• เพศหญิง อายุระหว่าง 22-40 ปี
 • ปริญญาตรีด้านการพยาบาลศาสตร์
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

6 hours ago

 

Applied
 • จัดหา จัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ให้กับองค์กร
 • ปริญญาตรี เภสัชกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

6 hours ago

 

Applied
 • ดูแลระบบ IC ทั้งหมด ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
 • พยาบาลวิชาชีพ
 • โรงพยาบาลมีสวัสดิการและที่พักให้ฟรี

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • หากมีประสบการณ์ / มีใบประกอบโรคศิลปะ
 • มีสวัสดิการค่าที่พัก

6 hours ago

 

Applied
 • ตรวจเช็คความถูกต้องของยาและเวชภัณฑ์
 • บันทึกสถิติและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน
 • ให้คำแนะนำและปรึกษาการใช้ยากับผู้ป่วย

6 hours ago

 

Applied
 • ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
 • ประเมินความพึ่งพอใจผู้ป่วยนอก
 • แนะนำโปรโมชั่นต่างๆภายในโรงพยาบาล

6 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลเอกสารดูเรื่องสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อและจัดจ้าง งานโครงสร้าง
 • มีทักษะและความสามารถในการเจรจาต่อรอง

6 hours ago

 

Applied
 • ขับรถยนต์ธุรการในเส้นทางกรุงเทพ-สมุทรปราการ
 • เพศชาย อายุ ขั้นต่ำ 22 ปี
 • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถสาธารณะ

6 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงในโรงพยาบาล
 • เพศชาย อายุ ขั้นต่ำ 20-35 ปี
 • ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง ,อิเล็กโทรนิค,ช่างกล

6 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ตรวจสอบระบบงานบัญชี รายได้-รายจ่าย
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบภายในองค์กร

6 hours ago

 

Applied
 • งานด้านสวัสดิการ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร Training
 • สรรหาพนักงาน ทำเอกสารพนักงาน

6 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการตลาด จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
 • วิเคราะห์และพัฒนายอดขาย All Location
 • หาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า

6 hours ago

 

Applied
 • จัดยา, จ่ายยา และเบิกยา/เวชภภัณฑ์ใช้ในแผนก
 • รายงานยาไม่เคลื่อนไหว,ใกล้หมดอายุ
 • หากผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจาณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

 

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้า อาคาร /เครื่องปรับอากาศ
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส.

6 hours ago

 

Applied
 • ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า
 • จัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย
 • ค้นแฟ้มประวัติผู้ป่วย

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขาการเงิน /บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถเข้างานกะได้

6 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับสถานบันต่างๆ
 • จัดงาน Event ตามเทศกาล
 • ประสานงานกลุ่มโรงพยาบาลและคลีนิค

6 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-37 ปี
 • นำเสนอขายโปรมแกรมการตรวจสุขภาพตามเป้าที่กำหนด
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

6 hours ago

 

Applied
 • จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมของ ผอ.ฝ่ายการแพทย์
 • แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องหรือเข้าร่วม
 • จัดเก็บเอกสารในการประชุม

6 hours ago

 

Applied
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิด
 • ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่ยังไม่มีประสบการณ์
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การด้านจัดซื้อ,บริหารสัญญา 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การประสานงาน
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Pharmacy with license
 • Minimum 5 years experiences in related fields
 • laws,regulations,e-submission knowledged

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Science or related field
 • 2 years experience in a sales position in OTC
 • Intelligent, results-oriented, self-motivated

6 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Female, age over 30 years old
 • Bachelor degree or higher in Business Admin.
 • Minimum 5 years of experiences as a secretary

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female/ Male age over 25 years.
 • Diploma or Bachelor degree in Administration
 • Minimum 3 years of experiences

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • digital
 • sales
 • marketing

15 hours ago

 

Applied
 • Visiting potential customers to increase
 • Maintain and develop relationships
 • Organize periodic sales to achieve the target

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เขตประเวศ, ศรีนครินทร์, สวนหลวง

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BA in Engineering (IE, ME, Instrument)
 • 0-4 years’ experience in process engineering
 • Good command of English

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Very good in English literacy
 • Bachelor's degree or equivalent combination
 • Minimum of 5 years’ experience in engineering

29-Apr-17

 

Applied
 • experience in pharmaceutical or related fields
 • Good command in English
 • Good Team management

29-Apr-17

 

Applied
 • 3 years in operational management
 • Report to CEO
 • Strong leadership

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เซลล์เครื่องมือแพทย์
 • ไตเทียม ฟอกไต
 • เครื่องมือแพทย์

29-Apr-17

 

Applied
 • Opportunity to lead a team
 • Deliver Operational Excellence
 • Being part of making a difference in others lives

28-Apr-17

 

Applied
 • Distributor of High Technology and Quality Product
 • Medical, Bio Science and Technology
 • Member of Schmidt Group of Companies

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Distributor of High Technology and Quality Product
 • Medical, Bio Science and Technology
 • Member of Schmidt Group of Companies

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience in Product / Brand Management
 • MNC Consumer healthcare, OTC, Cosmetics or FMCG
 • Product Management

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female with age of 25-35 years old
 • Degree in Business Administration
 • 3 years work experience up in secretariat

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business or related Field
 • Minimum 1 year work experience
 • preferably in Business Development, Export or Sale

28-Apr-17

 

Applied
 • Showing proficiency in Microsoft
 • Experience in data mining, analysis and reporting
 • 3 years working experiences in related field.

28-Apr-17

 

Applied
 • รักสัตว์
 • ทำงานในสภาวะกดดันได้
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experiences in OTC/Consumer Healthcare
 • Experience in Drug Chain Store is a plus
 • Own vehicle, Result Oriented

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง 25-32 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วทบ.ทุกสาขา / จบ สถิติจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Business administrative
 • Experienced 1-4 years as a administrative
 • Fluent in English ability to communicate effective

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied