• เขียนแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้างได้
 • ปวส. ขึ้นไป ทางด้านก่อสร้าง โยธา สถาปัตย์ สำรวจ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้

2 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา ก่อสร้าง
 • จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ประจำสำนักงาน(ปทุมธานี) หรือประจำ Site งานได้ทุกที

2 hours ago

 

Applied
 • Mechanical Design and Estimation
 • HVAC, Plumbing, Fire Protection, Sanitary
 • M and E Construction

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Roofing, waterproofing,Asia Pacific, home office
 • Fluent written and spoken English is a MUST
 • Thai national, engineer with CAD experience

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้
 • อยู่ประจำ Site งานได้ทุกที่ ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

2 hours ago

 

Applied
 • provident fund
 • Bonus
 • Group insurance/Yearly medical check up

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยฯ ประจำโครงการ
 • ประสบการณ์ จป.เทคนิคขั้นสูง / จป.วิชาชีพ 5 ปี
 • ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยฯ หรือ เทียบเท่า

2 hours ago

 

Applied
 • สามารถออกแบบ เขียนแบบ ตรวจสอบแบบงานด้านโยธาได้
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป (มีใบ กว.สามัญ)
 • ประจำสำนักงานใหญ่ จ.ปทุมธานี (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

2 hours ago

 

Applied
 • Experience in CAPEX project management
 • 1 years of working experience in project managemen
 • Aggregates business

2 hours ago

 

Applied
 • Civil Engineering background will be an advantage.
 • 2-3 years’ sales experience in direct sales.
 • Local residential person is preferred.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Market Analyst / Business Development
 • Considerable Package with Benefits
 • Work from home full time!

2 hours ago

 

Applied
 • 5 days working day
 • Group insurance
 • Bonus/Provident fund

2 hours ago

 

Applied
 • Yearly medical check up
 • Group insurance / Provident fund
 • Yearly Bonus (depending on the results each year)

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวสหรือมากกว่า สาขาสถาปัตย์และอื่นๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad, SketchUp
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางาน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานออกแบบ งานออกแบบ
 • AUTOCAD , SKETCH UP
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางาน

2 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ขายสินค้าฉนวนกันความร้อน POLYNUM และบัวพื้น
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอขายวัสดุก่อสร้าง กับกลุ่มผู้รับเหมา
 • ประสบการณ์ด้านงานขายวัสดุก่อสร้าง 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย /หญิงอายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บัญชี และสามารถปิดงบได้
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร
 • มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถส่งสินค้า/พนักงาน
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขับรถ 1- 2 ปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย /หญิงอายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย /หญิงอายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขายสินค้าฉนวนกันความร้อน POLYNUM และบัวพื้น
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ด้านงานควบคุมงานหรือออกแบบ 3 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานออกแบบอาคาร สถาปัตยกรรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีประสบการณ์งานออกแบบอาคาร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • 2 years professional experience in architectural
 • designer
 • conceptual design

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Construction Sector Sales
 • Business Development
 • Flooring sales

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Min 10 years HR experiences at management level
 • Strong background in HRM & HRD
 • Good command of English

2 hours ago

 

Applied
 • Bechelor Degree in Engineer or Related fields
 • Salary : 18k - 25k (without com. & incentive)
 • Good in English conversation & writing

2 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ ความสามารถ
 • สวัสดิการ ประกันสังคม สังสรรค์ประจำปี
 • ลาพักร้อนประจำปี โบนัสตามผลประกอบการ

2 hours ago

 

Applied
 • Provide customer solutions to concrete business
 • Increase sales volume
 • Build up customer relationship

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or higher degree in Engineering
 • 5 years in Procurement activities
 • Good command of English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years’ experience in finance & account
 • Very good communication in English
 • Experience at the managerial level

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master / Bachelor degree of Safety Engineering
 • 5 years of supervisory and managerial level
 • Possess a professional safety certification

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor' s Degree in Civil Engineering.
 • English communication is necessary.
 • Cambodian Nationality.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ออกแบบและเขียนแบบควบคุมงาน
 • ออกแบบควบคุมงาน

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ออกแบบและเขียนแบบควบคุมงาน
 • ออกแบบควบคุมงาน

2 hours ago

 

Applied
 • 2 years experience in structural / architectural
 • Hi-Vocational or Bachelor’s degree in Architecture
 • Thai nationality, male, aged not over 30 years old

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Plan, lead, perform logistics management operation
 • 3 years of management in Logistics, Import& Export
 • SAP or JDE knowledge is preferred

2 hours ago

 

Applied
 • 7 years of procurement experience
 • Degree or higher in Business Admin, Accounting
 • Male or female, aged 32-45 years old

2 hours ago

 

Applied
 • Over 5 years experience in field
 • Excellent interpersonal and relationship skills
 • Proficient in English and Thai

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจก่อสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์
 • มีความรู้ประสบการณ์บัญชีและการเงิน
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

2 hours ago

 

Applied
 • Male 26 - 34 years old, BE. in Engineering.
 • Has experience in Construction field.
 • Has skill in drawing, Mechanical and Electrical.

2 hours ago

 

Applied
 • experiences in Real Estate
 • Accounting, Auditing, Administrative
 • Good English communication

2 hours ago

 

Applied
 • Able to work under pressure
 • Communication in Japanese is an advantage
 • Good knowledge computer skill

8 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Able to work under pressure
 • Communication in Japanese is an advantage
 • Good knowledge computer skill

8 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี3-5ปี
 • ใช้โปรแกรม Quickbook ได้จะพิจารณา
 • ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน ละเอียด รอบคอบ

9 hours ago

 

Applied