• จัดทำใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • จัดทำ ภงด 3,53 ภพ.30 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • ปิดงบการเงิน ยื่น ภงด.50, 51

11 hours ago

 

Applied
 • New graduate
 • Basic account knowledge and careful
 • Accountant

11 hours ago

THB13k - 16k /month

Applied
 • Degree in electrical, chemistry, physic
 • 1-3 years in sales services experience
 • Good command of spoken and written English

11 hours ago

 

Applied
 • Male/Female age 20-28 years old
 • Experience in IT/ Engineering Technical support
 • Knowledge in Computer Hardware and maintenance

11 hours ago

 

Applied
 • BS/BA degree in related field
 • 1-3 years related sales, sales and service
 • Prefer Sales in Chemicals/ Hospitality/ Service

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Screening pathogenic microorganisms causing fever
 • Previous experience of working in a clinical lab
 • Familiarity with real-time PCR and/or qPCR assay

11 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • VISA & Work permit
 • training, skills development training
 • training road map, training programs

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate maintenance of lab equipments
 • Handle admin duties for the department
 • Coordinate with other parties involve lab activity

21 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher in Chemical Engineering
 • Experience 0-3 years in repairing pumps
 • Possess mechanical/electrical skills

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Business, Administration or Relevant
 • 1-2 years experience in Purchasing
 • Good knowledge of Quality system and procedures

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Demonstrate effective trouble shooting
 • Directly deal with customers
 • Responsible installing, servicing, and maintaining

29-Mar-17

 

Applied
 • Minimum 3 - 5 years of experience in related field
 • Male/Female , age between 27- 35 years
 • Carrying out jobs regarding ISO/IEC 17025.

29-Mar-17

 

Applied
 • Routine sample & laboratory solutions preparation
 • Bachelor/Master degree in Chemical/Sciences
 • Previous work experience in a routine lab setting

29-Mar-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • ให้ความรู้ด้านสุขศึกษากับผู้เข้าร่วมโครงการ
 • ติดต่อประสานงานในโครงการ กับ สถานที่วิจัย
 • เก็บข้อมูลการวิจัย บันทึก และตรวจสอบข้อมูล

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Provide 1st tier end user (helpdesk) support
 • Troubleshoot OS, software, hardware and network
 • Install, deploy, and configure workstation/laptop

29-Mar-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้ทางด้านกฎหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานคดี

29-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • เดินทางต่างจังหวัดได้
 • ***มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี***

29-Mar-17

 

Applied
 • เดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้ทางด้านกฎหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานคดี

29-Mar-17

 

Applied
 • เดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้ทางด้านกฎหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานคดี

29-Mar-17

 

Applied
 • Manage the document control process and version
 • Manage the archiving of documents and records
 • Support activities for the QA Team

28-Mar-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Liaise with donors/project co/Oxford University
 • Monitor expenditures/prepare financial reports
 • Advise Project Coordinator on financial matters

28-Mar-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Team leader for managing the IT ticketing system
 • Provide second tier technical end user support
 • Create and maintain Active Directory user accounts

28-Mar-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Lab Testing, Inspection service
 • Electronic appliances, IT Equipment,Transportation
 • Good English and communication skill

28-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Medical Technology
 • Good command of English
 • Performing other tasks and duties as required

28-Mar-17

 

Applied
 • 10 yrs exp in Quality Control for GAS industry
 • ISO17025/ 14001/9001 Certifiled
 • Good command in English

28-Mar-17

 

Applied
 • Male / Female, age not over 35 years
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1-2 years working experience in the field

28-Mar-17

 

Applied
 • AGE : 24 – 28 YEAR OLDS •SEX : MALE
 • HOME TOWN:NORTH-EASTERN REGION
 • EXPERIENCE:WILL BE ADVANTAGED

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Chemical Engineering
 • Experience 0-3 years in repairing pumps
 • Possess mechanical/electrical skills

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานวิเคราะห์งบประมาณและกองทุน
 • พนักงานวิเคราะห์งบประมาณและกองทุน
 • พนักงานวิเคราะห์งบประมาณและกองทุน

28-Mar-17

 

Applied
 • Japanese Speaking (N3-N2)
 • 5 Day working (Mon - Fri)
 • 1 year experience

28-Mar-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Monthly Salary: 40,000 - 50,000 Baht
 • Reports To: Production Manager/CEO
 • Type of Position: Full-time Lab Work

27-Mar-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์
 • พร้อมใบประกอบวิชาชีพ
 • เพศหญิง หรือ เพศชาย

27-Mar-17

 

Applied
 • At least 8-10 years of sales experience
 • Primary focus on ThaiBev and CP Foods clients
 • Experience in Food and Beverage industry

27-Mar-17

 

Applied
 • Master’s Degree or PhD in Biochemistry
 • 3+ years technical experience in a life science
 • Experience in genomics and /or proteomics

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส. บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ผ่านงานธุรการ
 • มีประสบการณ์ 2 - 5 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ม.6
 • มีประสบการณ์งานรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจ,งานเอกสาร
 • มีความรับผิดชอบ มีความอดทนสูง

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือ สาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์งานขาย 2- 5 ปี
 • รักงานบริการ

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี
 • มีความรับผิดชอบ

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • สามารถเขียน WI , SOP ที่ใช้ในงานได้
 • มีประสบการณ์ทางด้าน QA/QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ GMP
 • มีใบประกอบโรคศิลป์

24-Mar-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษดีพอสมควร
 • ชอบงานด้านเอกสารและงานทะเบียน

24-Mar-17

 

Applied
 • cell culture and cultivating of BSL2 agents
 • molecular biological techniques, conventional PCR
 • performing routine lab equipment maintenance

24-Mar-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • Good English
 • Master's Degree in Accounting
 • Minimum 3 years of experiences

24-Mar-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • AGE : 24 – 28 YEAR OLDS •SEX : MALE
 • HOME TOWN:NORTH-EASTERN REGION
 • EXPERIENCE:WILL BE ADVANTAGED

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied