• เพศชาย/หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

7 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง อายุ 22-45 ปี
 • ระดับภาษาญี่ปุ่น N2-N1
 • สามารถใช้ PC ได้อย่างชำนาญ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องไฮโดรลิค

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์ และจัดทำโปรแกรม

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกแบบ Tooling และ Process
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล/ยานยนต์/การผลิต
 • ทักษะการวิเคราะห์แก้ไขบัญหา และ Project management

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารและการสื่อสาร
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์(TPS) ไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี
 • เป็นผู้นำในการดำเนินการจัดทำระบบการผลิตแบบ TPS.

9 hours ago

 

Applied
 • จัดทำรายงานสถิติการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
 • จัดทำรายงานสาเหตุการลาออกของพนักงาน
 • เยี่ยมเยือนพนักงาน (ภายในและนอกองค์กร)

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หาตลาดและชิ้นส่วนใหม่
 • จัดทำรายงานการตลาดและยอดขาย
 • การจัดการการตลาด มาแล้ว 3 ปีขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและจัดการโครงการงานปรับปรุงเชิงวิศวกรรมทั้งหมด
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
 • วางแผนและควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลบำรุงรักษาระบบเว็ปไซต์ขององค์กร
 • เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน Network & Server 3 ปีขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • Design control circuit of machines
 • Improve production system
 • Analysis and improvement Productivity

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา (IE,ME,IM,EE)
 • มีประสบการณ์ตามสายงานประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ในการควบคุม Operator ใน Line ได้ดี

9 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, age not over 35 years old.
 • Have experience in Programming.
 • Technical skills (VB6, VB.Net, PHP, SQL Server).

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or master (Mechanical / Production
 • At least 7 years of professional experience
 • Knowledge of basic business management

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any fields
 • Thai Male / Female ages 25 years old up.
 • Knowledge Microsoft office, Photoshop

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female aged between 30-40 years old
 • 10 years of experience working in corporate legal
 • Experience in automotive business or automotive

16 hours ago

 

Applied
 • Male only, aged 25 - 36 years old.
 • Knowledge in , ISO 9001:2010 and Kaizen
 • Experience in SAP will be advantage.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong sales experience in the automotive industry
 • Assertive, mature, and result-oriented
 • Good command of English

17 hours ago

 

Applied
 • Experience of governmental affairs
 • Experience in the automotive industry
 • Good command of English

17 hours ago

 

Applied
 • Preparing daily payment vouchers
 • Preparing accounts payable
 • Preparing SAP daily transaction entries

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • การเงินและที่ปรึกษาด้านการบัญชี
 • การจัดการปิดบัญชีการเงิน

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Utilize our technical expertise to support
 • Deliver our service to exceed the customer
 • Always support our technician in competency

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage all functions relating to tax adminis
 • Manage all functions relating to corporate tax
 • Manage all functions relating to Financial

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีโบนัสประจำปี
 • มีรถรับส่ง

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • โบนัสประจำปี
 • มีรถรับส่ง

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • โบนัสประจำปี
 • มีรถรับส่ง

20 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี
 • มีโบนัสประจำปี
 • มีรถรับส่งสำหรับพนักงาน

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สัญชาติไทย
 • สามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนกลางได้ในระดับดี

20 hours ago

 

Applied
 • 10 years’ experience in Corporate Legal, Lawyer
 • Corporate Legal, and/or law firms, Lawyer license
 • Excellent command of English

21 hours ago

 

Applied
 • Corporate and commercial Legal
 • Experience in corporate and commercial laws
 • Excellent command of English

21 hours ago

 

Applied
 • Analyze ASEAN automotive movement
 • Monitor market competition and product competitive
 • Product strategy and product planning

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage Sales volume and monitoring market share
 • Managing dealer business to ensure profitability
 • Understanding customer needs

22 hours ago

 

Applied
 • Analyze ASEAN automotive movement
 • Monitor market competition and product competitive
 • Product strategy and product planning

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting & Finance
 • GPA over than 2.75 / TOEIC 550 up
 • Willing to work in international environment

22 hours ago

 

Applied
 • Engineer, Engineer management, Business Admin
 • Engineer management, strategic manage experience
 • Leadership, analytical, explannation, presentation

22 hours ago

 

Applied
 • Engineering background for over 5 years
 • Project management knowledge
 • equipment management

09-Dec-16

 

Applied
 • IT programmer
 • IT support
 • IT help desk

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Automotive
 • MNC in corporate / manufacturing
 • English Communication

09-Dec-16

Above THB160k /month

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส.สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ MS-OFFICE ได้ดี

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบ่อบำบัดน้ำเสีย 0-2 ปี

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • พศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
 • มีประสบการณ์ด้านเส้นทางในการขับรถ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาวิศวอุตสาหการ,วิศวเคมี,วิศวเครื่องกล
 • ความรู้เกี่ยวกับสถิติประยุกต์ SPC

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • pricing , strategy , brand, customer, Lubricant
 • Sales , Marketing , B2B , 2B2C
 • pricing DoA , sectors within

09-Dec-16

 

Applied
 • Preventive Maintenance Machine
 • Support for repair machine
 • Improvement machine

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Achieve the sale budget and estimation sales
 • Handle and coordinate with production
 • Contact with shipping agents & Carriers

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied