• เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช หรือ ปวส
 • มีความรู้ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือช่าง

13 hours ago

THB13k - 16k /month

Applied
 • Experienced in food/feed process or production
 • High degree of customer orientation
 • Fluent in oral and written English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Coordinating the implementation of the project
 • Managing contractors involved in the project
 • Managing the project spending and budgeting

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Planning and co-ordinating training workshops
 • Organize travel for project stakeholders
 • Provide diary management for Head of Safety

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Aged not over 40 years old
 • Bachelor's degree in accounting field.
 • At least 2 years experience in Accounting

15 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • B.Sc. or higher in Science
 • 2-3 years of sales experience in Life Science
 • Strong commitment to sales achievement

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-36 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุระหว่าง 45 ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 • มีความเป็นผู้นำ

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุเกินกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales in clinical and Life Science Research
 • Excellent career development opportunities
 • Highly competitive salary and benefits

21-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • จัดทำใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • จัดทำ ภงด 3,53 ภพ.30 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • ปิดงบการเงิน ยื่น ภงด.50, 51

21-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female, Age between 22-35 years old
 • Good command of English or Japanese
 • Bachelor’s Degree in any field

21-Feb-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Male or Female, Age between 24-30 years old
 • At least 2 years experience
 • Bachelor’s Degree in Science

21-Feb-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Water analysis on customer site
 • Do monthly report and water analytical result
 • Sales & services with troubleshooting skills

20-Feb-17

 

Applied
 • BS/BA degree in related field
 • 1-3 years related sales, sales and service
 • Prefer Sales in Chemicals/ Hospitality/ Service

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of visa and work permit.
 • Experience with company accounting.
 • Good command of both spoken and written English.

19-Feb-17

THB30k - 35k /month

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • สามารถเขียน WI , SOP ที่ใช้ในงานได้
 • มีประสบการณ์ทางด้าน QA/QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ GMP
 • มีใบประกอบโรคศิลป์

17-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษดีพอสมควร
 • ชอบงานด้านเอกสารและงานทะเบียน

17-Feb-17

 

Applied
 • เดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้ทางด้านกฎหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานคดี

17-Feb-17

 

Applied
 • เดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้ทางด้านกฎหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานคดี

17-Feb-17

 

Applied
 • เดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้ทางด้านกฎหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานคดี

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • เดินทางต่างจังหวัดได้
 • ***มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี***

17-Feb-17

 

Applied
 • Experience in channel management
 • You should be a strong and motivating leader
 • You should be fluent in both English and Thai

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปวส.ขึ้นไปสาขาเครื่องกล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

16-Feb-17

 

Applied
 • ประสานงานระหว่างการตลาด และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
 • ประสานงานเกี่ยวกับการขนส่ง
 • สอบถามความต้องการของลูกค้า

16-Feb-17

 

Applied
 • BS/BA degree in related field
 • 1-3 years related sales, sales and service
 • Prefer Sales in Chemicals/ Hospitality/ Service

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

16-Feb-17

 

Applied
 • Japanese Speaking (N3-N2)
 • 5 Day working (Mon - Fri)
 • 1 year experience

15-Feb-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied