• ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีที่พักให้ พร้อมค่าอาหาร
 • เบี้ยขยัน

49 mins ago

 

Applied
 • ปฎิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้

49 mins ago

 

Applied
 • Foreigners working as a duty manager
 • To monitor sales consultant
 • To ensure the dress code (smart and professional)

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Demand planning,
 • Supply chain management
 • drong analytical Skills

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-55 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงาน แม่บ้าน/หัวหน้างาน
 • บุคลิกดี สะอาด พูดจาสุภาพ เรียบร้อย

50 mins ago

 

Applied
 • Min 2 years exp or int'l co. a plus
 • Strong Eng. skills req. high profile position
 • Salary 25K

50 mins ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Take care of loyalty program operation management
 • Control the production of marketing materials
 • Plan and execute marketing communication strategy

50 mins ago

 

Applied
 • Age not over 27 years old
 • Thai Nationality Only
 • English certificates are required

50 mins ago

 

Applied
 • A strong record of progressive digital marketing
 • Passion for Mobile application
 • Creativity with self-motivated

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in e-commerce, business or related degree
 • Specific knowledge of the online store
 • Well organized project management approach

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 12 years’ experience in CRM Management
 • MBA preferred
 • Keen project management skills

50 mins ago

 

Applied
 • 10 years in construction
 • 5 years in offshore installation
 • civil or mechanical engineering

50 mins ago

 

Applied
 • Human Resources, Business Administration
 • 5 years of experience in Compensation and Benefit
 • Total Remuneration, Salary Survey, Job Evaluation

50 mins ago

 

Applied
 • Knowledge of general procurement processes
 • Construction, Engineering and purchasing backgroun
 • At least 5 years’ exp of working as an admin sup

50 mins ago

 

Applied
 • 5 years of experience in training
 • Experienced with ISO system
 • knowledge of HRM/HRD and Thai labor law

50 mins ago

 

Applied
 • 5 years experiences working in Brand Manager Mkt
 • Sales field in food company
 • Fluent in English

50 mins ago

 

Applied
 • 10 - 15 years experience in international law firm
 • Experience in construction industry
 • Possess Attorney License

50 mins ago

 

Applied
 • 15 years exp in HSE
 • Oversea Base
 • Oil and Gas experienced

50 mins ago

 

Applied
 • 10 years experience in instrument design
 • Oversea Base
 • Conceptual / FEED and Detail Engineering of IE

50 mins ago

 

Applied
 • age over 37 year old
 • 12 years experiences in Modern Trade Sale
 • Experience in Multinationals Company

50 mins ago

 

Applied
 • B ,SC in an Engineering discipline
 • Post Graduate in Management related area is a plus
 • Oversea Base

50 mins ago

 

Applied
 • 5 years of working experience is Sale oil and gas
 • Fluent in English
 • Have own car

50 mins ago

 

Applied
 • At least 4 years strong experience in recruitment
 • At least Bachelor Degree
 • Good command in English

50 mins ago

 

Applied
 • 10 years experience in oil and gas / Refinery/ Pet
 • Oversea Base
 • Mechanical Experienced

50 mins ago

 

Applied
 • Primavera -- P6
 • Oversea Based
 • Experienced 10 years in oil and gas, refinery

50 mins ago

 

Applied
 • 15 yrs exp in Oil&Gas,Refinery,Petrochem
 • Oversea Base
 • Design Background

50 mins ago

 

Applied
 • สามารถซ่อม ติดตั้ง ล้าง บำรุงรักษา
 • สามารถทำงานในสภาวะงานที่กดดัน กับเวลา
 • สามารถพูดคุยชี้แจง กับลูกค้าได้

50 mins ago

 

Applied
 • วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้
 • ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายผลิตในบริษัท

51 mins ago

 

Applied
 • Technical Support
 • ดูแลลูกค้า
 • ย่านรัชดา-ลาดพร้าว

51 mins ago

 

Applied
 • Bachelor in any related field
 • Experience not necessary
 • Able to work under pressure

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in business / Finance / Accounting
 • Registered Certified Public Accountant (preferably
 • Assist the local Business Management Manager

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • HR Generalist; recruitment, C&B, L&OD
 • MNC and FMCG experience is preferrable
 • Fluent English, good interpersonal skill

51 mins ago

 

Applied
 • Master's Degree in related field
 • Ability to use Trados/Studio is a plus
 • More than 3 years experiences in English-Thai

51 mins ago

 

Applied
 • Familiar with Adobe software products.
 • Willing to learn InDesign and FrameMaker.
 • Monthly Salary 14K to 30K, plus bonuses and OT.

51 mins ago

 

Applied
 • At least 2 years experience in graphic design
 • Proficient in Photoshop, Illustrator, InDesign
 • Salary 20K - 25K, 5 working days

51 mins ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Mininum 1 years experience in Analytics Field
 • Proficient in SQL, Excel
 • Salary 20K - 25K, 5 working days

51 mins ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย/หญิง
 • อายุ 28 - 32 ปี
 • ทักษะด้านการออกแบบและมีความคิดสร้างสรรค์

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Mininum 1 years experience in Sales Field
 • Good communication skills in Thai & English
 • Salary 32K - 40K, 5 working days

51 mins ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Min 1 yr exp. in Sales & 3 yrs in O&M/Operation
 • Good communication skills in Thai & English
 • Salary 45K - 60K, 5 working days

51 mins ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • • Mininum 1 years experience in Sales Field
 • • Good communication skills in Thai & English
 • • Salary 32K - 40K, 5 working days

51 mins ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Mininum 1 years experience in Sales Field
 • Good communication skills in Thai & English
 • Salary 32K - 40K, 5 working days

51 mins ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Mininum 1 years experience in Sales Field
 • Excellent in English Communication skills
 • Salary 32K - 40K, 5 working days

51 mins ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Proven successful customer service experience
 • Develops team performance and individuals
 • Take responsibility for the outcomes of customer

52 mins ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • ปริญญาตรี คณะวิศวะคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สามารถติดตั้งระบบเครือข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการ
 • ประสบการณ์การทำงานห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1 ปี

52 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะวิศวะคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สามารถเขียนโปรแกรม C# , Visual Basic 6.0
 • เข้าใจ UML และสามารถเขียนโปรแกรมตาม UML

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช ขึ้นไป สาขาการไฟฟ้า หรือเครื่องกล
 • ปฏิบัติตามแผนงาน Preventive Maintenance ของอาคาร
 • ควบคุมการเปิด-ปิดระบบของอาคาร ตรวจสอบ

52 mins ago

 

Applied
 • เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
 • ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมAdobe Photoshop, Illustrator, inde

53 mins ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชายหรือหญิง บุคคลิกภาพดี อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

53 mins ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง บุคคลิกภาพดี อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เข้ากับผู้อื่นได้มีทัศนะคติเชิงบวก

53 mins ago

 

Applied
 • Garment, merchandiser, sport wear
 • Direct experience 7-12 years in garment business.
 • Good command in English.

53 mins ago

Salary negotiable

Applied