• ติดตั้งระบบ ฯ ให้บริการลูกค้าของบริษัท ฯ
 • ปริญญาตรี สาขาโทรคมนาคม
 • สามารถทำงานเป็นทีม หรือคนเดียวได้

3 mins ago

 

Applied
 • Bachelor in Business or related field. Urgently !!
 • Base salary and High Commission
 • Experience in Monthly sale budgeting.

3 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • HR Payroll
 • Multi-national working environment
 • Manage the benefits program

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 27 years old and up
 • Experience in the Travel Industry
 • Enthusiastic and willing to learn and develop.

5 hours ago

 

Applied
 • Mobile Application (iOS,Android)
 • พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ iOS
 • Objective-C , Swift

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 years of experience in administrative
 • Good English communication skills are essential
 • Computerised skills - Microsoft office

6 hours ago

THB16k - 35k /month

Applied
 • Bachelor degree in Accounting, Financial, Admin
 • Experience of Financial Due Diligence Assignment
 • Excellent on written and spoken English and Thai

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ทักษะในเรื่อง Object-Oriented Programming
 • ทักษะในการเขียน ออกแบบ พัฒนา โปรแกรม

7 hours ago

 

Applied
 • Digital System design, Digital IC design, Electric
 • Experience in logic design by using FPGA
 • use oscilloscope to debug hardware

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience in end to end E-Commerce.
 • Solid experience in Web and Mobile Technology.
 • Experience in managing projects.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience in SAP BW Implementation
 • Bachelor's or Master's Degree in IT
 • able to work independently under the pressure

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting, Financial, Business
 • Strong Experience of Business Analyst
 • Excellent in written / spoken English and Thai

7 hours ago

 

Applied
 • Age 22-27 years old
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • 0 -1 years of experience with User IT Support

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, 22-26 years of age
 • Degree or higher in Computer Sciences or related
 • Excellent in team work and open mind

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 26-35 years old
 • Degree in Information and Technology
 • Having knowledge and experience with Network

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 24 – 30 years old
 • degree in Marketing and Sales, Computer Science
 • 2 years experience in selling IT or Corporate

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female Age between 22-28 years old
 • Degree in Business Administration, Marketing
 • 1 year experience in administrative function

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, Age 22-25 years
 • degree in Marketing , Business Administration
 • Good command in computer skill

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • มีความกระตือรือร้น และทำงานภายใต้ความกดดันได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 28 years old up
 • Degree or higher in Accounting/Finance
 • 3 - 5 years experience in Internal Audit

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 25 - 36 years old
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • 1- 3 years of experiences on IT, Computer System

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • programmer
 • J2EE
 • EJB

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้
 • สามารถเริ่มงานได้ทัน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานประจำ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็น Team ได้
 • เข้าใจเรื่อง UI ของ Website และ Mobile
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ตนเองได้รับมอบหมาย

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พบปะและทักทายลูกค้า
 • รับออเดอร์อาหารและเครื่องดื่ม
 • ทำงานร่วมกับพนักงานคนอื่นๆได้

7 hours ago

 

Applied
 • Strong Experience of Business Analyst
 • Bachelor degree in Accounting, Financial, Business
 • Excellent written and spoken English and Thai

7 hours ago

 

Applied
 • พบปะและทักทายลูกค้า
 • ทำเครื่องดื่ม
 • สร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน

7 hours ago

 

Applied
 • พบปะและทักทายลูกค้า
 • ออกบิลเงินสดสำหรับลูกค้าทุกคน
 • ทำเครื่องดื่ม

7 hours ago

 

Applied
 • Male age 27 years over
 • ดูแล Dealer ที่อยู่ในเขตที่ได้รับมอบหมาย
 • หา Dealer เพิ่ม เพื่อปรับปรุงเขตให้ดีขึ้น

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Only Female age not over 33 years old
 • 5+ years working in sales experiences
 • Used to work in IT industry or Finance

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Computer Science,Business, related field
 • 1+years IT support, Excel, Accounting, ERP, SQL
 • Salary, compensation, other benefits

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • automated testing tools i.e. Selenium, Robot
 • Database skills mainly in Oracle and MySQL.
 • scripting skills i.e. Python, JAVA, Shell script

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ออกพบลูกค้าเพื่อออกแบบระบบ Network
 • สามารถ configure และดูแลระบบ Network

8 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Strong in automation test with 3+ years
 • Strong communication skill both Thai and English
 • Bachelor's degree or higher in conputer

8 hours ago

THB45k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • 10 yr IT Application+ 5 yer in managerial position
 • 3 yr of exp managing .NET application developmen
 • Effective Project Management Skills

8 hours ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • Male or female, aged between 28-40 years
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • 5 years of experience in selling ERP or SAP

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration related fields.
 • 1 - 2 years experienced in Digital Marketing
 • Google ads, Facebook ads

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors or Master's Degree in Computer Science
 • 5 year experience in SAP BW or BOBJ Implementation
 • Good command in English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Accounting, Logistics implementation
 • Manage Team/Manage Timeline
 • Lead Project and Good Leadership

9 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • Knowledge in SAP Hybris Cloud
 • Good command in English

9 hours ago

 

Applied
 • Legal
 • Lawyer
 • law firm

9 hours ago

 

Applied
 • 4+ yrs’ exp. of SAP full cycle implementation
 • In-depth knowlege in particular core SAP modules
 • Exp in an IT consulting firm

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3+ years experience in Business Data analytics
 • A good understanding of databases, SQL
 • Thai Nationality

10 hours ago

 

Applied
 • Knowledge of Web Application in ASP.NET
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET, C,C++, etc.
 • At least 0 - 10 year of experience

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 yrs exp. in Project Management ,Infrastructure
 • PMBOK, PMP knowledge is required
 • Preferred Banking and Finance background

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 0-9 years of Experience in Java Skill
 • Spring, Hibernate, Web Sphere etc.
 • Java Technology

10 hours ago

 

Applied
 • 3 years experience in software sales
 • Good command in English
 • Hard working

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in IT
 • Able to work under pressure and time constrains
 • 5-10 years of experiences

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • CPA or CPD are preferred
 • Good command in English

10 hours ago

 

Applied
 • Experience in Java programming and web development
 • Strong experience on Spring Framework
 • Experience in source control such as Git or SVN.

11 hours ago

 

Applied