• รับเฉพาะนักศึกษาจบใหม่เพศหญิงเท่านั้น
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 ในสาขาที่เกี่ยวข้อ
 • สวัสดิการดี มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

1 hour ago

 

Applied
 • HR officer
 • Human Resources
 • Experience in HR

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BA/BS degree or equivalent. MBA preferred.
 • Three years working experience
 • Demonstrated proficiency in statistics

4 hours ago

 

Applied
 • Sourcing / Procurement Engineer/ SQE/ Outsource
 • Bachelor or higher degree in Engineering (must)
 • Outsourcing manufacturing management /control

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Manager/Assist from Manufacturing
 • CPD holder license is a must
 • 5-8 yrs working exp. in Costing/Account/finance

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • purchasing manager,manufacturing,thai nationality,
 • project cost saving,negotiable,supplier,vendor
 • chemical,procurement

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Finance, Auditing
 • 5-6 years’ experience in manufacturing
 • Knowledge of management controls

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai / Male or Female , age 35-40 years old
 • At least 5 years exp in Business Development field
 • Good command in English

5 hours ago

 

Applied
 • 10 years experience in accounting field
 • Working experience in manufacturing environment
 • Strong leadership

5 hours ago

 

Applied
 • ชอบงานวิเคราะห์วางแผนและข้อมูล
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • ประสบการณ์การทำงานอย่าน้อย5ปี

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ TOEIC 600 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 0-3 ปี
 • มีทักษะเจรจาต่อรองและการสื่อสารที่ดี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Purchasing
 • Sourcing
 • Engineer

5 hours ago

 

Applied
 • กลึงงานตามแบบ Drawing ด้วยเครื่อง CNC ได้
 • ปวช. ขึ้นไป สาขา เทคนิคการผลิต ,สาขาเขียนแบบ
 • มีประสบการณ์ทางด้าน CNC อย่างน้อย 1 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • Purchasing
 • Issue PO / PR
 • Procurment

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาการบัญชี/การเงิน
 • มีความรู้ด้านกฏหมายบัญชีต่างๆ และที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวางแผนควบคุมการบริหารแผนกบัญชี

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงาน QA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.

6 hours ago

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ในงานบัญชีและการเงิน 1 ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานภาษี

6 hours ago

 

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี. ขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารรายงานด้านความปลอดภัย
 • มีความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

6 hours ago

 

Applied
 • HR Management,Manufacturing Experiences
 • HRIS system knowledge, HRBP, Ayutthaya, Rayong
 • Labor Law, C&B, L&D, ER, Recruitment, GA

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อลูกค้าเพื่อจำหน่ายรายการสินค้า
 • ออกใบ QUOTATION เสนอให้ลูกค้าพิจารณา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อลูกค้าเพื่อจำหน่ายรายการสินค้า
 • ออกใบ QUOTATION เสนอให้ลูกค้าพิจารณา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 experience in Financial controller
 • Excellent command of English
 • Proven experience in accounting. Audit experience

6 hours ago

 

Applied
 • 5 years experinece in projectr management
 • Good command of English
 • Project cost estimate and proposal preparation

7 hours ago

 

Applied
 • Age between 24-29 years old.
 • Bachelor’s Degree in English Language, Chinese
 • Have experience 2 - 8 years in International sale

7 hours ago

 

Applied
 • Minimum 4 years in sales administration
 • Excellent Command in English and MS. Excel
 • Able to provide sales analysis and report

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • 2-5 years experience in Process Improvement
 • Good computer literate especially in Microsoft

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • TISI, EGAT, ITS, INTERTEK
 • Notified body experience
 • Product Evaluation & Quality

8 hours ago

 

Applied
 • Provide sales and margin performance analysis
 • monitor sales and profit performance
 • Project manage and negotiate on more complex sales

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายอายุ18 – 30 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี
 • เขียนโปรแกรมด้วยภาษา VB , SQL , Oracle

11 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 21-28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี

11 hours ago

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี
 • มีทักษะการใช้ภาษาที่ 2 จะได้รับการพิจารณา

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

11 hours ago

 

Applied
 • สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ18 - 22 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Engineering/Computer science
 • Responsible for PI administrative tasks
 • Experience in SharePoint or Data Management

11 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • At least Bachelor's Degree
 • At least 0 - 1 years experience
 • Able to work in Rayong and Chonburi

11 hours ago

 

Applied
 • ชาย – หญิง / อายุ18 – 25 ปี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

11 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ18 - 25 วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์1 ปี ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

12 hours ago

 

Applied
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ รักในการเรียนรู้ รักงานขาย
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • มีทักษะการฟังพูดอ่านเขียนด้านภาษาอังกฤษที่ดีมาก

12 hours ago

 

Applied
 • In charge of Time Record system for attendance, OT
 • Be a contact point for employee for attendance
 • Review invoices for cost of leasing staffs

12 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ทำงานโรงงานอาหาร

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineering
 • Knowledge of modern CNC machine applications
 • Good understanding of industrial standards

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • German Multinational Manufacturing Company
 • Competitive remuneration package
 • 5 working days a week to promote work-life balance

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Product Development and Construction
 • Good Written and Oral Communication in English
 • Work-Life Balance, 5 Working Days a Week

13 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science.
 • 5 years experience in IT Management.
 • Computer support/ experience.

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Global Company
 • Excellent Company Benefits
 • Development Opportunities

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 35-45 years old, male, Thai nationality
 • Bachelor/Master degree in Industrial Engineering
 • Minimum of 7 years’ experience in a production

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล การผลิต
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในงานด้าน MC และการเชื่อม

15 hours ago

Salary negotiable

Applied