• รับเหมาติตตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เช่นท่อแก๊ซ
 • เพศ ชาย , อายุ 30-40 ปี
 • ประสบการณ์ 5 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • เข้าใจงานเกี่ยวกับคุณภาพดิน , คอนกรีต, เหล็กเส้น
 • เพศ - ชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel , AutoCad.

9 hours ago

 

Applied
 • เพศ - ชาย อายุ - 25 - 40 ปี
 • เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 • ประสบการณ์การทำงาน - 1 ปี ขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ทำไว้
 • ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • planning, monitoring, and appraising job results;
 • Accomplishes manufacturing
 • Production control

9 hours ago

 

Applied
 • maintenance human resource objectives
 • Meets maintenance operational standards
 • Meets maintenance financial standards

9 hours ago

 

Applied
 • Compiance Manager
 • Finance
 • Excellent English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experience
 • Experience in Seilling
 • Willing to travel up the country

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experience in Sales
 • Bachelor degree in Computing, Science or Engineeri
 • Proficiency in English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree or Phd. in Geotechnical Engineering
 • Experience in Numerical Analysis and Design Works
 • Require Professional License

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • auditor, consolidate, risk management, financial
 • CPA, balance sheet, cash flow, assistant auditor
 • internal audit, external audit, accounting

9 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Law
 • Have 2-3 years of experience in law filed
 • Have knowledge and skills to answer for law

9 hours ago

 

Applied
 • 1-2 years in Sales, Has own transport
 • Salary 20000 - 25000. Work 5 days per week
 • Salary + Transport allowance + SSO.

9 hours ago

THB20k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical, Automation
 • At least 5 year experience in repairing
 • Having electrical or automation background

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree, Engineering is preferable
 • Ability to communicate In English, P.C. literate
 • Compulsory Training Program (MFG-PRO System)

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 25-30 years, Bachelor Degre
 • 3 years experiences with the foreigner boss
 • Excellent communication, coordination, negotiation

9 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, age between 22 - 35 years
 • If experience person is an advantage
 • Any fields of engineering Degree

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Assisting the Business Development team
 • Male/Female, Age 18-35 years’ old
 • Can manage multiple projects at a time

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to traveling up country / oversea
 • Any fields of Science Degree
 • Male / Female, age between 22 - 35 years

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Undertake structural analysis
 • Coordinate with façade designers
 • Attend design workshops with architects

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design experience would be an advantage
 • Assist in the analysis of information
 • Produce designs, documentation

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Model and document large to medium size projects
 • Able to work in a team to produce high quality
 • Vocational Certificate, Diploma or Bachelor Degree

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Management Health Security Environment
 • Manage Company Safety, Security
 • Manage the performance / certification

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit
 • Public Company
 • Corporate

22 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, preferred age 25-35 years old
 • Diploma, Graduate Diploma, Bachelor Degree
 • Process own car & driving license

23 hours ago

 

Applied
 • will lead the Wire & Cable Division’s efforts in
 • 5 day work week
 • performance bonus

27-Oct-16

 

Applied
 • Male / Female age 22-30, Bachelor in Engineering
 • Fresh also welcome / CATIA V5
 • Training in Japan (Long term education)

27-Oct-16

 

Applied
 • New position
 • Good working environment
 • Golden opportunity

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Must be educated to at least degree level
 • Must have good proficiency in English language
 • The ability to communicate and respond quickly

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.75
 • สามารถอ่านแบบงานแม่พิมพ์ แบบงานเครื่องกล
 • มีทักษะในการเชื่อมไฟฟ้า, MIG, Argon, GAS

27-Oct-16

 

Applied
 • อายุ : 22-35 ปี
 • เพศ : ชายหรือหญิง
 • วุฒิปริญญาตรี

27-Oct-16

 

Applied
 • อายุ : 20-25 ปี
 • เพศ : ชายเท่านั้น
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี

27-Oct-16

 

Applied
 • อายุ : 22-35 ปี
 • เพศ : ชายหรือหญิง
 • วุฒิปริญญาตรี

27-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือการเงิน
 • ทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconcile)
 • มีความรู้ในการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน

27-Oct-16

 

Applied
 • automated Machinery industry
 • logistics industry
 • Japanese N2 and high TOEIC

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศ - ชาย อายุ - 25 - 40 ปี
 • เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 • ประสบการณ์การทำงาน - 1 ปี ขึ้นไป

27-Oct-16

 

Applied
 • เข้าใจงานเกี่ยวกับคุณภาพดิน , คอนกรีต, เหล็กเส้น
 • เพศ - ชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel , AutoCad.

27-Oct-16

 

Applied
 • รับเหมาติตตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เช่นท่อแก๊ซ
 • เพศ ชาย , อายุ 30-40 ปี
 • ประสบการณ์ 5 ปี

27-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ทำไว้
 • ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป

27-Oct-16

 

Applied
 • Responsible for accounting system management
 • Responsible for all accounting documents
 • Manage and completes professional tax accounting

27-Oct-16

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Masters' Degree 3.25 GPA
 • 0-3 years of experience
 • Some experience in the design of either RC

27-Oct-16

 

Applied
 • Thai-speaking national
 • Masters’ Degree in either Structural/Civil
 • 15- 20 years of experience in either civil enginee

27-Oct-16

 

Applied
 • Participating in group audits
 • Following financial reporting standards (IFRS)
 • Bachelor’s Degree in Accounting / Finance

27-Oct-16

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in BA or related field
 • Good command of English both written and spoken
 • Experience of at least 3 years in similar position

27-Oct-16

 

Applied
 • Automotive Planning
 • Key accontant
 • Sales Account

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 4 yrs+ in executive secretarial duties or position
 • Excellent command of English
 • Strong skill in Microsoft Office

26-Oct-16

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Mechanical, Environmental, or Industrial Engineer
 • 5 yrs exp in selling Environmental Management
 • Good command of English

26-Oct-16

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female, age 26 - 35 years old
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
 • Good command of English

26-Oct-16

 

Applied
 • Warehouse, Drilling
 • AS/RS system Automated Storage & retrieval system
 • Solar Panels

26-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Building / Quantity Surveying.
 • 15-20 years of working experience encompassing.
 • Recognized QS Certification is preferred; AIQS.

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied