• พนักงานบริหารโครงการลงทุน (อาวุโส)
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • TOEIC 700 คะแนน ขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • Internal crossover audit organization division
 • Leading internal cross audit and customer audit, t
 • Management system files, and revised the relevant

5 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Civil Engineering, or Mechanical
 • Highly motivated, well organised, resourceful
 • Preferably to have some Commercial awareness

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong interpersonal and leadership skills
 • In-depth knowledge of HRM functions
 • Good command of English skill

5 hours ago

 

Applied
 • To act as provide legal support in litigation
 • To suport for corporate laws, regulations activity
 • Conducts research on case law, legislation, others

5 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experiences in senior level
 • at least 10 years of experiences in Sales
 • Understand Distributor Management

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • University degree in Engineering and Science
 • Good analytical thinking and commercial awareness
 • Able to work in upcountry

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Human Resources or related
 • 5 years experience in the learning and development
 • Good interpersonal, problem solving

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5years of experience in organizational development
 • Thai nationality, aged between 32 - 36 years old
 • Service minded and results oriented

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • 5 years experiences from Bank or corporate finance
 • Handle cash flow planning and analysis

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Mass Communication
 • 5 experience in Corporate Communications
 • Media Relations, Branding

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or Master Degree in HR
 • 5 year experience in Corporate Culture
 • employee engagement, culture strategy, HR Branding

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 1-3 years in related fields
 • Exeriences in Oil&Gas, Refinery or related
 • AutoCad in 2D&3D

5 hours ago

 

Applied
 • 7 years of experience in the procurement
 • Bachelor or master’s degree in any related field
 • Thai nationality, aged 30 - 35 years old

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering.
 • Experience in purchase spare parts of power plant.
 • Good command in English Language.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • enthusiastic, eager to learn
 • multi-skills in general affairs tasks
 • good attitude towards assigned works

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in HR Management or related
 • Male or Female age over 30 years old
 • HR / Recruitment / Training

5 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • degree in mechanical engineer
 • Good knowledge &understanding of plant maintenance
 • Good knowledge of Microsoft office

5 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 23-35 ปี มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จากสำนักงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Electrical
 • At least 0-2 years of experience.
 • Experience and strong background in power product

5 hours ago

 

Applied
 • Age between 23-27
 • Master’s degree in finance
 • Good command in English (TOEIC 650up)

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในสายงานวางระบบ หรือ ตรวจสอบภายใน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด-อ่าน-เขียน) ได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Master in Accounting, Finance, Economics
 • Newly graduated / Exp.in Accounting, Finance
 • Good command in Engilsh : TOEIC Score: 800++

5 hours ago

 

Applied
 • Great Career Prospects and Advancement
 • Positive and Friendly Working Environment/Team
 • Training and Guidance Provided

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Accounting - Payable
 • Working near BTS and MRT
 • Multinational Company with attractive welfare

5 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 0-3 years’ experience in accountant
 • Excellent command of computer especially MS Excel

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree / Good in English (TOEIC 700+)
 • Good Analytical, Good communication skills
 • Proficient in Excel, Background in SAP Preferred

5 hours ago

 

Applied
 • Female or male, aged 30- 37 years old.
 • Bachelors or higher Degree in Accounting.
 • At least 8 years’ experience in Accounting

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting.
 • Above 28 years of age 5 years working experiences
 • CPD License is preferable

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในด้านลงทุนสัมพันธ์โดยตรง 2 ปีขึ้นไป
 • เป็นสื่อกลางในการติดต่อ และเผยแพร่ข่าวสาร

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านโครงการก่อสร้าง
 • ดูแลงานในส่วนของงานด้านวางแผนงานก่อสร้าง

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in HES or Environment
 • Having safety experiences in Construction works
 • Preferably in Power Plant or other industrial plan

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
 • มีประสบการณ์ด้านงานดูแลระบบดับเพลิงในโรงงาน
 • สามารถเข้ากะได้

5 hours ago

THB10k - 16k /month

Applied
 • University degree in Electrical & Electronic
 • PMP certification would be added advantage.
 • Knowledge of project management tools

04-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • 5-10 years in power generation
 • Fluency in English, spoken and written

04-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Pipeline , design, feasibility studies, PMC, FEED
 • projects and oil and gas and onshore , refinery
 • CAESAR II , Autopipe , PipeSim, Engineer

04-Dec-16

 

Applied
 • Familiar with C#.net or VB.net
 • Familiar with MSSQL server database
 • Can accept shift work

03-Dec-16

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female Age 45 years up.
 • HR & Administrative management
 • HR full fuction

03-Dec-16

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Civil , Power Electric
 • 2-3 years experience of the design and cost estima
 • Experience in Control of the Electrical distributi

03-Dec-16

 

Applied
 • Knowledge of Human Resource Development
 • Good communication of both spoken & written Eng
 • Good communication and interpersonal skills

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Management in finance accounting and economics
 • Experience in public company investor relations
 • Have knowledge of the stock exchange rules.

03-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Civil Engineer.
 • 2-3 years experience of the Construction.
 • Experience in Control of the Electrical.

03-Dec-16

 

Applied
 • Age between 25-32 year old
 • Good communication skills in English
 • Good knowledge of Accounting

02-Dec-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Administrative or Secretary Role
 • Excellent Verbal & Written English Communication
 • Work Independently & Able to Work Under Pressure

02-Dec-16

 

Applied
 • Minimum 5 Years in Accounting
 • Strong communication, interpersonal skill
 • Strong administrative skill

02-Dec-16

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกลไฟฟ้า/สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์เรื่องซ่อมบำรุงเครื่องจักร 1 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Communication between Songkhla and Offshore
 • GMDSS-GOC, ROC Course
 • Good service minded.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Fluent written & verbal English communication skil
 • Experience more than 10 years
 • Ability to communicate, present and negotiate

02-Dec-16

 

Applied