• มีประสบการณ์ดูแลงานขายสินค้ากลุ่มเครื่องแต่งกาย
 • ประสบการณ์บริหาร 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

5 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • taking all responsibilities for the assigned prod.
 • develop brand into a new era of luxury
 • experience in the retail/personal goods industry

5 hours ago

 

Applied
 • Male or female age not over 30 years old.
 • Bachelor's Degree in Graphic Design
 • At least 1-3 years of relevant experience.

5 hours ago

 

Applied
 • Accounting GL
 • Prepare of month-end closing
 • Prepare monthly balance sheet

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • implement HR solutions
 • Monitor, resolve and record people issues
 • Provide employee grievances, compliance and labor

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male /Female, age 30 plus with good personality
 • Bachelor’s Degree or higher in Business Admin.
 • Min. 5 years' experience in sales management

5 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years consecutive experience as a buyer
 • Bachelor’s degree in Fashion Merchandising
 • Experience with both on and offline fashion retail

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • Plan and track materials requirement
 • Control and monitor local and overseas raw materia
 • Minimum 5 years experience in materials planning.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage and control recruitment activities.
 • Coordinate for in-house training arrangement.
 • Multi-tasked, service-minded.

5 hours ago

 

Applied
 • Age between 23-35 years old
 • Own transportation
 • Good command of both written and spoken English

5 hours ago

 

Applied
 • Degree in Industrial Engineering
 • Good command of English Language
 • Computer Literate, prefer Excel outstanding

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • * 5 to 10 years experience in HR management
 • * Fluent in English (Writing,reading,speaking)
 • * Have driving license and a car

5 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี,วิทยาศาสตร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ต้องการคนมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานเท่านั้น

5 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1 ปีขึ้นไป ด้านตรวจสอบบัญชี
 • สาขาการบัญชี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน

5 hours ago

 

Applied
 • 5 years’ experience in Recruitment functional.
 • Knowledge in Labor Law.
 • Good English proficiency.

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างต่อเนื่อง 5 ปี
 • เดินทางมาทำงานที่ขอนแก่นได้ (มีที่พักอาศัยให้)

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
 • มีความรู้ทางด้านการวางแผนงาน ทางด้านการผลิต

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วทบ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • หากเป็นคนพื้นที่ จ.ขอนแก่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

5 hours ago

 

Applied
 • Experienced in retail, strong managerial skill
 • Sell-oriented, with excellent interpersonal skill
 • Excellence in English with computer literacy

9 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Excellent written & verbal skills in Thai &English
 • 2-3 years experience in retail sales
 • Good leadership

12 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Excellent written & verbal skills in Thai &English
 • 2-3 years experience in retail sales
 • Good leadership

12 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • At least 5 years’ experience in Office Admin.
 • Good English proficiency and computer literacy.
 • Service minded and Planning Skill.

14 hours ago

 

Applied
 • 4 years of experience in Supply chain management
 • Excellent written skills, both in Thai and English
 • Proficiency with Microsoft Office,new software

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Experience in Accounts Executive
 • Fluent in English

17 hours ago

 

Applied
 • Min a Bachelor Degree in Accounting / Finance
 • At least 5 years relevant working experience
 • Prior experience in MNC and / or big 4 Audit firm

17 hours ago

 

Applied
 • Check Daily Balance Statement (DBS)
 • Prepare Reconciliation DBS
 • Prepare Reconciliation DBS

17 hours ago

 

Applied
 • Male/Female age 25-30, Bachelor in related field
 • 1 years exp. as Japanese Interpreter, Admiin, Sale
 • Good command in Japanese (JLPT N3-N1)

06-Dec-16

 

Applied
 • Experience of Merchandiser in garment factory.
 • Overseas experience in Merchandising.
 • Good command of English.

06-Dec-16

 

Applied
 • Degree in textile/ clothing industry
 • 2 years experiences
 • New graduated are also welcome

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Controlling daily accounting operations
 • Managing the month-end closing process
 • Being responsible for VAT and corporate income tax

06-Dec-16

 

Applied
 • Human resources
 • Compensation and benefits
 • HR Projects

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส.หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, การขาย
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Dreamweaver

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี

06-Dec-16

 

Applied
 • Male or female, Age between 25 – 35 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • Having over 3 years working experience in retail

06-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree in management or others
 • 2 year’s working experience as a secretary
 • Good Communication skill

06-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality
 • Male / Female, age 37 - 45
 • Experience in Textile or Garment

06-Dec-16

 

Applied
 • Male Age 25-35 years up
 • Bachelor’s Degree in Chemical
 • 2-10 years experienced

06-Dec-16

 

Applied
 • Female / Male
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing/Advertisi
 • Possess minimum 2-4 years’ experience in marketing

06-Dec-16

 

Applied
 • ผ่านงานเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์งาน Garment
 • ใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับ พอใช้-ดี

06-Dec-16

 

Applied
 • Can use the computer SAP and Microsoft office
 • Planner knowledge is preferred.
 • Able to communicate in English.

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ร่วมวางแผนการขายต่างประเทศ
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาดและขายต่างประเทศ
 • มีความสามารถในการใช้ Social Media ต่าง ๆ ได้ดี

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาดและขายยต่างประเทศ
 • มีความสามารถในการใช้ Social Media ต่าง ๆ ได้ดี
 • รับผิดชอบลูกค้าต่างประเทศ

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2 ปีขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied
 • Excellent written & verbal skills in Thai &English
 • 2-3 years experience in retail sales
 • Good leadership

06-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality, aged30 - 40 years old.
 • Experience in FMCG sales
 • Good command of spoken & written English

06-Dec-16

 

Applied
 • Experienced in HR related at least 2 - 3 years
 • Experience in handling work permit / visa related
 • Communications skills in speaking in English

06-Dec-16

 

Applied