• เพศ ชาย 40 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ 15 ขึ้นปี

5 mins ago

 

Applied
 • experience in Facade, curtain wall, hotel projects
 • experience in Project Management,
 • civil engineer, architectural

5 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

5 mins ago

 

Applied
 • Challenging opportunity
 • Attention to detail and multitasking skills
 • Fluent in English and Thai

5 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรโยธาหรือสาขาที่เกียวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ทุ่มเท

5 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Female age between 25-35 years old
 • Good command in English and Chinese
 • Bachelor degree or higher

5 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of working in HRM in Manufacturing
 • Good Communication in English
 • Experience ER, HRM, Union negotiation

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor 's or higher in Civil Engineer, or Struct
 • Good command of English
 • New grad is welcome

5 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 10 years of working in production planning.
 • Good Communication in English
 • Degree with major in Industrial Engineer.

5 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ
 • มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Product Management, New Product Development
 • Develop product marketing plan
 • Prior experience in product management & PM skills

5 hours ago

 

Applied
 • Experience in controlling and cost accounting
 • Good Communication in English
 • Degree i n Accounting, Finance, Controlling

5 hours ago

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ขึ้นไป สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา)
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office , Microsoft Project

5 hours ago

 

Applied
 • ปวส ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการทั่วไป
 • ประสบการณ์ : 1-3 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
 • 1-3 ปี (ประสบการณ์ทำงานโครงการก่อสร้าง)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

5 hours ago

 

Applied
 • Do you speak Chinese or English fluently?
 • What's your work experience?
 • What's your salary expectation?

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 21 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์ recruitment(สรรหา) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Control Production Process
 • Continous improvement
 • Technical support

5 hours ago

 

Applied
 • หัวหน้าบัญชี
 • Senior Account
 • บัญชี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bechelor Degree in Engineer or Related fields
 • Salary : 18k - 25k (without com. & incentive)
 • Good in English conversation & writing

5 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้งานด้านวิศวกรรมเครื่องกลเป็นอย่างดี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญ ขึ้นไป

5 hours ago

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Build Brand Awareness
 • Lead new product development team
 • Be a Brand Champion

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering Mechanical
 • Provide coaching/counseling to foreman.
 • Very Good English communications

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Architecture or related field
 • Experience in Specification consultant or Project
 • Have a good relationship with Architectures

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

5 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
 • วางแผนงานก่อสร้างและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน
 • ประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างอาคาร 8 ชั้นขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • วางแผนงาน ควบคุมดูแลงานด้านระบบไฟฟ้า, ประปา
 • ควบคุมงานติดตั้งให้ได้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
 • ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการประมูลงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
 • ยื่นซองประมูลงานก่อสร้าง

5 hours ago

 

Applied
 • ติดตามข่าวโครงการประกวดราคา
 • คัดเลือกโครงการที่น่าสนใจ
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นประมูลและติดตาม

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 1 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • ศึกษาขอบเขตของงานที่จะเสนอราคา

5 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ช่างก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • รับสมัครผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างอาคาร
 • งานขุดดินและขนดิน
 • งานโครงสร้าง

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • ยกสินค้าให้กับลูกค้าที่มารับบริการ
 • รับ- จ่าย สินค้าเข้า-ออก ภายในคลังสินค้า

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีใบอนุญาติขับขี่ชนิดที่ 2
 • ขับรถส่งสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัด

5 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งเข้าคลังสินค้า
 • ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • ติดบาร์โค๊ตสินค้า

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • เติมสินค้า ตู้น้ำหยอดเหรียญ ตามจุดต่างๆ

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ออกเอกสารการขาย การจองคิวจัดส่ง
 • จัดสินค้าให้กับลูกค้าตามออเดอร์

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า
 • ดูแลลูกค้าที่มารับบริการ

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • ซ่อม-ติดตั้งตู้หยอดเรียญ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัดสาขา

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี การบัญชี/การจัดการ
 • ติดตามผลการดำเนินงานของร้านด้านงานเอกสาร
 • สรุปรายงานการประเมินผลการส่งสินค้ารายวัน

5 hours ago

 

Applied
 • พัฒนาระบบเว็บไซด์บริษัทให้อัฟเดท
 • อัฟเดทกิจกรรมสินค้าโปรโมชั่น และงานกิจกรรมบริษัท
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

5 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 23 ถึง 30 ปี
 • ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • ออกเอกสารการสั่งซื้อสั่งขาย

5 hours ago

 

Applied
 • ติดตามรถส่งสินค้าไปส่งให้ลูกค้าตามสถานที่ต่างๆ
 • ยกสินค้า แบกสินค้า ลงรถให้ลูกค้า
 • ชาย อายุ 23 ถึง 35 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมเครื่อง cnc
 • สามารถเขียน โปรแกรม เครื่อง cnc ได้
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพ
 • ดูแลงานWire Cut
 • งานตัด เจียร์แม่พิมพ์

5 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบรายรับจ่าย
 • ทำรางานสรุปการเงิน
 • งานบัญชีต่างๆ

5 hours ago

 

Applied
 • M&E
 • Engineer
 • วิศวกรงานระบบ

5 hours ago

 

Applied