• ควบคุมดูแลระบบงานบัญชี ทั้งด้านรับ-จ่าย
 • ดูแลตรวจสอบงานภายในแผนก
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบ หรือกระทบยอด

1 hour ago

 

Applied
 • Validation Process
 • Quality Monitoring System
 • Good Renumeration Package

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 2-5 years in Marketing, Customer Service, planning
 • 2-5 years in supply chain

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor degree of higher in related fields
 • 5 years experiences
 • Good interpersonal skill, strong service attitude

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง หรือเพศชาย
 • การศึกษาปริญญาตรีการขาย,การตลาด,บริหารธุรกิจ
 • บุคลิกภาพดี มีปฎิภาณไหวพริบดี

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in finance/accounting.
 • Strong business acumen, excellent analysis skill.
 • Good command of English.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Science or Pharmacy
 • At least 3 years experiences in health care
 • Experiences in responsible therapeutic area

1 hour ago

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Accounting license is required
 • Can manage consolidated financial statements

1 hour ago

 

Applied
 • 1-3 years experience in Sales/Business Development
 • Experience working in the medical device industry
 • Thai national only

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Assist Medical Manager to develop medical
 • Provide medical inputs for annual brand planning
 • Support the commercials of relevant medical info

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to lead a team
 • Deliver Operational Excellence
 • Being part of making a difference in others lives

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Science or Engineering.
 • General knowledge : Able to communicate in English
 • Able to use computer (excel, word, power point),

1 hour ago

 

Applied
 • Fluency in written and spoken English.
 • Experiences in quality assurance are advantage.
 • Team player with ability to work independently

1 hour ago

 

Applied
 • Age 22-30 years old. Thai resident
 • Bachelor degree in Pharmacy
 • 1-2 years experience in Pharmaceutical/Healthcare

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or equivalent education
 • 3 years sales experience in Medical Devices
 • Diploma (or higher) in Sales & Marketing

1 hour ago

 

Applied
 • 7 ปีขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 35-45 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์สายบริหารโดยตรง 3 ปีขึ้นไป

1 hour ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีบริหาร บริหารการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีบริหาร
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ใช้ในการสื่อสารได้

1 hour ago

 

Applied
 • Age <28 years
 • Computer literacy, especially MS Office & JDE skil
 • Good command of written and spoken English

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor degree in any fields
 • Good interpersonal and communication skills
 • Good command of spoken and written English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีบุคลิกดี สามารถเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารได้
 • มีความทุ่มเท รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy preferred
 • 5 years working experience in pharmaceuticals
 • Strong business acumen/ commercial outlook.

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Engineering / Science
 • เขียนแบบ การถอดแบบด้วยSolid works, AutoCAD
 • หากมีประสพการณ์ด้าน Programmer จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส ขึ้นไป การจัดการอุตสาหกรรม
 • สามารถใช้ความรู้ทางเครื่องกล และยานยต์
 • สามารถเขียนแบบ หรืออ่านแบบได้ดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมยานยนต์
 • ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานR&Dและ Production
 • สามารถเข้าใจและควบคุมค่าTolerance

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s in electronics, engineering
 • Male Female, 35 and above
 • update on advanced products and services

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Pharmaceutical Sciences
 • Strategies, analytical thinking and planning skill
 • Computer literacy and good command in English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกียวข้อง

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทบริหารธุรกิจ
 • สาขาการตลาด

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Maintain and improve quality within company
 • Assist Mgr. to manage Principal and Cert. audits
 • Experience in Cold Storage in F&B industry

1 hour ago

 

Applied
 • Male, age between 24 - 32 years old
 • Degree in Biomedical background or e-learning
 • Willing to learn and take on more challenging

1 hour ago

 

Applied
 • Exciting career growth - newly created role
 • High visibility
 • Team management

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • เชียร์ขายผลิตภัณฑ์

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • เชียร์ขายผลิตภัณฑ์

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • เชียร์ขายผลิตภัณฑ์

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • เชียร์ขายผลิตภัณฑ์

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • เชียร์ขายผลิตภัณฑ์

1 hour ago

 

Applied
 • Great career growth
 • Head of business division
 • Exciting new role!

1 hour ago

 

Applied
 • Degree in Pharmacy/Sciences; MBA is a plus
 • Experiences in sales(preferably in Pharmaceutical)
 • Experiences in people management is a plus

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Newly created role
 • Responsible for business P&L
 • Great career opportunity

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • Degree in health/ biomedical related sciences
 • 2 or more years of pharmaceutical experience
 • Prior audit, quality or GxP experience

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Sciences
 • At least 2-5 years’ experience in a pharmaceutical
 • Knowledge of ISO 9001 requirements

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • บุคคลิกดี
 • มีความชอบในงานขาย

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาโท MBA Major Account and or Finance
 • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำบัญชี
 • วางแผนภาษี

1 hour ago

 

Applied
 • Manage & implement local sales tactics
 • Management of direct go to market plans
 • Share findings on market trends

1 hour ago

 

Applied
 • BA in Accounting, Finance or Business Admin
 • Experience with local Thai VAT and other Tax
 • 3 years of work experience in Account & Tax

1 hour ago

 

Applied
 • Age 32-40 years old
 • Minimum 5 years of experience
 • Able to work in Siriraj Piyamaharajkarun Hospital

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Nursing
 • Analyze the trend determine operating strategy
 • Implement operating plan with Clinical Knowledge

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโททางด้านการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ตรงด้านการตลาดหรือการขายอย่างน้อย 8 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด มาไม่น้อยกว่า 5 ปี

2 hours ago

 

Applied