• มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้ากำลัง, เครื่องปรับอากาศ
 • มีความรู้ด้านสารสนเทศ
 • มีความรู้ด้านโครงข่ายคอมพิวเตอร์

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Initiate and manage CRM marketing campaigns
 • campaign performance tracking, evaluating
 • Collaboration with related stakeholders

7 hours ago

 

Applied
 • BSc or BA in business administration
 • Have good command in spoken and written English
 • Have experience in Event / Exhibition

7 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมการการทำงานของทีมงาน
 • ทำ Presentation ที่มีข้อมูลครบถ้วน
 • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master degree in Fine Arts
 • At least 5-10 years experience
 • A strong knowledge of brand development

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years of exp. in technology/innovation
 • Understand IOT, Blockchain, interactive medias
 • Fluent in English language

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด, การประชาสัมพันธ์
 • มีทักษะในการสื่อสารและวางแผนได้เป็นอย่างดี
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

17 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
 • มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์

18 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • App Content Monitoring
 • Internet Selection Team Leader
 • Livestreaming Broadcasting

20 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Management level
 • Purchasing
 • entertainment service

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Growth Hacker& salesmanship
 • Sponsorship&Partnership
 • Sales&Marketing skill

26-Jul-17

 

Applied
 • Account Director
 • Entertainment
 • Management

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 25 between 35 years old
 • Degree in Accounting or related field
 • 3-5 years relevant working experience

26-Jul-17

 

Applied
 • Native Japanese
 • Seeking for freelancer
 • Can write the official documents in English/Japa

26-Jul-17

 

Applied
 • Open for any Nationalities
 • Fresh Graduate is welcome
 • Career Development Opportunities

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Master or Bachelor degree in Pharmaceutical
 • 3-5 years relevant experience in industrial Skin
 • understanding of product development process

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • First LINE's official Retail&Themepark in Thailand
 • Retail. Entertainment. Character License Business
 • Strong Leadership & People Skills, Problem Solving

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ทักษะการขายและการบริการลูกค้าที่ดี
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ทักษะการขายและการบริการลูกค้าที่ดี

25-Jul-17

 

Applied
 • Digital Marketing
 • Digital technologies
 • Entertainment Service

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานนิติกรรมสัญญา
 • มีประสบการณ์ในงานกฎหมาย มากกว่า 10 ปี
 • มีความรู้กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เจรจา ร่าง ตรวจสอบ สัญญา จดหมาย
 • รับผิดชอบงานจดทะเบียนต่างๆ ของบริษัท
 • รับผิดชอบงานคดี และ การละเมิดลิขสิทธิ์

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • 1-2+ years Experience in TV Commercial
 • Good communication skills

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • ชอบทำงานเป็นทีม
 • ชอบวางแผนและชอบคิดสิ่งใหม่ๆในการทำงาน

25-Jul-17

 

Applied
 • ชอบและรักในการเจรจา
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • ชอบทำงานเป็นทีมและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

25-Jul-17

 

Applied
 • Relationship Management
 • Digital
 • Entertainment

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Management
 • Digital Business
 • Entertainment Business

25-Jul-17

 

Applied
 • Must know Wonderfruit Brand (Been to Wonderfruit)
 • Graphic Designer
 • Creative, Cutting-Edge

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ทำงานและใช้ชีวิตอย่างสมดุลย์
 • ประกันสังคม

25-Jul-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • At least Bachelor degree in any field.
 • At least 5 years total work experience
 • Good basic computer skill.

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารจัดการ, ภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมา

25-Jul-17

 

Applied
 • วาง แผนงานในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์
 • ชอบคิดประเด็นในการพีอาร์ เขียนข่าว-เขียนสกู้ปได้ดี
 • หากเคยมีประสบการณ์ตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานบริหารงานทั่วไป
 • วางแผนและวิเคราะห์การจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
 • มีความรับผิดชอบ, ยืดหยุ่นและตรงตามกำหนดเวลา

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 7-10 years experience in Accounting
 • Strong Leadership and Manangement Skill
 • Background in Audit firm is advantage

24-Jul-17

 

Applied
 • Creative thinker, excellent listener
 • Digital and graphic design skills
 • Experience working in the advertising, marketing

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Advertising,Media,Marketing
 • Creative marketing,Presentation,Team Management
 • Branded Content,Advertising Agency is prefered

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Stubhub (an eBay company)
 • Digital marketing, SEO/SEM, affiliates, emailing
 • Marketing strategy, budget, campaigns,

24-Jul-17

 

Applied
 • StubHub (an eBay company)
 • Supply specialist to work in ticketing industry
 • Understand the sports and music landscape

24-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Marketing
 • Experience in digital/internet marketing
 • Understand and utilize behavioral user information

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำข้อมูล บันทึก บริหารจัดการ
 • จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบส่งของ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Jul-17

 

Applied
 • รอบคอบ
 • ละเอียด
 • มีประสบการณ์

21-Jul-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี -โท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมกับพนักงานขาย
 • ควบคุมและกระตุ้นยอดขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

21-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี -โท สาขาการตลาด, การบริหาร- จัดการ
 • ดูแลและจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นของลูกค้า
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง

21-Jul-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 - ป.โท ทุกสาขาวิชา

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied