• experience at least 5-10 years
 • Managerial in QC process of automotive field.
 • Bachelor 's degree in any Engineering

4 hours ago

 

Applied
 • Minimum 3 years in production preferably
 • Manage 4M (Man, Material, Method and Machine)
 • Bachelor degree in Mechanical/ Industrial engineer

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • At least 2 years in purchasing, automotive.
 • Language Skills: Good Command in English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in general accounting
 • Experience in Cost and Inventory comtrol
 • English is good command,speaking, writing, reading

13 hours ago

 

Applied
 • 7 years experiences in the related field
 • Fair command of English
 • Good knowledge of BOI application and submission

13 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชายหรือเพศหญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • รู้จักพื้นที่และโรงแรมในภูเก็ต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 - 35 ปีหรือมากกว่า
 • มีใบขับขี่ ท.2

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือเพศหญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • 5-10 years’ experience in Marketing, Engineering
 • automobile industry
 • Good command of English or Japanese

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Good in Kaizen, Sigma and Lean.
 • Experience in manufacturing system

13 hours ago

 

Applied
 • Key Account Management
 • Acquire Acquisition Target with JOEM
 • Team management

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการประสานงานในการจัดรถยนต์เมื่อหมดสัญญา
 • จัดทำข้อมูลการเรียกเก็บค่าใชจ่ายกรณีอุปกรณ์
 • ดำเนินการจัดทำข้อมูลจำนวนรถยนต์หมดสัญญา

13 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality / Female, Age between 30-40
 • Degree in Business Administration or any related
 • 5 years experience in Personal Assistant

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ดูแลการจัดหาแหล่งเงินทุน

13 hours ago

 

Applied
 • รับรอง ดูแลการจองรถของลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายคนจีน
 • ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามจากลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • วางแผนในการสรรหาคัดเลือกบุคคลากร
 • จัดทำและติดตามการฝึกอบรม

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบเช็คจ่ายเจ้าหนี้,

13 hours ago

 

Applied
 • ค้นหาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า
 • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ดูแลบริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • ปิดงบประจำเดือน ประจำปีตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม

13 hours ago

 

Applied
 • ขับรถผู้บริหารระดับสูง ทั้งชาวญี่ปุ่น
 • ขับรถยนต์ส่วนกลาง (รถเก๋ง, รถตู้)
 • สถานที่ปฎิบัติงาน สามารถเลือกใกล้ที่พักได้

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • นำเสนอขายรถยนต์มือสอง

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบภายใน
 • การวางระบบบัญชี 3 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • ผู้บริหารการขาย/ขายรถ/รถตู้/ขายรถVIP/Fleet Manager
 • ดูแลการขาย/Sale/Fleet Sales Account/Sale Executive
 • Sales Account / Automotive/Vehicle/รถยนต์/ยานยนต์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Production Engineering Planning
 • Mechanical Engineering
 • Industrial Engineering

13 hours ago

 

Applied
 • system architecture design/Infrastructure Database
 • Male/Female, Age 25 years above, Bachelor's degree
 • 3-5 years of exp.in database/coding

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Support team to build the vehicle
 • Male/Female,Age over 22 years, Diploma/Bachelor's
 • Fresh Graduate student only

13 hours ago

 

Applied
 • Japanese National
 • Experience in handle Tool&Die in automotive parts
 • Tier 1 experience is preferred

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี-โท การตลาด,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
 • ทำงาน จ-ส(เสาร์เว้นเสาร์) . 8.00 – 17.00 น.

13 hours ago

THB25k - 55k /month

Applied
 • QA QC assistant manager automotive chonburi
 • supplier/customer support
 • iso 9001, 14000, TS 16949

21 hours ago

 

Applied
 • Male or female graduated from Engineer field
 • 5 years experienced in QA/QC or inspection field
 • Has skill in ISO 9001, 14000 and TS 16949

21 hours ago

 

Applied
 • Knowledge in VB.net, ASP.net, Crystal report, etc.
 • Knowledge in Web and Windows application
 • Background in database programming

21 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years of experience, Business Analysis
 • Strong knowledge of MRO
 • Ability to interpret CMM and Excellent English

22 hours ago

 

Applied
 • Male, age 22-28 years old.
 • Degree in related field.
 • Fluent in English both spoken and written

22 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25-40 ปี การศึกษา ป.ตรี
 • มีความรู้ด้านช่างยนต์
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Invoices sales claims such as Incentive, target
 • Booking 200 – 300 invoices per month
 • Checking invoices with VME provision each month

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good Command in English
 • Learning & Development
 • Develop and deliver training programs

23 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Thai national, male only, aged 40 years up
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • At least 8 years’ experience in sales

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged over 35 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing and PR
 • At least 7 years’ experience in marketing and PR

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Automotive knowledge
 • Mechanical knowledge
 • Basic engine knowledge

26-May-17

 

Applied
 • Engineer, Engineer management, Business Admin
 • Corporate/strategic plan experience in automotive
 • Project management skill, strong leadership

26-May-17

 

Applied
 • Female, Bachelor degree in Human resource
 • 8-10 years of experience in human resource
 • Good in English communication and human

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree or above, major in mechanical
 • Fluency in Thai and English
 • At least 6 years professional machinery sales

26-May-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Experience with SAP ERP and Business Warehouse o
 • Good English Language skills
 • Computer literate with Word, Excel, outlook

26-May-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • Industrial Engineering, Mechanical Engineering.
 • Good communication in English
 • Improvement Process

26-May-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • เงินเดือน 35,000 บาทขึ้นไป
 • เปิดกว้างการพัฒนาความสามารถ
 • สถานที่ทำงานเป็นกันเอง

26-May-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Supplier Quality, Supplier Performance Engineer
 • Mechanic, Plastic
 • 5 years of experience

26-May-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Male, 30-36 years old, Thai Nationality only
 • Experience 8 years in manufacturing environment.
 • Bachelor’s degree in Mechanical ,Electrical

26-May-17

Salary negotiable

Applied