• จัดทำใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และเอกสารอื่นๆ
 • ประสานงานระหว่างพนักงานขาย ลูกค้า
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำเอกสาร

1 hour ago

 

Applied
 • ประสบการณ์งานขายด้านวิศวกรรม 6 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์โรงงานอาหาร/แป้ง/น้ำตาล จะพิจารณาพิเศษ
 • Sales Commission

1 hour ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • หญิง อายุ ไม่เกิน 25 ปี
 • ความรู้ด้านมาตราฐานการบัญชีและภาษีดี
 • ปริญญาตรีบัญชี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Piping Engineer
 • Male only age not over 35 years old.
 • At least 2 year experience in piping field.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales Engineer
 • Good in English
 • Own car with driving

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male , age 32 - 41 years
 • Bachelor Degree Related
 • 7 years experience

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • มีความรู้ระบบไฟฟ้า และการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • Age not over 30 years old
 • Very Good command of English
 • Strong interpersonal and Good negotiate

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปี วุฒิปริญญาตรี / วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1- 2 ปี ขึ้นไป
 • เขียนโปรแกรมVitual Basic / PLC,Touch Screen

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 26 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรม หรือ เครื่องกล
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Design 2 D

5 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้าง
 • วางแผนงานจัดซื้อ
 • สามารถขับรถยนต์ได้

5 hours ago

 

Applied
 • Female, aged not over 25 years
 • Bachelor Degree of Engineering / Science in Chemic
 • Good command of spoken, listening, and written Eng

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานเอกสารในฝ่ายขาย
 • ติดต่อประสานงาน ภายนอก ภายใน บริษัทฯ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

9 hours ago

 

Applied
 • สั่งซื้อสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและอัพเดท website ของบริษัท
 • ดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัท ฯลฯ
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • Male/Female Bachelor's Degree Administration
 • 2 years’ experience in administrative officer
 • Fluent in spoken and written English language

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering.
 • AutoCAD skills.
 • English skills.

9 hours ago

THB16k - 35k /month

Applied
 • Thai Nationality Male / not over 32 years old.
 • 2 years of experience, in electrical design.
 • Can be working in the site and be able to trave

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer
 • 2 years of experience, and good engineering knowle
 • Can be working in the site and be able to trave

15 hours ago

 

Applied
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ขยัน อดทน

15 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ขยัน อดทน รอบคอบ
 • มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการส่งของ
 • เข้ากับผู้อื่นได้ดี

15 hours ago

 

Applied
 • Must be communicate in written and spoken English
 • Must have leadership, problem-solving
 • Have good communication and coordinate skill

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Application engineer for F&B process automation
 • Application engineer for Factory Automation system
 • Degree in mechatronics/mechanical engineer

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Partner to BLM Asia Pacific - analytical
 • Solid experience in Finance and Business Control
 • Good English - regular travel in the region

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age at least 25 years old
 • degree in Electrical, Mechanical, and Construction
 • TOEIC Score at least 400 points

15 hours ago

 

Applied
 • 2-5 years' experience in Budgeting, Cost Control
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Good communication skill in English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านนำเข้า-ส่งออก5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบใบขนขาเข้า ราคาประเมิน,อัตราภาษี,พิกัดอากร
 • ตรวจสอบเอกสารนำเข้า-ส่งออก

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Foreman ผู้ควบคุมงาน เขียนแบบ งานเหล็ก งานเดินท่อ
 • จบการศึกษาทางด้านเครื่องกล หรือ ไฟฟ้า
 • มีใบขับขี่ีรถยนต์ส่วนบุคคล ทำงานล่วงเวลาได้

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Paper making machines
 • Pulp and paper
 • roll

15 hours ago

 

Applied
 • ชาย และ หญิง
 • อายุระหว่าง 20 - 40 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย และ หญิง
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโปรแกรมเมอร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

15 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขายส่งออกอย่างน้อย 3 ปี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญตรี สาขาบัญชีขึ้นไป
 • ปิดงบบริษัทได้

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

15 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality
 • Degree in IT Engineering, Computer Science
 • Experienced in configuration

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Can use Express program, Hold CPD(or can register)
 • 2-3 years of experience in Accounting

15 hours ago

 

Applied
 • Male or Female,age 25-35 years old
 • degree in IT Engineering, Computer Science
 • 3 years working in IT solution sales,IT product

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Direct experience in automation industry
 • Experience industrial sensor and vision component
 • Demonstrate products to customers, and sales

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Management
 • Follow up and expedite part delivery.
 • Good Efficiency Level to operate SAP

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master Degree in Mechanical Engineer
 • 0 - 5 years of experience.
 • Specific skills of AutoCAD, Solidworks and PDM.

15 hours ago

 

Applied
 • Experience in Refrigeration, Cooling tower or HVAC
 • License/Certificate of Refrigeration
 • Proficient in spoken and written English.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Least 5 years’ experience in a manufacturing
 • Electrical Engineering, Electrical Power
 • Good communication skills in English

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering or related filed
 • 2 years working experience in Metrology / Electron
 • Preferably in similar home appliance/automotive

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง สัญชาติไทย อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการสื่อสาร, นิเทศ, หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงานด้านสิ่งพิมพ์-โฆษณา

15 hours ago

 

Applied
 • Male.
 • Have CCNA or CCNP Certificated will be advantaged.
 • Good command of English and communications.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Warranty Claim Experience
 • Quality Tools Knowledge
 • 2 years relevant working experience

15 hours ago

 

Applied
 • Experience in sales engineering factory, project
 • knowledge of PLC programming Instrument & control
 • Bachelor’s degree in Engineering Electrical Power

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male with Bachelor’s Degree in Engineering
 • Good knowledge in API standards and ASME
 • Good knowledge to using in Solidworks and AutoCAD

15 hours ago

Salary negotiable

Applied