• มีคุณวุฒิ ป.ตรี สาขาช่างกลโรงงาน, วศบ.เครื่องมือกล
 • มีประสบการณ์การซ่อมเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการกำกับดูแล

2 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Production plan , Control >7 ปี
 • มีทักษะการบริหารจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้าน QC >7 ปี

3 hours ago

THB25k - 45k /month

Applied
 • ประสบการณ์ในการบริหารคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • ทักษะการบริหารจัดการคน
 • ผ่านการอบรมระบบ ISO9001

3 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 3 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี ขึ้นไป

3 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Propose and implement annual category strategy.
 • Ensure and implement customer POP strategy.
 • Initiate cross-merchandising activities.

4 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting / Finance
 • At least 2 years experience of Financial / Audit
 • Experience in budget planning and controlling

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree with at least 1-3 years of
 • secretarial job to assist CEO
 • Male/ Female age not over 35 years old

4 hours ago

 

Applied
 • Master degree in Accounting / Finance
 • At least 7 years in Financial or Business Analysis
 • Financial and Banking experience is preferable

4 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน Operation อย่างน้อย 3 ปี
 • ภาษาอังกฤษ (ด้านการพูด อ่าน เขียน) ในระดับ ดี
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป คณะนิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ในการ

5 hours ago

 

Applied
 • Manage 5 Fast Food restaurant stores
 • Global brand
 • Quck service restaurant experience required

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 25 - 35 years
 • Experience in waste water treatment
 • Good command of English

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายยา 1-2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานผลิตยาหรือเวชภัณฑ์

6 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum 2 years of SAP working experience.
 • Able to work on shift
 • English (read/written/spoken) is preferable.

6 hours ago

 

Applied
 • Senior Sales Manager
 • Machinery
 • F&B

6 hours ago

Above THB120k /month

Applied
 • Consumer Insights
 • Research
 • Marketing research

7 hours ago

 

Applied
 • PR marketing
 • 1-2 years experience in marketing in fashion
 • passion in fashion, creativity

7 hours ago

 

Applied
 • Male or Female , Thai nationality ,age 35-48 year
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing, Business
 • Strong analytical, management, planning.

9 hours ago

 

Applied
 • Experience in HRM, HRD and Labor Laws & Regulation
 • Strategic partner with Line Manager and Management
 • Coaching and managing HC team

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโทต่างประเทศ
 • สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านงานวางแผนกลยุทธ์และงานวิเคราะห์

9 hours ago

 

Applied
 • กำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านบัญชี
 • จัดทำแผนธุรกิจและแผนงานงบประมาณประจำปี
 • ดูแเรื่องการรับชำระหนี้ การลดหนี้ การรับคืนสินค้า

10 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, not over 27 years old.
 • Bachelor’s or Master’s degree of Accounting or
 • Finance or Economics

10 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน IT อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม PHP / MYSQL ได้พื้นฐาน

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experience in Marketing
 • Strong Brand management and / or Sales knowledge
 • Degree or higher in Business Administration

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย-หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการผลิต อย่างน้อย 3-5 ปี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Provide secretarial tasks to support COO
 • 3 years experiences in Executive Secretary
 • Excellent English communications (written, verbal)

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

21 hours ago

 

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึนไป

21 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน QA/QC ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีประสบการณ์โรงงานผลิตอาหาร
 • มีความเป็นผู้นำ

21 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Online Marketing และ Social Med
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมด้านภาษา C#, CSS, PHP
 • หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม จะพิจารณาเป็นพิ

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in any field
 • 5-7 yrs of experience in Poultry purchasing
 • Exp in Food Ingredient, chicken, duck, etc.

21 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Management
 • General Manager
 • Audit

21 hours ago

 

Applied
 • Working closely with purchasing manager
 • Receiving department policy and supervising
 • Analysing and Improving purchasing process

21 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years in a Finance role
 • Be responsible for investment relation activities
 • Plan and control cash flow (daily and monthly)

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มี ปสก. จัดซื้อสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านวัสดุต่าง ๆ สำหรับการผลิตพัสดุบรรจุ
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดี

21 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี (มี CPD)
 • มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree with at least 3 years of
 • experience in Accounting or Internal Audit
 • Male/ Female age not over 35 years old

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Space management
 • Trade marketing
 • Plan-o-gram

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-เพศหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบกราณ์ทำงานในส่วน Warehouse 2-3 ปี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for overall aspects of marketing
 • Developing and operating annual marketing
 • Monitoring social media and website branding

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Brand
 • product marketing
 • food and beverage

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree of Chemical, Mechanical
 • Male/Female, age over 24 years old
 • With good working and moral attitude

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have 2-3 year working experiences in mar-com.
 • Highly strong understanding of media and product
 • Have logical thinking together.

21 hours ago

 

Applied
 • Issue manual invoice for non-trade sale.
 • Control A/R aging, preparation A/R voucher.
 • Preparation VAT report and submit PP.30.

21 hours ago

Salary negotiable

Applied