• องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

3 hours ago

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

3 hours ago

 

Applied
 • เน้นความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

3 hours ago

 

Applied
 • Key Account Manager
 • CVS
 • Assistant Key Account Manager

3 hours ago

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

3 hours ago

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

3 hours ago

 

Applied
 • เน้นความคิดสร้างสรรค์ และ นวัตกรรม
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 38-44
 • ระดับการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขา การเงิน,เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ เลขานุการ และ การลงทุน อย่างน้อย 7 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • Experienced procurement for food and beverage
 • Planning, procurement of raw materials & equipment
 • Negotiating the best purchasing conditions

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ดูแลระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง, บุคลิกภาพดี
 • รักงานบริการ ขยันอดทน มีความรับผิดชอบ
 • รับออเดอร์, เสิร์ฟอาหาร, รับลูกค้า, เช็ดโต๊ะ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชายและหญิง วุฒิ ปวส./ ปริญญาตรี / ปริญญาโท
 • วางแผนการผลิต, วัตถุดิบ, กำลังคน
 • ดูแลควบคุมเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการผลิต

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดเก็บข้อมูลจากฝ่ายผลิต
 • สรุปรายงานการผลิตประจำวัน
 • ม.6 ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง มีความขยัน กระตือรือร้นและอดทน
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำแผนการผลิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแล ซ่อมบำรุงระบบงานไฟฟ้า

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Good computer knowledge especially in accounting
 • At least 3-5 years experiences in field

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์จากการจัดซื้อ
 • บันทึกการรับ-การจ่าย (yield)
 • ม.6 ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลงานซ่อมสร้าง ซ่อมบำรุงทั้งหมดภายในโรงงาน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและควบคุมภาพสินค้าและการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ลดต้นทุนการผลิต

3 hours ago

 

Applied
 • ตรวจรับสินค้าและจัดสินค้าตามบิล
 • จดบันทึก stock สินค้า
 • ตรวจเช็คสินค้าเข้า - ออก ในคลังสินค้า

3 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

3 hours ago

 

Applied
 • International Sales and Marketing
 • Business Development in aboard
 • Fluent in English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • New Product Development
 • Consumer Insight
 • Brand Development

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Monitoring and analyzing market trends
 • Producing reports to monitor results
 • ..

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • Strong system capabilities(ERP and Microsoft Suite
 • At least 5 years experiences in accounting field

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3-5 years’ experience – Restaurant
 • Knowledge in Marketing Communication and Brand Mng
 • Highly accountable and commitment on the task

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • aResponsible for delivering dai to day purchasin
 • Minimum 2 years in purchasing function
 • Responsible for delivering dai to day purchasing

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing
 • 3-5 years experience in F&B brand management
 • Knowledge of restaurant operations and management

3 hours ago

 

Applied
 • experience in management in a 5-star establishment
 • Competent to be a team leader, react quickly
 • Positive role model, possess good interpersonal

3 hours ago

 

Applied
 • Expertise in cooking western food with authenticit
 • Good management skill
 • Can-do attitude, positive and hard working

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Organised
 • Service mind
 • knowledgeable in beverages

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • At least 3 years experiences of IT development
 • Experienced in manufacturing and production

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 38 - 45 years old
 • Bachelor's degree or higher in Chemistry
 • Minimum of 7 years product development

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, not over 25 years old
 • Degree in field of Political science, Economics
 • Team work skill and Co-operation skill

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถพูดได้มากกว่า 2 ภาษา คือ ไทยและอังกฤษ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree with at least 5-8 years of
 • experience in Marketing and communication
 • Male/ Female age not over 45 years old

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 - 10 years of experience
 • Fluency in English and Thai is essential
 • Master's Degree in Accounting / Finance

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science
 • 3 yrs working experience in Central Kitchen
 • Good communication, strategic thinking

3 hours ago

 

Applied
 • Develop brand communication and PR strategies
 • Define PR activities, sponsorship marketing
 • Oversee communication and work with media agency

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช.-ปวส.สาขาเครื่องกล

3 hours ago

 

Applied
 • Asst. Manager
 • Bachelor degree in Marketing communication
 • Previous experience working as product content or

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 18 - 33 ปี
 • ระดับการศึกษาม.6 - ปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • Responsible for procurement, vendor selection
 • Negotiate for best price and terms with suppliers
 • Identify new sources of required items/materials

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 years working experience
 • Good in English conversation and writing
 • Salary 20k or above

3 hours ago

 

Applied
 • ติด MRT Samyan (จามแสควร์)
 • Startup
 • medical insurance

3 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ทำการวิจัยและพัฒนาสูตรซอสมะขามและมะขามเข้มข้น
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 4 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมและจัดทำเอกสาร GMP , HACCP
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ควบคุมและจัดทำเอกสาร GMP , HACCP, GOLBALGAP, USDA

3 hours ago

 

Applied
 • Open Purchase Order's,
 • File all documents correctly
 • Work with Box and Label Company

3 hours ago

 

Applied