• สัญชาติไทย
 • ชายหรือหญิง
 • อายุ 20-30 ปี บริบูรณ์

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command of written and spoken English
 • Good command of written and spoken Chinese Mandari
 • Excellent communication and presentation skill

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong digital marketing background
 • Social Media Savvy
 • Able to relocate to Chonburi

5 hours ago

 

Applied
 • B.A - M.A. Degree
 • Male / Female age over 35 years
 • Minimum 5-7 years experience in HRD. functions

17 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์งาน Graphic 1-3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดเพศ)

18 hours ago

 

Applied
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ช่องทางต่างๆ
 • จัดการอบรมให้ความรู้ด้านสินค้า และ บริการ
 • ทำรายงานยอดขายพร้อมนำเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ

20 hours ago

 

Applied
 • ดูแลประสานงานในการจัดพื้นที่ขาย CD/VCD/DVD
 • มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • คิดสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด เพื่อตอบสนอง
 • จัดทำรูปแบบการนำเสนอ ทั้งในรูปแบบของรายการ
 • นำเสนอกิจกรรมการตลาดตามความคิดสร้างสรรค์

20 hours ago

 

Applied
 • Artistic and creativity skill
 • Self motivated and love to design
 • Able to work under pressure

20-Jan-17

 

Applied
 • Male / Female, Thai nationality
 • 2-5 years working experiences in creative events
 • Must be able to speak and write English

20-Jan-17

 

Applied
 • Proficient in 3D Studio / CorelDraw
 • Artistic and creativity skill
 • Hardworking and energetic

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 35 - 50 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรืออื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารอาคารและวิศวกรรม 3 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Direct Sell or FMCG experience would be preferred
 • Good command of English

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years experiences in purchasing / procur
 • SAP Experience will be advantage
 • Multi-tasks and purchasing administration as assig

19-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Business (Accounting)
 • 8 years of experience in management role
 • Ensure timely submission of financial statements

19-Jan-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาดหรือโฆษณา
 • ชำนาญภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี

19-Jan-17

 

Applied
 • 0-3 year experience
 • Thai nationality
 • self-motivated

19-Jan-17

 

Applied
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ทางด้านการตลาด โดยเฉพาะ Event marketing
 • ใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเขียนได้เป็นอย่างดี

19-Jan-17

 

Applied
 • สร้างยอดขายให้กับบริษัทตามเป้าหมายที่กำหนด
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับลูกค้า
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19-Jan-17

 

Applied
 • 2-5 years of recruitment experience.
 • Experience sourcing and prescreening.
 • Knowledge of advanced internet search techniques.

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องกล
 • เขียน ออกแบบ และ/หรือแก้ไขแบบงาน Drawing
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี

19-Jan-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, และ SPSS ได้
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

19-Jan-17

 

Applied
 • ออกแบบ Interior / Exhibition / Museum
 • จบปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสื่อสารความคิดได้ดี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 0-2 years of experience
 • Bachelor’s degree in Communication Arts
 • Excellent communication

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Graphic Design
 • 3 years experience
 • online media and CI

19-Jan-17

 

Applied
 • Analyze performance
 • 5 year Plan, P&L, forecast
 • Control and compliance deal with audit

19-Jan-17

 

Applied
 • 8-10 years experience in Accountign and Tax
 • IFRS, USGAAP, Sox, SAP, US company
 • good command of english

19-Jan-17

 

Applied
 • digital marketing
 • online content
 • SEO,SEM

19-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Male or Female with good command of English
 • 0 - 2 years experience in event

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • B.A. in Social Sciences, Political Science
 • Good command of both Thai and English
 • Experience in government affairs

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong experience in secretary task.
 • Good command of spoken and written English.
 • Fast learning and service minded.

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ไขเหรียญตู้เกมส์ประจำสาขาในกรุงเทพฯ
 • ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้าน IT Support 2 ปีขึ้นไป

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

17-Jan-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

17-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Support มาอย่างน้อย 2 ปี
 • รวจสอบและตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชายอายุ 30 ปีขึ่นไป
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ - เสาร์ได้

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Audit ตรวจสอบสาขา (ทุกเรื่อง)
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • สรรหาพนักงาน และจัดทำค่าจ้างพนักงานในแต่ละสาขา

17-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลความสะดวก และบริการลูกค้าภายในสาขา
 • ดูแลการแลกเหรียญหยอดตู้เกมส์
 • สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ร้าน Hero เดอะมอลล์ ท่าพระ

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

17-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลบริการลูกค้าที่เข้ามาเล่นเครื่องเล่น
 • รับแลกเหรียญให้ลูกค้า
 • สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ร้าน Fun city ชั้น 4

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชายอายุ 30 ปีขึ่นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมการตรวจนับจำนวนคงคลังของพนักงานคลังตุ๊กตา

17-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลความสะดวก และบริการลูกค้าภายในสาขา
 • ดูแลการแลกเหรียญหยอดตู้เกมส์
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

17-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหาร,สังคมศาสตร์
 • มีทักษะในการประสานงานดี

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied