• Digital Advertising Agency
 • Work and Fun with MCFIVA
 • Benefits are provided

50 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย – หญิงอายุ 27- 35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์
 • มีความรู้ในด้าน ISO 9001, ISO 14001 , ROHS

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • creative
 • digital marketing
 • copy writer

10 hours ago

 

Applied
 • Create effective marketing campaign
 • Make an end-to-end marketing campaign
 • Establish and maintain relationships with key stak

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • execute Marketing Strategies
 • Develop marketing concepts
 • Support marketing campaign

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female
 • Advanced English skills
 • 20-35k, depending on experience and qualification

16 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • เดินทางมาทำงานแถวทาวน์อินทาวน์ได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
 • โปรดแนบportfolio (file PDF ขนาดไม่เกิน 3mb)

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master's Degree in Computer Engineer
 • 1-3 years of experience in iOS Development and A
 • Experience in Android SDK

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้บัญชีจ่าย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงาน ภงด 3, ภงด 53 ,VAT
 • ทำงานภายใต้แรงกดดัน และภายในกำหนดเวลาได้

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master in Printing , Packaging
 • Experience in Sales of packaging products
 • Strong in building relationships

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 Yrs. experience in general accounting, VAT & TAX
 • Familiar with Average VAT submission
 • Proficiency in Excel and PowerPoint

16 hours ago

 

Applied
 • Prepares receipt a payment voucher.
 • Prepares related financial reports, i.e., Vat
 • Contributes to team effort by accomplishing

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Smart and Good Personality
 • Good Human Relation
 • Teamwork

16 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Fluent in English (Toeic 800 up)
 • 1 year exp. in Translation ENG-TH
 • 22,000 - 40,000 THB + OT + Bonus

16 hours ago

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีทักษะในการประสานงานและแก้ปัญหา
 • ละเอียดรอบคอบ

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Familiar with digital marketing (such as Facebook,
 • Min. 3 ~ 5 years in Media network / Digital market
 • Responsible for marketing communications

16 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือน คอมมิชชั่่น
 • เงินเดือน คอมมิชชั่น
 • เงินเดือน คอมมิชชั่น

16 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป จบสาขาการพิมพ์
 • มีความรู้พื้นฐานในสายการพิมพ์ในเชิงขาย
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านฝ่ายบุคคลของบริษัททั้งหมด
 • รับผิดชอบงานด้านการรับสมัครพนักงานใหม่
 • หากรู้ภาษาจีนจะรับพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ

16 hours ago

 

Applied
 • หญิงอายุ 22-30
 • ถ้ามีประสบการณ์การในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ได้ภาษา จีน อังกฤษ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

16 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมและร่วมกันแก้ไขระบบบัญชีและการเงินของบริษัท
 • ไม่จำกัดเพศ สามารถใช้ภาษาจีนและไทยได้ดี
 • 2มีประสบการณ์ด้านระบบบัญชีของจีนไม่ตำกว่า 1 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • งานที่กำลังนำออกอากาศ (ควบคุมและบันทึกรายการการ
 • รู้ทั้งภาษาไทยและจีนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีอุปนิสัยที่เรียบร้อยและรักงานทางด้านนี้

16 hours ago

 

Applied
 • เป็นผู้ประกาศข่าวของฝ่ายข่าวบันเทิง
 • เป็นพิธีกรในเครือข่ายของฝ่ายข่าวและกิจกรรมอื่นๆ
 • มีความรักและสนใจในการนำเสนอข่าว

16 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านตัดต่อรายการและตัดต่อสำเร็จรูป
 • สร้างและออกแบบการตัดต่อให้กับรายการพิเศษ
 • ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ทำ

16 hours ago

 

Applied
 • แปลเนื้อหาข่าวจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน
 • มีความเข้าใจในภาษาจีนและไทยเป็นอย่างไดี
 • ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี

16 hours ago

 

Applied
 • Male/ Female, Age between 33 - 40 years old
 • 3-5 yrs exp in Payroll, training, recruit, etc.
 • Excellent Command of English

16 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปิดงบ ทำสถิติ ประมาณการ ประเมิณผล เป็นต้น
 • จัดการดูแลทำเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีอย่างน้อย 4 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • นำเสนอสินค้าและสร้างยอดขาย
 • ปริญญาตรีทางด้านบริหาร การตลาด
 • มีประสบอการณ์ 5-10 ปี ด้านการขาย หรือการตลาด

16 hours ago

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถส่งข้อมูลได้จากทาง internet
 • มีกล้องดิจิตอล

16 hours ago

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถส่งข้อมูลได้จากทาง internet
 • มีกล้องดิจิตอล

16 hours ago

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถส่งข้อมูลได้จากทาง internet
 • มีกล้องดิจิตอล

16 hours ago

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถส่งข้อมูลได้จากทาง internet
 • มีกล้องดิจิตอล

16 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบดูและระบบไฟฟ้าในโรงงานและป้ายโฆษณา
 • ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • เพศชาย อายุ 23 ขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • ติดป้าย ตามโครงต่างๆ ของบริษัท
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ขึ้นโครงป้ายได้

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์/โยธา
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างโครงการให้ได้

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ในงานประสานงาน เลขานุการ

16 hours ago

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถส่งข้อมูลได้จากทาง internet
 • มีกล้องดิจิตอล

16 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการซ่อมไฟ
 • ผ่านการเกฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )

16 hours ago

 

Applied
 • รับส่งเอกสาร
 • เพศชาย อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
 • มีรถมอเตอร์ไซด์เป็นของตัวเอง

16 hours ago

 

Applied
 • ปวส. + ทุกสาขา อายุ 21+ เพศ หญิง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • มีความขยัน,มีความรับผิดชอบ

16 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุมากกว่า 23 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายสื่อโฆษณา แผ่นป้ายโฆษณา
 • มีความอดทน รับผิดชอบงาน มนุษย์สัมพันธ์ดี

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมเครื่องพิมพ์ inkjet
 • จบสาขาอิเลกทรอกนิกส์ ระดับ ปวชขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • ขับรถให้พนักงานไปทำงานทั้งต่างจังหวัดและกทม.
 • อายุ 28-40 ปี เพศชาย
 • มีใบขับขี่รถ 6 ล้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์/โยธา
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างโครงการให้ได้ตรงตามแบบ

16 hours ago

 

Applied
 • ปิดงบ ทำสถิติ ประมาณการ ประเมิณผล
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีอย่างน้อย 4 ปี
 • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการแผนกบัญชี มากกว่า 2 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • ปิดงบ ทำสถิติ ประมาณการ ประเมิณผล
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีอย่างน้อย 4 ปี
 • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการแผนกบัญชี มากกว่า 2 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถส่งข้อมูลได้จากทาง internet
 • มีกล้องดิจิตอล

16 hours ago

 

Applied