• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการทำบัญชีและภาษีอากร อย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์บัญชีของสำนักงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor / Master's degree in Accounting
 • Finance and Account outsourcing (BPS Services)
 • Accounting and payroll

12 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

12 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรีการบัญชี
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีทักษะในการบริหารงาน

12 hours ago

 

Applied
 • Good spoken and written English
 • Crytal Report would be advantage
 • VB.Net, PHP would be advantage

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min. Bachelor in Computer Science/Engineering
 • Communication skills in English
 • Knowledge of Linux (CLI&Text,Ubuntu,Office Window)

12 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Female only, age not over 32 years old
 • At least 1 year of experience in related fields
 • Excellent in touch typing with attention to detail

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 1-2 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • A minimum of 2-5 years of corporate accounting exp
 • A degree in accounting with accounting license
 • Experience with monthly and annual financial close

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • A minimum of 2-5 years of experience in admin
 • A customer service attitude
 • Basic English knowledge

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male 25-35, Fluent in spoken and written English
 • Frequent travel and able to travel in short notice
 • Medical & life insurance

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • AP, AR, G/L and Closing entries
 • Accounting firms
 • Sukhumvit Location

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 3-5 years working experiences in IT
 • To monitor and maintain IT infrastructure

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Minimum 1 year experience in Accounting
 • Good Command in English

12 hours ago

 

Applied
 • Senior, Auditor, Business Partner, SEC, Financial
 • Audit, Multinational, High Salary, CPA
 • advisory, Team, Project, Auditing

12 hours ago

 

Applied
 • ปวส-ปริญาตรี (บัญชี) อายุไม่เกิน 29 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานสูง

12 hours ago

 

Applied
 • Female / Age: not over 35 years old
 • Good benefits and bonus
 • Only Thai language: Okay

12 hours ago

THB25k - 45k /month

Applied
 • Minimum of 5 years in similar capacity
 • Thai Nationality Only
 • Develop and manage HR policies and procedures

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Audit and Risk management
 • IT Governance
 • IT security management

12 hours ago

 

Applied
 • Capable to handle multiple tasks and assignments
 • Hands-on experience in SAP i.e. implementation
 • PMO skill, willing to adapt for team success

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เคยใช้โปรแกรมทำบัญชี

12 hours ago

 

Applied
 • ดูแลเรื่องทั่วไปพร้อมทั้งความเรียบร้อยภายในออฟฟิศ
 • ตอนรับและให้บริการลูกค้า
 • ออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้าและหาลูกค้าเพิ่ม

23-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related field
 • “Can do” Attitude and proactive
 • Ability to prepare VAT and withholding tax return

22-Apr-17

 

Applied
 • 2-4 years' experience of drafting and reviewing
 • Member of the Thai Bar Association
 • Able to identify business risks

22-Apr-17

 

Applied
 • Be a Thai National
 • at least 10 years Accounting experience
 • Hold a Bachelor’s Degree (major in accounting)

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Male or Female 25 years and old
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • 3 years working experience in an account or audit

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Tax and PAEs
 • Managing all Account and Finance Department
 • Bonus 5 months

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Able to supervise and review the monthly
 • Able to research Thai personal income tax laws
 • Perform other related ad hoc work

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Exp. in IB, Corp.Fin. or Financial Advisory
 • Degrees in Finance/MBA/Engineering
 • Excellent English communication skills

21-Apr-17

 

Applied
 • 3 - 5 yrs exp. in Audit or Accounting
 • Degrees in Accounting, Finance or Investment
 • Excellent English communication skills

21-Apr-17

 

Applied
 • 3 - 10 yrs exp. in Accounting Operation
 • Degrees in Accounting, Finance or MBA
 • Excellent English communication skills

21-Apr-17

 

Applied
 • 4 - 7 yrs exp. in Operational/Strategic Consulting
 • Degrees in Finance/MBA/Engineering
 • Excellent English communication skills

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting.
 • Experiences in Accounting and/or Auditing
 • Excellent command of English language

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master Degree in Accounting
 • Experience in managing a team of audit managers
 • Good command of written and spoken English

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / สาขา การบัญชี / ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • มีความรู้ด้านระบบบัญชี เป็นอย่างดี
 • สามารถฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • Great Company
 • Great Location
 • Great Package

21-Apr-17

 

Applied
 • Getting requirement from internal users
 • Customizing web applications
 • Using .NET coding language

21-Apr-17

 

Applied
 • ทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft
 • มีความรู้ทางด้านการบัญชีในระดับต้น
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

21-Apr-17

 

Applied
 • 3 years' experience in renowned consulting firms
 • Background in Accounting and Finance is a must
 • Good analytical, with strong communication skills

21-Apr-17

 

Applied
 • 7-10 years' experience in quantitative, risk mgmt
 • Posesses either FRM, or CFA is preferred
 • Sound knowledge in IFRS, BASEL, Financial Modeling

21-Apr-17

 

Applied
 • VAT or Customs related experience
 • Degrees in Accounting or Law
 • English proficiency

21-Apr-17

 

Applied
 • Marketing
 • Creative, English
 • Microsoft Office

21-Apr-17

 

Applied
 • Marketing &Communication Internal Communication
 • Social media Advertising
 • Creativity

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Combine marketing strategic, fluent English
 • Social Media, PR Skill
 • innovative, creative

21-Apr-17

 

Applied
 • Tax Senior Position
 • 3-5 years’ experience in auditing or taxation
 • Good English Communication

20-Apr-17

 

Applied
 • สวัสดิการณ์ตามกรมแรงงาน+เบี้ยขยัน
 • เงินเดือนตามวุฒฺิ+ประสพการณ์
 • โบนัส+ท่องเที่ยวประจำปี

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สวัสดิการเบี้ยขยัน / Commission / ค่าเดินทาง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์

20-Apr-17

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied