• วุฒิปริญญาตรี ใช้คอมพิวเตอร์ได้ชำนาญ
 • อัพเดทข้อมูลสินค้าทาง website ได้
 • ทำเอกสารการจัดซื้อ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-โท ทางด้านวิทยาศาสตร์, ชีวเคมี, ชีววิทยา
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • หาข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนฝ่ายขาย

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปวส
 • เพศหญิง
 • ใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งานได้ชำนาญ

5 hours ago

 

Applied
 • หาข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนฝ่ายขาย
 • ปริญญาตรี-โท ทางด้านวิทยาศาสตร์, ชีวเคมี
 • หากเป็นเพศชาย ผ่านการคัดเลือกทหาร

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาด้านอุตสาหรรม
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรม

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • CNC Sales and Marketing Engineer
 • CNC Sales and Marketing Engineer
 • CNC Sales and Marketing Engineer

5 hours ago

 

Applied
 • สามารถใช้ระบบ Sap และใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและมีความเป็นผู้นำ
 • ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาเคยมีผู้ใต้บังคับบัญชา

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering/Mechat
 • Minimum 5 years experience in the Tool fabrication
 • Strong communication skills with proficiency

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถอ่าน Drawing ได้

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24-28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือการจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • พื้นที่การทำงาน : ภาคใต้ทั้งหมด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานขาย ขับรถได้

5 hours ago

 

Applied
 • Digital Marketing
 • Experience in handling conceptual online media
 • Good command of English

5 hours ago

 

Applied
 • Male / female Aged 28 - 35 years old.
 • degree or Master Degree in Industrial Engineering
 • 4 years of experience in a warehouse role

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales Manager Job
 • Industrial Automation
 • Job in Bangkok, Thailand

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales Representative Job
 • Industrial Automation
 • Job in Bangkok, Thailand

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Safety Certification TÜV FSEngineer is required
 • 5 years experience in machine safety consulting
 • Automation Safety

11 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in Logistics
 • Minimum 2 years of experience in logistics
 • Microsoft Office and SAP skills

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BA in Agricultural machinery / Mechanical Enginee
 • 4 years’ experience in manufacturing process
 • Prefer experience in Aftermarket business

11 hours ago

 

Applied
 • Draft and review contracts
 • Visa and work permit application
 • Provide legal advice

11 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years experiences in management level
 • Good command in English and Computer skills
 • operations planning, production planning.

11 hours ago

 

Applied
 • •Bachelor degree of Engineering in Mechanical
 • •Must be recently graduated or within 2-3 years
 • •Energetic self-starter possessing poise

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สามารถขับรถกะบะได้
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพ

11 hours ago

 

Applied
 • Marketing Specialist
 • Automotive Aftermarket
 • ASEAN Region

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Must have at least 5-7 years
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • Knowledge in ERP system will be advantage

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Equivalent to a Bachelor’s degree
 • Minimum 3-5 years experience in engineering
 • Perform Engineering design for wastewater

11 hours ago

 

Applied
 • Based in Chonburi
 • Minimum 1 years of experience
 • Sales / Mechanical / Electrical background

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales
 • Business Development
 • Paint

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Males or Female
 • Bachelor’s degree in any related field
 • resh Graduates are welcome

11 hours ago

 

Applied
 • Male Engineer
 • knowledge : metal work machinery-factory equipment
 • English Skill

11 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • Good command of English
 • Male or female, Thai nationality

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree (Machinery, Electronic & Chemistry)
 • Male or Female and Thai Nationality
 • Able to travel to up country

11 hours ago

 

Applied
 • Degree (I.T., Electrical engineering, mechanical)
 • Can drive car and have driving license
 • Able to travel to up country

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศหญิง
 • มีประสบการด้านสต๊อก

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • เพศชาย
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญาตรี ขี้นไป
 • เพศหญิง
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศชาย
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพมหานคร

11 hours ago

 

Applied
 • UPS Sales Manager job
 • Electronics manufacturer
 • Job in Bangkok, Thailand

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor's Degree in Electrical Engineering
 • 10 years of experience in Project Management

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อกับทางร้าน Modern Trade ทั่วประเทศ
 • อายุระหว่าง 28-35 ปี
 • ประสบการณ์ติดต่อกลุ่ม Modern Trade พิจารณาพิเศษ

11 hours ago

 

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • พื้นที่การทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียนแบบใน Computer ได้

11 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years’ sales experience
 • Industrial automation
 • Job in Bangkok, Thailand

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
 • To take care of distributors and customers
 • Provide field service support to the customers.

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20-35 ปี
 • ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • มีความอดทน , ขยัน , ตั้งใจสูง , ซื่อสัตย์

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาไฟฟ้า /อิเลคทรอนิค
 • มีความอดทน , ขยัน , ตั้งใจสูง , ซื่อสัตย์

11 hours ago

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า
 • เอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมาย

11 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาด้านอุตสาหรรม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2ปี

11 hours ago

 

Applied