• 1. เงินเดือนตามประสบการณ์ 50,000 บาท +++
 • 2. สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน
 • 3. มีโบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี

6 mins ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ25ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป
 • มีระเบียบวินัยในการทำงาน

2 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ25ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป
 • มีระเบียบวินัยในการทำงาน

2 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศ
 • มีประสบการณ์ทางสายงาน 1-2 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in a major of Accounting
 • Working experience in a financial role
 • Experience in accounting, finance

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Fair command in English
 • Accounting, SFAS Rules, Reporting Skills

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • 2 years of experience in sales and marketing
 • Good command in English

8 hours ago

 

Applied
 • Coordinating and closely working with customers
 • Maintaining customer requirements
 • Creating source lists, scheduling agreements

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 24– 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.or higher in related
 • At least 3 years of experience
 • Computer literate especially MS office.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Risk Management or a similar field
 • Organizing and conduct control training sessions
 • Having experience from Audit firm is preferred

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Experience in purchasing.
 • Have knowledge in import, export

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing
 • At least 3 years’ sales experience
 • Skillful in sales presentation and negotiation

8 hours ago

 

Applied
 • Degree in Metallurgical Engineering
 • New graduated in welcome
 • Knowledge in Metallurgy

8 hours ago

 

Applied
 • At least 2 years of experience in marketing
 • Designing and developing web-ready infographics
 • Measuring and evaluating project communications

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance Manager
 • Thailand
 • Accounting

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in the solar and energy industry.
 • 5 years’ leadership and management experience.
 • Play a key role in the company’s growth

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • Business / Marketing / or related fields.
 • Male 30 - 35 years old

8 hours ago

 

Applied
 • 10 years in the solar energy business
 • Five years’ experience in management
 • Play a key role in the company’s growth

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have CPA License
 • Minimum of 10 years’ experience in account
 • Salary depend on Experince

8 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 3-5 years experience in Facility & Utility fields
 • Good command of English
 • Analyzing of Facility and utility problem

8 hours ago

 

Applied
 • 7 years experience in accounting automotive fields
 • Good command of English
 • Knowlege in ACCPAC , TAX , VAT, month end closing

8 hours ago

 

Applied
 • Experience in paint automotive manufacturing
 • Good command of English
 • Chemical industrial , technical in sales function

8 hours ago

 

Applied
 • พัฒนาคู่มือและวางระบบงานต้นทุนของกลุ่มมิตรผล
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี/โท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 3-8 ปี ในการจัดทำและบริหารบัญชีต้นทุน

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุอยู่ระหว่าง 30 ปี ถึง 36 ปี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma/Bachelor’s Degree in Science/Manufacturing
 • Minimum 2 years working experience in quality cont
 • Proactive approach to product quality control

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for day to day service planning
 • Booking services through the VIKING service
 • Follow up with service stations

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master degree in Marketing
 • 5 years experiences in Industrial Products
 • To assess the need for new products development.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Dgree or higher in Accounting, Finance
 • Experience in Accounting, manufacturing
 • Good knowledge in taxation

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • C or C++ or VB programming
 • Write code for software applications
 • At least 2 years of experiences in software

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • 2-4 years of consumer goods industry experience
 • Computer, Interpersonal skill and supervision

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experience
 • Salary 25k or above, 5 working days
 • Excellent in written and spoken English and Thai

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of working experience
 • Mechanical drawing. AutoCad, SolidWorks is a must
 • Excellent in written and spoken English.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Finance & Banking, Accounting
 • 0 – 3 years experiences in Finance or Collector
 • Good interpersonal & good negotiation skills

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Metallurgy Engineering
 • 0 – 3 years experiences in Sales Engineer
 • Good interpersonal & good presentation skills

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of working experience
 • Good in written and spoken English.
 • ERP system (M3) or other relates is a must.

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Electrical Engineer
 • At least 1 – 5 years experiences in Technical
 • Strong knowledge in Purchasing Process (PR \ PO)

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • 1 –3 years of progressive experience in software d
 • Must be able to develop and work in Web Applicatio

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Finance \ Economic
 • 5 – 7 years experiences in Finance & Accounting
 • Have experiences in prepare cash flow & Management

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any filed
 • 0 – 3 years experiences in Sales Coordinator
 • Have knowledge in support sales, Sales note

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา บัญชี , บัญชีการเงิ
 • 0 – 3 ปี ด้านบัญชี รายรับ (AR) ด้านบัญชีรายจ่าย
 • สามารถลงบันทึกบัญชีรายรับ และ รายจ่าย ได้

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering, Industrial or any similar
 • 5 years’ experience in a Quality department
 • Able to operate calmly under pressure

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Masters degree in Marketing
 • Proven track record of success in senior marketing
 • Responsibility for developing the annual marketing

8 hours ago

 

Applied
 • Degree in Procurement, Supply Chain
 • Knowledge of the market, suppliers
 • Strong written & verbal communication skills

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Accounting
 • 6 years of experience in accounting
 • Significant experience in a multinational company

8 hours ago

 

Applied
 • Good personality
 • Good English
 • Good attitude

8 hours ago

 

Applied
 • 15 years experience in expanding a real estate.
 • 7 years at top level.
 • Good connection with major real estate developers.

8 hours ago

 

Applied
 • Experience in Customer Service, Supply Chain
 • Knowledge of ERP is preferred
 • Experience of automotive, distribution, manufactur

8 hours ago

Salary negotiable

Applied