• ชายหรือหญิง อายุ 28-40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้น

21 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปด้านบริหารธุรกิจ,การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ยิ้มแย้ม , ชอบในการให้บริการ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้าน บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in any related field
 • Experiences in course development and training cou
 • Strong communication and presentation abilities

2 hours ago

 

Applied
 • Call Center English Skill
 • Service-minded
 • Salary 15,000-25,000

2 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Assist to Branch Manager for Plan
 • Assist to Branch Manager for manage
 • Monitor and report on sales activities

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Plan and manage internal communications
 • Plan and implement personal loan branch
 • Manage and control branch operation

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท : การบริหาร / การเงิน / เศรษฐศาสตร์
 • KPI Measument / Change Agent / Resource Management
 • สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Political, HR.
 • At least 5 years of direct working experience.
 • Good command in English.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การขายด้านขายตรง (Direct Sales)
 • มีทักษะการแนะนำ ให้คำปรึกษา นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ด้านบัตรเครดิต

3 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer / MIS
 • Computer fluency in SAS / SQL / Unica
 • Good communication skills (Thai/English)

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business, Statistic, Mathematics
 • 2-5 years demonstrated experience
 • Strong interpersonal, skills and creative thinking

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business, Statistic, Mathematics.
 • 2-5 years experience in finance & banking.
 • Strong verbal, written and presentation skills.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business, Statistics, Marketing.
 • Database knowledge and database application tools.
 • Good command in English.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for campaign management
 • Study, analyze, understand retail banking customer
 • Take care on campaign operation and fulfillment

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for end-to-end project management
 • Develop project concept and study feasibility
 • Lead project implementation

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop marketing plans and strategies
 • Liaise with product teams to develop new product
 • Analyze market and customer data

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Perform research on macroeconomics / microeconomic
 • Master’s Degree or higher in economics or related
 • Knowledge of AEC is preferable

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับสมัครนิสิต นักศึกษาฝึกงาน ปี 2560
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 3/ปี 4
 • ปฎิบัติงานศูนย์ธุรกิจ SME KBank ทั่วประเทศ

13 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้งาน Windows OS, Linux OS, Word, Excel
 • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตใจการให้การบริการ

13 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Engineering, IT
 • 1 year experience regarding web-based application
 • Programming skills: MVC, Web Applications

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Statistics
 • Credit
 • Basel

13 hours ago

 

Applied
 • Mutual/Private fund products
 • 3-5 years direct experience in financial services
 • Single license ( IP license ) is an advantage

13 hours ago

 

Applied
 • Performs advanced and more complex administrative
 • Performs a variety of administrative
 • Handle benefit enrolment paperwork

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

13 hours ago

 

Applied
 • Financial Planner
 • Wealth Management
 • Relationship Management

13 hours ago

Above THB70k /month

Applied
 • Testing process, Testing Data
 • Banking Solutions
 • Agile & DevOps Automated Tools

13 hours ago

 

Applied
 • Degree in Finance, Accounting
 • 5 years experience in finance
 • Good command of English

13 hours ago

 

Applied
 • ทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ / เดินทางต่างจังหวัดได้
 • การพบปะลูกค้า / มีประสบการณ์
 • สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

13 hours ago

 

Applied
 • Experiences in Banking & Finance or related fields
 • 5 years of experiences in Operations function.
 • Good command of English and good computer skill.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To handle Securities transactions.
 • To handle tax payment to revenue dept.
 • Experienced in Treasury Operations or Banking.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age between 25-35 years
 • Degree or higher Degree in Business Computer
 • 5 years of Experiences in system analyst

13 hours ago

 

Applied
 • At least 1 year experience in JAVA software skill
 • development based on J2EE framework
 • Preferred Solaris OS

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 22 - 25 ปี จบ กฏหมาย หรือทำงานที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ความรู้ แนะนำการจดทะเบียน นิติกรรมต่างๆ
 • ตรวจสอบเอกสาร สัญญา และ ไป ตจว ได้ครั้งคราว

13 hours ago

 

Applied
 • Experience as secretary, administrator.
 • Service minded, Computer Literacy.
 • Patience and willing to work hard.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Political Science, Law or related field
 • prepare the regulations or working procedures.

13 hours ago

 

Applied
 • 0 - 2 years’ experience in administrative
 • Provide secretarial duties
 • Handle confidential documents

13 hours ago

 

Applied
 • Master Degree in Business Administration: Finance
 • At least 8 years experiences in Banking, Marketing
 • At least 3-5 years direct experiences in Business

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี เกี่ยวกับ SQL programming

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Information System
 • Experience in internal or external Audit 2-5 years
 • Good grasp of Computer-Aids Audit tools

13 hours ago

 

Applied
 • จัดสรรงานคดีแพ่ง บังคับคดี ล้มละลาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านนิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • Male or female, aged 30 – 40 years old
 • At least 5 years of experience in finance
 • Proficient level of English is a must

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านสถิติ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การจัดการ Data , การนำเสนอ Report
 • ประสบการณ์สายงานการเงิน/ธนาคาร

13 hours ago

 

Applied
 • Driving analysis & solutions related to ECM
 • Experience in IBM FileNet is preferred
 • Knowledge of Banking processes and products

13 hours ago

 

Applied
 • Identifies potential areas of compliance
 • Develops, initiates, maintains and revises policy
 • Compliance and/or regulatory compliance

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Credit Card
 • Porfolio Management
 • Products Manager

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานกิจการค่าจ้างอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการคำนวณภาษี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประกันสังคม, กฎหมายแรงงาน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ minimum experience in executive level IT
 • IT Degree, with Master’s in a Technical/ Business
 • Experience with systems transformation

13 hours ago

 

Applied