• มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์การ แรงงานสัมพันธ์
 • เปิดกว้างรับแนวทางการพัฒนาบุคลากรในยุค 4.0
 • เป็นผู้ช่วย MD ในด้านการพัฒนาบุคลากร

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, age not over 35 years old
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • 2 yrs experience as a secretary

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree of higher of mechanical engineering
 • Prepare Layout Drawings and 3D Model
 • Preparation of MEP (M&E) Drawings

23 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับสามัญวิศวกร (สย.)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย10 ปีขึ้นไป

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์โดยตรงในตำแหน่งนี้ 3 ปี ขึ้นไป
 • หรือ ประสบการณ์ 5 ปี ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ภาษาอังกฤษดี

23 hours ago

 

Applied
 • Degree in Civil, Construction, Marketing, BBA
 • 2 yrs+ Exp in Construction Projects Selling
 • Excellent Command of English

23 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 3 - 4 years experience in sales.
 • To speak and write fluently English and Thai
 • Salary 20.000+ commission

24-Mar-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • GL and Fixed Asset transaction
 • Prepare and post accrual entries to GL
 • Fixed Asset Report

24-Mar-17

 

Applied
 • Accountant
 • Degree or equivalent experience in accounting
 • Salary: 30,000 – 50,000 Baht

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Finance or Accounting
 • 3-5 years experience in Finance & Accounting
 • Good written and spoken English skills

24-Mar-17

 

Applied
 • สามารถอ่านและเข้าใจแบบสถาปัตยกรรม
 • เป็นนัก Render ที่ถนัดการเล่นกะแสงละมุมมองแปลกใหม่
 • เป็นนักนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of experience in Sales and Marketing.
 • 3-5 years experience in Sales team management
 • Prefer experience in contruction industry

24-Mar-17

 

Applied
 • Master degree in Finance, Intl. Business.
 • 5 years related experience in Financial Planning.
 • Good verbal and written communication skills.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Civil Engineering background will be an advantage.
 • 2-3 years’ sales experience in direct sales.
 • Local residential person is preferred.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • International Logistics ,Supply Chain
 • Experience 0-3 y
 • TOEIC 700

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถในการจัดการบริหารงานทั่วไป
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Engineer license is needed.
 • More than 7 years in construction work
 • Good knowledge of Microsoft Office, AutoCAD.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 8-10 years in experience in Warehouse management
 • Good Communication in English
 • SAP/ERP system knowledge

24-Mar-17

 

Applied
 • 8-10 years in experience in export and logistic
 • Good Communication in English
 • SAP/ERP system knowledge

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย /หญิงอายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Finance
 • At least 5 years of experience
 • Having leadership and problem solving skills.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย /หญิงอายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย /หญิงอายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถส่งสินค้า/พนักงาน
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขับรถ 1- 2 ปี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Good knowledge of AP accounting.
 • Knowledge of applicable VAT and withholding tax.
 • Expert on AP ERP module (MOVEX/EXACT/SAP).

24-Mar-17

 

Applied
 • นำเสนอขายวัสดุก่อสร้าง กับกลุ่มผู้รับเหมา
 • ประสบการณ์ด้านงานขายวัสดุก่อสร้าง 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • บัญชี และสามารถปิดงบได้
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Process Payment transaction
 • Payment Document
 • Manual Payment and coordinate with other function

24-Mar-17

 

Applied
 • ขายสินค้าฉนวนกันความร้อน POLYNUM และบัวพื้น
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ขายสินค้าฉนวนกันความร้อน POLYNUM และบัวพื้น
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร
 • มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์การ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านอาคารสูง
 • ปรับเงินขึ้นเดือนตามผลงาน

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years working experience
 • University graduate related to construction
 • Assist in purchasing and tendering

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, Thai nationality, 28-40 years old
 • degree or higher in Mechanical Engineering
 • 5 years of work experience in HVAC

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด สถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม 3D,Autocad,Photoshop,Skecth up ได้ดี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • ออกแบบ เขียนแบบ
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Mar-17

 

Applied
 • Mechanical Engineer
 • Cost Engineer
 • Engineering

24-Mar-17

 

Applied
 • Minimum 2-3 years’ experience in Sales, Technical
 • Have civil engineer license and experience AutoCAD
 • Experience in residential Housings Industry

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • High Vocational Certificate/ Bachelor’s degree
 • Minimum 2-3 years’ experience in Sales
 • Fair in English

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • International Company
 • Leading High end Interior Design projects
 • Multiple projects around Asia

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Construction
 • EPC Project Management
 • Bachelor’s Degree in Engineering

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช., ปวส.
 • ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมได้เป็นอย่างดี
 • อ่านแบบและดูแผนที่ได้

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมได้เป็นอย่างดี
 • อ่านแบบและดูแผนที่ได้

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช., ปวส.
 • ใช้คอมพิวเตอร์และสามารถพิมพ์รายงานได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ออกแบบและเขียนแบบควบคุมงาน
 • ออกแบบควบคุมงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ออกแบบและเขียนแบบควบคุมงาน
 • ออกแบบควบคุมงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Material เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ

24-Mar-17

 

Applied
 • Dealers Management
 • Good connection with Traditional Trade
 • Sales experience with Construction Material

24-Mar-17

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

24-Mar-17

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied