• เป็นตัวแทนแนะนำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม
 • ให้คำปรึกษา/คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • รับคำสั่งซื้อสินค้าจากร้านเสริมสวย

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ. ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์งานขาย 3 ปี ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ. ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์งานขาย 3 ปี ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20-30ปี
 • ฝึกอบรมให้ความรู้กับช่างเสริม เพื่อให้ช่างมีความรู
 • มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

3 hours ago

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 18 ปี วุฒิการศิกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีความรับ
 • มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการตลาด

3 hours ago

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ. ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์งานขาย 3ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • รับคำสั่งซื้อสินค้าจากร้านเสริมสวยและส่งต่อ
 • มีความชอบในอาชีพการขาย

3 hours ago

 

Applied
 • ดูแลทำความสะอาดออฟฟิตทั้งหมด
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • แม่บ้านออฟฟิต

3 hours ago

 

Applied
 • แนะนำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมเช่นสีผม
 • ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท
 • รักการขาย ชอบพบประผู้คน ชอบการพูดจา

3 hours ago

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านงานจัดซื้อ
 • ประสบการณ์ด้นจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อขยายเครือข่ายการค้ากับคู่ค้าตลาดเกาหลี
 • ติดต่อขยายเครือข่ายการค้าและบริการกับเอเจนซี่
 • จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์การตลาดและโปรโมชั่น

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • มีประสบการณ์ทำงานในคลินิกด้านความงาม

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลการทำตลาดออนไลน์ในสื่อต่างๆ ได้แก่ Facebook,IG
 • เพิ่มยอดผู้เข้าชมและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในสื่อ
 • ประสานงานติดต่อเอเจนซี่หรือร้านค้าออนไลน์ต่างๆ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ. ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์งานขาย 3ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ. ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์งานขาย 3ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Accounting
 • Communicable English
 • 1-2 years (New graduated are welcome)

3 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Male or female, aged between 30-40 years old.
 • Bachelor’s degree in any fields.
 • Very good command of English.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Graduate in Science with Chemistry
 • Having background in R&D Lab, Product Development
 • Good English communication

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, aged 27-34 years old
 • Having at least 3 years of experience
 • Good command of English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลบริหารจัดการภูมิสถาปัตย์ การตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ออกแบบและควบคุมงานตกแต่งภายใน

3 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ดูแลระบบงานไฟฟ้า ซ่อมแซมปัญหาไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ดูแลงานระบบไฟฟ้า

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านเกษตรศาสตร์
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • มีประสบการงานสวน ดูแลต้นไม้ รักงานที่ทำ

3 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย Skin Care
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Good command in Excel and Powerpoint
 • Open minded, teamwork, negotiation
 • Stock management, work under pressure

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน

3 hours ago

 

Applied
 • ม.6ขึ้นไปหรือจบหลักสูตรการบริบาล
 • ช่วยแพทย์ทำหัตถการ, ทำทรีทเมนต์ให้กับลูกค้า
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-30 ปี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ต้อนรับและดูแลลูกค้า พร้อมลงบันทึกนัดหมาย
 • ดูแล Website และช่องทางการสื่อสารออนไลน์
 • เพศหญิงหรือชาย อายุตั้งแต่ 21 -35 ปี บุคลิกภาพดี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ SEO, Google AD, Facebook Ad
 • สามารถทำงาน Web site ได้
 • ทำงานด้านออกแบบ Graphic ได้

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกบัญชีและจัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย
 • ประสบการณ์ ในงานบัญชี 2 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทางบัญชี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศอายุ 20-40 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด,คอมพิวเตอร์
 • ความรู้ SEO, Google AD, Facebook Ad

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-50 ปี
 • วุฒิขั้นต่ำ พยาบาลเทคนิค
 • ไม่จำเป็นมีประสบการณ์ในห้องผ่าตัดมาก่อน

3 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการ และชอบงานด้านบริการ

3 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • 1-3 years in Marketing experience
 • Retail, FMCG, Cosmetics, Beauty business
 • Fluent in English and communication skill

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Looking to join a startup
 • Experience the revolution together
 • Bring in new ideas and own them!

3 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย อายุ 23-30 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจในงานศิลปะหลายๆแขนง
 • AUTO-CAD/ 3D/ PHOTOSHOP

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in marketing
 • At least 3-5 years work experience
 • Good command of English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุติการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สนใจการตลาด เก่งภาษาอังกฤษ ออกแบบได้จะดีมาก
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่ ภาษาญี่ปุ่น ทำงานต่างประเทศได้
 • ท่องเที่ยวประจำปี เบี้ยขยันสูงสุด 10K/6 เดือน

3 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผนการตลาดผ่าน Social Media
 • มีความรู้การตลาดทาง Social Media
 • ค้นหาช่องทางการตลาดทางออนไลน์

3 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Female, age not over 50 years old
 • Min. 1 year experience in Japanese company
 • Good command both of English & Japanese (N3 Up)

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน 50,000-70,000
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์
 • สวัสดิการดี

3 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขา วิทยาศาสตร์ หร
 • มีทักษะในด้านการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรอง
 • มีความรู้ในด้านสารทางเคมีต่างๆ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี ส่วนสูง 160 ซ.ม ขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคคลากร

3 hours ago

 

Applied
 • Minimum 1­-2 year experienced
 • Administration Officer, Project co-ordinator
 • Bachelor’s or Master’s Degree

3 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • training and development programs
 • employee engagement activities
 • performance management

3 hours ago

 

Applied
 • Degree or Master Degree in Supply Chain
 • Language : Thai & English
 • Demand or Supply Planning

3 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาการตลาด , สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ตัวเลขและข้อมูลการตลาด
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

3 hours ago

Salary negotiable

Applied