• เพศชายหรือหญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม, มัณฑนศิลป์
 • ออกแบบงานสถาปัตย์ หรือออกแบบภายใน

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Assist in the education of visiting technicians
 • Interact with outside technicians, physicians
 • Serve as a field medical research technician

4 hours ago

 

Applied
 • University degree in engineering, water resources
 • Knowledge of GIS for water resources application
 • Prepare the Annual Hydrological Report

4 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้าน PHP, HTML, CSS และ SQL
 • มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

24-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

24-Jan-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Public Administration
 • Responsible for planning and conducting all admin
 • Personal computer expertise is mandatory

23-Jan-17

 

Applied
 • University studies in chemistry and public health
 • 2 yeras in the maintenance or construction field
 • A copy of valid TOEIC score of at least 855

20-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาโท
 • สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • อายุ 40 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • B.S. or Masters Degree in Medical Technology
 • Working knowledge of clinical laboratory areas
 • Previous work experience in clinical laboratory

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in nursing, public health
 • 5 years in the conduct of clinical research
 • Oversee the clinical research procedures

20-Jan-17

 

Applied
 • Completion of college studies is required.
 • 3-5 years of real estate management
 • Customer service skills

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting/Audit
 • 3 yeras experience in financial management support
 • Experience with Microsoft Office software

20-Jan-17

 

Applied
 • A Bachelor’s degree in Political Science
 • Analyze translations with a high degree
 • Must be able to work under pressure with timelines

20-Jan-17

 

Applied
 • 1 years of hospital or outpatient nursing
 • Have strong interpersonal skills
 • Must have up-to-date nursing science

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Information System
 • Disseminate software/systems information
 • 3 years in customer support and systems analysis

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Information System or Finance
 • Developing Bureau of Resources Management
 • Develop and disseminate software/systems

20-Jan-17

 

Applied
 • Experience in Property Supply/Warehouse Operations
 • TOEIC score of at least 855
 • Must have ability to manage time

20-Jan-17

 

Applied
 • Experience in Property Supply/Warehouse Operations
 • TOEIC score of at least 855
 • Must have ability to manage time

20-Jan-17

 

Applied
 • Fluent in English writing and speaking.
 • 5 years experience in planning and development.
 • หัวหน้าส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ IT, MIS
 • ปริญญาตรีขึ้นไป การบัญชี การเงินการธนาคาร บริหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน

19-Jan-17

 

Applied
 • Completion of college studies
 • Experience in telephone switchboard operations
 • TOEIC score of at least 600

19-Jan-17

 

Applied
 • Completion of college studies
 • Experience in telephone switchboard operations
 • TOEIC score of at least 600

19-Jan-17

 

Applied