• เพศชาย หรือ หญิง อายุ 18-30 ปี วุฒิ ม.3 - ปวส.
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • ผลิตและติดตั้งงาน รีดสติ๊กเกอร์ แพ็คสินค้าต่างๆ

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง วุฒิ ปวช - ปวส.
 • ประสบการณ์ด้านงานธุรการและประสานงาน 2 ปี
 • บันทึกข้อมูล จัดทำ-เก็บเอกสาร

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 40 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความสามารถ และประสบการณ์ในการพ่นสี / ทาสี
 • พ่นสี / ทาสี ชิ้นงาน หรือชิ้นส่วนในการผลิต

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปวช.ขึ้นไป อายุ 20 - 35 ปี
 • มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
 • ทำงานเป็นกะได้ (กะเช้า - กะกลางคืน)

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 40 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์
 • บริษัทมีค่าสึกหรอ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง วุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย 2 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์

1 hour ago

 

Applied
 • Global media company
 • Experience in mid market/enterprise accounts
 • Account management in the B2B space

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • 2 years in Entertainment, Media business
 • Background in Entertainment or Media Business
 • Account management, Telemarketing and CS

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Passion for foreign news
 • Read & write Thai, fluent English
 • Competitive Salary

7 hours ago

 

Applied
 • degree
 • 0-3 years experience
 • salary negotiable

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Petty Cash Voucher,payment Voucher ,e-banking
 • ภาษีหัก ณ ภ.งด.3/ภ.ง.ด.53 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
 • บันทึกเจ้าหนี้ บันทึกจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Contact&Find new accounts,SALES CLOSURE
 • Provide MKT& Innovative idea to present to clients
 • Provide proposals& follow up,Establishing Budget

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experienced in a market research
 • Excellent reporting writing and presentation skill
 • Deliver an outstanding client experience

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดเตรียมเอกสาร การจัดส่งต่างๆ
 • ควบคุมคนงาน ส่งของจาก สต๊อก ไปส่งยังบ้านลูกค้า
 • มีความ ซื่อสัตย์ ขยันอดทน

13 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานพิมพ์,ดูแล stock กระดาษ
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีความ ซื่อสัตย์ ขยันอดทน

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขาย Flexible Printing
 • ฟิล์ม , พลาสติก จะพิจารณาเมียานพาหนะเป็นของตัวเอง

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายกระดาษ,รับตัดกระดาษ
 • มีทักษะการเจรจา มียานพาหนะเป็นของตัวเอง

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 30-45 Years old Male - Female
 • Experience 5-7 Years
 • degree in printing technology or any relate

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปวช-ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ technical support อย่างน้อย 1 ปี
 • รู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ TCP/IP, LAN, VPN, WAN

13 hours ago

 

Applied
 • Female, aged 30-37 years old
 • English and Japanese speaker in N1 or N2
 • 3 year of experience in a publishing

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดินทางไปนอกสถานที่หรือต่างจังหวัด เพื่อพบปะลูกค้า
 • มีทัศนคติในแง่บวก
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13 hours ago

 

Applied
 • Competitive Salary
 • Medical Insurance
 • Work with Thai and Foreigners

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Creating and uploading wording and images
 • Writing and dispatching email marketing campaigns
 • Providing accurate reports and analysis to clients

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance
 • Accounting
 • Payroll

13 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Proven experience as a sales executive
 • Exceptional English communication skills

13 hours ago

 

Applied
 • Maintain and develop existing client accounts
 • Build new client relationships through research
 • Arrange phone meetings with clients

13 hours ago

 

Applied
 • StartUp company with great benefit & income
 • Ability to create own idea on the project develop
 • Nice working location with flexible working hour

13 hours ago

 

Applied
 • BS or MS in computer science/engineering
 • 4-6 years of experience in Linux server
 • Expert knowledge of UNIX and TCP/IP

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop production process
 • 3 years experience in Process Engineer
 • Initiative, energtic and strong leadership

13 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการคุณภาพงานที่มีผลกระทบต่อลูกค้า
 • กำหนดขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพกับทีมงาน
 • ขับเคลื่อนและผลักดันพร้อมติดตามปัญหาคุณภาพต่างๆ

13 hours ago

 

Applied
 • Minimum 2 years experience working in film firm
 • Working with one of the biggest studio
 • Travelling abroad occasionally!!!

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any fields.
 • 0-2 year working exp in Sales and Marketing
 • Welcome New Graduate Students

13 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในการวางแผนโรงงาน
 • ดูแลและตรวจสอบการวางแผนการผลิต
 • ควบคุมปริมาณ Inventory

13 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านฝ่ายบุคคลของบริษัททั้งหมด
 • รับผิดชอบงานด้านการรับสมัครพนักงานใหม่
 • หากรู้ภาษาจีนจะรับพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • เป็นผู้ประกาศข่าวของฝ่ายข่าวบันเทิง
 • เป็นพิธีกรในเครือข่ายของฝ่ายข่าวและกิจกรรมอื่นๆ
 • มีความรักและสนใจในการนำเสนอข่าว

13 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมและร่วมกันแก้ไขระบบบัญชีและการเงินของบริษัท
 • ไม่จำกัดเพศ สามารถใช้ภาษาจีนและไทยได้ดี
 • 2มีประสบการณ์ด้านระบบบัญชีของจีนไม่ตำกว่า 1 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านตัดต่อรายการและตัดต่อสำเร็จรูป
 • สร้างและออกแบบการตัดต่อให้กับรายการพิเศษ
 • ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ทำ

13 hours ago

 

Applied
 • งานที่กำลังนำออกอากาศ (ควบคุมและบันทึกรายการการ
 • รู้ทั้งภาษาไทยและจีนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีอุปนิสัยที่เรียบร้อยและรักงานทางด้านนี้

13 hours ago

 

Applied
 • แปลเนื้อหาข่าวจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน
 • มีความเข้าใจในภาษาจีนและไทยเป็นอย่างไดี
 • ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี

13 hours ago

 

Applied
 • หญิงอายุ 22-30
 • ถ้ามีประสบการณ์การในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ได้ภาษา จีน อังกฤษ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

13 hours ago

 

Applied
 • 10 years of media TV entertainment marketing
 • Degree of Communication Arts in TV Production
 • Experience in content marketing

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิงหรือเพศทางเลือก อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ได้ทำงานร่วมกับนางแบบมืออาชีพ
 • ได้เดินทางต่างจังหวัดและต่างประเทศ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เป็นครีเอทีฟในรายการสด ประเภทเกมโชว์
 • เขียนสคริป + สตอรี่บอร์ดตามโปรเจ็คที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานภายนอกและภายในทีม

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sound Engineer
 • ตัดต่อและแต่งเสียง
 • Sound Mix

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 - 5 years of experience with law firm
 • Practical knowledge of the Thai legal system
 • Business law, Corporate law and Commercial law

27-Mar-17

 

Applied
 • Stay up to date with the latest technologies
 • Python, NodeJS, ReactJS, Swift (iOS),
 • Experience with online marketplaces/ecommerce

27-Mar-17

 

Applied
 • High school diploma or equivalent or new grad
 • Should have skills in MS Office (Word, Excel)
 • Daily Rate: 500 THB / Day

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related fields
 • Fluency in English is preferable
 • Communications skill an advantage.

27-Mar-17

 

Applied
 • Sales staff
 • Japanese language,Thai language, Japanese candidat
 • 5-day work week /Rangsit , Sriracha branch

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied