• มีความกระตือรือร้น และรับผิดชอบสูง
 • พร้อมเรียนรู้และปรับตัวในระบบการทำงานที่มีการพัฒนา
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

37 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ 3-5
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ (เสาร์ เว้น เสาร์)

1 hour ago

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ปริญญาตรี

5 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือน THB 21K - 35K
 • ประสบการณ์ด้านเลขานุการ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถพูด-อ่านภาษาอังกฤษได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • Digital Advertising Agency
 • Result Oriented - Full Services
 • Benefits are provided

11 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบกราฟฟิก ประเภท Infographic
 • ทำงานกับเเบรด์ชั่นนำทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ
 • ชอบการออกแบบด้วยภาพ ให้น่าสนใจเเละเข้าใจง่าย

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged not over 35 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in a related field
 • 5 years of experience in an editorial job

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
 • จบ ปวช-ป.ตรี
 • ดูแลเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ ระบบ วัฒนธรรม

11 hours ago

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้,เข้ากะได้
 • ทำงานตามคำสั่งของหัวหน้าแผนก

11 hours ago

 

Applied
 • ทำเอกสารแผนก QA
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่(ด้านการพิมพ์)

11 hours ago

 

Applied
 • ทุกเพศ
 • วุฒิ ปวส.(บัญชี) มีประสบการณ์
 • สวัสดิการ+ค่าครองชีพ

11 hours ago

 

Applied
 • เคลือบงานตามใบสั่งงาน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • -

11 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • อ่าน ออก เขียน ได้

11 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • เพศชาย
 • มีความขยันอดทน อ่านออก เขียนได้

11 hours ago

 

Applied
 • หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สะอาด ขยัน อดทน

11 hours ago

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป
 • ทุกเพศ
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลการทำงานของแผนกขนส่ง

11 hours ago

 

Applied
 • ทุกเพศ อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

11 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

11 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานกับ Sales, เปิดใบสั่งงาน
 • ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้

11 hours ago

 

Applied
 • To develop & deliver marketing campaign & activity
 • Minimum 5 years working experiences
 • Good command in spoken and written English

11 hours ago

 

Applied
 • Receive and manage order and inquiries
 • Prepare the documents for BOI of import material
 • Experience in Logistics/ Shipping/ Import – Export

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Audio engineering
 • Ability to work in shifts and over-time
 • Knowledge of audio engineering,IT system,Protools

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Account Executive
 • Marketing
 • Advertising

11 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age between 22-30 years
 • Bachelors Degree in accounting
 • Good Command of English and Computer skills

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors Degree in accounting
 • Prepares receipt a payment voucher
 • Prepares related financial reports

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, 23-35 Years
 • 1-3 years’ experience in media advertising sales
 • Good command of English

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any related field
 • Good command in English both written and spoken
 • Eager to learn in our technology e.g. iMediaTran

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Development
 • Digital Marketing
 • Game Business

11 hours ago

 

Applied
 • PHP, JavaScript, HTML, Json, AJAX, jQuery
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Programmer 3 - 5 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา เว็บหรือแอปพลิเคชัน

11 hours ago

 

Applied
 • Understand client product and campaign
 • ensure project KPI’s are met
 • Monthly reports and analysis to be sent out

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน, การทำ PR
 • บุคลิกดี มีความคล่องแคล่วในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดงาน Event จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

 

Applied
 • สรรหาพนักงานตามตำแหน่งที่ต้องการ
 • บันทึกประวัติผู้สมัครงาน
 • จัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆตามที่กำหนด

11 hours ago

 

Applied
 • การผลิตส่งมอบให้ตรงเวลา
 • วางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการผลิต
 • ระดับการศึกษาปวช.ขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • คำนวณ ประเมินราคางานพิมพ์
 • ประสานงานกับลูกค้าและsupplier
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถจัดทำงบการเงิน
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี ภาษีอากร

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความซื่อสัตย์

11 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาไพเราะ

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 29 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 4 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • จัดทำบัญชีลูกหนี้
 • รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับลูกหนี้
 • ติดตามลูกหนี้, ละเอียดรอบคอบ

11 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานด้านคลังสินค้าด้านรับเข้า จ่ายออก
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานคลังสินค้า

11 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารจัดการหรือการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานด้านเลขานุการ

11 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือนพนักงานโดยใช้โปรแกรม B-Plus
 • คำนวณค่าล่วงเวลา
 • อายุ 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

11 hours ago

 

Applied
 • ตรวจเอกสารทางบัญชี
 • เพศหญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

11 hours ago

 

Applied
 • ดูแลยอดขายลูกค้า เสนอขายสินค้า
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด
 • สำรวจตลาด อย่างน้อย 2 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามงานที่มีการผลิตตามแผนการผลิตประจำวัน
 • ตรวจเช็คจำนวน, ความถูกต้องของงานที่ผลิตแล้วเสร็จ

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย, หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • เบิกจ่ายวัตถุดิบให้ฝ่ายผลิต
 • สรุปรายงานการเบิกจ่ายประจำวัน

11 hours ago

 

Applied