• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ เครื่่องกล ไฟฟ้า
 • และอื่่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s in Mechanical Engineer
 • Fresh graduated are welcome
 • Specific skills of AutoCAD and Solidworks.

4 hours ago

 

Applied
 • Executive level in international trade
 • Knowledge of Agro industrial products
 • Ability to manage Export department

9 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Process Engineer
 • กำกับดูแลกระบวนการผลิตฉีดพลาสติก
 • ควบคุมดูแลช่างตั้งพิมพ์

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female or male, age between 23-30 years old.
 • Bachelor’s degree in engineering
 • 0-2 year experience in IT support or help desk,

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age above 35 years
 • Degree or higher in Accounting or Finance
 • Good command of written and spoken English

9 hours ago

 

Applied
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • วุฒิปริญญาตรี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

14 hours ago

 

Applied
 • Manufacturing Process Auditor (Engineer)
 • 0-2 years experience
 • Handling internal process audit at production line

14 hours ago

 

Applied
 • Thai, prefer age 25+.Electrical Engineer Graduated
 • Exp in electrical,PLC system for industry Machine
 • Exp in co- with regional office onTechnical matter

14 hours ago

 

Applied
 • Technical Sales with successful records
 • Experience/Knowledge in pneumatics/hydraulics/PLC
 • Good command in English

14 hours ago

 

Applied
 • Responsible for driving sales of Electric Drives
 • Checking documents return from logistic
 • Prepare document promtly for billing

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible over all of billing assignment
 • Checking documents return from logistic
 • Prepare document promtly for billing

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Ability to communicate in English.
 • Knowledge exporting documents for ocean export.
 • Knowledge about packaging transport.

14 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล
 • จัดทำแผนการซ่อมและสรุปรายงานประจำเดือน

14 hours ago

 

Applied
 • ติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ปวส ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเลกทรอนิก
 • มีใบอนุญาติขับรถยนต์

14 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำมัน
 • ปวส ขึ้นไป สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า,
 • ทำงานด้านซ่อมบำรุงอื่นๆอย่างน้อย 2 ปี

14 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบท่อน้ำมัน
 • ปวช. ปวส. สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 - 45 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบอนุญาติขับขี่

14 hours ago

 

Applied
 • ทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ได้
 • มีความรู้เรื่อง ระบบของ Website ได้ระดับดี
 • ใช้งานโปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น illustrator Photoshop

14 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อสื่อสาร สื่อ online ผ่าน online Agency
 • Maintain : Facebook , Twitter, Instragram
 • มีความสามารถ EDM

14 hours ago

 

Applied
 • เชื่อมท่อน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันและโรงงาน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ขับรถยนด้ได้จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า
 • รักงานบริการ
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับรถ

14 hours ago

 

Applied
 • IS Management for Asean Area
 • Project Management
 • International exposure

14 hours ago

 

Applied
 • Male Thai nationality age 23 – 30 years old
 • Bachelor’s degree of engineering, Science Engineer
 • 1 years. Up in experience of Wire bonding process

14 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • Male Thai nationality age 23 – 30 years old
 • Bachelor’s degree of engineering .
 • More than 1 year for quality control in manufactur

14 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • •Bachelor degree of Engineering in Mechanical
 • •Must be recently graduated or within 2-3 years
 • •Energetic self-starter possessing poise

14 hours ago

 

Applied
 • Good command of English
 • 5 years experience in managing and developing Team
 • experience in creating plan and brand development

14 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Fluent English both in written and spoken
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Bachelor degree or above, major in Finance

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • •Planning, Negotiating, Cooperation and Leadersh
 • •Analytical & Problem Solving Skills
 • •Team building & development skills

14 hours ago

 

Applied
 • 1 year experience in purchasing / cost reduction
 • Bachelor degree in any bachelor in any field
 • Good in English

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ บัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ทางด้านบัญชีด้านรับ (ลูกหนี้)

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Male/female with good health
 • Bachelor’s Degree in related field
 • Self motivated and able to work in a team

14 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality Male/female with good health
 • Bachelor’s Degree in related field
 • Self motivated and able to work in a team

14 hours ago

 

Applied
 • 3-5 year, Technical, Sales Engineer
 • Identify and resolve client concerns.
 • Present and sell company products

14 hours ago

 

Applied
 • Good command of English
 • 40 years old up. SAP R/3
 • Travel as needed to company subsidiaries/regional

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลลูกค้าเก่า เสนอขายสินค้าของ
 • ให้ปรึกษาข้อมูลทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบปั๊มลม
 • รักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า

14 hours ago

 

Applied
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ส่งข้อมูลให้ผู้บริหารเพื่อพิจารณาการเสนอราคาสินค้า
 • สืบค้นข้อมูล และรวบรวมข้อมูลให้ผู้บริหาร

14 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ในเรื่องเครื่องพิมพ์
 • ทำใบเสนอราคา เสนอขายเครื่องพิมพ์
 • ติดตามดูแลการใช้เครื่องของลูกค้า

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั่วประเทศ

15 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

15 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี

15 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office / Out-look
 • มีความขยัน มีความขยัน กระตือรือร้น

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20-40 ปี
 • สามารถยกของหนักได้
 • มีมนุษย์สัมพันธืที่ดี

15 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 เป็นต้นไป
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย วุฒฺิ ปวช.-ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ MS Office
 • มีความขยัน กระตือรือร้นและอดทนหน้าที่ความรับผิดชอบ

15 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช-ป.ตรี ด้านบัญชีเบื้องต้น
 • รักในความก้าวหน้า และ ขยัน

15 hours ago

 

Applied