• วิศวกรก่อสร้าง
 • มีประสบการงานออกแบบตกแต่งภายใน
 • ใช้ Auto cad ได้

5 hours ago

 

Applied
 • สามารถใช้งานโปรแกรม CD Organizer
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านบัญชี,การเงิน
 • ประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • Auto CAD ระบบ X-ref
 • มีประสบการณ์ 3 ปี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Architecture
 • 3 years of experience as a practicing architect.
 • Good command of written and spoken English.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Space planning, design development.
 • Project coordination and administration.
 • Coordination of suppliers & vendors.

5 hours ago

 

Applied
 • Space planning, design development.
 • Project coordination and administration.
 • Coordination of suppliers & vendors.

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช.-ปวส.โยธา / ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาช่าง Survey
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานสำรวจ, งานรังวัด อย่างน้อย

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • สาขาสำรวจ ,ประเมินราคา ,สาขาไฟกำลัง ,สาขาเครื่องกล
 • มีทักษะเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
 • วุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่น

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-35
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขา โยธา
 • ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่มีความสนใจในงานก่อสร้าง

5 hours ago

 

Applied
 • Great management and planning skill
 • Fluently speak Than and English
 • Clear communicator, in person and writing

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบกราฟฟิคสำหรับงานโฆษณา
 • ออกแบบสิ่งพิมพ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ใช้โปรแกรม Photoshop และ Ilustrator ได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม After Effect ได้ดี
 • ตัดต่อวีดิโอ (งานโฆษณา)
 • ทำ Motiongraphic (2D หรือ 3D)

5 hours ago

 

Applied
 • Minimum 3 years experience in design
 • Excellent interpersonal and relationship skills
 • Proficient in English and Thai

5 hours ago

 

Applied
 • Receptionist
 • Good Communication Skill
 • Service Minded

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Interior Design work
 • Work at the site for interior design work
 • Interior Design work

5 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • Experience in Sales and Marketing
 • Experience in Premium Product business
 • Coordinating with the Business Line

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
 • ปวช - ปริญญาตรี สาขา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่งภายใน

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน วิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ในการคิดราคางาน ID หรือ QS

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in related field such as Packaging
 • ADVANCE Photoshop, Illustrator, 3D-Sketch up
 • มีความทักษะในด้านการออกแบบ ทำงานเป็นทีม

13 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Proven Web Design experience
 • graphic design skills with a strong portfolio
 • Solid experience in creating wireframes, storyboar

18 hours ago

 

Applied
 • Male or Female , between 30 up years old
 • Bachelor' degree or higher in Accounting
 • At least 5 years in accountancy

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ คลังสินค้า-บัญชีต้นทุนอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี

18 hours ago

 

Applied
 • ประกันกลุ่ม
 • ประกันสังคม
 • กิจกรรมประจำปี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 10 - 15 years post-qualification
 • Contributes to generate Business Development
 • Good Command communication skill in English

19 hours ago

 

Applied
 • Degree in Architecture / Interior Design
 • Experience in Sales, High-end Product
 • ็High incentive

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTOCAD
 • ควบคุมงาน
 • สามารถเคลียร์แบบหน้างานดูแลความเรียบร้อยหน้างานได้

28-Jun-17

 

Applied
 • เพศชายอายุ 35-50 ปี
 • ปริญญาตรีสาขา ตกแต่งภายใน สถาปัตย์ หรือ วิศวกรรม
 • ตกแต่งภายใน

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขา ตกแต่งภายในฯลฯ
 • อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย / หญิง

28-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting and CPA.
 • Overall in charge of accounting.
 • Cash flow forecasting and budgeting.

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เงินเดือน 15,000 - 20,000
 • ใช้โปรแกรม word excel powerpoint

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Computer literate in AutoCAD, 3D Max
 • Portfolio is required
 • Experienced in Interior Design 4 years up

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • รับแรงกดดันได้มากน้อยแค่ไหน
 • มีความรับผิดชอบสูงหรือไม่

28-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • 5 years of working experience in hospitality
 • 3 years of experience as Head Department

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in related field
 • Exp.in Sales, Project Sale, Interior Design
 • Passion in High-end home furnishing

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • จบในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การจัดซื้อ จัดจ้าง เกี่ยวกับธุรกิจ

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Office Design
 • Project Management Sales
 • Furniture business

27-Jun-17

 

Applied
 • Female, aged 24-28 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 2 years of experience in accounting.

27-Jun-17

 

Applied
 • GRAPHIC DESIGNERม Communication art
 • Printing artworks (Leaflet, catalogue, poster)
 • Website Pages, Banners, Social Media

27-Jun-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in administrative duties
 • Purchasing experience
 • Basic accounting knowledge

27-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree of Finance or Accounting
 • Minimum 5 Years Experience
 • Knowledge of accounting software systems

27-Jun-17

 

Applied
 • Over 5 years experience in field
 • Excellent interpersonal and relationship skills
 • Proficient in English and Thai

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการใช้พูดและเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาเคหะภัณฑ์, ตกแต่งภายใน
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการ

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years working experience
 • Good command of written and spoken English
 • Ability to manage and deliver projects on time

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Preferred 2 years production/film experience
 • Experience in managing creative teams and designer
 • Candidates must possess strong organization

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 years experiences will be advatages
 • Be able to use 3Ds Max program.
 • No one manshow, We are Teamwork.

26-Jun-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ระบบประกอบอาคาร
 • ควบคุมงาน
 • ประสบการณ์ 1ปี

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ระบบประกอบอาคาร
 • ประสบการณ์ 1 ปี
 • วิศวกร

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied