• ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถควบคุมทีมการผลิตรายการได้
 • สามารถทำงานที่จำกัดด้านเวลาได้

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Marketing
 • 4 - 5 years experience as Product Manager
 • Experience in the beauty&health / underwear

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Certificate Internal Audit (CIA) or CPA
 • at least 5 years
 • background in Holding Company is advantage

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree from 4-year college
 • IS A MUST - Film related major
 • Computer-literate, especially in graphics

09-Dec-16

 

Applied
 • รับผิดชอบในหน้าที่ของฝ่ายบุคคลเป็นอย่างดี
 • มีการทำ KPI
 • วางระบบและพัฒนาองค์กร

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Age between 30 – 40 years old
 • 5 years of experiences in sponsor support
 • Good command of English in communication

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in Marketing
 • At least 1 year experienced in Sale
 • Good Communicate and understanding in English.

09-Dec-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ระดับปริญญาตรี การโรงแรม การท่องเที่ยว สาขาอื่น
 • สื้อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • over 32 years old
 • Excellent English and Chinese speaking & writing
 • Strong leadership and organization skills

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business (Accounting)
 • At least 3 - 4 years of working experience
 • Knowledge in Thai FRS and International FRS

09-Dec-16

 

Applied
 • Good command of spoken and written English.
 • 10 years of experience in accounting management
 • experienced from retail, FMCG, or entertainment

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai national, male or female, aged 30-37
 • Bachelor or Master’s Degree in Hospitality
 • 7 years of working experience in retail

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • สร้างแบรนด์และวางแผนการตลาด
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง บริหารในสายงานงานการตลาด
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานทางด้านเอกสารต่างๆได้เป็นอย่างดี**
 • มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์
 • มีความละเอียด รอบคอบ สนใจรายละเอียดของงานที่ทำ

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้าน Motion Graphic
 • เซอร์ซีรีย์ ละคร

09-Dec-16

 

Applied
 • New Graduated are welcomed
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • Experience at least 0-2 years in Co-ordinate

09-Dec-16

 

Applied
 • Female age 25 between 35 years old
 • 5-10 years relevant working experience
 • Basic Computer Skills in MS office

08-Dec-16

 

Applied
 • Join the top Thailand Destination Wedding company
 • Work with international clienteles
 • Most pleasant working industry

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Formulating marketing plans ,strategy
 • Developing sustainable marketing plan
 • Analyzing customer feedback and develop CRM

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Digital marketing
 • planning,execution
 • sponsorship program

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • เข้าใจการตลาดสื่อออนไลน์
 • มีประสบการณ์

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้หลักการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภท่างๆ
 • มีความรู้ขั้นตอนในการผลิตชิ้นงานสื่อโฆษณา
 • มีความสามารถด้านการใช้ภาษาเขียนเพื่อการโฆษณา

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำรายงานงบดุล รายงานกำไรขาดทุน
 • ตรวจสอบ แก้ไข ปิดบัญชีประจำเดือนและบัญชีประจำปี
 • ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree
 • At least 5 years’ experience in PR
 • Excellent communication skills

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดทิศทางและวางแผนร่วมกับผู้บริหาร
 • กำหนดนโยบายการขายและการกระจายสินค้า
 • กำหนดนโยบายการเคลมสินค้าให้กับช่องทางต่างๆ

07-Dec-16

 

Applied
 • ดูแล 7-11, Tesco, Family Mart, Power Mall, Marko
 • กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในแต่ละเดือนในแต่ละคู่ค้า
 • ตรวจสอบการทำงานของทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

07-Dec-16

 

Applied
 • Male / female Thai nationality only
 • Bachelor’s Degree in Public Relations
 • Excellent communication skills

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • อายุ 22 ปี – 35 ปี
 • รักงานนักข่าว ชอบการเขียนหนังสือ

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านการออกแบบ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ Graphic Design
 • สามารถสื่อสารได้ดี ทำงานเป็นทีมได้

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี

07-Dec-16

 

Applied
 • Thai national, male or female, aged 25-30 years
 • 2 years’ direct experience
 • Able to multi task and enjoy a challenging job

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน , ออกแบบสร้างสรรค์ Concept งาน Event
 • เขียนสคริปส์ สปอต สื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบ และดูแลเว็บไซต์ Community
 • คิดสร้างสรรค์ Content ใหม่ๆ
 • ข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ ของศิลปิน

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เขียนข่าว ทำสกู้ปและส่งข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
 • ประสานงานความร่วมมือไปยังสื่อมวลชนเพื่อการนำเสนอ
 • ถ่ายภาพงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งไปยังสื่อมวลชน

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Human Resources
 • At least 5-10 years (for HRD Specialist)
 • Good written and spoken in Thai and English

07-Dec-16

 

Applied
 • At least 5 years of experience in overall account
 • Experience in the accounting firm or audit firm
 • Good command of spoken and written English

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • bachelor’s degree in a relevant subject
 • experience of traditional and digital marketing
 • communicate effectively in both Thai and English

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ทักษะการขายและการบริการลูกค้าที่ดี
 • ใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเขียนได้เป็นอย่างดี

07-Dec-16

 

Applied
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ทางด้านการตลาด โดยเฉพาะ Event marketing
 • ใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเขียนได้เป็นอย่างดี

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Occupational Health & Safet
 • 5 - 7 years’ experience in Safety System for man
 • Possesses knowledge basis manage on ISO 9000

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เช็ค Stock สินค้า
 • เบิกสินค้าตามใบเบิก
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆ

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านการตลาด หรืองานด้านส่งเสริมการข
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการตลาด บริห
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์8 ปีขึ้นไปในด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 • มีความคิดเป็นเหตุเป็นผลสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้
 • สามารถกำหนดทิศทางในการทำงานตามนโยบายของผู้บริหาร

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • Experience in the accounting firm or audit firm
 • At least 3 years of experience in overall account

07-Dec-16

 

Applied
 • 0-2 years experience,Thai nationality
 • fresh graduate are welcome
 • Bachelor’s Degree in Computer Sciences, Computer E

07-Dec-16

 

Applied
 • จบด้านฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านฝ่ายบุคคล อย่างน้อย 5 ปี
 • สรรหาตำแหน่งที่ทางบริษัทต้องการ

07-Dec-16

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 - ป.โท ทุกสาขาวิชา

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศ
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม

07-Dec-16

 

Applied
 • Responsible for strategic analysis of Club
 • Propose various marketing strategy
 • Liaise with Event Manager and GM

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied