• ประสบการณ์งานด้านทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 3-5 ปี
 • ตรวจสอบและแก้ไขสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานทางด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 3-5 ปี

24-Jun-17

 

Applied
 • มีความรู้ในมาตรฐานการปฏิบัติการบิน
 • ปรับปรุงแก้ไขคู่มือของฝ่ายปฏิบัติการบิน
 • ตรวจสอบเอกสารและคู่มือทั้งหมดที่ประจำบนอากาศยาน

24-Jun-17

 

Applied
 • ประชาสัมพันธ์
 • สื่อสารมวลชน
 • ประสบการณ์ด้านสื่้อสารมวลชน 1-2ปีขึ้นไป

24-Jun-17

 

Applied
 • Develop data sourcing, Design data report
 • Experienced 3-10 years in related
 • MS Excel, MS Access, SQL, R language, Python

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 4-7 years of similar experience
 • Rolling Stock/ Signaling/ Engineering
 • System interface

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in related field
 • Experience in sales support / secretary
 • Good communication skills in English

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • railway and Collecting and requirements
 • project , changes , maintaining , Traceability
 • configuration , management

23-Jun-17

 

Applied
 • · Ability to work independently
 • work at SVP Airport
 • · Able to travel as when it is required

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Portfolio is required
 • Strong design experience e.g. AI, PS, ID
 • Having a keen eye for details

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Ensuring that aircraft security equipment
 • Work at SVP Airport
 • Holds the Aviation Security Certificate

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษดี
 • มีทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัยและบำรุงรักษารถยนต์
 • Service Mind,Look Smart

23-Jun-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • 5 year working experience in Logistics or Hub
 • Industrial Engineering education, Distribution
 • analytical skill, courier working experience,

23-Jun-17

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum 10 years of IT experience
 • Understand and experiences internal and external
 • Excellent command of English & Thai

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Automotive
 • Aerospace
 • Aviation

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์โดยรวม 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการประสานงาน

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Administration
 • 2 years of experiences in Administrative
 • Good communication skills both Thai & English

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสด
 • เจ้าหน้าที่บัญชีรวม
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการ ประสานงาน 1-2 ปี
 • สามารสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี TOEIC 500 up

23-Jun-17

 

Applied
 • Minimum TOEIC score of 600
 • Excellent communication skills in Thai, English
 • Maximum age 27,35

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • รับแจ้งซ่อม วางแผนนำรถเข้าซ่อม ตรวจสอบสภาพรถ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสาร PO,PR

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ 21 - 30 ปี
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี
 • Good In Excel , word, Proficiency in English

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ขยายฐานลูกค้าโดยการหาลูกค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านการขนส่งวัตถุอันตราย
 • มีความสามารถพิเศษ มีความรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี
 • ขับรถยนต์ได้และมีพาหนะส่วนตัว

23-Jun-17

 

Applied
 • เป็นตัวแทนเรือ/เข้าออกในเมืองไทย
 • ควบคุมจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายในการเป็นตัวแทนเรือ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้าน บนเรือสินค้าหรือท่าเรือ

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • Good In Excel , word, Proficiency in English
 • รวบรวมเอกสาร และจัดการระบบเอกสาร

23-Jun-17

 

Applied
 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านแรงงานสัมพันธ์
 • งานด้านสรรหาว่าจ้าง

23-Jun-17

 

Applied
 • จัดทำใบขน
 • ประสานงานระหว่างเอเย่นต์เรือ
 • ตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • งานเอกสารบัญชี

23-Jun-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆ
 • ดำเนินการจัดหาในเรื่องต่าง ๆ ตามที่คนเรือขอร้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปด้าน บนเรือสินค้าหรือท่าเรือ

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกเรือ
 • ติดตามข่าวสารจาดเรือและติดต่อ Agency
 • ระดับการศึกษา Degree – Bachelor

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีใบอนุญาติขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์

23-Jun-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับเอเย่นเรือและรถขนส่ง
 • มีความรู้ทางด้านพิกัดอัตราศุลกากร-ขาออก
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

23-Jun-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านงานที่เกียวข้องICAO/IATA
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสนามบิน

23-Jun-17

 

Applied
 • ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC500)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านการบินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

23-Jun-17

 

Applied
 • ทักษะการเขียน และพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • รักงานบริการ,ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • สามารถทำงานที่สนามบินสมุยได้

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการจัดการสนามบิน
 • ประสบการณ์1 ปีเกี่ยวกับท่าอากาศยานหรือสายการบิน
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

23-Jun-17

 

Applied
 • 8 years’ experience in budget controls
 • Analyzes and evaluates departmental budget
 • Knowledge of program analysis and evaluation.

23-Jun-17

 

Applied
 • Issuing the ticket & Communicate with the customer
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • Good command of spoken Thai and English

23-Jun-17

 

Applied
 • ประจำพื้นที่ กระบี่ ภูเก็ต และ เกาะสมุย
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจสายการบิน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี TOEIC 550 up

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Experience in Accounts Payable.
 • Good command in English

23-Jun-17

 

Applied
 • Minimum TOEIC score of 600
 • Background in airlines business is advantage
 • Able to work in a pressured environment

23-Jun-17

 

Applied
 • degree in any fields
 • experience in a customer services role
 • High level of patience and tolerance

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • สร้างรายได้ที่ดี
 • ตารางทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เริ่มต้นได้ง่ายๆ

22-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • เตรียมข้อมูลแผนปฎิบัติการบิน ข้อมูลข่าวอากาศ
 • ปฎิบัติงานภายใต้ความกดดันได้

22-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนและจัดตารางบินสำหรับผู้ทำการบินในอากาศ
 • ดำเนินการปรับเปลี่ยนตารางบิน
 • ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทำการบินให้เป็นไปตามกฎ

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Occupational Health Safety
 • Knowledge for ISO 9001 and OHSAS 18001
 • Good command of English.

22-Jun-17

 

Applied