• 1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • 2.ภาษาอังกฤษระดับดี (อ่าน,เขียน,พูด)
 • 3.บุคลิกภาพที่ดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1.มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 2.มีความละเอียดและรอบคอบในงาน
 • 3.สามารถปฏิบัติงานที่ชลบุรี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบด้านการประสานงานคำสั่งขาย
 • รับผิดชอบงานขาย ด้านงานบริการซ่อม
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และ Supplier

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR Manager
 • Admin & GA
 • Phrachinburi

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Regional role in South Asia, East Asia & Oceania
 • Technical Training Management
 • Sales & Profitability Management

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher, preferably in Enginee
 • At least 8 years experience in plastic packaging
 • Good command of English communication

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Supply Chain Management/ Logistics
 • 3 years experienced in Order Management
 • SAP, APO, WCM

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exp. to work with Service Engineer, Sales Engineer
 • 3-5 years experienced as Sales Coordinator
 • Support on time attedance for the Engineers

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • L/C receiving bank
 • Letter of Credit or international trade
 • ISO: 14000

23 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมติดตาม ดูแลการทำงานและอนุมัติการใช้งบประมาณ
 • การบริหารงานขนส่งและคลังสินค้า
 • สื่อสารนโยบายบริษัทให้ผู้ใต้บังคับบบัญชา

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 4 years of HR experience in commercial
 • Human Resources generalist and coordinator
 • Employee engagement and HR policy compliance

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7 years of experience in manufacturing
 • Male/Female, Around 35 years of age
 • Degree in Engineering (Mechanical, Electrical)

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Cost Accounting in Manufacturing
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Strong cost system background and analytical skill

23 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
 • เตรียมผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้กับฝ่ายขาย

23 hours ago

 

Applied
 • 5 years experienced in Food & Beverage industry
 • Plant design or project management from Production
 • Dairy, Milk Powder, Beverage, Ice Cream industries

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศชายหรือหญิงอายุ30ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 25000 บาทขึ้นไป

26-Oct-16

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Graphic Design or other similar graphic
 • 3 years experience of design, repro or printing
 • Interaction with Customers, negotiate artwork

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Packaging Manufacturing background
 • Exp.Management level of engineering/Maintenance
 • Fluent in English

26-Oct-16

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • International Business Manager
 • Packaging industry
 • Business Planning

26-Oct-16

 

Applied
 • วุฒการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศชาย,หญิง อายุ30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานฝ่ายบัญชีอย่างน้อย 5 ปี

26-Oct-16

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Able to work at Rayong, Pluakdaeng area
 • Experienced in Technical Training Administration
 • Good in English & Thai

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Strong in sales and marketing
 • Strong leadership to manage team
 • Adapt to changing situations very easily

25-Oct-16

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Master Degree in HRD/HRM/OD.
 • Talent acquisition (recruitment).
 • Reward & Recognition Program.

25-Oct-16

 

Applied
 • ชอบงานขาย และชอบเรียนรู้
 • บุคลิกภาพดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

25-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • มีใจรักบริการ และสามารถทำงานเป็นทีม
 • ไม่เคยมีประวัติอาชญากร
 • มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Oct-16

 

Applied
 • เงินเดือนตามประสบการณ์
 • หากมีประสบการณ์โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีการจัดการ/วิศวกรรมศาสตร์
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีการจัดการ/วิศวกรรมศาสตร์
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years experience in all HR functions
 • Strong leadership and interpersonal skills
 • Professionalism and dedication to develop employee

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s in occupational health & safety
 • 2-5 years experience on OHSE
 • Knowledge of ISO 9000

25-Oct-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2-3 ปี ในด้านบัญชีต้นทุน

25-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับงานพลาสติก
 • เปลี่ยนแม่พิมพ์ และปรับแต่งเครื่องจักร
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น

25-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์
 • ควบคุมดูแล ลดของเสีย Loss ต่าง ๆ
 • ควบคุมดูแลของเสีย

25-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณืด้านงานธุรการ 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานด้านเอกสารต่าง ๆ
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

25-Oct-16

 

Applied
 • Control & follow up the production line
 • Plan and control manpower in production line
 • Control all equipment,machines,and tools

25-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ

25-Oct-16

 

Applied
 • Develop proposals for performance improvement
 • Development of customer strategies
 • Perform regular co-visit/call with members

25-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมดูแลเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมดูแลของเสีย
 • ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์

25-Oct-16

 

Applied
 • Issue document about new model
 • Make document PPAP file
 • Confers with supplier to determine specifications

25-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต 1-2 ปี
 • ดูแลงานในส่วนของลูกค้าของบริษัท
 • ดูแล file งานของแผนก เช่น การทำ TPM

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree or Master’s Degree in printing
 • Minimum 3 years of working experience
 • Possess good skills in cost management

25-Oct-16

 

Applied
 • 5 years of work experience in defined ink.
 • Bachelor’s Degree of Science or higher in Chemist.
 • Good English communication skills.

25-Oct-16

 

Applied
 • Packaging Engineer
 • Knowledge of Polymer (Properties & Processing)
 • Knowledge of SAP

25-Oct-16

 

Applied
 • Experience in Human Resources Management.
 • Knowledge of Human Resources Information Systems.
 • Strong communication and interpersonal skills.

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in the area of industrial engineering.
 • AutoCAD 2D layout skills.
 • Excellent command of written and spoken English.

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in plastic industries
 • Experience in extrusion blow moulding
 • Injection moulding or printing and sleeving

25-Oct-16

 

Applied
 • Supply activities and Purchasing activities
 • Transparent Purchasing Organisation
 • Cross Regional or Global Purchasing Projects

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 10 Years up as production or engineering manager
 • Experience in Extrusion Blow Molding, Injection
 • Strong leadership skill

25-Oct-16

 

Applied