• ประชาสัมพันธ์
 • สื่อสารมวลชน
 • ประสบการณ์ด้านสื่้อสารมวลชน 1-2ปีขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ในมาตรฐานการปฏิบัติการบิน
 • ปรับปรุงแก้ไขคู่มือของฝ่ายปฏิบัติการบิน
 • ตรวจสอบเอกสารและคู่มือทั้งหมดที่ประจำบนอากาศยาน

10 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์งานด้านทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 3-5 ปี
 • ตรวจสอบและแก้ไขสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานทางด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 3-5 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Experience in Accounts Payable.
 • Good command in English

26-May-17

 

Applied
 • Minimum TOEIC score of 600
 • Background in airlines business is advantage
 • Able to work in a pressured environment

26-May-17

 

Applied
 • degree in any fields
 • experience in a customer services role
 • High level of patience and tolerance

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดกิจกรรมพนักงาน
 • ใช้ความคิดสร้างสรรค์
 • จัดเตรียมสถานที่ใช้สำหรับจัดกิจกรรม

26-May-17

 

Applied
 • Degree in Accounting, or related field
 • Good command in English
 • 1 year work experience, new graduate also welcome

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชี
 • เข้าอบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในขั้นต้น
 • มีทักษะการสอบถามสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลตรง

26-May-17

 

Applied
 • TOEIC at least 600 scores
 • experience in airline operations
 • able to work different areas

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ประจำพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจสายการบิน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี TOEIC 550 up

26-May-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานด้านทรัพยากรบุคคล 0-2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

26-May-17

 

Applied
 • ประจำพื้นที่ เกาะสมุย ภูเก็ต
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจสายการบิน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี TOEIC 550 up

26-May-17

 

Applied
 • สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ TOEIC 550 up
 • สามารถเดินทางได้ ขับรถได้ (มีใบขับขี่)
 • มีความสามารถในการใช้งานระบบสำรองที่นั่ง

26-May-17

 

Applied
 • At least 7 years should be in operational training
 • Strong communication and negotiating skills
 • Previous exposure to dealing with CAAT

26-May-17

 

Applied
 • Manage full set of accounting activities
 • taxation and account reconciliation
 • statutory financial statement, management report

26-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 5 ปี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • ทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • TOEIC at least 600 scores
 • experience in airline operations
 • able to work different areas

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering or related field
 • 5-7 years experience in office/building management
 • Background in supervisor level

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • บัญชีทรัพย์สิน
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป

25-May-17

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการบริหารอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นได้

25-May-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years’ experience as operation or related field
 • Good interpersonal and leadership skills
 • Fluency in both spoken and written English

25-May-17

 

Applied
 • 3-5 years management level in aviation experience
 • Fluency in spoken and written English
 • Having leadership and good interpersonal skills

25-May-17

 

Applied
 • Lead, manage and control all project engineering
 • 5-8 years of similar experience
 • Rolling Stock/ Signaling/ Engineering

25-May-17

 

Applied
 • อายุ : 30 ปีขึ้นไป เพศ : หญิง / ชาย
 • ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขา การบัญชี การเงิน
 • ผ่านงานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบพัฒนาโปรแกรม

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชี-การเงิน 0-1 ปี

25-May-17

 

Applied
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์แคชเชียร์ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

25-May-17

 

Applied
 • Cabin Crew
 • Crew Scheduler
 • Emphasis on punctuality and attendance.

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ : ไม่น้อยกว่า 35 ปี เพศ : ชาย
 • ประสบการณ์ทำงาน :ด้านการบริหารงานองค์กร
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องถิ่นได้

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ : ไม่น้อยกว่า 35 ปี เพศ : หญิง / ชาย
 • ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขา การบัญชี การเงิน
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องถิ่นได้

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Able to work under pressure
 • Good command in English/Chinese would be advantage
 • Basic Knowledge of Airlines Ticketing

24-May-17

 

Applied
 • Basic skills in flight service & flight equipment
 • Exp in airline business at least 2 years
 • Good command in English

24-May-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 3 ปี

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field.
 • Must be communicate in Mandarin
 • Good communication in English

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • TOEIC 550
 • IT Support
 • Thai Male and Female

24-May-17

 

Applied
 • 1 year in the airline or aviation industry
 • TOEIC score: 650
 • able to travel aboard

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • project manger
 • epayment
 • it solution

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านกฎหมาย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • หากมีประสบการณ์จากสำนักงานกฎหมายจะได้รับการพิจาณา

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Emergency Response
 • วางแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสนามบิน
 • เดินทางต่างจังหวัดและต่างประเทศ

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำงบประมาณ 2-3 ปี

23-May-17

 

Applied
 • งานวิศวกรรมไฟฟ้าของสนามบิน
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ให้คำปรึกษา/แก้ไขปัญหางานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong analytical skills
 • Ability to work independently
 • Proficient in MS Office Application

23-May-17

 

Applied
 • skill in System Analysis, PHP Programming
 • experienced working with a MySQL based database
 • AJAX Javascript basic Framework, HTML

23-May-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ประสานงานด้านการขายระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
 • มีความรักในงานบริการ และมีความรู้ด้านงานสายการบิน

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Scheduling maintenance checks
 • Development aircraft Maintenance Program
 • oversight of maintenance agreements with vendors

23-May-17

 

Applied