• วุฒิปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
 • มีประสบการณ์ในงานสรรหาอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีใจรักในงานบริการและทำงานเป็นทีม

1 hour ago

 

Applied
 • พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ระดมทุน งานประชาสัมพันธ์
 • เงินเดือนเริ่มต้น 14,000 - 25,000 บาท บวกสวัสดิการ
 • ประสบการณ์งานขาย 1 - 2 ปี จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • Proven research background in Public Health, SRHR
 • Familiarity with conducting research on PLHIV
 • Documentations & qualitative data analysis skills

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in related field
 • 7-10 years of experience in supply chain
 • Experience working with complaints and response

1 hour ago

 

Applied
 • Minimum 1 Year experiencein marketing and sales
 • Bachelor’s Degree
 • Fluency in English (TOEIC, IELTS or TOEFL score)

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Engagement Relations Partnership Fund
 • Marketing Strategy Business Brand Communication
 • Project Network Proposal Conservation Awareness

1 hour ago

 

Applied
 • Fluency in English(with TOEIC, IELTS, TOEFL score)
 • 3 Years experiences in Cosmetics/Beauty Industry
 • Degree or Higher in Business Administration

1 hour ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Master’s Degree or Degree in Business Admin
 • Experience in the usage of computers
 • Demonstrating/safeguarding ethics and integrity

1 hour ago

 

Applied
 • Interns must be between 19 and 36 years old
 • should have less than two years of relevant workin
 • open to candidates of any nationality.

9 hours ago

 

Applied
 • Advanced managerial and NGO experience
 • Member of a professional accounting body (CA/CPA)
 • Good level of English (Verbal and written)

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Embassy of Finland
 • Trade expert
 • Administrator

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong familiarity with QuickBooks
 • Strong English language skills
 • At least 7 years work experience in Finance&Admin

19 hours ago

THB45k - 90k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in administration and finance
 • Experience in financial management and monitoring
 • Familiar with Enterprise Resource Planning-ERP/SAP

19 hours ago

 

Applied
 • Social Media
 • Digital
 • Fundraising

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Administration of UN staff contracts, benefits
 • Implementation of HR strategies and procedures
 • 6 years in supporting a human resource management

28-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ : 25-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 -10 year experience in human resource management
 • A good balance between management procedures.
 • Fluent in Thai/English both in speaking&writing.

28-Mar-17

 

Applied
 • Field experience in varied humanitarian settings
 • Gender and inclusion
 • Emergency response and planning

28-Mar-17

 

Applied
 • Humanitiarian
 • Sexual Reproductive Health (SRH) service provision
 • Sexual and Reproductive Health in Emergencies

28-Mar-17

 

Applied
 • University degree or equivalent
 • Unreal Engine 4 experience
 • Advanced C++ knowledge

28-Mar-17

 

Applied
 • University degree or equivalent
 • 3 to 4 years work experience in a similar field
 • support the LnD’s Learning Solutions Unit

28-Mar-17

 

Applied
 • University degree or equivalent
 • 2 years work experience in a similar field
 • Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign

28-Mar-17

 

Applied
 • University degree or equivalent
 • 3 to 4 years work experience in a similar field
 • knowledge of learning theories and instructional

28-Mar-17

 

Applied
 • มีความรู้ทางด้านงานพัฒนาระบบ HRD
 • มีความชำนาญด้านงาน HRM ทุก Function
 • ทำแผนงานและกำกับดูแลงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

28-Mar-17

 

Applied
 • รวบรวมข้อมูลและประเมินผลด้านบริหารความเสี่ยง
 • วิเคราะห์ผลเชิงลึกด้านบริหารความเสี่ยงการลงทุน
 • สรุปผล จัดทำรายงาน และนำเสนอข้อมูล

27-Mar-17

 

Applied
 • Minimum 1 Year experiencein marketing and sales
 • Bachelor’s Degree
 • Fluency in English (TOEIC, IELTS or TOEFL score)

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • No experience required ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • Full training will be provided ฝึกอบรมเต็มรูปแบบ
 • Resilient & have great motivation รักงานเพื่อสังคม

27-Mar-17

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • 3 years’ working experiences in supporting HR
 • Working experiences in an NGO environment

27-Mar-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สื่อสารได้ดี สร้างความรู้สึกที่ดีทางโทรศัพท์
 • ป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก

27-Mar-17

 

Applied
 • A minimum of 4 years of marketing
 • Must be able to plan, organize
 • Starting Salary Range: $17,062 - $18,770 per year

27-Mar-17

 

Applied
 • 1-2 years of experience in an administrative
 • Excellent English communication skills
 • Detail-oriented with excellent attention

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • To conduct a research in International Human Law
 • completed the Public International Law course
 • Good command of English

24-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ชอบความท้าทาย เรียนรู้สิ่งใหม่ กระตือรือร้น
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 1 Year experiencein marketing and sales
 • Bachelor’s Degree
 • Fluency in English (TOEIC, IELTS or TOEFL score)

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 25-30 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Good communication ability.

24-Mar-17

 

Applied
 • ชอบทำงานเป็นทีม
 • ชอบเที่่ยว ชอบเดินทาง
 • ไม่ชอบทำงานประจำออฟฟิศ

24-Mar-17

 

Applied
 • Managing office procurements, vendor comparisons
 • Administering and purchasing all office equipment
 • Compiling records for insurance purposes

24-Mar-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ บริหารฯ
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารเว็บไซต์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เป็นผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพจิตและกายดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพจิตและกายดี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • University/College Degree
 • Administrative/Secretary
 • Training Center

24-Mar-17

 

Applied
 • 5 years relevant experience in working with refuge
 • Experience in social and financial research in Tha
 • Advanced university degree preferably in economics

24-Mar-17

 

Applied
 • Thai National Only / Male or Female
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Experience 4-7 years in Accounting

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Aged 30 - 35 years old Male or female
 • degree or Master’s degree in any related field
 • 4 years of experience in marketing or visual

23-Mar-17

 

Applied
 • Assist project manager to coordinate for project
 • Assist in coordinating and providing training
 • Assist and coordinate to enhance protecting

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance.
 • Female, not over 38 years old.
 • 4 years of experience in Finance and Accounting

23-Mar-17

 

Applied