• เงินเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 บาท
 • Work on purchasing/procurement process.
 • Flight Simulator

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้เครื่องมือวัด และสือสารภาษาอังกฤษได้
 • ประสบการณ์ : 0-3 ปี
 • เงินเดือน : 16,000บาท หรือมากกว่าตามความสามารถ

28-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledge of technical drawing
 • Quality control machined parts & finished product
 • minimum 2-3 years of experience

28-Apr-17

 

Applied
 • Degree or Master Degree in Science for environment
 • Experience 3 years for renewable energy, heat
 • High proficiency in English comprehension

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 year experience in sales coordinator
 • PR, Graphic design and website
 • Bachelor in Business Administration or related

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • HPLC
 • Degree in Chemistry
 • Physical and chemical analysis

28-Apr-17

 

Applied
 • NDT Business Development
 • At least 2 years Experience in NDT Business
 • Attractive Salary and Welfare

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • งานกลึงชิ้นส่วนเครื่องจักรในโรงงาน
 • งานกลึง เชื่อม งานขึ้นรูปตามแบบ งานcnc
 • อายุ20-35ปี (หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

28-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Civil, Architecture, Mechanical.
 • Experience in commercial building is advantage
 • Candidates at entry level will be considered.

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง หรือ ชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • รักงานขาย กระตือรือร้น รับผิดชอบ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และ มีรถยนต์พร้อมใบขับขี่

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering, Quantity Surveying
 • 5 years work experience as Contracts Engineer
 • Proven experience in contracts administration

28-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐาน ISO

28-Apr-17

 

Applied
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิผล
 • การทำงานตัวอย่าง และร่วมทำชิ้นงานตัวอย่าง
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

28-Apr-17

 

Applied
 • มีทักษะในการตรวจสอบสภาพผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะในกระบวนการชุบ
 • มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์และวางแผนงาน

28-Apr-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • เขียนโปรแกรมสนับสนุนโครงการใหม่ ตามลูกค้าต้องการ
 • เขียนโปรแกรม VB, PHP ได้
 • สามารถวางฐานข้อมูลและมีความรู้ด้าน SQL

28-Apr-17

 

Applied
 • ส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการ
 • ติดต่อลูกค้าในตลาดเพื่อทำการขาย
 • เพศหญิง อายุ 19-30 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • คิดคำนวณดูแลในเรื่องราคา จัดทำใบเสนอราคา
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • ติดต่อประสานงานทั้งในและนอกองค์กร

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 19 - 30 ปี
 • มีความรู้ความสามารถ ด้านระบบไฟฟ้ากำลัง
 • ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข ระบบไฟฟ้า

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • ดูแลและซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักร

28-Apr-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นๆ ขึ้นไป
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

28-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าระบบ ภายในอาคาร
 • ปวช. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการติดตั้งเดินระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรม
 • ตรวจสอบปริมาณวัสดุเพื่อสั่งซื้อวัสดุที่ใช้ใน Site
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Apr-17

 

Applied
 • Experience prefer: 4D, Bruker, Sensofar, Polytec
 • Microscopes (Olympus, Nikon, Zeiss, Leica)
 • At least 3 years of field service engineer

28-Apr-17

 

Applied
 • Graduated Bachelor's degree related field
 • 1-3 years experience in purchasing.
 • Computer skills in Microsoft Office as well

28-Apr-17

 

Applied
 • 4 years of experience in Furniture
 • Ability to analyse and solve problems
 • Strong collaboration and organizational skills

28-Apr-17

 

Applied
 • Product Engineer
 • Production Engineer
 • Process Engineer

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

28-Apr-17

 

Applied
 • degree or higher in Mechanical Engineering
 • 5 years of work experience in Hydraulics
 • Experience selling Industrial Products through

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, male only, aged 28-35 years old
 • Degree in Mechanical /Electrical Engineering
 • 5 years relevant working experience

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of production engineering experience
 • Thai nationality, male only, aged 28-35 years
 • Have knowledge of ISO 9001, ISO14000

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting, Accounts
 • Human Resources
 • Finance

27-Apr-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 3 Years experience up.
 • Negotiation Skill, English literacy.

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical or Electrical field.
 • Have experience more 5 year
 • Able to analyse the problem of all utility / facil

27-Apr-17

 

Applied
 • BUYER/AUTOMOTIVE/SAP
 • PLANNER/AUTOMOTIVE/SAP
 • PROCUREMENT/AUTOMOTIVE/SAP

27-Apr-17

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Responsible for achievement of Annual Objectives
 • 3 to 5 years of experience in Materials Testing
 • Strong Analytical Thinking Capabilities

27-Apr-17

 

Applied
 • PLC and Inverter
 • Design/Drafting Tools AutoCAD
 • Electrical Engineering

27-Apr-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • Female, age between 25-30 years
 • Proficient MS Office, Good command in English
 • 5 days working (Mon-Fri)

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Male or Female
 • Age between 30 - 40 years old
 • degree or higher in Electrical of Engineering

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Male or Female, at 18 to 30 year
 • Degree in Electrical, Electromechanical
 • Have experience 0 - 2 Years

27-Apr-17

 

Applied
 • Mold
 • Engineer
 • Packaging design

27-Apr-17

 

Applied
 • Experience in building construction
 • Good English written and oral communications
 • Minimum 4 years of experience in MEP construction

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electrical Engineering
 • 3 years in the electrical field and involving PLC
 • Able to drive and possess a driver’s license

27-Apr-17

 

Applied
 • Mold die CAD CAM TOOL SHOP
 • PROJECT MANAGEMENT, TOOLING
 • MECHANICAL MILLING EDM MACHINE LASER

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master of Industrial Engineering
 • 5 years’ experience in Industrial/Process
 • Knowledge Six Sigma and Lean System

26-Apr-17

 

Applied
 • Male only, age not over 30 years old
 • Min. 2 years experience in Service Engineer
 • Exp. in Japanese company is an advantage

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 year experience in telemaketing
 • Direct sales calls
 • Bachelor Degree in Marketing or related

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Buyer/ วัตถุดิบประเภทเอาไปประกอบเครื่องมือช่าง
 • 0-3 years of experience
 • Chachuengsao ฉะเชิงเทรา

26-Apr-17

THB25k - 35k /month

Applied