• เพศชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ ออกแบบไฟฟ้าระบบไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้

2 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ : 0-2 ปี
 • เพศ ชาย หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

2 hours ago

 

Applied
 • Coated products, Regional Sales
 • building and construction market, South East Asia
 • Connection with manufacturer

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะความเข้าใจในงานเชื่อม

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • Can use program Microsoft Excel to structure
 • Can speak, read and write English well

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Thai nationality, age 27-35 years old
 • Experience in an Audit firm

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • 3 - 5 years of relevant work experience
 • Excellent command of written and spoken English

10 hours ago

 

Applied
 • Support the company in corporate secretary
 • 3 years of relevant work experience
 • Commercial Law is advantage

10 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Oversee Onshore yard preparation, yard activities
 • Provide recommendation on Waste management
 • Familiar with Wellhead Platform Design

16 hours ago

 

Applied
 • finance , CPD , licence, transactions
 • asset, liability, capital ,account , oil and gas
 • reports

16 hours ago

 

Applied
 • Male or female, aged between 33-45 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • At least 5 years of experience in accounting

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in any fields. Master degree is a plus
 • 2 years experience in Knowledge Management
 • Having knowledge in Motion Graphic Designer

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Provident Fund, Group Health Insurance
 • Annual Leave
 • Mater's/Bacherlor' Degree

16 hours ago

 

Applied
 • Market leader in the industrial chemicals
 • Renowned global company with proud history
 • Generous salary package

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female, Age 35-40 years
 • Bachelor's Degree in Political Science/HRD
 • Strong experience in human resources training

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age not over 30 years
 • Engineering with emphasis on thermodynamics
 • Demonstrated leadership and organizational skills

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Business Administration or related
 • Fluent in English / analytical and communication
 • Customer services and data analysis experience

16 hours ago

 

Applied
 • Chemical Products
 • Oil and Gas industry
 • Import and Export background

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years working experiences in customs
 • B.A. or equivalent
 • Can communicate both Thai and English.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 year working experience in secretary/marketing
 • good communication skill in English (Preferbly JPG
 • Supported 1 Japanese Manager

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Engineering
 • 10 years working experience in solar PV design
 • Well versed in using solar PV design software

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • 3 years of experience in financial analysis
 • Experience in power or energy business

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Engineering Degree holder in environmental
 • 10+ years of relevant project management
 • Working knowledge of packaged potable

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Account , finance , CPD , licence, accounting,A/P,
 • asset, liability, capital ,account , oil and gas
 • financial , transactions, A/R;G/L

16 hours ago

 

Applied
 • AP
 • SAP
 • Intercompany

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Industrial gas market leader
 • Global company, proud history
 • Build rich & rewarding career

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Oil and Gas Field
 • Logistics
 • Good English

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 0-3 ปี ขึ้นไป
 • มีความสนใจงานด้านการพัฒนาโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการ

16 hours ago

 

Applied
 • Mechatronic
 • electronics system error on all equipment
 • equipment

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting.
 • 3 years of relevant experiences in accounting.
 • Computer skill of MS Office applications.

16 hours ago

 

Applied
 • battery testing engineer, as least 3 years exp.
 • Excellent in English
 • Able to spend extended periods in the USA

16 hours ago

 

Applied
 • At least one year of experience in Corporate Legal
 • Experience in drafting, reviewing and revising
 • Pleasant personality with good interpersonal skill

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • 1 years working experience in HR field
 • Positive attitude and open mind

16 hours ago

 

Applied
 • degree in Engineering or Sciences or Admin
 • 5 years experience in selling industrial products
 • Having basic knowledge in Industrial gases

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Outstanding knowledge of most important M&G
 • Strong business acumen and sales capabilities
 • Proven track of success in his/her professional

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female with 5 years experience in Sales
 • Computer literacy and able to communicate
 • Good interpersonal, communication

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years’ experience in cost, Budget
 • Good command of English
 • Good computer skill

16 hours ago

 

Applied
 • 7 years’ experience at a supervisory level
 • Deal with auditors and tax agents.
 • Fixed assets management.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Export Assistant
 • 18K-20K
 • Khet Yan Nawa

16 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Data Capture Assistant
 • 18K-22K
 • Rama 3

16 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Accountant job with respected company
 • Monthly closing and balance sheets
 • Book keeping and administration

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Team Management
 • Mechanical Engineering
 • SEA business trip

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารการตั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้
 • บันทึกปรับปรุงรายการรายได้ค้างรับ
 • บริหารจัดการบัญชีสินทรัพย์ถาวร

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Analysis thinking
 • Communication skill
 • Leadership skill and Management Skill

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • University degree in Engineering and Science
 • Lubricants Business , Lubricants Distributor
 • Able to work in upcountry

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or a related field
 • Having experience in an audit firm
 • 3 years plus of experience in accounting

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • renewable energy / energy efficiency investments
 • 5 years extensive experiences & knowledge in debt
 • leaders of onshore/offshore project financing

16 hours ago

 

Applied