• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร
 • อายุไม่เกิน 25 ปี

20 mins ago

 

Applied
 • Master's Degree in Finance, Economics
 • 5 years of experience in derivatives or related
 • Good leadership, influencing skills

1 hour ago

 

Applied
 • Opportunity in top health media portal
 • Competitive salary and health insurance
 • Central location 1 minute away from BTS Nana

1 hour ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Opportunity in top health media portal
 • Competitive salary and health insurance
 • Central location 1 minute away from BTS Nana

1 hour ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality, aged below 40 years old
 • Bachelor's or Master's degree in MKT or MBA
 • 3 years of work experience in MKT

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years in Marketing consumer or FMCG business.
 • NPD background, good ATL marketing communication.
 • Good strategics and strong analytical in data.

6 hours ago

 

Applied
 • 4-5 years in Technical Project Packaging Lines
 • Service Engineer background.
 • 2-3 years in Sales Engineer.

6 hours ago

 

Applied
 • Minimum bachelor's degree
 • Previous professional experience
 • Self starter and highly motivated

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Interested in Consulting
 • Logical thinking
 • Good level of English

12 hours ago

 

Applied
 • Good personality with strong communications
 • Bachelor’s degree in Marketing, Business Admin
 • 3 years of successful experience

12 hours ago

 

Applied
 • Thai national, male or female
 • Bachelor degree in any field
 • 1 year experience in ticketing and reservation

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Medical back ground as registered nurse
 • Proficiency in use of computer program
 • Excellent time management skills

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Execute Recruiting Plan
 • Experience for Recruiter role at least 2 years
 • At least Bachelor Degree in any field

12 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานบุคคล Outsource จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีใจรักด้านงานบริการ และมีความขยัน อดทน สามารถขับร

12 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Associate/AVP - Investment Banking
 • Age : 25 - 35 Work Experienced : > 3-5 years
 • Degree : Bachelor/ Master

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial Analyst
 • Age : 23 - 30 Work Experienced : >1 year
 • Degree : Bachelor/ Master

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Civil/Structural Engineering
 • civil work design and water supply system
 • Proficiency in English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • business mindset
 • innovative
 • passion

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Warehouse operations and business development
 • Warehouse management Warehouse integrated solution
 • English communication, Freight Forwarding knowledg

12 hours ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree and 0-1 year experience
 • Academic record in Business Administration
 • Strong knowledge of quantitative financial

12 hours ago

 

Applied
 • อายุ 26-40 ปี มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 2 ปีขึ้น
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ การเงิน

12 hours ago

 

Applied
 • Engineering , Logistics background Inbound Outboud
 • 10 year Transportation management experience, 3PL
 • English communication, Supply chain transportation

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Architecture with Min.15 Years for MRT
 • Specializing in Quantity Surveying for MRT
 • Contract ManagementTender documents,Cost estimate

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years experience in Call Center
 • Able to communicate in English language
 • Leadership and Management skills

12 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Master's degree or higher in Environmental Science
 • 15 years of experience on EIA Study
 • More than 5 years in Road/Railway projects

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting and higher in Accounting
 • 10 years working experience in Finance and Account
 • experience with Public company on SET

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติด้านบวก

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

12 hours ago

 

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

12 hours ago

 

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

12 hours ago

 

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

12 hours ago

 

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

12 hours ago

 

Applied
 • Process-driven analysis skills is needed
 • Strong interpersonal
 • Fast learner and self-starter

12 hours ago

 

Applied
 • Experience of implementing HCM application
 • Skilled in implementation, customization
 • Communicative in English language

12 hours ago

 

Applied
 • Good personality with strong communications
 • Bachelor’s degree in Marketing, Business Admin
 • 2 years of successful experience

12 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Information System
 • Excellent verbal and written English language.
 • Knowledge of HR business processes

12 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • 4 years working experience in implementations

12 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Information Technology
 • Knowledge and coding skill any language
 • Programming language

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong in sales or business development
 • Outgoing, strong presentation skills
 • Very good English communications skills

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Office
 • สามารถสื่อสารได้ดีและสามารถทางานภายใต้ความกดดันได้

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Sales Executive
 • Travel Management
 • Business Development

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age not over 40
 • 10 years of experience all function of HR & admin
 • degree or higher in related field

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age not over 40
 • Bachelor Degree in related field
 • At least 5 years experience in production

24-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, age not over 40
 • Degree or higher in related field
 • 10 years up in production control & planning

24-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, age 40-45
 • degree or higher in IT or Computer Science
 • 10 years of experience in IT Center

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied