• เพศ หญิง อายุระหว่าง 28 - 32 ปี
 • วุฒิ ปริญญาโท สาขา การตลาดระหว่างประเทศ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

12 mins ago

 

Applied
 • Quality Experience in Manufacturing business
 • Quality system knowledge
 • Project management, Process development, Statistic

19 mins ago

 

Applied
 • Male/Female
 • Bachelor degree in the Occupational Health and saf
 • 10 Years up experience for the EHS issue project

21 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าหรือแมคคาทรอนิกส์
 • เพศชาย
 • อายุงาน 1-3 ปี

26 mins ago

 

Applied
 • Excellent command of written and spoken English
 • Able to travel & working outstation
 • Experience in sales and business development

29 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • Audit background is advantage with CPA holder

31 mins ago

 

Applied
 • Thai Nationality, age between 30 – 35 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • Minimum 5 year experiences in any related field

37 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age between 30 – 39 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • Minimum 5 year experiences in Automobile industry.

37 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for financial analysis
 • Preparing for financial planning and Business
 • Implementing monthly management report

45 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Feed Regulartory and Document support
 • Experience in feed registration
 • Support interm of Pricing data input

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Aged not over 35 years old
 • Male or Female / Thai nationality
 • Experience in export role at least 2 years

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำบัญชี หรือตรวจสอบบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • สวัสดิการ: โบนัส ค่าเดินทาง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่ารักษาพยาบาล ชุดพนักงาน

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for HR management functions of factory
 • Have experience in employee relations and labour.
 • Good in English communication and human relations.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsibility of the overall logistic operation
 • Set up logistic operation strategy
 • Develop and implement policies, procedures

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง ผ่านงานด้านจัดซื้อ คลังสินค้า 5 ปี
 • สวัสดิการ โบนัส ชุดพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รถรับส่ง ค่ารักษาพยาบาล สหกรณ์ออมทรัพย์ และอื่น ๆ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย3 - 5 ปี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare sales invoices, receipts and tax invoices
 • Prepare Output VAT Report
 • Degree or higher in Accounting

2 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี
 • บริหารระบบพัฒนาบุคลากรด้วย ICDP
 • ประสานงาน TPM Project ของกลุ่มธุรกิจพลังงาน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • University degree in Industrial Engineering.
 • Minimum 5 years experience
 • Knowledge of line balancing technique

4 hours ago

 

Applied
 • Female or male, age 27-35 years’ old
 • Bachelor Degree in Food Sciences/Biotechnology
 • 5 years’ experience in Sales&Marketing for Food

4 hours ago

 

Applied
 • 5 years experience in Purchasing, Sourcing, IT.
 • Ability to work well individual & part of team.
 • Good command of both written and spoken English.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree (or higher) in Logistics
 • Experienced at least 4 years in Supply Chain
 • Excellent command of Microsoft office application.

4 hours ago

 

Applied
 • Thai, Age above 40 years old, Good English
 • Direct experience in developing cold products
 • Knowledge of QDF, FMEA's / Project Management

5 hours ago

 

Applied
 • B2B Sales, Technical Sales, Sales Engineer
 • Achieve sales target & manage distributor
 • over 1 year of working exp & able to travel

5 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Aged not over 30 years old
 • Thai nationality
 • Experience in customer service, Sales coordinator

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female
 • degree - Business Administration, Marketing
 • 2-3 year’s experience in Sales or Account

5 hours ago

 

Applied
 • Master degree or Bachelor degree in Marketing
 • Minimum of 0-2 years work experience
 • Good command in English

5 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาการตลาด การบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีภาวะผู้นำ สามารถปรับตัวในการทำงานได้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรืออื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • ขาย สินค้า
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าใหม่ และลูกค้าเก่า
 • วางแผนการขาย และติดต่อประสานกับลูกค้าในเขต
 • เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ และกระตุ้นยอดขายในแต่ละเดือน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 27 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • นัดสัมภาษณ์ผู้สมัครให้ตรงตามตำแหน่งงานว่าง
 • สัมภาษณ์เบื้องต้นส่งสัมภาษ์กับหัวหน้าแผนก
 • ทำสัญญาว่าจ้าง , อบรม , ดูแลสวัสดิการของพนักงาน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าใหม่ และลูกค้าเก่า
 • วางแผนการขาย และติดต่อประสานกับลูกค้า
 • เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ และกระตุ้นยอดขายในแต่ละเดือน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • แขวนป้ายคลินิกได้ทันที
 • มีประสบการณ์ความงาม
 • หัตถการ , ศัลยกรรม

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานธุรการ เช่น เอกสาร , หาข้อมูลทั่วไป
 • ประสานงานงานเอกสาร , งานข้อมุล กับฝ่ายงานต่างๆ
 • คีย์ข้อมูล , รวบรวมข้อมูลประจำรายเดือน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in engineering and automation.
 • Required skill(s): PLC programming& Network.
 • A genuine interest in new technology, system.

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in rubber technology
 • 5 year experiences in combining advance
 • Demonstrate strong initiative and drive

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Electrical
 • 5 years field experience related to total maintena
 • Native English speaker or TOEIC score of 600

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Electrical
 • 1 - 3 years’ experience with repairs and handling
 • Good command of spoken and written English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • University degree in Mechanical Engineer
 • Minimum 3 years experience
 • No obstacles for international travelling.

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการตรวจสอบงานเหล็ก และโลหะต่าง ๆ
 • ตรวจสอบด้านคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน

16 hours ago

 

Applied
 • 5+ years of experience in full spectrum HRM
 • Organizational change, culture change, competency
 • Having experience in munafacturer background

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years’ experience in sales management
 • Must be experience in traditional trade in FMCG
 • Experience in modern trade is plus

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 22 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • มีประสบการณ์ สามารถแยกสีทางการพิมพ์

16 hours ago

Salary negotiable

Applied