• วางแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับ
 • ดูแล-รักษาฐานลูกค้า (เดิม/ใหม่) อย่างต่อเนื่อง
 • นำเสนอโครงการต่อกลุ่มลูกค้าพร้อมปิดการขายให้สำเร็จ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ คลังสินค้า-บัญชีต้นทุนอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี

29-Apr-17

 

Applied
 • สามารถวางแผนและควบคุมงานระหว่างการก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่งภายใน
 • มีประสบการณ์ทำงาน 4 ปี

29-Apr-17

 

Applied
 • Able to communication in English in Good Level
 • Have experience at least 1 year in Secretary
 • Negotiable upon candidates' qualifications and exp

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง - จัดหาวัสดุ
 • วางแผนการจัดซื้อจัดหาผู้รับเหมา
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท ทุกสาขา

28-Apr-17

 

Applied
 • interior designer
 • designer
 • interior

28-Apr-17

 

Applied
 • Senior Interior Designer
 • Designer
 • Interior

28-Apr-17

 

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 - 17:30
 • เดินแค่ 5 นาทีจาก MRT พหลโยธิน
 • Permanent Staff

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • Good English language skills
 • Organized and self-motivated

28-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเฟอร์นิเจอร์ไม้ อย่างน้อย 5 -10 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานโรงงานอุตสาหกรรมไม้

28-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในจากบริษัทเฟอร์นิเจอร์
 • มีความสามารถในการทำงานในภาวะกดดันได้สูง

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานบุคคล อย่างน้อย 3 ปี
 • สรรหาบุคลากร

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

28-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางบัญชี 1-3 ปี
 • ทำชุดจ่าย เช็ครับทวงหนี้
 • ยื่นแบบ ภงด. 3,ภงด.53

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • ยินดีต้อนรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ยินดีต้อนรับคนที่พร้อมจะเรียนรู้การทำงาน

28-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลงานกฎระเบียบการมาทำงาน และงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

28-Apr-17

 

Applied
 • ออกแบบตกแต่งภายใน และสามารถออกแบบตามลูกค้าสั่ง
 • ชาย อายุ 22 - 35 ปี ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิปริญญาตรี (การออกแบบ หรือที่เกี่ยวข้อง)

28-Apr-17

 

Applied
 • หาลูกค้าโดยเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำบริษัท
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรม

28-Apr-17

 

Applied
 • ประเมินราคาเฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน งานออกแบบตกแต่ง
 • เพศชาย อายุ 24 - 40 ปี
 • จบด้านการออกแบบ/เขียนแบบ

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

28-Apr-17

 

Applied
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานประมาณราคา 5-10ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความกระตือรือร้นที่จะออกไปพบลูกค้า สม่ำเสมอ
 • มีประสบการณ์การทำงานในงานขาย

28-Apr-17

 

Applied
 • สามารถออกแบบภายในภายนอก
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่องและเรียนรู้งานได้เร็ว

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 25-35 ปี จบปริญญาตรีสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • program Autocad, 3dmax, photoshop, illustrator,ske

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 25-35 ปี จบปริญญาตรีสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • program Autocad, 3dmax, photoshop, illustrator,ske

27-Apr-17

 

Applied
 • Min 5 to 10 years experience in workplace design
 • Job opportunities in Bangkok & Singapore
 • World's #11 Interior Design Firm in 2016

26-Apr-17

 

Applied
 • PHP, Jquery, MySQL Programing Role
 • Work with Bootstrap, PHP Frameworks, Amazon AWS
 • Company is in Art & Design Business

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in related field
 • Minimum 3 years experience in Marketing Management
 • Passion in High-end home furnishing

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Basic/Medium knowledge about CNC machines&program
 • Fair in English
 • Good in office software

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • REVIT and AutoCAD
 • Photoshop, Sketchup & 3D Max
 • Good English Communication Skill

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Phuket Base
 • 3-5 Sales Experience in Decorative Material
 • Good Personality with interpersonal skills

26-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานด้านโฟร์แมน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ที่พักอาศัย อยู่ในจ.นนทบุรี

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor of Interior Design, art, product
 • More than 3 years experience in delivering
 • Good communication skills in English

26-Apr-17

 

Applied
 • are interested in new challenges
 • English is a requirement
 • speak English well

26-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator ได้ดี
 • ออกแบบกราฟฟิคงานสื้อสารการตลาด Online และ Offline
 • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการออกแบบ

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถใข้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาเยอรมันได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

25-Apr-17

 

Applied
 • Can work under pressure with tight deadline
 • Prior translation industry experience
 • Knowledge in photo programs and technical skills

25-Apr-17

 

Applied
 • Commission+Incentive
 • โบนัส
 • ประกันสุขภาพ

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent visual and graphic presentation skills
 • Strong verbal and written communication skills
 • Demonstrated track record working on and designing

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or higher degree in Architecture
 • 5 Years plus of experience working in Auto CAD
 • Knowledge of REVIT Program

25-Apr-17

 

Applied
 • Excellent visual and graphic presentation skills
 • Strong understanding of, and ability to oversee
 • Ability to manage teams in all phases of hospitali

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai National, Bachelor’s Degree
 • At least 5 years relevant experience in accounti
 • Having knowledge and experience in the Education

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in DESIGN
 • More than 3 years experience in the field
 • CREATIVE person with strong design

25-Apr-17

 

Applied
 • Ability to texture all kind of surfaces
 • 1+ year experience in gaming industry
 • Experience in creating game assets

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศกรรม (กว.)

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • จบ ม.3 ปวช หรือ เทียบเท่า
 • สามารถออกไซต์งานต่างจังหวัดไ้ด้ พักค้างคืนได้
 • สามารถขับรถยนต์ มีใบขับขี่

25-Apr-17

 

Applied
 • Responsible for marketing and sales team
 • Develops marketing strategy
 • Create report and communication to management team

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • senior interior design
 • interior design project coordinate
 • junior interior design

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied