• Implement marketing activities
 • marketing plan to maximize the effectiveness
 • Strong communication and presenting skill.

8 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาลอย่างต่ำ3ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวะคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอม
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม ขั้นต่ำ 2 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
 • มีความรู้ด้านงานขายเครื่องมือแพทย์มาก่อน

15 hours ago

 

Applied
 • circuit design
 • Degree in Electronics of Mechcatronics
 • Fresh graduated is welcome

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
 • มีความรู้ด้านงานขายเครื่องมือแพทย์มาก่อน

15 hours ago

 

Applied
 • Six sigma
 • Black belt
 • Develoment

15 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายยอดขาย
 • ประสบการณ์ทำงานใน Modern Trade อย่างน้อย 1 ปี
 • สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปวส.- วุฒิปริญญาตรี
 • ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้
 • มีประสบกาณ์ทำงานด้านบุคคลอย่างน้อย 1 ปี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี บัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Graduated with Bachelor degree in Pharmacy
 • Fresh graduate are welcome
 • Ability to utilize resources and raw materials

17 hours ago

 

Applied
 • Financial planning and analysis
 • Treasury and cast forecasting
 • Internal audit and adhoc assignment

18 hours ago

 

Applied
 • Strong negotiation skill
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 8 years work experience in accounting

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • knowledge & experiences in T-SQL scripts writing
 • ablitiy to communicate well in ENGLISH
 • database management system; performance tuning

21 hours ago

 

Applied
 • ผู้แทนขายยากรุงเทพ
 • ประสบการณ์ขายยา รพ.อย่างน้อย 2 ปี
 • ผู้แทนขายยาเขตศิริราช และเขตนนทบุรี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ ด้าน Admin จะพิจารณาเป็พิเศษ

23 hours ago

 

Applied
 • PHARMACEUTICAL, SKIN, SUPPLEMENTS, SALES,
 • MARKETING, STRATEGY, DEMAND, DOCTOR, CLINICS
 • PHARMACEUTICAL

23 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ประสบการณ์งานจัดซื้ออย่างน้อย 1-2 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

23 hours ago

 

Applied
 • Record daily check list as assigned.
 • Take part in SOP and Form review as assigned.
 • Repair machines and equipment.

23 hours ago

 

Applied
 • Excellent communication skills
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Good command of English with strong interpersonal

23-Jun-17

 

Applied
 • Sales & Marketing
 • Business Development
 • Pharmaceutical

23-Jun-17

 

Applied
 • Female, Aged 25 - 30 years old
 • Degree in Business Administration or any related
 • 3-5 Years or above in International Purchasing

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Medical Technology
 • Have own car
 • Able to work on site in Bangkok & Upcountry Area

23-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล หรือ คลินิกความงาม

23-Jun-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • Diploma holder in business administration
 • 3-5 years of experience in customer service
 • Fresh graduates are welcome.

23-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
 • วางแผนกลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมาย
 • สร้างแบบสอบถาม สำรวจข้อมูล และประมวลผลข้อมูล

23-Jun-17

 

Applied
 • พยาบาลประจำห้องผ่าตัด/ward
 • ปริญญาตรี
 • บุคลิกดี, มีมนุษย์สัมพันธ์, เข้างานเป็นกะได้

23-Jun-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 • ปริญญาตรี
 • สาขา เทคนิคการแพทย์ (สอบผ่านวิชาชีพนักเทคนิค)

23-Jun-17

 

Applied
 • จัดยาตามใบสั่งแพทย์
 • เช็คสต็อค, นับยา, แพ็คยา
 • ปวช. - ปวส./ผ่านหลักสูตร ผช.ห้องยา

23-Jun-17

 

Applied
 • ตัดต้นไม้ดูแลความสะอาดบริเวณโรงพยาบาล
 • มีประสบการณ์ รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • -

23-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์และบริหารงบประมาณ
 • จัดการ CRM ลูกค้าต่างชาติ
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • ดูแล Update ข้อมูลบน Online Channel ติดตามข้อมูล
 • ความรู้เรื่องความงาม ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
 • หาข้อมูลเพื่อนำมาเสนอ ติดตามกิจกรรมการตลาดออนไลน์

23-Jun-17

 

Applied
 • รับเฉพาะเพศหญิง
 • ดูแลผู้ป่วยหลังการรับบริการ
 • ผ่านการอบรมการการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

23-Jun-17

 

Applied
 • คุณวุฒิ ศัลยแพทย์ตกแต่ง
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • มีประสบการณ์/รพ.หรือคลินิก ความงาม

23-Jun-17

 

Applied
 • ให้คำแนะนำลูกค้าในการตรวจ รักษา
 • ให้คำปรึกษาลูกค้าในการทำศัลยกรรมตกแต่ง
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ระดับเกรดเฉลี่ย3.00

23-Jun-17

 

Applied
 • ผลักดันยอดขายทีมให้เป็นไปตามเป้า
 • วิเคราะห์ ปัญหา และแผนการพัฒนา
 • บริหารและพัฒนาบุคคลากร

23-Jun-17

 

Applied
 • พัฒนาบุคลากรฝ่ายขาย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ดำเนินการติดต่อประสานงานต่างๆและงานอื่นๆ
 • เป็นผู้นำ พัฒนาทีมงานขาย ให้แนวทางในการทำงาน

23-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลงานทางด้านจัดซื้อต่างๆ
 • เจรจาต่อรองราคา
 • หาคู่ค้ารายใหม่

23-Jun-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 1-3 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • มีความคล่องตัวสูง,ชอบพบปะลูกค้า
 • ความรู้เรื่องความงาม ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต

23-Jun-17

 

Applied
 • บริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทัศนคติการทำงานดี แก้ไขปัญาหาเฉพาะหน้าได้ดี

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง / ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในธุรกิจสถานพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ติดตามและประเมินภาพรวมของ Supplier ภายนอก

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Working day : Monday to Friday
 • Health & accident insurance
 • Provident Fund

23-Jun-17

 

Applied
 • Closing account correctly.
 • 3 years of accounting experience in manufacturing
 • Ready to work at the factory in Chiang Rai.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Analysis planning and accounting control.
 • Analyze and close accounts correctly.
 • Ready to work at the factory in Chiang Rai.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bangkok Hospital
 • doctors
 • Jobs for foreigners

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical Sciences
 • Minimum 5 or more years
 • High influence on developing commercial

23-Jun-17

 

Applied
 • experience in purchasing in factory.
 • experience in Sourcing.
 • Good command of spoken and written in English.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง ฒิปวส. สาขาธุรกิจพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพการนอนหลับ
 • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตรวจโรงพยาบาล

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Research and development of drug formulas
 • Bachelor’s/Master’s Degree in Pharmacy
 • At least 5 years experience in manufacturing

23-Jun-17

 

Applied