• มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการของบริษัททั้งระบบ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • บริหารงานจัดการ และ จัดการงานทั่วไป

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in related field
 • Exp.in Sales, Project Sale, Interior Design
 • Passion in High-end home furnishing

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำ Illustrstor และ Photoshop ได้
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

1 hour ago

 

Applied
 • สามารถทำ Illustrstor และ Photoshop ได้
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

1 hour ago

 

Applied
 • สามารถทำ Illustrstor และ Photoshop ได้
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาตกแต่งภายใน/ก่อสร้างฯ
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจงานและควบคุมงานก่อสร้างฯ
 • ขยัน อดทน รับผิดชอบ ประสานงาน

1 hour ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานลูกค้าเก่าพร้อมหาลูกค้าใหม่
 • ทำ Presentation เสนอขายกับลูกค้า
 • ออกใบเสนอราคาตลอดจนวางบิลเก็บเงินลูกค้า

1 hour ago

 

Applied
 • Degree in Architecture / Interior Design
 • Experience in Sales, High-end Product
 • ็High incentive

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree of Finance or Accounting
 • Minimum 5 Years Experience
 • Knowledge of accounting software systems

1 hour ago

 

Applied
 • Male or Female , between 30 up years old
 • Bachelor' degree or higher in Accounting
 • At least 5 years in accountancy

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ คลังสินค้า-บัญชีต้นทุนอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน วิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ในการคิดราคางาน ID หรือ QS

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ25ปีขึ้นไป ปวส - ป.ตรี ด้านบัญชี
 • สามารถใช้งาน MS Office และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นและสามารถทำงานร่วมกับผู็อื่นได้

16 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Develop the design so as to fully integrate
 • Ensure continuous dialogue
 • Review shop drawings

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age 35-45 years old.
 • At least 4 years of experience as a Group Account
 • Good command of English.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อนุปริญญา - ปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์
 • ใช้งานโปรแกรม Illustrator, Indesign, Photoshop
 • สามารถออกแบบและอธิบายรูปแบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

19 hours ago

 

Applied
 • At least 2-3 years of productive experience
 • Degree in Interior Design / Architecture
 • Advance knowledge in AutoCAD, Photoshop

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in HR section is requisted
 • English language is a clear requirement to discuss
 • Skill for managing staff , Self improvement

25-Jul-17

 

Applied
 • Experience of Quality system
 • Experience in visual inspection
 • Good ability to measure/read Drawing and tolerance

25-Jul-17

 

Applied
 • ธุรการ บัญชี ส่งออก admin account export
 • ปวช. ปวส. ป.ตรี จบใหม่
 • กันเอง ครอบครัว ธรรมชาติ ในเมือง

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years experience in design
 • Experience in community and healthcare design
 • Good communication and interpersonal skills

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมภายใน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี ขึ้นไป

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ตำแหน่งประมาณราคา ตกแต่งภายใน
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • พนักงานต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

25-Jul-17

 

Applied
 • Office Design
 • Project Management Sales
 • Furniture business

25-Jul-17

 

Applied
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทนแรงกดดันในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบดีไซน์
 • โปรแกรม Illustrator / Photoshop / InDesign
 • ขยัน มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม

24-Jul-17

 

Applied
 • Creative design and video production
 • Portfolio of graphic design and video works
 • Social Commerce

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปฏิบัติงาน 5 วัน
 • จัดทำเอกสารเสนอราคา , ประมูลงาน
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in DESIGN
 • More than 5 years experience in the field
 • Extensive experience in the management of projects

24-Jul-17

 

Applied
 • Diploma or higher degree in Architecture
 • 5 Years plus of experience working in Auto CAD
 • Knowledge of REVIT Program

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in Construction
 • 8 Years plus experience in the field or related
 • Good command of written and spoken English

24-Jul-17

 

Applied
 • Female, Thai nationality
 • At least 3 years experience in administration
 • Good command of both spoken and written English

24-Jul-17

 

Applied
 • Designer
 • Marketing
 • Attractive income

24-Jul-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • 3 years experience with designing
 • Bachelor’s Degree in Graphic Design, Visual
 • Knowledge of English is a plus

24-Jul-17

 

Applied
 • Interior
 • เคลียร์แบบกับทาง Designer
 • จัดทำ Shop Drawing

24-Jul-17

 

Applied
 • จบ ม.3 ปวช หรือ เทียบเท่า
 • สามารถออกไซต์งานต่างจังหวัดไ้ด้ พักค้างคืนได้
 • สามารถขับรถยนต์ มีใบขับขี่

24-Jul-17

 

Applied
 • Space planning, design development.
 • Project coordination and administration.
 • Coordination of suppliers & vendors.

23-Jul-17

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม After Effect ได้ดี
 • ตัดต่อวีดิโอ (งานโฆษณา)
 • ทำ Motiongraphic (2D หรือ 3D)

22-Jul-17

 

Applied
 • ออกแบบกราฟฟิคสำหรับงานโฆษณา
 • ออกแบบสิ่งพิมพ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ใช้โปรแกรม Photoshop และ Ilustrator ได้ดี

22-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-35
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขา โยธา
 • ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่มีความสนใจในงานก่อสร้าง

22-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
 • วุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่น

22-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • สาขาสำรวจ ,ประเมินราคา ,สาขาไฟกำลัง ,สาขาเครื่องกล
 • มีทักษะเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

22-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาช่าง Survey
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานสำรวจ, งานรังวัด อย่างน้อย

22-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช.-ปวส.โยธา / ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป

22-Jul-17

 

Applied
 • Experiences in Interior project is a must
 • Bachelor or higher degree in Architecture
 • -

22-Jul-17

 

Applied
 • Possess strong personal organizational skills.
 • Knowledge of architectural practice
 • 2-10 years work experience are required.

21-Jul-17

 

Applied
 • ตรวจโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบ
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

21-Jul-17

 

Applied