• อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ถึงปริญญาโท
 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์,คอมพิวเตอร์,สารสนเทศ

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ด้านการชำระบัญชี ด้านการบริหารสินทรัพย์
 • ด้านการชำระบัญชี ด้านการบริหารสินทรัพย์
 • ด้านการชำระบัญชี ด้านการบริหารสินทรัพย์

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาการคอมพิวเตอร์ , IT
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาการคอมพิวเตอร์ , IT
 • ในงานด้านพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี
 • มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการบัญชี
 • มีความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษ

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance
 • 2 years of experience in finance and/or accounting
 • Good technical accounting skills

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s (BA or BS) degree in law
 • 2 years in security- related investigative
 • Background investigation (BI) of new employees

24-Feb-17

 

Applied
 • Master degree in Medical technology
 • Experience in a molecular biology laboratory
 • TOEIC score of at least 600

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 3 experience in accounting, disbursing
 • Maintain local currency bank reconciliation

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Completion of High School is required
 • Experience in building construction work
 • A valid Thai driver’s license is required

24-Feb-17

 

Applied
 • secondary school or vocational school
 • Five years direct experience
 • TOEIC score of at least 400

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 1 experience in administrative work
 • Basic knowledge about mechanical aptitude
 • Understand the proper use of motor vehicle logs

24-Feb-17

 

Applied
 • 3 years’ experience in procurement, contract admin
 • minimum of one 1 year experience
 • Strong organizational skills

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied

Research Nurse

US Embassy Bangkok

Bangkok Area - Nonthaburi

 • Bachelor’s degree in nursing is required
 • 2 years experience in a clinical setting
 • Must possess standard skills

24-Feb-17

 

Applied
 • A PhD in Entomology or similar field
 • English proficiency
 • Design and conduct experiments

24-Feb-17

 

Applied
 • Master’s Degree in Entomology
 • Ability to make routine visits to field sites
 • Data Entry

24-Feb-17

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป บัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

23-Feb-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

21-Feb-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Master’s degree in microbiology, biotechnology,
 • Experience in molecular biology laboratory
 • Preparation of nucleic acids from clinical

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree Engineer
 • Good Command in English (Writing, Reading and Spea
 • Thai Nationality

21-Feb-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำบัญชี

21-Feb-17

 

Applied
 • Arranges for special department functions.
 • 3 years in office administration or management
 • Good computer skills are required

21-Feb-17

 

Applied
 • University studies in chemistry and public health
 • 2 yeras in the maintenance or construction field
 • A copy of valid TOEIC score of at least 855

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Medical Technology
 • Basic skills in using computer
 • Good command of English

20-Feb-17

 

Applied