• วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ทำงาน จ.- ศ.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.4
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์โดยตรงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงานเป็นกะได้ (เช้า-บ่าย)

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย3 ปีขึ้นไป

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting with CPA license
 • Consolidation experience preferred
 • Big Four Auditing experience is a plus

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 3 – 5 ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบปฏิบัติงานทำความสะอาด
 • เพศหญิง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพทนายความจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30- 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี/ป.โท
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประกาศนียบัตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ(NA)
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสาขารังสีเทคนิค
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย
 • มีประสบการณ์โดยตรงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • เคลื่อนย้ายผู้ป่วยและปฏิบัติงานตามแนวทาง

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน30 ปี
 • ปวช.,ปวส. สาขาอิเลคทรอนิกส์, ไฟฟ้า
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานช่าง

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เตรียมความพร้อม อุปกรณ์สิ่งของและเอกสาร
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบจัดทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่
 • มีความรู้ด้านจัดเก็บเอกสาร
 • บุคลิกภาพดี, มีใจรักงานบริการ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะภาษาพม่าหรือกัมพูชาจะได้รับการพิจารณา

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดเตรียมและส่งอาหารตามหอผู้ป่วย
 • แยกประเภทอาหารให้ถูกต้องกับผู้ป่วย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รักงานขาย
 • มีประสบการณ์ในการขายงานโครงการกับบริษัทฯต่าง ๆ
 • เคยติดต่อกับแผนกจัดซื้อหรือแผนกความปลอดภัย(safety)

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy.
 • Reviewing the registration documents
 • Checking and translating Certificates of Analysis.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • - Bachelor’s Degree in Science or related field
 • - Minimum 2 years sales experience in sales
 • - Have own transportation and driver’s license

7 hours ago

 

Applied
 • Supporting marketing executives in organising
 • Initiate and develop marketing activities
 • Execute marketing plan and evaluate effectiveness

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years of progressively more responsible
 • Experience supervising & managing a professional
 • Experience as a trusted resource as a member

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design product/package/display/media
 • Be closely involved in marketing campaigns
 • Understand the brand/product strategy

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • - Bachelor’s Degree in Science or related field
 • - Minimum 3 years experience in supervisor
 • - Strong leadership with interpersonal skills

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Humanities, Arts, or any fields
 • Female, age not over than 35 years. Thai National
 • To provide interpretation and translation support

7 hours ago

 

Applied
 • At least 3 years' experience in Hospital Listing
 • Support Scientific documents for hospital listing
 • Degrees in Pharmacy, Life Science or Medicine

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Science in Medical Technology only
 • Good interpersonal and communication skills
 • Good command of spoken and written English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี
 • มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์

7 hours ago

 

Applied
 • Provide a local point of contact for customers
 • Managing Medical Information processes
 • Provide high-quality, current, accurate

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Sciences
 • At least 3-5 years’ experience in a pharmaceutical
 • Knowledge of ISO 9001 requirements

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in Pharmacy,Pharmaceutical Science,Science
 • Experience in Quality Control, Quality Assurance
 • Good command in English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in any field
 • Experiences for BOI in Manufacturing environment
 • Good command of English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • High vocational certificate upper
 • Good command of English both reading and writing
 • Good command of Ms.Word / Ms.Excel / Outlook

7 hours ago

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
 • Develop organization culture/training program
 • Employee career development
 • Submit training report to Skill Development Dept.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 up
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • Age 33-40 years old
 • Bachelor degree in Engineering or Science
 • More than 10 years' experience

7 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality only, Age 25- 30 years old
 • At least 2 years of experience in L&D
 • Good command in English and Computer literacy

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์/Experience: 1 ปี ขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษดี สามารถสนทนา และโต้ตอบอีเมล์ได้

7 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum 1- 2 years’ experience in Pharmaceutical.
 • Bachelor's or Master's degree in Pharmacy only.
 • Strong interpersonal and communication skills

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electronic and Electro-Mechanical Engineering
 • Knowledge of Nuclear Engineering is preferable
 • Good command of English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 32-40 years old
 • Minimum 7 years of experience
 • Able to work in Siriraj Piyamaharajkarun Hospital.

7 hours ago

 

Applied
 • ทำงานด้านบัญชี หรืองบประมาณอย่างน้อย 3 ปี
 • วิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี

7 hours ago

 

Applied
 • Inventory Management
 • Customer Management
 • Logistics and Supply Chain Management

7 hours ago

 

Applied
 • Any Business Degree, MBA is a plus
 • 3-5 years experience in Product / Brand Management
 • Excellent communication, planning

7 hours ago

 

Applied