• เข้าประชุม จดบันทึก จดรายงานการประชุม
 • ปริญญาตรี ภาษาจีน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, 25 - 40 years old
 • Interpretation, Translation
 • Experienced in Japanese Company

7 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการเงิน รายรับ-รายจ่าย
 • ปริญญาตรีสาขาการเงินการบัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • เป็นงานช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็ก ช่างแอร์
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน

7 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, 24 - 30 years old
 • Bachelor's degree in occupational Safety
 • Experienced 2 years up in Safety

7 hours ago

 

Applied
 • Male : 40 - 47 years old
 • Bachelor's or Master's degree in related field
 • Good Knowledge of ISO/TS16949

7 hours ago

 

Applied
 • Male : 40 - 47 years old
 • Bachelor's or Master's degree in related field
 • Good Knowledge of ISO/TS16949

7 hours ago

 

Applied
 • Good skill of communication,
 • Be able to communicate in Chinese and English
 • Able to sell property in foreign market

7 hours ago

 

Applied
 • Conduct desk research, identify relevant info
 • Cold calling businesses & enterprises
 • Conduct interview with executives at all level

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Implemented IT solution; maintenance and operation
 • Work with 3rd party service provider
 • Service Delivery Management / Operational Support

17 hours ago

 

Applied
 • Engineering degree (preferable Electrical, mechani
 • 2+ years’ experience as Project Manager
 • Power generation sector (ideally solar energy)

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing communication
 • Website update and marketing
 • Event campaign support and creation

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธา, ชลประทาน)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ประสบการณ์งานก่อสร้าง 10 – 15 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศีกษา ปวช.-ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย-อังกฤษ ได้คล่อง

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ทางด้าน IT แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศีกษาปวส.-ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • บุคลิกภาพดี แต่งกายสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศีกษา ปวช.-ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย-อังกฤษ ได้คล่อง

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศีกษา ปวช.-ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย-อังกฤษ ได้คล่อง

20-Jan-17

 

Applied
 • Able to work at Ayutthaya or surrounding area
 • 1-3 years in Electrical and Mechanical work
 • Degree in Engineering or related

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead Field Force Management
 • Retail Operation
 • Data Analysis, Strategy Implementation

20-Jan-17

 

Applied
 • Available to work as a shift 5 days/week
 • Good command in English and computer literate
 • 6 months experience in Call Center

20-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • Salary 30-50 K.
 • Sale/Marketing Executive
 • Property or Non-Property

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • At Least 3 years of UI and UX design experience
 • Expertise in UI and UX design software
 • Experience in E-Payment Business

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Develops and enhances software applications.
 • 2 - 5 year experience in java/php
 • Experience in E-Payment Business

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ยกของ-จัดเรียงสินค้า/พนักงานหลังแคชเชียร์
 • เพศชาย ป.6 ขึ้นไป รักงานบริการ
 • สุขภาพแข็งแรง

20-Jan-17

 

Applied
 • ยกของ-จัดเรียงสินค้า/พนักงานหลังแคชเชียร์
 • เพศชาย ป.6 ขึ้นไป รักงานบริการ
 • สุขภาพแข็งแรง

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • รับของเข้าสโตร์ จัดเก็บของในสโตร์
 • จัดของเตรียมส่งตามหน่วยงาน

20-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 18 -35 ปี จบ ป.6 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • บริการยกของ/จัดเรียงสินค้า/หลังแคชเชียร์

20-Jan-17

 

Applied
 • ยกของ-จัดเรียงสินค้า
 • ชอบงานบริการ
 • อายุ 18-35 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย ป.6 - ขึ้นไป อายุตั้งแต่ 18-35 ปี
 • สุขภาพแข็งแรง รักงานบริการ มีความซื่อสัตย์
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-38 ปี ( รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น )
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัครอย่างน้อย 2 ปี
 • ออกต่างจังหวัดได้ เป็นบางครั้ง

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย วุฒิป.6 ขึ้นไป
 • บริการยกของ/จัดเรียงสินค้า
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

20-Jan-17

 

Applied
 • ยกของ/จัดเรียงสินค้า/พนักงานหลังแคชเชียร์
 • อายุ 17-35 ปี วุฒิป.6 ขึ้นไป
 • รักงานด้านบริการ สุขภาพแข็งแรง

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ชอบงานบริการ มีความซื่อสัตย์
 • ยกของ/จัดเรียงสินค้า/ประกอบเฟอร์นิเจอร์

20-Jan-17

 

Applied
 • ยกของ/จัดเรียงสินค้า/พนักงานหลังแคชเชียร์
 • ป.6 ขึ้นไป เพศชาย-หญิง
 • ชอบงานบริการ

20-Jan-17

 

Applied
 • บังคับบัญชาสายงานทรัพยากรมนุษย์
 • ดูแลระบบเงินเดือน
 • ดูแลเงินกองทุนฯและ ปกส.

20-Jan-17

 

Applied
 • บริการยกของ-จัดเรียงสินค้า
 • อายุ 18- 35 ปี
 • ชอบงานบริการ

20-Jan-17

 

Applied
 • ยกของ/จัดเรียงสินค้า/หลังแคชเชียร์-เก็บรถเข็น
 • อายุ 18-35 ปี, วุฒิป.6 ขึ้นไป
 • สุขภาพแข็งแรง มีความซื่อสัตย์ ขยัน-อดทน

20-Jan-17

 

Applied
 • รักงานด้านบริการ-มีความซื่อสัตย์
 • ไม่มีลอยสักที่เห็นเด่นชัด
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดหาข้อมูลในการฝึกอบรม
 • ประสานงานเกี่ยวกับการอบรม
 • จัดหาวิทยากรและจัดฝึกอบรมตามแผน

20-Jan-17

 

Applied
 • ยกของ/จัดเรียงสินค้า/ประกอบเฟอร์นิเจอร์
 • มีความซื่อสัตย์รักงานด้านบริการ
 • ไม่มีลอยสักเห็นเด่นชัด

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ยกของ/จัดเรียงสินค้า
 • อายุ 17-35 ปี วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

20-Jan-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของบริษัท
 • สามารถออกซ่อมงานต่างสถานที่ได้
 • ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

20-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบระบบบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออก

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานลูกค้า
 • คีย์ข้อมูลลูกค้า และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร

20-Jan-17

 

Applied
 • ขับรถทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถขับรถ 6 ล้อได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied