• ปริญญาตรี ชำนาญ-Excel/Word-พักอาศัยบนเกาะเสม็ดได้
 • ประสบการณ์>1 ปี-ขับรถยนต์ได้-มีจักรยานยนต์ส่วนตัว
 • เงินเดือน 20K หยุด 6d/mo. ที่พัก รักษาพยาบาลฟรี

15 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree
 • Business Development, Marketing or related fields
 • Minimum 2years experiences in business development

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Organizes tactical sales plans.
 • Experienced in real estate industry.
 • Fluent in English communication skills.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Drive business financial performance
 • lead financial forecasting and annual business
 • Inprove current planning process

15 hours ago

Above THB120k /month (includes high commission)

Applied
 • 4-5 year experiences in Sales and Marketing.
 • Tertiary education preferably marketing related.
 • Have own car and driver license.

15 hours ago

 

Applied
 • Experience in food industry will be an advantage.
 • Applicable in ERP - SAP with experiences
 • Must have an understanding of food manufacturing

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อ ในประเทศ-ต่างประเทศ
 • รายงานการสั่งสินค้า
 • จัดทำเอกสารการชำระเงินให้กับ supplier

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age 25-35 years old
 • Experience in pharmaceutical business
 • Experience in Product Management of Oncology

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 25-35 years old
 • Degree in Radiology, Medical Science
 • Experience of Sales/Specialist in Medical Product

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience as a Specialist
 • Bachelor's degree in, Nursing, Medical
 • Experience in Medical Equipment Product

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Medical Sciences / Medical
 • 1-3 Years experiences within sales functions
 • Have own car and ability to work in upcountry

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Open to any nationalities
 • Bachelor’s degree in agricultural
 • Good knowledge of coffee plantation

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Open to any nationalities
 • Bachelors in an Engineering discipline
 • Experience in supervisory, manufacturing process

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Open to any nationality
 • Male/ Female,age between 35 – 45 years old
 • Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Science

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age 27-35 years old
 • Bachelor's degree in Pharmacy
 • 3 years experience in pharmaceutical business

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age 22-35 years old
 • Degree in Pharmacy, Medical Science
 • Good command of reading written and spoken English

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age 25-35 years old
 • Degree or higher in Health Science, Nursing
 • Experience in sales or marketing in Orthopedics

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years in the field of business analysis
 • Able to read and interpret the Financial Statement
 • Proven tracking record in the business analysis

22-Oct-16

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Science, Food Science
 • Male/ Female age 30-40 years
 • Experience in bakery chef or baking

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 25-35 years old
 • Degree in Radiology, Medical Science
 • Experience of Sales/Specialist in Medical Product

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age 25-35 years old
 • Experience in pharmaceutical business
 • Experience in Product Management of Oncology

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience with in procurement function
 • Works effectively in team leadership
 • Good command of written and spoken English

21-Oct-16

 

Applied
 • Salary negotiable based on experience and skills.
 • Five-day work week
 • Full-time

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • งานติดตั้งโครางสร้างเหล็ก/งานโครงสร้าง
 • ความรู้ด้านงานเครื่องกล เช่น ลิฟต์ เครน และระบบยกข
 • ตรวจสอบแบบ ถอดแบบ

21-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลระบบจอดรถอัตโนมัติ
 • มีประสบการณ์ด้าน PLC
 • โปรแกรม BAS,ACCESS,CONTROL,CCTV

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ด้านเครื่องกล งานระบบไฟฟ้า
 • งานโครงสร้างเหล็ก
 • งานสถาปัตยกรรม

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้่าควบคุมเครื่องกล
 • ตรวจสอบแบบ ถอดแบบ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้่าควบคุมเครื่องกล
 • ตรวจสอบแบบ ถอดแบบ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงาน PM,Break,Down,CM รวมถึงงาน Spare Part
 • งานด้านบริการหลังการขายของระบบจอดรถอัตโนมัติ
 • มีความรู้ด้านงานระบบไฟฟ้า,ระบบ Monitoring

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25-35 ปี เพศ ชาย
 • วุฒิ ปวช- ปวช
 • ประสบการณ์ 0-3ปี

21-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 25-30 ปี ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • เพศ ชาย ประสบการณ์ 1-5 ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

21-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 30-35 ปี เพศ ชาย ประสบการณ์ 2-5 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ มี Notebook

21-Oct-16

 

Applied
 • Electronic or Telecommunication engineering
 • Experienced in DSLAM/MSAN/FTTX.
 • FTTX GPON, Access Technology

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุ28-35 ปี เพศ หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Manager
 • Navision Program
 • Managerial Level

21-Oct-16

 

Applied
 • จัดหาแหล่งสรรหาบุคลาการ
 • ออกบูธรับสมัครงาน 1 ครั้ง/ไตรมาส
 • ถ่ายรูป ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกหน่วยงานรู้จัก

21-Oct-16

 

Applied
 • account system implement in ERP (Navision program)
 • General Ledger Account Manager
 • Budget, Fixed Asset Control, Inventory Control

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Science, Engineering or related
 • Good command of spoken and written English
 • 1-3 years in sales experiences

21-Oct-16

 

Applied
 • Professional Manner
 • 5 years of experiences in Direct Field
 • Good Command of English

21-Oct-16

 

Applied
 • 2-5 years in shipping, import – export process.
 • Good command of English both spoken and in writing
 • Good Problem solving & Decision making skills.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age between 22-30 years
 • 1-2 years in Fat & Oil or Bakery business would be
 • ensure fulfillment of sales and other objectives

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

21-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

21-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

21-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

21-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • งานตรวจสอบคุณภาพทางด้านการบิน
 • 1-2 years’ experience in Aircraft Maintenance
 • TOEIC score 550 within 2 years

21-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • อายุ 22-30 ปี
 • ประสานงานกับทีมธุรการประสานงานเช็คเกอร์
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้

21-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • กำกับ ดูแล บริหารงานด้านการพัฒนาธุรกิจ
 • มีประสบการร์ 1-2 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

21-Oct-16

Base salary + high commission

Applied