• ป.ตรีวิศวกรรมคอมฯ วิศวกรรมอิเล็กฯ วิทยาศาสตร์คอมฯ
 • มีทักษะด้าน IT, MIS หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจระบบเครือข่ายที่เกี่ยวกับเครื่องจักรผลิต

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณื 8 ปีขึ้นไป
 • ่เคยผ่านงานที่ปรึกษา/งานวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

16 hours ago

 

Applied
 • Strong in planning and analysis capability
 • Business acumen and technical knowledge
 • Good English, Excel, Access, statistical analysis

16 hours ago

 

Applied
 • Minimum of bachelor’s degree
 • Good skill in English
 • Service-minded, positive and proactive attitude

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จบวิศวกรรมสาขาโยธา
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 0-15 ปีขึ้นไป
 • จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree: Bachelor's Degree
 • Experienced in using CATIA V5
 • Experienced in related fields from design,manufac

21-Jan-17

 

Applied
 • Apple iOS Application, front end development
 • iOS Developer,
 • software developer

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in any field
 • Amadeus Knowledge, booking via Amadeus
 • Reservation for flight ticket, using Amadeus

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • PHP - Laravel Framework, HTML5, CSS3, JSON, Java
 • มีความรู้ทางด้านฐานข้อมูล MySQL

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Drive Ocean Freight achieve regional budget traget
 • Manage ocean freight performance, regional role
 • secure and growing regional ocean freight busines

20-Jan-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Manage airfreight performance, Operations country
 • secure and growing regional air freight business
 • drive operations achieve company strategy target

20-Jan-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Drive business to achieve Regional Budget, Goal
 • Stratey regional business plan, business direction
 • Regional management of Ocean Freight business plan

20-Jan-17

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • 1 year experience in Sales in Automotive industry
 • To coordinate with customers and shipping agency.
 • To receive and take orders from company customers.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Liaise with oversea suppliers.
 • 3-5 years’ experiences in import-export
 • Prepare Import – export documents

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of working experience in Sales IT.
 • Processing sales concerning document.
 • Closing sales & manage until payment done

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Collect customer information for CRM system
 • Follow up customer and deal with their complaints
 • Sell refrigeration solution with assigned customer

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineering
 • Advanced knowledge of Marketing.
 • Make market data analysis of product

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 1 year experience in Sales in Automotive industrie
 • To receive and take orders from company customers.
 • To handle internal and customer queries.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering.
 • Previous related experience in construction.
 • Good personality and positive attitude.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Attend to incoming request from clients by phone
 • Ensure the client’s request is fulfilled
 • Provide quality assistance service by selecting

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science, Information Technology
 • Knowledge and coding skill any language
 • Programming language

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Good programming and data manipulation skills
 • Strong conceptual design

20-Jan-17

 

Applied
 • Investigate & respond user problems
 • Coordinate with relevant functional teams
 • Update information to users on SAP changes

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Able to communicate in Thai and English
 • Have basic knowledge in Operating systems
 • Troubleshooting skill in business process

20-Jan-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือ สูงกว่า
 • มีความกระตือรือล้นในการสร้างรายได้แบบเจ้าของกิจการ
 • บริหารเวลาการทำงานเอง

20-Jan-17

 

Applied
 • Automotive Industry business developement
 • Develop business strategy , growing plan
 • OEM, After Market Automotive Industries, Business

20-Jan-17

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • Male or Female age 24 - 30 years’ old
 • 1-2 years in Sales, experience in automotive

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 26-40 ปี มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 2 ปีขึ้น
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ การเงิน

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Information Technology
 • 3 years’ experience in similar capacity
 • Display initiative and ownership

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 2-year experience
 • Monitoring server and network performance
 • Knowledge and understanding in PC hardware

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 2-3 years equivalent to the Accounts Payable
 • Analytical and Problem Solving Skills

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • ละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Costing
 • senior accounting
 • CPD license

20-Jan-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female
 • age not over 35 years old
 • Thai nationality

20-Jan-17

 

Applied
 • Researcher
 • Marketing research
 • design questionnaires,

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดตารางเวลางานให้กับผู้บริหารทั้งเรื่องส่วนตัว
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน นอกองค์กร
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์
 • สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้
 • มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ การบำบัดกาก

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 30-45 ปี
 • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • ชำนาญเส้นทางในจังหวัดชลบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล

20-Jan-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี / ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ขับรถเฮี๊ยบ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถซ่อมบำรุง และดูแลรักษารถเป็นอย่างดี

20-Jan-17

 

Applied
 • Graduated or master degree & fluent in English
 • Experience with software development & Filemaker
 • Attractive compensation package

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experience in sale skill
 • experience in call center business is an advantage
 • good presentation skill

20-Jan-17

 

Applied
 • Male, age 32 - 42 years old
 • Degree in Engineering
 • Positive thinking, Good attitude and Integrity

20-Jan-17

 

Applied
 • Male / female, age 40 - 48 years old
 • Degree in Computer Science
 • Good personality

20-Jan-17

 

Applied
 • Male / female, age 36 - 45 years old
 • Degree in Engineering
 • Positive thinking, Good attitude and Integrity

20-Jan-17

 

Applied
 • Male, age 32 - 40 years old
 • Degree in Electrical, Mechanical Engineer
 • At least 5 years’ work experience in field

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in any fields
 • MBA or oversea graduate is a big plus
 • At least 8 years experience as Executive Secretary

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree
 • At least 10 years experience in selling
 • Energetic, initiative, assertive and open-minded

20-Jan-17

 

Applied
 • Male / Female, age 28 - 40 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Accounting
 • Minimum 8 years experience in accounting & finance

20-Jan-17

 

Applied