• เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 30 ปี
 • จบ ปวส. สาขาการบัญชี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 25-35ปี
 • สามารถซักผ้า ทำผ้าสกัดสิ่งสกปรกได้
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

14 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 25-35 ปี
 • สามารถยกของหนักได้
 • อัธยาศัยดี บุคคลิกภาพดี

14 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 25-35ปี
 • รีดผ้าได้ชำนาญ ใส่ใจ ละเอียดรอบครอบ
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

14 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 25-35 ปี
 • ขับรถชำนาญพื้นที่ภูเก็ต
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

14 hours ago

 

Applied
 • Experience as sales coordinator or sales support.
 • Excellent command of Microsoft Office skills.
 • Service minded with pleasant personality.

14 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

14 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

14 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

14 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

14 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

14 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

14 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

14 hours ago

 

Applied
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความขยัน อดทน

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Python programming language skill is a must
 • Experience in working with Web APIs, Web Service
 • Experience in Django development platform

22 hours ago

 

Applied
 • 2-3 years of application support
 • Excel and SQL proficiency
 • Work well in a fast-paced team

22 hours ago

 

Applied
 • Rapidly expanding business
 • Excellent benefits and remuneration package
 • Work with industries best

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or any business related fields
 • 4+ years of software engineering, software integra
 • Able to work independently

27-May-17

 

Applied
 • Surround yourself with 'A' class players
 • Work with an ecommerce industry leader
 • Rewarding and passionate environment

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย
 • ลงขายสินค้าทาง FACEBOOK
 • ให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าและรับออเดอร์จากลูกค้า

27-May-17

 

Applied
 • งานด้านธุรการและเอกสาร
 • ปวส ถึงปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมไมโครซอพออฟฟิศ

27-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานเทรนเนอร์
 • มีความรู้ด้านคลาสเต้นหรือโยคะจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย

27-May-17

 

Applied
 • พนักงานขายสมาชิกฟิตเนส และสปา
 • รักงานบริการและงานขาย
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

27-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย
 • ภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย member

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์พื้นฐานด้านงานบัญชี

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง
 • ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
 • อดทน ซื่อสัตย์ มีวินัย

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย
 • มีประสบการณ์ทางานในระดับ supervisor
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 3+ years of professional experience PHP and MySQL
 • Great verbal and written English skills
 • Career growth opportunities

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 3+ years of UX design experience
 • Expertise in UX software
 • Great verbal and written English skills

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 3+ years project management experience
 • eCommerce software field
 • Excellent communication skills in English

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 0-1 year experience (preferred 1 year in Sales)
 • Salary and Commission on top
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

26-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • Chemist
 • Chemical Analysis
 • .

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years experience in overall HR function
 • experience in manufacturing, large size MNCs
 • team management experience

26-May-17

 

Applied
 • ชอบดูแลลูกค้ามี Service mind
 • มีความรอบคอบ ละเอียด
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ใน Google Drive ได้

26-May-17

 

Applied
 • project management
 • customer services
 • localization

26-May-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เงินเดือน : 15,000 -18,000 บาท/เดือน

26-May-17

 

Applied
 • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เงินเดือน : รายได้รวมต่อเดือน 25000 -80000 บาท

26-May-17

THB13k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Degree in Accounting/Finance with CPA
 • 6+ years of experience in Accounts/Finance
 • Ability to analyze financial data & prepare financ

26-May-17

 

Applied
 • รับผิดชอบดูแลบัญชีรายการทรัพย์สินของบริษัท
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อ, ขาย
 • สร้างหมายเลขทรัพย์สิน และจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

26-May-17

 

Applied
 • Structural Experienced
 • Oil and Experience
 • Fluent in English

26-May-17

 

Applied
 • 10 + years Relevant Experience in Oil and Gas
 • 3 + years Prior Experience
 • Engineering from a reputable

26-May-17

 

Applied
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรอบคอบในการทำงาน
 • เพศชาย

26-May-17

 

Applied