• วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ประสานงานทั่วไป
 • จัดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรถ

8 hours ago

 

Applied
 • Male or female age between 26 – 33 years
 • 4 years’ experience in Accounting, Finance
 • Degree in Accounting, Finance, or related

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Logistic Business
 • Transportation manager
 • cargo,Freight Forwarder

13 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • จัดทำงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสด
 • เจ้าหน้าที่บัญชีรวม
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • บัญชีทรัพย์สิน
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC600)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านการบินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC550)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงาน Safety สนามบิน

13 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการ ประสานงาน 1-2 ปี
 • สามารสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี TOEIC 550 up

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
 • มีความละเอียดรอบคอบ

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • รักในการขาย

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Experience in Accounts Payable.
 • Good command in English

13 hours ago

 

Applied
 • Have design experience, preferably in rail
 • Good command of spoken and written in English
 • Ablility to use Auto CAD, Microstation

13 hours ago

 

Applied
 • Check incoming spares and shipping document
 • Check airworthiness documents
 • Check packaging of incoming items

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์งานด้านทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 3-5 ปี
 • ตรวจสอบและแก้ไขสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานทางด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 3-5 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in any fields.
 • 2 years work experience in airline business.
 • Able to communicate English fluently.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Maintenance experience
 • Leadership
 • Car maintenance

13 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
 • หาข้อมูลเพื่อเพิ่มลูกค้าให้แก่บริษัท
 • จัดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรถ

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านงาน hrd 5 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการบริหาร หรือการจัดการการบิน
 • ประสบการทำงานด้านการบริหารนิรภัยการบินอย่างน้อย 3
 • มีความเป็นผู้นำและการควบคุมงาน

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ลงบัญชีได้ วางบิล
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำงบประมาณ 1-2 ปี

13 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • หากมีประสบการณ์ในการดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามารถจัดทำโครงการได้ตามกำหนด
 • สามารถจัดหาข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วนและเหมาะสม

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คุ้นเคยกับระบบปฏิบัติการลินุกซ์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Flight Operations
 • OCC
 • Airlines

13 hours ago

 

Applied
 • Experience in Administrative Officer
 • Have good communication skill in English
 • Able to work under pressure

13 hours ago

 

Applied
 • Exp in Airline business 2-3 years
 • Exp in Marketing & Sales promotions role
 • Excellent command of Thai and English

19 hours ago

 

Applied
 • railway and Collecting and requirements
 • project , changes , maintaining , Traceability
 • configuration , management

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Aviation Management or related
 • Skilled in Reservation & Ticketing role (CRS GDS)
 • Exp in Airline business 2 years up

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Marketing, Economics or related
 • Exp in Marketing Analysis role
 • Exp in Airline business will be an advantage

20 hours ago

 

Applied
 • Proficiency in English (Reading and Writing)
 • Fresh Two years college Diploma
 • Full Time, Permanent

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้ทางด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

27-Jul-17

 

Applied
 • Develop data sourcing, Design data report
 • Experienced 3-10 years in related
 • MS Excel, MS Access, SQL, R language, Python

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ,ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ,ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

27-Jul-17

 

Applied
 • Report to CAO
 • Work at SVP Airport
 • Able to travel as when it is required

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์โดยรวม 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการประสานงาน

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชี 3 ปีขึ้นไป

27-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Aviation Business Management
 • Understand GDS system such as Amadeus, Galieo
 • Excellent analytical and problem solving skills

27-Jul-17

 

Applied
 • Exp in Business Partner field 2-4 years
 • Exp in project analysis and project management
 • A skilled communicator, good attitude, High-energy

27-Jul-17

 

Applied
 • Work at Suvarnbhumi airport
 • Able to travel when it is required
 • Bachelor's degree in Account or Finance

27-Jul-17

 

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, 30 - 40 years
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • Minimum 5 years of operations management

27-Jul-17

 

Applied
 • ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC500)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านการบินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

27-Jul-17

 

Applied
 • SQL, My SQL, Oracle, VB.Net, Arbub
 • TOEIC 550 ขึ้น ไป อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสมัคร
 • ปริญญาตรีขึ้น ไปหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

27-Jul-17

 

Applied
 • สามารถออกงานต่างจังหวัดได้
 • ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์
 • อายุ : 25 ปีขึ้นไป

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop, implement, and direct project Quality
 • Prepare project quality summary
 • 10 years in Quality management function in railway

27-Jul-17

 

Applied
 • อายุ : 30 ปีขึ้นไป เพศ : หญิง / ชาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา:นิเทศศาสตร์ / ประชาสัมพันธ์
 • ผ่านงานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 10 ปี

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied