• เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี,วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • Sales Manager
 • Cross border
 • Experiences in forwarder field

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Thai nationality
 • Bachelor’s degree in marketing or other related
 • Able to bring in customers

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in freight forwarding and logistics
 • import Air freight operations
 • Good command of Business English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Logistics or and related
 • Minimum 1 years of experience in Forwarder
 • Good computer skill in MS Office, Word, Excel,

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส หรือ ปริญญาตรี ทางบัญชี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงาน
 • ลงบันทึกบัญชี Debit Credit

7 hours ago

 

Applied
 • ล่ามในการสื่อสารและแปลเอกสาร แปลไทย-จีน,แปลจีน
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีทักษะด้านภาษาจีนเป็นอย่างดี

7 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, Bachelor's Degree
 • Good command of English
 • Work at Free Zone, Suvannabhumi Airport

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accumulates and analyze customer's requirements
 • Fulfills on customer's requirements and needs
 • Controls and maintains systematic filing system

7 hours ago

 

Applied
 • Female , Age 23 – 28 years
 • BA in Accounting
 • 0 – 3 years experiences in Accounting

7 hours ago

 

Applied
 • Good command in English
 • Bachelor degree in Business Administration
 • Computer literate and able to use Ms Office.

7 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • Male or Female , Age 25 - 32 years
 • 2 -3 years experiences in Import Ocean Freight
 • Prepare documents for import of cargo

7 hours ago

 

Applied
 • Male , Age 25 – 35 BA in Computer Science or relat
 • 2 - 3 years experiences in Hardware
 • Knowledge about Security is a must

7 hours ago

 

Applied
 • Female , age 24 – 28 years
 • Diploma or Bachelor Degree
 • 0 – 3 years experiences in billing or account

7 hours ago

 

Applied
 • Prepare documents for Export of cargo
 • 2 -3 years experiences in Export Ocean Freight
 • Female , Age 25 – 32 years

7 hours ago

 

Applied
 • Female, Age 25 years old up
 • BA in Accounting
 • 3 years experiences in Account

7 hours ago

 

Applied
 • Operations
 • Route Management
 • Pickup Operations

7 hours ago

 

Applied
 • Good communication in English
 • Mathematical background
 • Fresh graduate are welcome

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Support,Entry Level,2 Years Exp,Fast Learning
 • Enthusiastic,Initiative,English Oriented
 • Progress Open Edge, SQL, Crystal Report,

7 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Compile lists of prospect customers
 • Respond to incoming inquiries & provide quotations
 • Attend meeting with clients

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านภาษี และบัญชีเป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์งานต้นทุนขนส่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 -17.00 น

7 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering or logistics.
 • Good knowledge in Lean manufacturing.
 • Good knowledge of contract logistics (3PL)

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Shipping and Freight Forwarder
 • Myanmar based
 • 90,000 - 100,000 THB

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Customs clearance billing, shipments billing
 • Accounting background
 • detailed person, pay attention to numbers

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Young & Dynamic Team
 • Sales Experience
 • Development Opportunities - Sales & Commission

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • HR Management/Talents Management
 • Strongly committed with cando attitude
 • 10 years relevant working experience

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or more advanced degree
 • Minimum 5 years’ experience in team
 • Provide staff with a single channel

7 hours ago

 

Applied
 • Supervise and maintain company's system and server
 • Provide technical support to users
 • Software development

7 hours ago

 

Applied
 • Logistics
 • Import-Export
 • จบใหม่

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี หรือสาขาอื่น ๆ
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จ

7 hours ago

 

Applied
 • Responsibility and hard work.
 • A strong team player.
 • Ability to communicate in English and Thai

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female , ages not over 30 years
 • Degree or higher in International Business, Market
 • Experiences in Sales, Marketing

7 hours ago

 

Applied
 • ์ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้ MS Excel ได้คล่องแคล่ว
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

7 hours ago

THB13k - 25k /month

Applied
 • Install, configure and maintain system services
 • Support administration of servers
 • Plan, design and support customer's computing

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Review company's performance
 • Prepare quarterly MD&A report
 • Arrange opportunity day/ Analyst meeting/ Roadshow

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years’ experience in analyst
 • Good command both Thai and English
 • Background in Logistic business

7 hours ago

 

Applied
 • Ensure all appropriate actions are taken
 • Monitor and supervise the health and safety
 • Develop resource plans for peak seasonal periods

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Analyze operational processes from operational
 • Eliminate redundant and repetitive tasks
 • Make improvement proposal & executing improvement

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate the distribution or warehousing
 • Ensure the timely delivery of regular reports
 • Implement initiatives that ensure cost containment

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับใบตรวจนับสินค้าเพื่อนำมากรอกข้อมูล
 • สอบถามรายละเอียดการขนส่งสินค้าจากลูกค้า
 • บันทึกชื่อผู้รับ-ผู้ส่งเบอร์ ที่อยู่ให้ชัดเจน

7 hours ago

 

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน
 • ลงโปรแกรมบัญชี Express ดูแลบัญชีค่าใช้จ่าย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

7 hours ago

 

Applied
 • วางแผนงานด้านระบบคุณภาพภายในองค์กร
 • ดูแลควบคุมเอกสารระบบคุณภาพทั้งบริษัทฯ
 • ให้คำปรึกษา/แนะนำ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ

7 hours ago

 

Applied
 • การหาลูกค้าใหม่โดยเน้นการ เข้าพบลูกค้า
 • การขยายฐานการใช้บริการลูกค้าเก่า
 • การสร้าง และดูแลรักษาความพึงใจ ลูกค้างานเหมา

7 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานลูกค้าภายใน เเละ ภายนอก
 • ติดตามการจัดส่งสินค้า เอกสารการจัดส่ง ให้ลูกค้า
 • ติดตามการจัดส่งสินค้า เอกสารการจัดส่ง

7 hours ago

 

Applied
 • การหาลูกค้าใหม่โดยเน้นการ เข้าพบลูกค้า
 • การขยายฐานการใช้บริการลูกค้าเก่า
 • ประสานงานติดตามการจ่ายค่าขนส่งสินค้ากับลูกค้า

7 hours ago

 

Applied