• ประสบการณ์การทำงานตำแหน่งบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
 • มีวิสัยทัศน์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales
 • Fundraising
 • Human rights

21 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related fields.
 • To respond to all management activities
 • To support MD in all necessary functions

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai National Only / Male or Female
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Experience 4-7 years in Accounting

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาอักษรศาสตร์ / มนุษย์ศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหารอย่างน้อย 3ปี
 • มีทักษะด้านการใช้ภาษาไทย และอังกฤษได้เป็นอย่างดี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong Project Management and Leadership
 • Good People and Communication skills
 • Native Thai Language and Strong English abilities

21 hours ago

 

Applied
 • Able to start work immediately
 • 1-3 year experience in Project Management
 • Thai nationality only

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3- year experience in learning and development
 • Bachelor’s or Master’s degree in Education
 • Thai nationality only

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • Strong Analytical Skill
 • 2-4 Years Experience in Research and Consulting

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Two-four years of experience in an administrative
 • Excellent English communication skills
 • Native Thai language speaker

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 22 – 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree major Marketing
 • Coordinate Import/Export
 • Experience 2-3 years in sales or marketing

26-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 1 Year experience in marketing and sales
 • Bachelor’s Degree or Higher in BBA
 • Fluency in English (TOEIC, IELTS or TOEFL score)

26-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • เพศหญิงอายุ 19 ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรีด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ช่วยยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการสู่การพัฒนา
 • บริหารงานโครงการ กำหนดแผนการฝึกอบรม
 • ดำเนินการให้คำปรึกษา และการตรวจประเมิน

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree
 • Minimum 6 years of relevant working experience
 • Salary 70,000 THB

24-Feb-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • University degree and a CPA Certification
 • Advanced numerical skills and computer skills
 • At least five years of experiences

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Marketing or related
 • At least 5 years in Sale experiences
 • Fluent in English both writing reading and speakin

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelore or Master degree in business admin
 • Leading or managing micro enterprise projects
 • Good Facilitation & program management skill

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ขับรถให้ผู้บริหารอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ระดมทุน งานประชาสัมพันธ์
 • เงินเดือนเริ่มต้น 14,000 - 25,000 บาท บวกสวัสดิการ
 • ประสบการณ์งานขาย 1 - 2 ปี จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

24-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Handle project and administrative matters
 • Organize meeting, conferences and workshops
 • Work in modern, well located offices

24-Feb-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • Bachelor degree in secretarial or related field
 • Training Experiences
 • Capacity to treat information with confidentially

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ : 25-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience in customer service
 • Male or female, not over 35 years old
 • Dealing with overseas customers

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 27 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

23-Feb-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี
 • มีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล

23-Feb-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี
 • มีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล

23-Feb-17

 

Applied
 • Experience in marketing or visual storytelling.
 • Designing and developing web-ready infographics.
 • Good command of English.

23-Feb-17

 

Applied
 • การรวบรวมข้อมูลด้านการเงิน จัดทำตัวเลขทางการเงิน
 • ดำเนินการด้านเงินรับ เงินจ่าย โดยเข้าใจ
 • ดำเนินการด้านภาษี ด้านการชำระภาษี และให้คำแนะนำ

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบ บริหารแผนงาน/โครงการ ตั้งแต่การพัฒา
 • บริหารงบประมาณของแผนงาน/โครงการหรืองาน
 • บริหารจัดการประชุมเพื่อพัฒนาให้เกิดแผนงาน

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้
 • ความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์ผลการตรวจสอบ
 • ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน และควบคุมงาน

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Aged 30 - 35 years old Male or female
 • degree or Master’s degree in any related field
 • 4 years of experience in marketing or visual

23-Feb-17

 

Applied
 • University degree
 • Fluent in written and spoken English
 • Excellent computer skills

23-Feb-17

 

Applied
 • Fluency in English(with TOEIC, IELTS, TOEFL score)
 • 3 Years experiences in Cosmetics/Beauty Industry
 • Degree or Higher in Business Administration

23-Feb-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in account management, business develop
 • Ability to build and maintain partner relationship
 • Exceptional interpersonal communication skills

22-Feb-17

 

Applied
 • Experience in developing training curriculum
 • Training facilitation in Thai for Thai audience
 • Proficient in English communication & report

22-Feb-17

 

Applied
 • Thai national with Secondary Education or equivale
 • Some specific experiences in programme
 • Experience in climate change related projects

22-Feb-17

 

Applied
 • Social media expert
 • 2-5 years' experience
 • Excellent English skills

22-Feb-17

 

Applied
 • Sales and customer service focus
 • Event planning experience
 • Excellent English skills

22-Feb-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ : 27 - 40 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงาน เลขานุการ , Admin& G.A.
 • สามารถทำงานรอบบ่าย / กลับดึกได้

22-Feb-17

THB30k - 55k /month

Applied
 • Strong familiarity with QuickBooks
 • Strong English language skills
 • At least 7 years work experience in Finance&Admin

22-Feb-17

THB45k - 90k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • 5 years’ professional work experience in a related
 • Strong oral and written communication skills
 • Strong interpersonal skills

21-Feb-17

 

Applied
 • Updates news and Industries
 • English, Market Research
 • Marketing, Sales,Promoting

21-Feb-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • conduct activities with youth
 • conducting entrepreneurship training and business
 • Good English writing and documentation

21-Feb-17

 

Applied