• วุฒิ ม.3
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถดูงานจิวเวลรี่เป็น

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • Working experience in Planning/Coordinating
 • -

5 hours ago

 

Applied
 • เคยบริหารงานด้านการดูแลควบคุมการผลิตจิวเวอรี่มา
 • มีประสบการณ์ในสายงานจิวเวอรี่อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Jewelry Fields or Other
 • Age 30 years up or have experience 3 years up
 • experience of Silver/Gold/Platinum Jewelry

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Risk Assessment
 • Background in manufacturing
 • Bachelor degree in Business Administration

5 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชีต้นทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และทักษะการใช้่ภาษาอังกฤษ (พอสื่่อสารได้)

5 hours ago

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Quality Management
 • Quality Assurance/ Quality Control
 • Jewellery industry are preferred

5 hours ago

 

Applied
 • Quality Control
 • Quality Assurance
 • Process Mapping

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in HROD
 • Direct experience in compensation and benefits
 • Solid experiences in C&B i.e. JD, JA, JE

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in HROD or related
 • Experience in Talent Management & Succession Plan
 • Detail-oriented

5 hours ago

 

Applied
 • 2yrs+ Exp. in Improvement in manufacturing
 • Exp. in Lean, Kaizen, Six sigma will be advantage
 • Develop Lean implementation activities

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher in HR, Political or related
 • 2 yrs experience in physical security management
 • Able to work in Lamphun

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 5 years experience in manufacturing process
 • Good communication skills in Thai & English

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resource
 • 3-5 years of experience in human resource
 • Background in Jewelry manufacturing

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Administra
 • 3-5 years of experiences in import/export
 • Strong knowledge and experience in BOI,

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in accounting or related
 • Background in manufacturing; jewelry is plus
 • At least 7-10 years of experience in accouting

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in business management or related
 • 5 years exp. in transfer new product information
 • background as workshop facilitator/ training

5 hours ago

 

Applied
 • จัดทำงานเรื่อง COMPLAIN ของลูกค้า
 • รับผิดชอบในการจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่าย
 • จัดทำทะเบียนเอกสารควบคุมของฝ่ายการตลาดทั้งหมด

5 hours ago

 

Applied
 • ชายอายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานฝึกอบรมพนักงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 • ปริญญาตรีสารขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ผ่านการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด

5 hours ago

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม Photoshop , Coreldraw, Rhinoceros ได้ดี
 • วาดแบบ 2D,3Dได้
 • เขียนแบบผลิตภัณฑ์เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้จัดการฝ่าย

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • การใช้แก้วสี ทำให้ชิ้นงานมีสีสันที่มาจากเนื้อแก้ว
 • มีความรู้ในการเป่าแก้ว

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแล Hardware
 • จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เรื่อง Network , Technical Support

5 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience in high-end jewelry business
 • Good knowledge of Excel (Pivot and V-Look Up)
 • Monitoring line production

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์สายงานจิวเวลรี่อย่างน้อย3ปี
 • พร้อมเริ่มงานภายใน 15 วัน

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเรื่องการทดสอบผลิตภัณฑ์
 • จัดทำระะบบบกลวิธีทางสถิติเพื่อนำมาวิเคราะห์
 • จัดทำอุปกรณ์ในการช่วยตรวจสอบชิ้นงานและควบคุมดูแล

5 hours ago

 

Applied
 • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับใบแก้ไขสูตรและค่าแรงการผลิต
 • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับค่าแรง
 • คำนวณราคาขายด้วยระบบคอมพิวตอร์

5 hours ago

 

Applied
 • ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย
 • ชุบงานตามคำสั่งการผลิตของลูกค้า
 • ดูแลรักษาความสะอาดของน้ำยาล้าง

5 hours ago

 

Applied
 • รับใบสั่งงานจากหัวหน้าทบทวนคำสั่ง ก่อนลงมือปฏิบัติ
 • รีด/ปั๊มแผ่นลวดตามที่กำหนด
 • ปั๊มตัดชิ้นงานตามรูปแบบในใบสั่ง

5 hours ago

 

Applied
 • คุณวุฒิพยาบาลวิชาชีพ
 • สามารถปฏิบัติประจำ ณ บริษัทฯ ได้
 • นักเรียนพยาบาลจบใหม่ หรือพยาบาลอายุเกษียณ

5 hours ago

 

Applied
 • 24 - 35 years old. Male or female
 • Bachelors or Master’s Degree in Accounting
 • Experience in an audit firm is a must

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare and submit VAT report to revenue
 • Coordinate with Banks
 • Prepare and submit monthly reports

26-Feb-17

 

Applied
 • BS/BA degree in Information Systems
 • 2-3 years of experience in the Supply Chain
 • Experience within IT in the Jewellery

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Min 2 years jewelry sales experience
 • Superior English communication skill
 • Able to travel aboard

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Over 2 Year of experience in sales
 • Experience in Jewelry industry would be advantage
 • Good command of English.

24-Feb-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • Minimum 3 years’ experience in production control
 • Strong leadership and communication skills
 • Knowledge of Production Control & Planning

24-Feb-17

 

Applied
 • Plan Capacity & Production scheduling
 • Overview Materials Requirements planning
 • Knowledge in MPS, Capacity Management,APS software

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • IT system and network administration
 • Min 3 years' experience
 • Bachelor in related fields

24-Feb-17

 

Applied
 • Must possess design background and enjoys working
 • Minimum of 5 years of experience in a managerial p
 • Fluent in spoken and written English and Thai

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน(บาท) : 20,000-30,000 สามารถต่อรองได้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(สีลม-บางรัก)

24-Feb-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เงินเดือน(บาท) : 25,000-45,000 สามารถต่อรองได้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับการออก
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(สีลม-บางรัก)

24-Feb-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in marketing,communications
 • Responsible for brand material and brand market
 • Maintains database of jewelry brands

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Flexible working hours
 • Develop your skill & work in a english environment
 • 5 Days Work Week,Service Charge

24-Feb-17

 

Applied
 • Age above 35 years old.
 • 5 years experiences in operation
 • Good at analytical skill

24-Feb-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถเขียนโปรแกรม Python3 หรือ C++ ได้

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง อายุ 20-25ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้ในขั้นตอนการผลิตจิวเวลรี่

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ช่างอุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านเครื่องแมชชีนเซ็นเตอร์ 5 แกน

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged over 35 years old
 • 5 years’ experience in jewellery manufacturing
 • Following up on production for new orders

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied