• ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำบัญชี

28-Apr-17

 

Applied
 • Project Officer
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 - 5 ปี
 • ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
 • Program Coordinator
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • พัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์
 • Procurement
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 yeras in warehousing, receiving
 • Must know basic receiving and issuing procedures
 • Responsible for supporting all receiving activitie

27-Apr-17

 

Applied
 • 2 years in customer service environment
 • Ability to work in a high stress
 • Cell phone set up procedures

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical or Electrical
 • 2 years’ experience in HVAC engineering
 • Basic truck and common vehicle driving skill

27-Apr-17

 

Applied
 • Completion of two years of college or university
 • Knowledge of Hotel Management and administrative
 • 1 year in administrative management

27-Apr-17

 

Applied
 • To help in designing, developing and conducting
 • To assist in developing and improving
 • To evaluate and prepare the course summary

27-Apr-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Fluent verbal and written English and Thai
 • 2 yrs exp working in admin and finance
 • Be very proficient working with numbers and figure

27-Apr-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • Bachelor's degree in science, biology
 • Write standard operating procedures (SOPs)
 • Experience working with laboratory animals

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree of Veterinary Technology Science
 • 1 year experience in the field of laboratory
 • Observe animals for abnormal clinical signs

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

25-Apr-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Fluent in English writing and speaking.
 • 5 years experience in planning and development.
 • หัวหน้าส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • ภาษาอังกฤษดี สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน สื่อสารได้
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี

25-Apr-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

25-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Master’s Degree in Biological Sciences
 • Laboratory or research experience
 • Assist in animal protocol preparation

25-Apr-17

 

Applied
 • Incumbent has daily administrative
 • A valid driver’s license is required
 • Level 1 keyboarding/typing and computer

24-Apr-17

 

Applied
 • 4 years experience in programming
 • 2 years for position of System Analyst
 • Java Technology as advantage

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคล
 • มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

24-Apr-17

 

Applied
 • 5 years of experience in clinical research
 • Expertise in operational research and clinical
 • Proficient in Microsoft programs

24-Apr-17

 

Applied
 • B.S. or Masters Degree in Medical Technology
 • Working knowledge of clinical laboratory areas
 • Work experience in a hospital clinical laboratory

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical
 • 2 years maintenance and repair or construction
 • Read/interpret schematic diagrams

21-Apr-17

 

Applied
 • Experience of professional experience translating
 • Makes translation assignments to the unit
 • Level IV of English proficiency

21-Apr-17

 

Applied
 • Serves as an electrician in Facilities Management
 • Performs full journeyman level in electrical trade
 • Repairing machines or systems using specialty tool

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Public Health, Arts
 • 5 years in administrative management or finance
 • Day-to-day management of administrative

13-Apr-17

 

Applied