• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์

21-Apr-17

 

Applied
 • Able to work in shift and upcountry
 • Be able to work under pressure and time constraint
 • TOEIC Minimum score 550

21-Apr-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • โปรแกรม Office, โปรแกรมบัญชี,โปรแกรม Quickbook
 • จัดทำรายงานภงด.3,ภงด.53,ภพ.30นำส่งรายงานให้สรรพากร
 • มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฏหมายภาษีอากร

21-Apr-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • การศึกษาระดับ ป.ว.ส. ขึ้นไป(ทุกสาขา)
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office
 • ประกันสังคม,ประกันสุขภาพ,ประกันอุบัติเหตุ,โบนัส

21-Apr-17

 

Applied
 • ประสานงานด้านการขายระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
 • มีความรักในงานบริการ และมีความรู้ด้านงานสายการบิน

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing or related filed.
 • Background on travel agent sales
 • Excellent at communication

21-Apr-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รู้จักเส้นทางในภูเก็ต
 • ซื่อสัตย์ ตรงเวลา

21-Apr-17

 

Applied
 • Provide maintenance services for airport equipment
 • Performs civil engineering work at the airport.
 • Supervise the construction of the airport.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบ/เขียนแบบ/คำนวณงานวิศวกรรมไฟฟ้าของสนามบิน
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ให้คำปรึกษา/แก้ไขปัญหางานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีและการปิดงบการเงิน10 ปีขึ้น
 • สามารถใช้โปรแกรม MS. Office และโปรแกรม SAP ได้

21-Apr-17

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี / วุฒิปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัด
 • ดำเนินงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
 • รับสาย จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น

21-Apr-17

 

Applied
 • International Company
 • Stable Company
 • Good benefits

20-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 2-3 ปี

20-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Finance & Accounting
 • สายการบิน
 • มีประสบการณ์ทำงาน

20-Apr-17

 

Applied
 • Account Manager for 3 y+
 • Freight Forwarder, Sale
 • English speaking

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree.
 • 1 year experience will be desirable.
 • Ability to perform under high pressure

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 5 ปี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • ทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

20-Apr-17

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Manage full set of accounting activities
 • taxation and account reconciliation
 • statutory financial statement, management report

20-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำโครงการส่งเสริมการตลาด
 • ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ
 • ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาการตลาด

19-Apr-17

 

Applied
 • Female/ Male Thai Nationality, Age 25- 32
 • Bachelor’s Degree in related field
 • 3 -5 year experience in Airline or Travel Agent

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female/ Male Thai Nationality, Age 25- 32
 • Bachelor’s Degree in related field
 • 3 -5 year experience in Airline or Travel Agent

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชี 3 ปีขึ้นไป

19-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชี
 • เข้าอบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในขั้นต้น
 • มีทักษะการสอบถามสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลตรง

19-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารสนามบิน
 • มีระดับคะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field.
 • Must be communicate in Mandarin
 • Good communication in English

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Marketing.
 • 2-3 years experience in Marketing, FMCG.
 • Able to travel upcountry and work independently

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Aerospace or Mechanical
 • Good command of English
 • Experience in Airline Business is an advantage

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Proficient with Adobe Creative Suite
 • Excellent skills in graphic design & typography
 • A good eye for layout, design and user-interface

19-Apr-17

 

Applied
 • Actively Aircraft Maintenance Engineer License
 • AW139 Type Endorsement with experience on type
 • Good English communication

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Actively Aircraft Maintenance Engineer License
 • AW139 Type Endorsement with experience on type
 • Installation of electrical and lighting systems

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Hold a valid and current ATPL (H) or CPL (H).
 • Hold a valid Medical Class 1 Certificate.
 • Bachelor Degree graduated.

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อให้เป็นไปตามแผนการพัฒนา
 • ประสานงานกับวิทยากรภายใน / ภายนอก
 • จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งที่จำเป็น

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Compliance
 • ความรู้ดานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบิน
 • มีประสบการณ์ด้านการบินไม่น้อยกว่า 3 ปี

19-Apr-17

 

Applied
 • 5 years experience in aviation/quality assurance
 • Fluent in English, Technical writing
 • Excellent attention to detail

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Diploma Technical Training Certificate or higher
 • TOEIC Minimum Score 350
 • aircraft schedule maintenance

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in related field
 • 1-3 years experiences in admin/clerical work
 • Good oral and written communication skills in Eng

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์บริหารงานด้านบัญชีและการเงิน 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องบัญชีพื้นฐาน

19-Apr-17

 

Applied
 • ประชาสัมพันธ์
 • สื่อสารมวลชน
 • ประสบการณ์ด้านสื่้อสารมวลชน 1-2ปีขึ้นไป

19-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์
 • สายการบิน
 • MAC

19-Apr-17

 

Applied
 • งานสายการบิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 4-6 ปี
 • เชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

19-Apr-17

 

Applied
 • ทักษะการเขียน และพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • รักงานบริการ,ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • สามารถทำงานที่สนามบินสมุยได้

19-Apr-17

 

Applied
 • จบ Air Cargo Management
 • มีทักษะในการสื่่อสาร
 • มีความรับผิดชอบ

18-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการบริหารอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นได้

18-Apr-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or Master degree in marketing management
 • 3 years experience in marketing for FMCG or Travel
 • Good command of English

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in HR or related field
 • 3 years experience with sound knowledge of HR
 • Willing to travel when required

18-Apr-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีขี้นไป วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีความรูด้านงานรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

18-Apr-17

 

Applied
 • degree in any fields
 • experience in a customer services role
 • High level of patience and tolerance

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดเก็บเอกสาร
 • ประสานงานกับภายในและภายนอก
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Apr-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25-45 ปี
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริษัทประกัน
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่

18-Apr-17

 

Applied