึกอบรมพนักงานขับรถมาจะพิจารณาพิเศษ

21-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานบัญชี
 • มีชำนาญในระบบการบริหารบัญชีและการเงิน
 • มีความเชียวชาญในระบบภาษี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Engineer ,cost control , cost and ,project
 • monitor , budget , change ordering , forecast
 • Petrochemical, platform, EPCIC, Brown Field

21-Oct-16

 

Applied
 • Pipe , Stress ,Engineer ,piping , onshore,offshore
 • Auto cad , Microstation ,Auto,Plant ,PDS , PDMS
 • Mechanical , Industrial Engineering , DIC/IDC

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related field
 • Good command of spoken&written English (Toeic 500)
 • Pleasant personality & good interpersonal skill

20-Oct-16

 

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี
 • หากมีประสบการณ์การจัดการ training, career advanced
 • สามารถใช้ MS office ได้ดี

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Document ,Control ,Electronic, oil , gas ,PSM,PSI
 • EDMS, Document Management System , DCS
 • Computer Science , offshore

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Account AP
 • Auditor
 • Tax invoice

20-Oct-16

THB35k - 45k /month

Applied
 • Develop convenience retail business strategy.
 • Experience in Category Management within the Retai
 • Champion for customer experience related.

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor′s Degree or higher in Engineering
 • At least 10 years’ experience in manufacturing
 • Have an experience in Lubricant or Grease

20-Oct-16

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องกล, เขียนแบบเครื่องกล,
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป ในสายงานเขียนแบบ
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบเดินท่อโดยใช้โปรแกรมแบบ 3D

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาโยธา, ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ในสายงานเขียนแบบ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคารสำนักงาน เช่น Office

20-Oct-16

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ช่างยนต์
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเครื่องกลภายใน

20-Oct-16

 

Applied
 • Machinist Degree
 • Quality control analysis
 • Basic English

20-Oct-16

 

Applied
 • Compensation and Benefit management
 • Annual Increment and promotion
 • 3 years in C&B or reward position

20-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • มีลักษณะเป็นผู้นำและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิกส์
 • มีลักษณะเป็นผู้นำและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • มีลักษณะเป็นผู้นำและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment
 • Strategy, Report and analysis data
 • Branding

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาโท การเงิน / บัญชีบริหาร
 • มีประสบการณ์ตรงหรือมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Secretarial and administrative services
 • monitor and summarize departmental expenditure
 • 6 year experience in PA or Executive Admin job

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Civil Engineering
 • At least 5 years experience of construction projec
 • Fluent in communicate both written and spoken Eng

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in finance, accounting.
 • Sound working knowledge of IFRS.
 • Knowledge and skill in SAP BI is advantage.

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25 – 40 ปี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ประสบการณ์ด้านงาน Retails หรืองานด้านการจัดซื้อในธ

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 27- 40 ปี เพศไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษาปวส,อนุปริญญา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก 3 ปีขึ้นไป

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. สาขาเครื่องกล ,ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์
 • Operate เครื่องจักรผลิต เพื่อทำการผลิตสินค้า
 • พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science.
 • 1-3 years’ experience in system analyst.
 • Good command of English

19-Oct-16

 

Applied