• บัญชี
 • ปริญญาตรีบัญชี
 • Express

2 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ทุกเพศ อายุ 20-25 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบ

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรีทุกสาขาที่มีความรู้เรื่องเครื่องกลโรงงาน
 • สามารถทำงานได้ครบตามกำหนดสัญญา
 • สามารถติดตั้งอุปกรณ์/เครื่องจักร

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิม.6 ปวช/ป.ตรี

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง เท่านั้น / อายุ 23 - 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ทักษะการสื่อสารที่ดี

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในงานขายไม่น้อยกว่า 1-3 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง / อายุ 25-35 ปี
 • จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว พูดจาฉะฉาน มั่นใจ

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / อายุ 30- 40 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบ

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารมาก่อน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนตร์
 • สามารถทำงานวันหยุดได้

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชายและหญิง / อายุ 20-40 ปี
 • มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบ
 • สุภาพ สุขุม รอบครอบ

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง / อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ในสาขาการบัญชีและการเงิน
 • สามารถทำงานวันเสาร์ 1 เสาร์ ต่อเดือนได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายเท่านั้น
 • อายุ25-45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการมาก่อน 3 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / อายุ 25 - 45 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบ

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง เท่านั้น / อายุ 35-45 ปี
 • ป.ตรี-ป.โท สาขาบัญชี, การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชี ระดับบริหารจัดการตั้งแต่ 3 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง / อายุ 23 - ไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษา ป.ตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
 • ติดต่อและประสานงานภายในและลูกค้าของบริษัทฯ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทางสายงานมาก่อน 1 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • ต้อนรับและให้บริการผู้มาติดต่องาน
 • จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • สุภาพ อ่อนน้อม เรียบร้อย

2 hours ago

 

Applied
 • สุภาพ คล่องตัว สามารถเดินไปทำงานได้สะดวก
 • มีใจรักในการบริการ ใจเย็น
 • มีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล

2 hours ago

 

Applied
 • ต้อนรับแขกที่เข้ามาติดต่อ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มาสมัคร
 • จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • โบนัสตามผลประกอบการ

2 hours ago

 

Applied
 • ต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อ รับรองแขก
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชายและหญิง / อายุ 18 - 45 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

2 hours ago

 

Applied
 • มีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์
 • วุฒิ ไม่จำกัด

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิ ปวส- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 21 -30 ปี สามารถใช้ MS Office ได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบครอบ

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ22-32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาศิลปสาสตร์ สังคมศาสตร์

2 hours ago

 

Applied
 • ต้อนรับผู้มาติดต่อภายในบริษัท
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัว

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย เท่านั้น
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน AE หรือ Marketing 3 ปี ขึ้นไป
 • เข้าใจการทำ Digital Marketing, Content Marketing
 • SEO, SEM, Ad Networks, Google Analytics

2 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 3 years' working in Logistics, Purchasing, and etc
 • SAP program and ISO knowledge.
 • Good command of English.

2 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • 5 years experience in management consulting
 • Involvement in complex business analysis M&A
 • strategic planning projects

2 hours ago

 

Applied
 • Support/ assist sales team on administrative tasks
 • Bachelor degree in Business Administration, Market
 • Handle incoming calls and alerting reps

2 hours ago

 

Applied
 • 5 - 10 years experienced in Accounting function
 • Monthly and yearly accounting report
 • Good knowledge of Microsoft Office and Accountin

2 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • Sports Education Service
 • Mandarin speaking
 • Transport and phone allowance

2 hours ago

 

Applied
 • At least 3 years experience in Call Center, CS
 • Good at English language
 • Leadership and Management skills

2 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือ สูงกว่า
 • มีความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
 • บริหารเวลาการทำงานเอง

2 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years’ experience selling B2B premium
 • Experience in a solution sales role
 • Demonstrate strong social media networks

2 hours ago

 

Applied
 • Experience 1-3 Years
 • Develop and maintain event and volunteer databases
 • Manage cost and budget concerning the marketing

2 hours ago

 

Applied
 • At least 10 years’ experience selling B2B
 • Building, and leading a high-performing sales team
 • Experience of both sales and servicing is required

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ โท ด้านการเงิน บริหารธุรกิจ
 • จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บริษัทจดทะเบียน
 • ให้คำปรึกษา แนะนำรูปแบบการเข้าจดทะเบียน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experience in a Japanese general contractor
 • More than a few years of working experience
 • translated from Thai to English (or Japanese)

2 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินบัญชี
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC score > 600)

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exp. teaching classes with over 20+ participants
 • Excellent interpersonal skills and leadership
 • Specialized training program/certificate

2 hours ago

 

Applied
 • 5 years exp in financial analysis,business analysi
 • required: Work as “Financial Consultant"
 • Degree in Accounting & Finance & Economics

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Web design
 • Expertise in Balsamiq, Draw.io
 • Understand SDLC Agile methodology

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม, โบนัส, ค่ารักษาพยาบาล
 • 15,000 บาทขึ้นไป (พิจารณาตามประสบการณ์)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ พร้อมเริ่มงานทันที

11 hours ago

THB13k - 20k /month

Applied
 • Bachelor's in Engineering Degrees or higher
 • Experiences in Document control/Bidding report
 • License for PE Registered is a must

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • off-line marketing plans and implement
 • off-line promotion material design, production
 • Ability to execute and deliver marketing plan

12 hours ago

 

Applied