• ออกแบบตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรี มัณฑนศิลป์ตกแต่งภายใน
 • สามารถทำ Detail Furniture Built-in ได้

25-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
 • สามารถเขียนแบบ Shop Drawing , As built drawing

25-Feb-17

 

Applied
 • ปวส - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม 3ds Max,Auto CAD,lllustrator
 • ประสบการณ์ด้านเขียนแบบตกแต่งภายใน

25-Feb-17

 

Applied
 • ออกแบบตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรี มัณฑนศิลป์ตกแต่งภายใน
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบตกแต่งภายใน

25-Feb-17

 

Applied
 • 2 years experience
 • Salary negotiable
 • Recent Graduate will be considered

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • อนุปริญญา - ปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์
 • ใช้งานโปรแกรม Illustrator, Indesign, Photoshop
 • สามารถออกแบบและอธิบายรูปแบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

24-Feb-17

 

Applied
 • Great management and planning skill
 • Fluently speak Than and English
 • Clear communicator, in person and writing

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • ตั้งใจ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอและรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง หรือ เพศที่ 3 อายุ 25 - 35 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง,มีความรับผิดชอบสูง

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเฟอร์นิเจอร์ไม้ อย่างน้อย 5 -10 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานโรงงานอุตสาหกรรมไม้

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานบุคคล อย่างน้อย 1 ปี
 • สรรหาบุคลากร

24-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในจากบริษัทเฟอร์นิเจอร์
 • มีความสามารถในการทำงานในภาวะกดดันได้สูง

24-Feb-17

 

Applied
 • Female age not over 45
 • Minimum experience 3 - 5 years in related field
 • Good attitude and helpful

24-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

24-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางบัญชี 1-3 ปี
 • ทำชุดจ่าย เช็ครับทวงหนี้
 • ยื่นแบบ ภงด. 3,ภงด.53

24-Feb-17

 

Applied
 • interior manager
 • hospitality interior designer
 • project management

24-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานฝ่ายขาย
 • งานขาย เกี่ยวกับงานตกแต่งภายในจะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • พูด อ่าน เขียน สื่อสาร เป็นภาษาอังกฤษ ได้ดี

24-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • At least 2-year experience in design
 • Fluent English in listening, speaking and writing
 • Passionate and always eager to learn more

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Studio Director
 • Interior Designer
 • Retail interior design

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • account
 • finance
 • บัญชีการเงิน

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in related field such as Packaging
 • ADVANCE Photoshop and Illustrator skill
 • มีความทักษะในด้านการออกแบบ ทำงานเป็นทีม

23-Feb-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-25 ปี ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถอยู่ทำงานดึกได้ และทำงานวันหยุดได้

23-Feb-17

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor of Interior Design, art, product
 • More than 3 years experience in delivering
 • Good communication skills in English

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปด้านบริหารงานบุคคล / กฎหมาย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years experience in the SEO field
 • Good command of English - Speaking and Writing
 • Amazon marketplace / E-Commerce experience

23-Feb-17

THB35k - 70k /month

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความกระตือรือร้นที่จะออกไปพบลูกค้า สม่ำเสมอ
 • มีประสบการณ์การทำงานในงานขาย

23-Feb-17

 

Applied
 • สามารถออกแบบภายในภายนอก
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่องและเรียนรู้งานได้เร็ว

23-Feb-17

 

Applied
 • Space planning, design development.
 • Project coordination and administration.
 • Coordination of suppliers & vendors.

23-Feb-17

 

Applied
 • Space planning, design development.
 • Project coordination and administration.
 • Coordination of suppliers & vendors.

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in DESIGN
 • More than 3 years experience in the field
 • CREATIVE person with strong design

23-Feb-17

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ถึง ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานเงินเดือนและประกันสังคมอย่างน้อย5ปี

23-Feb-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • Experience in Visa&Work Permit both BOI & Non BOI
 • Good Knowledge in English both written and spoken
 • Convenient location and Great Working Environment

22-Feb-17

 

Applied
 • Experience: Minimum 5 -10Years
 • Candidates should be from Architecture / Interior
 • University degree

22-Feb-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ คลังสินค้า-บัญชีต้นทุนอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี

22-Feb-17

 

Applied
 • are interested in new challenges
 • English is a requirement
 • speak English well

22-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • ถอดรายการ และประมาณต้นทุนงานก่อสร้างและงานตกแต่ง
 • ติดต่อ ประสานงานร้านค้าหรือผู้ให้บริการ
 • จัดทำรายงาน สรุปต้นทุนงานที่ได้รับมอบหมาย

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Min 5-10 years' experience in workplace design
 • Job opportunities in Bangkok and Singapore
 • World's #11 Interior Design Firm in 2016

22-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับ
 • ดูแล-รักษาฐานลูกค้า (เดิม/ใหม่) อย่างต่อเนื่อง
 • นำเสนอโครงการต่อกลุ่มลูกค้าพร้อมปิดการขายให้สำเร็จ

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Office Design
 • Project Management Sales
 • Furniture business

22-Feb-17

 

Applied
 • Revit Modeler/Family, Arch, MEP
 • 3D Renderer, Mental Ray, Iray
 • Draft Man, Construction, Interior, Shop, Display

22-Feb-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ออกแบบตกแต่งภายในบ้าน
 • สามารถเขียนภาพ 3D ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้

22-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female between 25-30 years old
 • Good command of English / Thai
 • At least 2 years of sales experience

22-Feb-17

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบดีไซน์
 • โปรแกรม Illustrator / Photoshop / InDesign
 • ขยัน มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม

22-Feb-17

 

Applied
 • A minimum of 2-3 years working experience
 • Proactive, detail oriented and multi tasker.
 • Bachelor’s Degree in related fields

21-Feb-17

 

Applied
 • Present and sell company products and services
 • Expedite the resolution of customer problems
 • Provide briefs to sales support, design

21-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย
 • ประเมินผลผู้ขาย

21-Feb-17

 

Applied