• ปริญญาตรีสาขาการตลาด, การประชาสัมพันธ์
 • มีทักษะในการสื่อสารและวางแผนได้เป็นอย่างดี
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

27-May-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • เจราจาต่อรองได้/โน้มน้าวจูงได้ดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความน่าเชื่อถือ

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 35 - 50 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรืออื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารอาคารและวิศวกรรม 3 ปีขึ้นไป

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในการทำ Motion Graphic
 • ใช้โปรแกรม SketchUp Pro, Adobe After Effects ได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์

26-May-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในการตัดต่อรายการโทรทัศน์
 • ใช้โปรแกรม Adobe Premiere, After Effect,Final Cut
 • มีความคิดสร้างสรรค์

26-May-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้าน HRM และ HRD 5 ปี
 • ปริญญาตรีทางด้าน HR หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Retail buyer
 • procurement, purchasing
 • Hotel and services background

26-May-17

 

Applied
 • Project Management
 • Water park management
 • Hotel & property management

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • Male / Female
 • Minimum 2 years

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • Male / Female
 • Minimum 5 years

26-May-17

 

Applied
 • marketing
 • project completion
 • cross promotion

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ โฆษณา การตลาด
 • มีความรู้ในงานโฆษณาและออกแบบ
 • วางแผนรูปแบบงานต่างๆ อาทิ งานเปิดตัวสินค้า

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการออกแบบ
 • ออกแบบตกแต่งงานอีเว้นท์ (3D)
 • ออกแบบงานกราฟฟิคดีไซน์ (2D)

26-May-17

 

Applied
 • SET DESIGNER
 • SET DESIGNER
 • SET DESIGNER

26-May-17

 

Applied
 • 3D-Max
 • Graphic Design
 • Photoshop, Illustrator, Adobe CS

26-May-17

 

Applied
 • Translation for Japanese to Thai and vice versa
 • Fresh graduate also welcome
 • Good command in English and Japanese (N1 N2 N3)

26-May-17

 

Applied
 • Male/Female Thai national, age 28-35 years
 • Bachelor's Degree or higher in Mass Communication
 • Positive attitude, imaginative, energetic

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing
 • At least 8 years of working experience
 • Having experience in new product development

25-May-17

 

Applied
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
 • มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์

25-May-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • POSM solution
 • corporate HORECA
 • corporate group booking sales and tournament sales

25-May-17

 

Applied
 • Mobile Application Development
 • Business Application Support
 • API

25-May-17

 

Applied
 • Sale oriented with service minded and energized.
 • Having background&connection with school group
 • Good command of English.

25-May-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Windows application
 • C#.Net
 • programmer

25-May-17

 

Applied
 • ทำงานทางด้านเอกสารต่างๆได้เป็นอย่างดี**
 • มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์
 • มีความละเอียด รอบคอบ สนใจรายละเอียดของงานที่ทำ

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • รอบคอบ
 • ละเอียด
 • มีประสบการณ์

25-May-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Sales & Marketing
 • 5 years of experience in sales management
 • Thai nationality, aged 30-40 years old

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai National, pleasant personality.
 • Experience of 1 year
 • Using computer software to execute designs.

24-May-17

 

Applied
 • Fluent Thai & English
 • Good people and planning skills
 • Excellent future growth possible for energetic

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Fluent Thai & English
 • Good people and planning skills
 • Excellent future growth possible for energetic

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Fluent Thai & English
 • Good people and planning skills
 • Excellent future growth possible for energetic

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Expect long term commitment person
 • Very precise with strong focus on attention
 • 2-6 years work experience

24-May-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing, MBA
 • At least 2-5 years' B2B PR / MARCOM experience
 • Good presentation and leadership skill

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานนิติกรรมสัญญา
 • มีประสบการณ์ในงานกฎหมาย มากกว่า 10 ปี
 • มีความรู้กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English
 • Can working under pressure
 • Optimize and standardize the accounting Process.

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Flexible tome
 • International company
 • Exhibition

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน คล่องแคล่ว
 • มีทัศนคติที่ดี คิดบวก มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สื่อสาร ทั้งพูด และเขียนกับเพื่อนร่วมงาน

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ รักในการเขียน
 • คิดงาน สร้างสรรค์งาน นำเสนอไอเดีย
 • มีทัศนคติที่ดี คิดบวก มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in PR, Mass Communication
 • 5 years PR or Marketing Communications
 • Knowledge of online marketing resources

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป มีความรู้ในการวางระบบ POS
 • วางระบบบัญชีและPOS
 • วิเคราะห์ข้อมูลบัญชี

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อีเว้นอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มี ประสบการณ์ เปิดตัวสินค้า ปาร์ตี้,คอนเสิร์ต
 • รู้จักสื่อการตลาด ออนไลน์ , Social Media ได้ดี

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 35-45 years old
 • Having sales, retail, event experiences.
 • Meeting sale goals, negotiation, relationship

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • จบด้านฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านฝ่ายบุคคล อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านเลขาอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • เพศ หญิง / อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • เขียนจดหมายราชการไทย - อังกฤษได้คล่อง

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Communication chanel
 • Provided all user to solved computer problem
 • Ad-hoc tasks that will be assign from supervisor

23-May-17

 

Applied
 • Proficient in 3D Studio / CorelDraw
 • Artistic and creativity skill
 • Hardworking and energetic

23-May-17

 

Applied
 • Excellent presentation and negotiation skills.
 • Account Executive
 • Concert, Organizer, Production

23-May-17

 

Applied