• สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 27 ปี
 • ปริญญาโท ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • Internal Audit, การตรวจสอบภายใน
 • มาตรฐานบัญชี มาตรฐาน ISO
 • มีทักษะการเขียนรายงานและการนำเสนอ

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • การวางแผนกลยุทธ์/ธุรกิจ,Business Excellence
 • บริหารระบบ TPM, Lean, Six Sigma บริหารจัดการโรงงาน

5 hours ago

 

Applied
 • ความรู้และทักษะทางด้านผลิตภาพ คุณภาพ
 • ความรู้และทักษะทางด้าน HRD/OD อย่างน้อย 3 ปี
 • ความสามารถในการถ่ายทอดงานด้านวิชาการ ทั้งการเขียน

5 hours ago

 

Applied
 • Financial Management and Planning
 • Budget Leadership
 • Grant Management

5 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting
 • 2 years work experience
 • Good English both speaking and writing

5 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Business Administration, Marketing, Communication
 • Five plus years of proven leadership
 • Produce the annual and multi-year strategies

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience with customer relations, Phuket Based
 • Competitive Salary,development opportunities
 • Non profit organization, Fundraising methodologies

5 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • Strongly motivated by humanitarian work
 • Degree in Medicine
 • Significant experience in management

5 hours ago

 

Applied
 • Strongly motivated by humanitarian work
 • Very good command of English.
 • University degree in architecture

5 hours ago

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • 3- year experience in learning and development
 • Bachelor’s or Master’s degree in Education
 • Thai nationality only

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to start work immediately
 • 1-3 year experience in Project Management
 • Thai nationality only

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Marketing/Communications/Creative
 • 3 years+ in developing creative ideas
 • Experience in relationship building and supporter

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources
 • 5 years of experience in general HR and affairs
 • Very good command of English is a must

25-Apr-17

 

Applied
 • Work in the Australian Embassy in Thailand
 • Work within an internationally focused team
 • Opportunity for training and personal development

25-Apr-17

 

Applied
 • Experience in marketing or visual storytelling.
 • Designing and developing web-ready infographics.
 • Good command of English.

25-Apr-17

 

Applied
 • ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

24-Apr-17

 

Applied
 • Undertake market research work for foreign company
 • Provide general and specific business advice
 • Handle event management – verify contact details

24-Apr-17

 

Applied
 • อายุ 25-30 ปี เพศชาย เท่านั้น
 • สามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing, Sales
 • Coordinator
 • English, Management, Import, Export

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงาน2 ปีในด้านการคัดเลือกบุคลากร
 • มีทักษะการบริหารจัดการสูงสุดและใส่ใจในรายละเอียด
 • ออกแบบ วิเคราะห์ และวิจัยพัฒนากระบวนการคัดเลือก

24-Apr-17

 

Applied
 • Over 1-2 years working experience
 • Challenging work in friendly environment
 • Excellent communication and interpersonal skills

24-Apr-17

 

Applied
 • 5 years of experiences
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • Strong writing and analytical skills

24-Apr-17

 

Applied
 • 7 years of experences
 • Strong oral communication and presentation skill
 • Fluency in English required

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years of experience in an administrative
 • Excellent English communication skills
 • Detail-oriented with excellent attention

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • No experience required ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • Full training will be provided ฝึกอบรมเต็มรูปแบบ
 • Resilient & have great motivation รักงานเพื่อสังคม

24-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 3 years of experience in customer service
 • Male or female, not over 35 years old
 • Dealing with overseas customers

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Educated to degree level in a relevant discipline.
 • Minimum 4 years’ field experience
 • Experience in digital marketing

24-Apr-17

 

Applied
 • University Master degree or equivalent.
 • Fluent in written and spoken English.
 • Organized with a sense of initiative.

24-Apr-17

 

Applied
 • Minimum of 4 years’ experience in digital design.
 • Mastery of Adobe Creative Suite.
 • Familiarity with HTML, XHTML, CSS, XML.

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 22 – 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาอุตสาหการ

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีสาขาการบริหาร

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Fresh graduate
 • Supports sales and marketing managers by tracking
 • Thai nationality

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 yrs experience in Donor Services or admin. task
 • Academic degree in relevant area
 • Strong team-building and facilitation skill

22-Apr-17

 

Applied
 • 3 years of progressively responsible finance
 • Fluency in written and oral English required
 • Inputs transactions and financial data

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขี้นไป สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์การลงทุน
 • ศึกษา วิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of progressively responsible finance
 • Fluency in written and oral English required
 • Inputs transactions and financial data

21-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Mass Communications or Marketing
 • Experience in using Content Management Systems
 • 1-2 year experience in online marketing strategies

21-Apr-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน Quantitative
 • ประสบการณ์ด้านกลยุทธ์การลงทุนอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา นิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์
 • มีทักษะด้านการเขียน สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้ดี

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • To conduct a research in International Human Law
 • completed the Public International Law course
 • Good command of English

21-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ชอบความท้าทาย เรียนรู้สิ่งใหม่ กระตือรือร้น
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Master degree
 • experience in the field of clinical care
 • At least five year of experiences

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Political Science, Social Sciences
 • two years of experience in with an international
 • Fluency in English and Thai

20-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

20-Apr-17

 

Applied
 • ป.ตรีด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied