• ปวส. – ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ QA/QC 2 ปี
 • มีความรู้การจัดการ ด้านเครื่องมือวัด

33 mins ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ : 0-2 ปี
 • เพศ ชาย หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

35 mins ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting, Finance
 • 8 years of experience in an operational controllin
 • Good analytical skills, communication and presenta

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

6 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • Solar epc electrical engineer
 • มีรถยนต์ส่วนตัว, ออกต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบไฟฟ้า และตรวจสอบ

7 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • Minimum 5 years expeirence in SSHE Oil & Gas
 • Knowledge in SSHE codes, standard, etc.
 • TBOSIET, HUET, NEBOSH

8 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานสถานีส่งแก๊สและด้านงานควบคุมแก๊ส

9 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • คุณวุฒิปริญญาตรีหรือโท ด้านนิติศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผ่านงานการบริหารงานบุคคลในต่างประเทศ
 • ประสบการณ์ผ่านงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
 • ปริญญาตรีหรือโททางรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่ต่ำกว่า 32 ปี บริบูรณ์ในวันที่สมัคร
 • คุณวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ในทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ผ่านงานควบคุมงานก่อสร้าง

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามรถพูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความเข้าใจเอกสารงานวิศวกรรม ทั้ง โยธา ไฟฟ้า
 • ติดตามรวบรวมเอกสาร As-built และ Final Document

17 hours ago

 

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และชอบงานติดต่อประสาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง งานวิศวกรรมเบื้องต้น

17 hours ago

 

Applied
 • Lubricant Sales & Marketing Department
 • Handle CLMV Market
 • Sales & Marketing Management

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • International Company
 • Good Career Path
 • Good Benefit

17 hours ago

 

Applied
 • Male / female, Thai nationality, aged 35-45 years
 • Bachelor’s or Master's degree in Law
 • Excellent coordinating & interpersonal skills.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายอายุ 30-50 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช.ม.6 ขึ้นไป
 • ขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

17 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 • เก็บเงิน/ทอนเงิน

17 hours ago

 

Applied
 • ทำงานตั้งแต่ 05.30- am.- 20.00 pm. ตามสภาพงาน
 • จัดกำลังพลทำงาน
 • เช็ครับสินค้า/เช็คสต็อกปิดวัน

17 hours ago

 

Applied
 • บริการลูกค้า
 • เก็บเงิน/ทอนเงิน
 • ทำใบกำกับภาษี

17 hours ago

 

Applied
 • รวบรวมเอกสารทางบัยชี ทุกขา
 • บัญทึกบัยชีมุกเล่ม
 • ตรวจเงินเข้า-ออกแบงค์

17 hours ago

 

Applied
 • ชงกาแฟ
 • เช็คสต็อก
 • บริการลูกค้า

17 hours ago

 

Applied
 • electrical instrument telecommunication inspect
 • construction, installation, oil gas
 • NORSOK

17 hours ago

 

Applied
 • Approaching new customers, presenting the company
 • Maintaining good relationships existing customer
 • Monitor and analyze market trends

17 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • New graduates are welcome
 • Able communicate in English
 • Female

17 hours ago

 

Applied
 • 10 years of experiences in HR professional
 • Experiences in compensation and benefits
 • Excellent in English.

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 0-3 ปี ขึ้นไป
 • มีความสนใจงานด้านการพัฒนาโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการ

18 hours ago

 

Applied
 • Applications Engineer Solar
 • Location: Bangkok and Manila
 • Cross country working experience

18 hours ago

 

Applied
 • B.A graduate level in administration, science
 • 2 years’ experience engineering business
 • Knowledge in process water and wastewater

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting, Finance, Economic
 • Well understanding of risk and controls (e.g. SOX)
 • 3-5 year experience involving with PTP business

18 hours ago

 

Applied
 • Age not over 45 years old
 • Bachelor degree or higher in accounting
 • Minimum 4 years of relevant experience

18 hours ago

 

Applied
 • Project Manager Solar
 • Location: Bangkok and Manila
 • Cross country working experience

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Technical engineer for Chiller, HVAC system
 • Sales, Installation, comissioning and support
 • Travel overseas to ASEAN countries

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานประชาสัมพันธ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีผลคะแนน TOEIC 750 ขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • Male or Female age over 25 years old
 • High Diploma or Bachelor’s degree in Accounting
 • 3 years experiences in Accounting or Finance

18 hours ago

 

Applied
 • Aged over 40 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Finance & Accountin
 • At least 20 years’ experience in finance & account

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage and coach staff to ensure a highly skilled
 • Take active interest in well-being of all staff
 • Providing leadership & train staff in maintaining

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 year experience in procurement systems
 • Ability to perform project and time management
 • Good command of spoken & written English

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage all legal document
 • drafting and reviewing commercial agreements
 • Lawyer License

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Working experience in international B2B.
 • Deep knowledge of, and extensive network.

18 hours ago

 

Applied
 • 1-3 years’ experience in a buyer / purchasing role
 • Good command of English and Negotiation Skill
 • Knowledge of Purchasing System

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1-5 years’ experience in receivable or payable
 • Excellent command of Computer specially Excel

18 hours ago

 

Applied
 • Experience in financial analysis, financial model.
 • Perform profitability analysis for potential sales
 • Computer proficiency in Microsoft Excel.

18 hours ago

 

Applied
 • Male or female, aged 30-40 years old
 • Degree in Business Communication
 • 5 years’ experience in doing translation

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • Gas or Chemical experience
 • Good knowledge in written and spoken English.

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 15 years of experience of Sanitary
 • Bachelor degree in Environmental Engineer
 • Have experience from M&E company

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master in Accounting, Finance, Economics
 • Newly graduated / Exp.in Accounting, Finance
 • Good command in Engilsh : TOEIC Score: 750++

18 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Good command of written and spoken English

18 hours ago

 

Applied
 • 5 years’ work experience in Oil and Gas Industry
 • Purchasing procedures and ethics
 • Commercial and negotiation skills

18 hours ago

 

Applied
 • University degree in Engineering and Science.
 • ญreferable in the lubricants sales, chemical sales
 • Able to work in upcountry in East area

18 hours ago

Salary negotiable

Applied